Hídlap, 2007. február (5. évfolyam, 22–41. szám)

2007-02-01 / 22. szám

iancsics M. u. Jí) Tel.: 33/523-170, Fax: 33/401-919 Még értékesebb nyeremények, akciós előfizetés ben Is! HIRDETÉSSZERVEZŐKET ____ keresünk! LSTER-GRANUM EURORÉGIÓ www.istergranum.hu V. évfolyam, 22. szám 2007. február 1. csütörtök IGNÁC, BRIGITTA Szt. Ignác és Szt. Brigitta napja Napi hírújság a régió életéró'l ára: 59 Ft / 8 Sk, előfizetőknek: 49 Ft / 7 Sk Határmódosítás az Ipolyra tervezett hallépcső miatt Szlovák-magyar határvita: rendezetlen viszonyok a két ország között B Ister-Granum Eurorégió A múlt évben már írtunk arról, hogy kö­zel 200 millió forint ráfordítással lépcsőt építenek a halaknak Esztergomtól nem messze, Ipolykiskeszi és Ipolytölgyes kö­zött. A szlovák szaktárca most az építke­zés leállítását követeli, mivel a beruházás szlovák területen folyik. Mint kiderült, a fo­lyót még a 80-as évek elején terelték más mederbe, az államhatárokat akkor azon­ban elfelejtették megváltoztatni. A hallépcsőkre még tavaly nyert 187 millió forintot az Ister-Granum Euro­régió, most azonban a szlovák szaktár­ca az építkezés leállítását követeli . „Január elején Pozsonyból, Nyitráról és a vízügytől is voltak megnézni az építkezést, és valaki akkor rájött, hogy a beruházás egy része szlovák terüle­ten fekszik. A szóban forgó földek an­no az esztergomi érsekség tulajdoná­ban álltak, az államhatár meghúzását követően azonban a nagyszombati egyházhoz kerültek” - magyarázta Molnár Anna, Kiskeszi polgármestere. (folytatás az 5. oldalon) Figyelem: erőre kapott az influenza! Bisler-firamim Eurorégió __ T ovábbra is terjed az influenzajár­vány Szlovákiában: a múlt héten 70 ezer új beteget regisztráltak, ráadásul 113 esetben súlyos komplikációk is felléptek. A járvány elérte Magyaror­szágot is: Komárom-Esztergom me­gyében egy hét alatt megduplázódott az influenzás betegek száma. Az Állami Közegészségügyi Intézet adatai szerint a múlt héten 29 százalék­kal emelkedett a betegek száma: míg ja­nuár harmadik hetében 70 ezren dőltek ágynak, addig a negyedik héten a 101 ezret is meghaladta a gyengélkedők szá­ma. Legtöbb beteg az óvodások, és az iskolások között van, 4,7 százalékuknál áttétek, legtöbbször tüdőgyulladás is ki­alakult. A legrosszabb helyzet Beszter­cebánya megyében alakult ki: itt egy hét alatt 230 százalékkal nőtt az influenzás megbetegedések száma, ám ezzel szem­ben Kassa és Eperjes megyében csökke­nő tendencia figyelhető meg. Ország­szerte több óvoda és iskola is bezárásra került: a Partzánskei járásban jelenleg például az összes tanintézet szünetel. (folytatás a 4. oldalon) A „panel” kutya többe kerül? A gazdákat sújtja az új ebadó Szlovákiában IJzlűiáMa ____________ S zerdáig kellett befizetni a szlovákiai kutyatulajdonosoknak az ebadót, amely a városok, illetve falvak kasszáit gyara­pítja majd. Az, aki elmulasztja ezen kö­telességét, akár ötezer koronás, több mint 37 ezer forintos büntetésre is szá­míthat. Magyarországon ilyen feladata nincs a házikedvenctartóknak. Jozef Markusek, az Érsekújvári Regi­onális Állategészségügyi és Élelmiszer­ellenőrző Állomás vezetője a Hídlapnak elmondta, hogy ha valaki kutyát szeretne tartani, akkor azt a lakóhely szerinti pol­gármesteri hivatalban kell jelezni. A tele­pülésen ekkor bejegyzik a kedvencet, majd egy olyan igazolványt állítanak ki, amelyen a kutya adatai szerepelnek, így például annak nyilvántartási száma, illet­ve a tulajdonos neve és lakhelye. Az eb­adót Szlovákiában január utolsó napjáig kell befizetni: ez a kötelesség azokra a kutyatartókra vonatkozik, akik hat hó­napnál idősebb házi kedvencet tartanak. (folytatás az 5. oldalon) Munkahelyi mámorgondok A vezetők között is egyre több az alkoholfüggó' iMaflKamrszág ______________ A Szociális és Munkaügyi Minisztéri­um idén induló megelőző programja a vállalatok társadalmi és szociális fele­lősségtudatára épít. A tárca azt szeretné elérni, ha a cégek belső szabályzatába bekerülne a drog- és alkoholprevenciós stratégia is. Magyarországon nyolcszáz­ezer alkoholbeteg él, ám csak negyven- ezren kapnak kezelést. A szaktárca ingyenes módszertani ké­zikönyvet készít a civil szervezeteknek, illetve az érdeklődő vállalatoknak, jelen­leg ugyanis sem a munkavállalók, sem a cégek nem tudják, milyen államilag fi­nanszírozott vagy egyéb kezelési lehető­ségek állnak a függők rendelkezésére. (folytatás az 5. oldalon) Már készül az Utazásra a régió Március végén tartják a szokásos turisztikai szakkiállítást Blster-firanum Eurorégió __ A budapesti vásárközpont egyik leg­kedveltebb rendezvényére, az Utazás kiállításra idén március 29. és április elseje között kerül sor. Régiónk telepü­lései és idegenforgalmi intézményei már megkezdték a vásárra való felké­szülést. A tervek szerint Esztergom idén a Komárom-Esztergom Megyei Önkor­mányzattal és a térség többi településé­vel közösen felállított nagyméretű sa­rokstandon képviselteti magát a mint­egy 75 ezer látogatót vonzó idegenfor­galmi szakkiállításon. A város rangjá­hoz és turizmusban betöltött szerepé­hez méltóan a kiállításon komoly teret kap majd a tavaly nagy sikerrel bemu­tatkozott Aquasziget élményfürdő, az Esztergom Nyári Fesztivál Kht. és a Gran Tours utazási iroda is. A szerve­zők idén is biztosítják a bemutatkozás lehetőségét mindazon helyi szállás­hely-tulajdonosnak, programszerve­zőknek és egyéb turisztikai szolgáltató­nak, akik szóróanyagukat a vásár előtt eljuttatják a Gran Tours-ba - mondta lapunknak Pócsik György irodavezető. A Dunakanyari és Pilisi Önkor­mányzatok Többcélú Kistérségi Tár­sulása idén már második alkalommal szerepel hasonló összefogással az Utazás kiállításon, ám idén Szentend­re és Visegrád is csatlakozik hozzájuk. A Duna-parti tizenhárom település szintén várja a vállalkozók, a prog­ramgazdák, illetve a turisztikai attrak­cióval és termékkel rendelkező egye­sületek jelentkezését, hogy akár pros­pektussal, akár személyesen, termék- bemutatóval, kézműves foglakozással Az Utazás kiállítás kiállítói-, illetve láto­gatói létszáma folyamatosan nő. Évről évre több külföldi szakember keresi fel a vásárt, tavaly 926 kiállító standját 74 ezer 108 érdeklődő látogatta meg. vagy bármilyen más módon járuljanak hozzá a térség kiállításának sikeréhez. • G. É. Időjárás Magyarország: Napkelte: 07:11 Napnyugta: 16:45 Esztergom / Párkány: +go Tatabánya: 333 Szentendre: Nyitra: +1° + 5° Zselíz:-1° +5°

Next

/
Oldalképek
Tartalom