Hídlap, 2006. augusztus (4. évfolyam, 150–172. szám)

2006-08-01 / 150. szám

hirdessen Időjárás Polgármesteri Hivatal lolischer József Városi Könyvtár-íúí) Tszlcrgom. Táncsics .M. u. 10. lel.: 33/523-í70, Pax: 33/401-919 IV. évfolyam, 150. szám Napi hírújság a régió életéről ára: 59 Ft / 8 Sk, előfizetőknek: 49 Ft / 7 Sk 2006. augusztus 1., kedd BOGLÁRKA Ligouri Szt. Alfonz napja Megduplázódott az ásványvízfogyasztás B Istei-Sianum luroiéfliQ __ A nagykereskedők és a gyártók tájé­koztatása szerint kétszer annyi ás­ványvizet fogyasztunk a hőség miatt, mint tavasszal. Bár a szénsavmentes vizek forgalma nagyobb mértékben nőtt, felmérések szerint a legtöbben még mindig a szénsavas változatot vásárolják. Egy esztergomi ital-nagykereskedés tájékoztatása szerint az ásványvíznek megduplázódott a kereslete a hőség beköszöntével, míg a szénsavas, cuk­ros üdítőkből és gyümölcslevekből ugyanannyit adnak el, mint tavasszal. A Szentkirályi Ásványvíz is a for­galom és a gyártás megkétszereződé­séről számolt be, tájékoztatásuk sze­rint ez teljes mértékben a hőségnek köszönhető. (folytatás az 5. oldalon) a Harc a senki földjéért Visegrádon Évek óta nincs gondos gazdája a Dömös és Visegrád közti több kilométeres Duna szakasznak. 5. oldal I ngyen Újabb híd kötheti össze a két Komáromot Elkészült az új híd terve, szombattól lezárják az Erzsébet hidat Kutyákkal harcolnak az életért Zselízen alakult meg Szlovákia első kutyás mentőszolgálata Bister-firantim Eurorégió __ S peciális kutyás mentőszolgálatot hoztak létre Zselízen, az alakuló tag­gyűlésre szombaton került sor. A szlo­vák Belügyminisztérium által is bejegy­zett civil szervezet központja ugyan Zselízen lesz, de Nagykürtösön, Po­zsonyban, Léván, Ságon, és Privigyén is vannak tagjai. Nemcsak a régió szlovákiai, hanem magyarországi részének is nagy lépést jelenthet a speciális kutyás mentőszolgá­lat létrejötte, hisz annak tagjai egy eset­leges riasztáskor nemcsak Szlovákiában, hanem Magyarországon is tevékenyked­hetnek. ,Átível a szlovák Bel- és Kül­ügyminisztériumnál is regisztrálva va­gyunk, így egy külföldi mentés esetén az érintett tárcák megegyeznek, és nem kell kérvényt kémünk. A külföldi csoportok­kal már régebbről ismeijük egymást, így természetesen felkínáljuk a segítséget egymásnak” - mondta lapunknak Berek Sándor, a szervezet elnöke. (folytatás a 4. oldalon) Terézanyuból a kontinens legjobbja Benedek Dalma szeretné megközelíteni Kovács Katalin és Janics Natasa, eredményeit. 7. oldal Esztergom, a veszélyes város? A helyi rendőrkapitány cáfolja a híreszteléseket Még egy hónap forróságra számíthatunk B Esztergom __________ A hét közepén több internetes olda­lon arról lehetett olvasni, hogy a HVG felmérése alapján, bűnözés tekinteté­ben Ózd után Esztergom a legveszé­lyesebb kisváros. Cáfolat vagy meg­erősítés ügyében a legilletékesebb szakértőt, Bognár Ferenc alezredest, az esztergomi rendőrkapitányság ve­zetőjét kerestük fel kérdéseinkkel, aki szerint a statisztika korántsem a valós állapotokat tükrözi. „Egyrészt túlzott a megállapítás, ami az ominózus elemzésben olvas­ható, az én megítélésem szerint a vá­ros nem veszélyes, semmiképpen sem sorolnám ebbe a kategóriába” - kezd­te a válaszadást Bognár Ferenc rendőr alezredes. A kapitányság vezetője annak az aggodalmának is hangot adott, hogy míg a városi rendőrség rendszeres alapossággal leadja a központi szer­veknek az éves statisztikákat, addig elképzelhető, hogy máshol ezt nem így teszik. Bognár rámutatott arra, hogy pont a cikkben említett bűncse­lekményfajtáknál, a rablásnál,- a testi sértésnél csökkenő tendenciát lehet kimutatni az előző időszakhoz képest. (folytatás a 3. oldalon) BMagyamrszág _______________ N em lehet panasz az idei nyárra, ugyanis a hőmérő higanyszála nem­igen csúszik 25 fok alá. A helyzet au­gusztusban sem változik sokat, igaz a kánikula mérséklődik, így inkább ki­egyensúlyozott melegre számíthatunk. Dávid Mihály, nyíregyházi időjós előrejelzése szerint most néhány napos enyhülés következik, majd folytatódik a már megszokott, harmincfokos hő­ség. Augusztusban csak elvétve lesz rossz idő, sőt még ősszel is a szokásos­nál melegebb időre számíthatunk. (folytatás az 5. oldalon) Százötven éves a királyváros jelképe Biodízel üzem a Duna partján A MÓL is vásárolt részvényt az induló vállalkozásban B Esztergom_____ B Ister-Granum Eurorégió__ A MÓL július 27-én jelentette be, hogy a Rossi Beteiligungs GmbH-val közös Rossi Biofuel Zrt. nevű társa­ság keretein belül biodízel-alapanyag előállítására alkalmas üzemet hoz lét­re Komáromban. (folytatás a 4. oldalon) Augusztus 31-én az esztergomi Ószemináriumban tartanak egy Baziliká­ról szóló tudományos konferenciát. A fő­székesegyház felszentelésének százötven éves évfordulójára idén emlékezünk, így ünnepi kiadványnak számít az a kötet, amely a konferencián résztvevő kilenc előadó Bazilikáról szóló dolgozatát és számos képillusztrációt tartalmaz majd. A Bazilika felszentelésének százöt­ven éves évfordulója alkalmából meg­tartandó esztergomi ünnepségsorozat részeként adják ki a Miscellanea Ecle- siea Strigoniensis című kötetet. A könyv szerkesztője Beke Margit, mint a Esztergom-Budapest érsekség egy­B Ister-Granum Eurorégió Szombat éjféltől csak a gyalogos for­galom számára használható a komáro­mi Erzsébet híd, amelynek rekonstruk­ciója idén tavasszal kezdődött meg. A két város vezetése azonban nem pihen, most egy új Duna-híd létrehozásán munkálkodnak - múlt pénteken már ki is választották a tervek kivitelezőjét. háztörténeti bizottságának elnöke a pozáns kiadvány a tudományos konfe- Hídlapot arról tájékoztatta, hogy Erdő rencia idejére megjelenik. Péter bíboros szándéka szerint az im- (folytatás a 3. Oldalon) Révkomárom és Komárom között egy új Duna-híd megépítése mintegy 12 milliárd forintba kerülne. A tervek sze­rint a közúti híd mindkét város nyugati részében létesülne, hogy a forgalom el­kerülje a beépített területeket, ezzel a je­lenleg komoly zajhatással, rezgéssel és levegőszennyezettséggel terhelt város- központok életkörülményei javulnának. (folytatás az 5. oldalon) Magyarország; Napkelte: Napnyugta: 05:20 20:19 17° yW S Esztergom/ Párkány; Cjh-~ Tatabánya: Szentendre: Nyílra: Zsetíz: Sifú ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ , www.istergranum.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom