Hídlap, 2006. szeptember (4. évfolyam, 173–194. szám)

2006-09-23 / 189. szám

HÍDLAP • 2006. szeptember 23., szombat www.istergranum.hu Folytatás az 1. oldalról Pák Gábor orvos-igazgató kérdé­sünkre elmondta: talán egy-két eset fordul elő évente, de ezek is enyhe mérgezések, melyek hányással-has- menéssel járnak. Annak ellenére, hogy nemrég kezdődött meg az őszi szezon, az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) gombatoxikológiai laborjában naponta három-négy mintát vizsgál­nak, jelenleg is több ember fekszik kórházban súlyos mérgezéses tüne­tekkel. A betegektől minden esetben Vaczy H. István Csapdában Ültem tegnap este a tévé előtt, és ugyanazt tettem, amit szerintem sokmillióan csinálunk a héten esténként. Jól bevásároltam, csoki, ropi, pilótakeksz, kóla, és kezembe kapva a távirányítót vad szörfö­zésbe fogtam a magyar csatornák között. Azt ma már a bölcsődében tanítják, hogy ha az igazat akarod, azt minimum két hírforrásból kell összeszedned. És én körülbelül középen meg is találom mindig a ma­gam igazságát. Most sincs ez másképp, a Kossuth téri békés demonst­rálok és a Szabadság téri agresszív vandálok között félúton mindenfé­le segítség nélkül megállapítom: baj van. Vagy lesz, de érzem a cson­tom velejéig, hogy ez nem a szokásos balhé. Lassan a környezetem is megijed, és ettől még nyugtalanabb leszek én is. És nem a szokásos, kampányidőszakban beígért robbantásoktól, vagy a rendőröktől, vagy a focihuligánoktól. A robbantások álhírénél egyébként nagyobb beete­tés nemigen létezik, de ügyes trükk, azt aláírom. Ha valaki ilyeneken törte volna a fejét, már megtehette volna hétfőn is a Szabadság téren, ha pedig a titkosszolgálatok tudják, hogy lesz valami, akkor többet is kellene tudniuk, akkor meg miért nem lépnek? Szóval nem a nyilvános erőszaktól tartok, és nem is a demokrácia sárbatiprásától. Ehhez azért már elég felnőtt a nemzet, még ha bizonyos időközönként úgy is viselkedik, mint egy rendre utasított kisgyerek. Az elkövetkező tíz évemet féltem, és nem pártoktól, ideológiai irányzatok­tól, hanem attól, ami rohan felénk, és aminek a megakadályozásához legalábbis kiegyezéskori nemzeti konszenzus kellene. Pártokon felül, egyszer végre már értünk, a középpályáért. És most szándékosan nem sorolom fel mindazokat, akik tüntetni, demonstrálni kényszerültek az elmúlt hónapokban, mert a pénztelenség soha nem volt oldalfüggő. Ahogy a mostani helyzetet elnézem, jól már semmiképp sem járha­tunk. A miniszterelnök hazudott, és ez nagyon nem jó. Attól meg csak még rosszabb lesz, hogy mindez egy csomó ember szerint normális. A számok világában dolgozó gazdasági elemzők eközben azt mondják, ez most még csak egyszerű és kezelhető válság, de az általános szak­mai vélekedés szerint egy esetleges előrehozott választás diribdarabra zúzná az amúgy sem stabil magyar gazdaságot. A csapda már nyitva, mit válasszunk? A hazugságot vagy a bizonytalanságot? Nekem nem kell egyik sem. Ehelyett csak észre kellene vennünk végre, hogy első­sorban magyarok vagyunk, és nem szocialisták, fideszesek, szadeszosok, vagy emdéefesek. Majd ha az európai gazdasági elit megítél minket, és újabb húsz évig küzdhetünk azért, hogy a befekte­tők újra bízzanak bennünk, na akkor majd rájövünk, hogy teljesen mindegy, kit szerettünk, és kit nem 2006-ban, vagy hogy kinek az ol­dalán álltunk anno. Az én korosztályom, a húszas-harmincasok most szeretnénk családot alapítani, hitelt felvenni, építkezni, jövőt tervezni, de ezt most senkit sem érdekel, a reális esélye pedig tegnap este ippeg a nulla felé tendált. Pedig a világgazdaság nem egy vicces fazon, rá­adásul nekünk k{^H a világ és sajnos nem fordítva, de ha így folytatjuk, úgy elfelejtenek minket, hogy attól koldulunk. És akkor majd álmo­dozhatunk, hogy újra lehet tankolni 280-ért, vagy eurót venni 250-ért. Meddig tartható fent a benzináridill? Bizonytalan, meddig tart még az üzemanyagárak csökkenő tendenciája Folytatás az 1. oldalról Szerdán például két hónapon belül a legalacsonyabbra süllyedt a kőolaj ára pusztán annak a bejelentésnek a hatá­sára, hogy hivatalos adatok szerint a vártnál nagyobb arányban növekedett az USA benzin- és olajtermék tartalé­ka, utoljára 1999-ben volt ilyen magas a tartalékszint. Az árakat ettől függet­lenül nagyban befolyásolja még az adott országban érvényes jövedéki adó és áfa mértéke is, de most úgy tű­nik, nagyjából Európa-szerte kiegyen­lítettek az árak. Szlovákiába sem iga­zán érdemes átgurulni tankolni, hiszen az átlagos benzinárak 38 korona körül alakulnak, míg a dízelért átlagosan 39 koronát kell fizetni, legalábbis a Slovnaft esetében, ahogyan azt Fél Krisztina szóvivőtől megtudtuk. Arra nem tudott válaszolni, vajon meddig tarthat a csökkenő tendencia, mert az árakat számtalan más tényező befo­lyásolhatja, de azt elmondta: úgy tű­nik, bár a világpiaci csökkenés nem állt meg, már lelassult. A gázolaj ár­emelkedését Fél magyarázata szerint tipikusan az őszi-téli időszakban az okozza, hogy a dízel a könnyű- és egyéb fűtőolajak csoportjába tartozik, márpedig a fűtési szezonnal igencsak 95-ös benzin gázolaj MÓL kutak Esztergom: 274,90 271,90 OMV Esztergom 273,90 270,90 CBA kút, Tát 261 261 Klub Petrol, Tokod 255 257 Lukoil, Nyergesújfalu 272 265 megnő ezekre a kereslet, mindenki tartalékolni akar, így csökkennek a készletek. Ami viszont mostanság a hazai kutaknál némileg szokatlan le­het az az, hogy míg eddig átlagosan nagyjából 10 forint eltérés volt jellem­ző, jelenleg akár 30 forint is lehet a különbség az árak között. A holtankoljak.hu című honlap adatai szerint 95-ös benzin és gázolaj legol­csóbban 257, legdrágábban 287-288 forintért kapható a különböző kutak­nál. Szerdán egyébként talán az eddigi legnagyobb mértékű árcsökkentést hajtotta végre a MOL, a benzin nagy­kereskedelmi árát 10, a gázolajét 7 fo­rinttal mérsékelte. A nagyvállalatot azonban így is érik kritikák az elem­zők részéről: sokan mondják, hogy a társaság igencsak késleltetve érvénye­síti áraiban a világpiaci tendenciákat, és míg nemzetközi viszonylatban átla­gosan 20 százalékkal csökkent a ben­zinár, addig a MÓL mindössze 12 szá­zalékot érvényesített a júliusi maxi­mumhoz képest, ugyanez az arány gázolaj esetében 10 százalék helyett 6,6-ot jelent. Az árváltozásokkal kap­csolatban Barta Judit, a GK1 Gazda­ságkutató szakértője nem tudott kér­désünkre megbízható prognózissal szolgálni, mint mondta: a világpiaci olajárak néhány napos váltakozással cikk-cakk jelleggel módosulnak fel­vagy lefelé, de a mostani helyzetből az valószínűsíthető, hogy jövő hét köze­pén újabb csökkenésre számíthatunk. A gázolaj árának lassúbb csökkenését többek közt azzal magyarázta, hogy a szállítóipar folyamatos növekedésével arra egyre nagyobb igény mutatkozik. • (szabó) Ifjúsági ház nyílt Máriahalom. A Máriahalmi Faluvédő Egyesületnek köszönhetően vasárnap megnyitotta kapuit az ifjúsági ház Máriahalmon. Az ünnepségen bemutat­ták az egyesület három új kiadványát, illetve a megjelentek megnézhették a falutévé már elkészült szignáljait. A Máriahalom Televízió szeptember 22- én, azaz tegnap sugározta első adását. Aláírásgyűjtés az autonómiáért A szlovák pártokra és civil szervezetekre is számítanak Folytatás az 1. oldalról „A célunk leginkább az, hogy az aláírásgyűjtésnek köszönhetően beke­rüljön a tudatba az önrendelkezés le­hetősége. Mostanában nagy a hallga­tás e téma körül, az emberek félnek és nem merik ezeket a gondolatokat fel­vállalni” - fogalmazott Bósza. A koor­dinátortól megtudtuk, hogy sok rosz- szalló levél érkezik az irodába, azok többnyire magyar nemzetiségű embe­rektől származnak. „Félnek, szerintük jobb lenne, ha csendben maradnánk, mert nem hiszik el, hogy valóban meg lehetne valósítani az autonómiát” - fűzte hozzá a mintaudvar vezetője. A szervezet egyébként több forrásból is azt az információt kapta, hogy a Szlo­vák Nemzeti Párt aktivistái, Commora Aula ellenes lépésekre készülődnek, ezért az iroda védelmét biztonsági be­Az MKP tudatosította, hogy az autonó­mia emlegetése kategorikus elutasításra készteti a szlovák közvéleményt és a po­litikai elit nagy részét. Éppen ezért prog­ramjában a nyelvi, kulturális és oktatási önrendelkezés megerősítését tűzte ki cé­lul, s részben meg is valósította. Ennek ékes példája, többek között az, hogy az alap- és középiskolák önkormányzati ha­táskörbe kerültek, hogy a kisebbségi is­kolák kiemelt fejkvótával gazdálkodhat­nak, hogy létrejött a Selye János Egye­tem. - áll a párt állásfoglalásában. rendezéssel és kamerákkal látták el. (Azok, akik támogatni szeretnék a fenti kezdeményezést, a mintaudvar révkomáromi irodájában - pénteken és szombaton - megtehetik azt.) • Szép Éva Szedi az áldozatait a gombaszezon Esztergomban csak enyhébb mérgezések fordultak elő Veterán autóbuszok az Öreg-tónál Időutazás: az Ikarus járműveit csodálhatják meg az érdeklődők mintát vesznek és elvégzik a labor- vizsgálatot, az ott dolgozók abszolút naprakészen nyomon tudják követni, Magyarországnak éppen melyik régi­ójában kezdődött meg a mérges gom­bák növekedése. Bathó Attila gomba- toxikológus arra is felhívta a figyel­met, hogy évente körülbelül 30-40 gyermek kerül kórházba mérgezéssel, akik játék közben a fű között talált gombát kóstolják meg, ezért nagyon fontos a szülői felügyelet. A mérgezé­sek egyébként nem feltétlenül szezon­függők, hiszen a fagyasztóból bármi­kor előkerülhet a mirelit mérgező gombaadag. Amennyiben mégis sze­retnénk elfogyasztani erdei zsákmá­nyunkat, előtte mindenképp mutassuk meg a termést hivatásos gombavizs­gálónak. Ilyen szolgálat elvileg min­den nagyobb város piacán hétvégén is ingyenesen igénybe vehető. Eszter­gomban sajnos egy ideje betöltetlen ez az állás, nagyon nehezen találnak utódot az eddigi gombavizsgáló he­lyére, akit megpróbálnak meggyőzni, folytassa munkáját, illetve a közterü­let-felügyeletnél várják a jelentkező­ket. A helyzet rendeződéséig a piac- felügyelőktől kérhetünk segítséget, akik ajánlanak megbízható szakértőt a városban. • Szabó Hajnal Folytatás az 1. oldalról A veterán csodák közt, melyek nagy­részt már pénteken este a városba érkez­tek, a látogatók kipróbálhatnak egy 63- as pótkocsis Ikarust, 6-7 farmotoros Ika­rus 55-öst, amit akkoriban az utazókö­zönség Farosnak hívott, illetve a BKV egyetlen megmaradt működőképes Bea­ms 180-as csuklósbuszát is. Arnold Ri- chárd, aki maga is egy Faros büszke tu­lajdonosa hozzátette, hogy a kiállítók az ország minden tájáról érkeznek, és sze­retettel váiják az érdeklődőket. A prog­ramok között szerepel, hogy a látogatók kipróbálhatják a buszokat, ugyanis fél­óránként ingyenes nosztalgia-köij áratok indulnak Tata belterületén. Ezenkívül a kecskédi reptérre érkezik A Goldtimer Alapítvány LI2-es típusú veterán repü­lőgépe is, amelyhez a nosztalgia buszok kiszállítják a látogatókat, és ott egy kü­lönleges fotózási lehetőségük után a bát­rabbak elrepülhetnek a gépcsodával a szegedi reptérre, majd vissza Kecskéd­re. A veterán Ikarus buszok találkozóján a részvétel teljesen ingyenes. • (lenger)

Next

/
Oldalképek
Tartalom