Hídlap, 2007. január (5. évfolyam, 1–21. szám)

2007-01-03 / 1. szám

Hellseher József Városi Könyvtár 2500 Esztergom, Táncsics M. u. 10. Tel.: 33/523-170, Fax: 33/401-919 Még értékesebb nyeremények, akciós előfizetés ►»2007 ben isi LSTER-GRANUM EÜRORÉGK) www.istergranurtt.hu V. évfolyam, 1. szám Kezdődik a sokkterápia: mit várhatunk 2007-től? Az oktatás és az egészségügy területén lesznek gyökeres változások I Maflyamtazág __________ J anuár elsejétől viszonylag kevés új szabály lép életbe, az év első hónapja­iban azonban több változás is várható, főleg az oktatás és az egészségügy te­rületén. Ezek szerint gyökeresen át­alakul a felsőoktatás, hatályba lép a vizitdíj és a receptdíj, és a nyugdíjasok is pluszterhekre számíthatnak. Az inf­láció és a megszorítások miatt azon­ban szinte mindennek változni fog az ára, sőt olyan alkalmakkor is ki kell majd nyitni pénztárcánkat, ahol eddig nem számítottunk erre. A legfontosabb új elem az idei év­ben a tandíj bevezetése lesz, ezt azok fogják fizetni, akik 2007-ben jelent­keznek valamely felsőoktatási intéz­ménybe. A hivatalosan fejlesztési részhozzájárulásnak nevezett tandíj az államilag finanszírozott képzésben résztvevőket érinti, akik az alapkép­zésben százötezer, a masterképzés- ben százötvenezer forintot fognak fi­zetni félévente. (folytatás az 5. oldalon) ESZTERGA V 2007. január 3. szerda GEN0NÉVA, BENJAMIN Szt. Genonéva és Gyöngyvér napja ára: 59 Ft / 8 Sk, előfizetöknek: 49 Ft / 7 Sk Balesetet okozott a tűzijáték 1 Magyarország __________ V iszonylag kevés balesethez riasz­tották a mentőket, rendőrséget szil­veszterkor, Esztergomban mindössze egyetlen súlyos baleset történt: egy szórakozóhely udvarán egy férti tűzijá­ték rakétával lőtte arcon saját magát. A fővárosban a szokásos átlaghoz ké­pest csaknem duplájára emelkedett a ri­asztások száma, 300 helyett 550 esethez hívták a mentőket szilveszterkor és ja­nuár 1 -jén. főként éjfél és hajnali 3 óra között izzottak a vonalak. Egy budapes­ti fiatalember a szájsebészeten kötött ki, mert a szájában robbant fel a petárda, az országban összesen 5 ilyen jellegű bal­eset történt. Az esztergomi mentősöket húszszor riasztották szilveszterkor, a legsúlyosabb egy tűzijáték-baleset volt, a szerencsétlenül járt fiatal férfit arc-, il­letve szemsérüléssel, égési sebekkel egy budapesti kórházba szállították. Ahogy Katona Ferenc szolgálatvezető a Hídlapnak elmondta: az esetek 90 szá­zalékában a túlzott alkoholfogyasztás­ból eredő rosszulléthez, kisebb balese­tekhez kellett kivonulniuk. (folytatás a 3. oldalon) Év végén leállt az apátszentmihályi erőmű egyik blokkja i Felvidék_______ _______ S zlovákia az unióba való belépéskor vállaltaknak megfelelően szilveszter napján leállította a szovjet típusú Jaslovské Bohunice-i (apátszentmihályi) erőmű egyes blokkját, a második blokk működését pedig 2008 végéig kell be­szüntetnie. A műveletet egy műszak alatt vitték véghez, annak megkezdésére a helyszínen jelen lévő Robert Fico kor­mányfő adott utasítást. Január elsejétől egy kilowattot sem termel az említett blokk, amely eddig a teljes szlovákiai villamosenergia- gyártás 9 százalékát biztosította. (folytatás a 4. oldalon) Esztergom B ecket Tamásra emlékezett Együtt ünnepelt az anglikán és a katolikus egyház ilsztfiimni__________________ K özös, kétnyelvű szentmisén és ünnep­ségen emlékezett meg Becket Szent Ta­másról az angol delegáció a magyarokkal együtt múlt hét pénteken Esztergomban. December 29-én délután 3 órakor az esztergomi főszékesegyházban Becket Szent Tamásra emlékezve szólaltak meg az Anglikán Énekes Vesperáson a püspökök, Geoffrey Rowell, Európa és Giblaltár anglikán vezetője, valamint Kiss-Rigó László szeged-csanádi püs­pök. A különleges alkalmon a Sólyom Richárd vezette Gabrieli Kóms és a Szebellédi Valéria által dirigált Magnificat Gyermekkórus, valamint Alan Sutton orgonista működött közre. A külön erre az alkalomra komponált zeneműveket, továbbá Charles Villers Stanford, Kocsár Miklós és Kodály Zoltán himnuszait a Bazilikában jelen­lévő Bartók Rádió stábja is rögzítette. (folytatás a 3. oldalon) Kitüntették az esztergomi rögbiseket Első alkalommal adták át az Esztergomi Közösségért díjat B Esztergom________________ A 2007-es év méltó elismeréssel kezdődött az esztergomi sportéletben, január elsején ugyanis első alkalom­mal adták át az „Esztergomi Közössé­gért” díjat, melyet az Esztergomi Vité­zek Rugby Sportegyesület 33 tagja ka­pott a város hírnevének öregbítéséért és a kiemelkedő sportteljesítményért. A díj alapításának ötletét Meggyes Tamás polgármester terjesztette a kép­viselő-testület elé, akik elfogadták a javaslatot és létrehozták az „Esztergo­mi Közösségért” díjat. Az elismerést a kiírás értelmében azon csoportok és közösségek kaphatják meg, akik a vá­ros életének egyes szakmai területei­ért, a város lelki, anyagi felemelkedé­séért végeztek kiemelkedő munkát. A városvezetés úgy döntött, hogy az el­ismerést hagyományosan minden év­ben január elsején adják át a díjazot­taknak. A hétfői rendezvénynek az Esztergomi Vár Lovagterme adott ott­hont, ahol középkori lovagok fogadták az idei kitüntetetteket, az esztergomi rögbiseket és családjukat, valamint a képviselőtestület több tagját. Az első „Esztergomi Közösségért” díjat - mely egy oklevél és egy vésett ezüstkitűző a város címerével ­2007-ben az Esztergomi Vitézek Rugby Sportegyesület 33 tagja kapta meg. A kitüntetettek között nemcsak játékosok szerepeltek, hanem az egyesület veze­tői, valamint egykori rögbisek is. (folytatás a 3. oldalon) Időjárás-2° Magyarország: +_„ Napkelte: 07:32 Napnyugta: 16:05 Esztergom / Párkány:-4° 4°-2° Tatabánya: +4„ Szentendre: Nyílra; Zsefíz:

Next

/
Oldalképek
Tartalom