Hídlap, 2006. szeptember (4. évfolyam, 173–194. szám)

2006-09-23 / 189. szám

8 HÍDLAP • 2006. szeptember 23., szombat BULVÁR www.istergranum.hu HOROSZKÓP Sápszki Márta diplomás asztrológus kos 03.21-04.20. Gyermeke fejlődése, előrelépése büszkévé teszi, és ezt megosztja másokkal is. Beleszerethet most valakibe, felújít­hatja lakását, rokonaival is több időt tölthet el együtt. bika 04.21-05.20. El lesz foglalva a családjával, és nem fogja semmi sem job­ban érdekelni, mint a lakásfelújítás vagy a fűnyírás, az egyéb javítanivalók a házon. Esetleg egy építkezés. ikrek 05.21-06.21. A családi kapcsolatokban a feszültséget úgy oldhatja meg, ha szer­vez egy közös programot. Szerelemben jól tenné, ha nem erőltetne egy olyan kapcsolatot, amelyben már régóta nem tudnak együtt élni. rak 06.22-07.22, A házasságokra a harmónia, a mindent megbeszélés is jellem­ző lesz, ez segítségükre lesz abban, hogy újra egymásra találja­nak. Gyermeke miatt újabb tenyérizzasztó helyzetet kell átélnie. oroszlán 07.23-08.23. Egyszerűen torkig lesz emberekkel, helyzetekkel, és nem ér­ti, hogy Önt miért tartják nehézkesnek, amikor csak belső­leg emészti magát a változások vagy változtatások miatt. szúz 08.24-09.23. A szerelemben szeretne végre kimászni végérvényesen ab­ból a kapcsolatból, mely nem sokat jelent sem Önnek, sem partnerének, s melyben Ön már másfelé kacsingat. MÉRLEG 09.24-10.23. Gyermek érkezése - akár saját családjában akár ismeretsé­gi körében - miatt megváltoznak nézetei. Külföldi utazásra vagy tanulmányi sikerre számíthat. skorpió 10.24-11.22. Házastársával vagy családjával egy ingatlanügylettel nem tud annyit foglalkozni, mint amennyit a dolgok sima menete igé- ’ nyelne. Többször érzi úgy, hogy az élet viharában egyedül van. nyilas 11.23-12.21. Nagy népszerűségben örvend, többen szeretnének közelebb kerülni Önhöz. Házastársával vagy környezetéből egy olyan személlyel, akivel eltávolodtak egymástól ismét békét köthet. bak 12.22-01.20. Könnyen megtalálja a hangot vadidegen emberekkel, memóriája is jól működik, így aztán könnyen tanul. A szerelemben olyan va­laki után vágyakozik, akivel mára már egy hullámhosszra került vízöntő 01.21-02.19. Ön kissé nyomasztóan viselkedik, és házastársa vagy ked­vese lesz torkig Önnel, legszívesebben elmenekülne Öntől, i Akár friss,akár régi házas, ne ellenőrizgesse partnerét. halak 02.20-03.20. Ha úgy érzi, korábban igazságtalanul vagy jogtalanul visel­kedtek Önnel szemben, akkor érdemes a témában szakértő vagy ügyvéd véleményét kikérni, és Justitiához fordulni az igazságért. Betegségből könnyebben gyógyul. Elrabolták az eredeti Mazsolát és Tádét A Magyar Televízió elleni ost­rom után, az épület elfoglalá­sát követő káoszban ismeret­len tettesek ellopták a történel­mi kiállítás anyagát is, Mazso­lával és Tádéval együtt, de el­tűnt Manócska és Böbe Baba bábja is. A televíziótörténeti ki­állítás - és generációk - ked­velt mesefigurái mellett a be­hatolók elemelték Tamási Esz­ter, Déri János és Knézy Jenő képeit. A vandál támadás so­rán összetörtek és megrongál­tak régi, kiállított kamerákat és tévékészülékeket is, bár a drá­ga plazmatévéhez nem nyúl­tak. A naponta jelentkező, kez­detben a tévébemondók által felolvasott esti meséket lassan felváltották apró bábjelenetek­kel. 1961-ben havonta egy- egy fél órában jelentkezett a Mi újság a futrinka utcában? című bábsorozat, ezt követte a Ma­zsola, szintén bábsorozat, több folytatásban. Mazsola, Tádé és a többiek kalandjairól számos bábfilm, könyv és dia­film készült. A bábok nagy ré­szét Lévai Sándor tervezte, Mazsola és Cicamica figuráját pedig Bródy Vera alkotta. Újabb gyűrű a Szaturnusz körül A Cassini űrszonda, egy eddig ismeretlen, új gyűrűt fedezett fel a Szaturnusz körül. A gyűrű, amely sok­kal vékonyabb és ritkább mint a Szaturnusz eddig ismert gyűrűi, egybeesik a Szaturnusz két holdjának - a Janusnak és az Epimetheusnak - keringési pá­lyájával. Kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a két hold valószínűleg jeges anyagból áll. Mi­vel igen kis méretű égitestekről van szó, gravitációs terük túl kicsi ahhoz, hogy egy-egy meteorbecsa­pódás nyomán keletkező szórt anyagot vissza tud­nák tartani. A világűrbe kiszabadulva, valószínűleg ez az anyag szolgáltatja a most felfedezett gyűrű anyagát. A Naprendszerben nem ritka a fent leírt je­lenség. Hasonló módon a Szaturnusz másik holdja, az Atlas is egy - saját maga „gyártotta” - gyűrűben található, de ugyanez a helyzet a Jupiter Thebe és Amalthea, valamint az Uránusz Mab nevű holdjaival is. A kutatók számára viszont érdekes és még meg­válaszolatlan kérdés, hogy miért nem keletkezik mindegyik kis égitest pályáján gyűrű? 3,3 millió éves a világ legidősebb gyereke Etiópia Dikika körze­tében a kutatók föl­tárták egy 3,3 millió éves, emberszerű gyermek ősmaradvá­nyait. A nőnemű fiatal megtalált csontjai ugyanattól az Australopithecus afarensis fajtól szár­maznak, mint az az 1974-ben fölfedezett felnőtt csontváz, amely később „Lucy” becenéven vált világ­hírűvé. A tudósok úgy vélik, hogy a szinte teljes csontváz rendkívüli le­hetőséget kínál egy jelentős, kihalt emberelőd növekedésének és fej­lődésének tanulmá­nyozására, a fiatal egyedektől származó maradványok ugyanis rendkívül ritkák. A ho­mokrétegbe zárt csontvázat először 2000-ben fedezték fel, de a csontok kiszaba­dítása ötévi aprólékos munkába tellett. Az Australopithecus ko­rai emberősnek kis agya és primitív fogai voltak, de felegyene­sedve állt, és két lábon járt. Jelentős viták folynak arról, vajon tudott-e úgy fára mászni, ahogy az emberszabású majmok. j. ML Ji Ha 2006. november 7-ig/ legalább egy évre előfizet a I Skoda Fabia személygépkocsit nyerhet! Ha Öa áj atifizetM: Az előfizetési csekk befizetésével automatikusan bekerül nyereményjátékunkba. Ka h régi előfizetőnk: Az újság előfizetői a nyereményjáték alatt négy képrészletet találnak majd fődíjunkról az újságban. A négy képrészletet vágja ki/ és küldje be szerkesztőségünkbe nevével/ címével/ telefonszámával. Születésnapi előfizetési akciónk 2006. november 7-ig tart!! kmtmJ Alulírott .• .-rrr~~s.—«— ; iss; “ÄS“*-*— 3. réS7lfit Qnnn r* ____• j3fiuár 7-ig • a megfelelő részt, kérem, húzza 2- részlet’ 3000 Ft 5'"0?eri 3- részlet, 3000 Ft 20n7 7~'9 n 2007. március 7-ig szept i, amíg a < --ős,hatban lenemm0ná 1 Irányítószám:.... ............................................ ■ *££ T -...... ; j Székhe/yének címe: ................... i A szervezet postacíme:............................... i Irányítószám: ........................ ' m:........ i Hazszam, helyrajzi szám- ....,*-*............. i Telefonszám:. ..................tepcsoház:.... . ................. i Kelt:... ..............................faxszám- ......... emeeí..............ajtó: ■ ■ ajtó: a kép illusztráció :: Skoda Fabia '255ÄS5?".*-"*» ...........S........ i ia, Kétszemélyes erdélyi utazás. Neuzer kerékpár í- *■ ' a2°nnal me9Kezdyük az újság kézbesitésT’ * Simply ctever A játékban korlátozás nélkül részt vehet, aki 2006. szeptember 21. - 2006. november 7. napja közötti időben megrendeli a Hídlap elnevezésű napilapot és az előfizetési díj egyösszegű, vagy részletben történő befizetését legkésőbb a nyeretr A nyeremény kisorsolására 2006. november 9. napján 12.00 órakor kerül sor a Hídlap szerkesztőségében. A sorsolás nyilvános. A nyertes kisorsolása a sorsolási bizottság előtt, közjegyző Jelenlétében kerül sor. A nyereményátvétel elmaradásának elkerülésére tartalékiiyertes kisorsolására is sor kerül. A tartaléknyertes akkor vétik jogosulttá a kisorsolt nyereményre, szabályszerű kézbesítése ellenére, az értesítőben megjelölt határidőig a nyereményt nem veszi át A nyertest a nyeremény átvételéről postai úton kell értesíteni. Amennyiben a nyertes a nyereményt az értesítés szabályszerű kézbesítése ellenére a megadott határidőben nem veszi át úgy a nyeremény a tartaléknyertest illeti meg. A nyeremény határidőben történő átvételének elmaradása a nyeremér eredményezi. Abban az esetben, ha a nyereményt a tartaléknyertes sem venné át, úgy a nyeremény kiadására nem kerül sor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom