Hídlap, 2006. június (4. évfolyam, 107–128. szám)

2006-06-01 / 107. szám

Hellseher J6zsef Városi Könyvtár 2500 Esztergom, Táncsics M. u. 10. Tel.: 33/523-170, Fax: 33/401-919 hirdessen Időjárás IV. évfolyam, 107. szám Napi hírújság a régió életéről ára: 59 Ft / 8 Sk, előfizetőknek: 49 Ft / 7 Sk Egyre élesebb a verseny a magyar fuvarozópiacon A lengyel és szlovák konkurencia után érkeznek a román szállítmányozók Bezárás fenyeget száz hazai kórházat? I Magyarország_______ O laszországi Világkupa Zrínyi Miklós kick-boxos tanítványai a hét végén Olaszországban lépnek küzdőtérre. 7. oldal ingyen BSsgfarwszáf: t Napkelte: Napnyugta: 04:49 20:34 Esztergom / Párkány: ábf' ' Tatabánfai €W <*<*<* 4° 15° Örök vadászmezők Esztergomban A város mellett épül meg az ország negyedik, kedvencek temetője. 3. oldal LSTER-GRANUM EURORÉGIÓ www.istergrarium.hu 2006. június 1., csütörtök TÜNDE, T0RDA, KUND Szí- Jusztinusz és Szí- Paulina napja A minőségi ellátás szenved hátrányt a kormányelképzelések szerint azzal, hogy túl sok, mintegy 160 kórház műkö­dik ma Magyarországon. A szerkezeti átalakítás szükségessége már régen felmerült, a reformok elsősorban a sok esetben indokolatlan fekvőbeteg-ellátás visszaszorítását és a sürgősségi köz­pontok fejlesztését célozzák. Ám az két­ségtelenül nagy ellenállásba ütközne, ha 100 kórház léte kerülne veszélybe. A jelenlegi ellátási szerkezet átalakí­tásának szükségességét kevesen vitat­ják, hiszen a kórházak folyamatos har­cot vívnak a fennmaradásért, hatalmas adósságokat halmoznak'fel. Az intéz­mények többsége eszköz és szakember- hiánnyal küzd, ami nem ritkán komoly szövődményekhez, műhibákhoz vezet. (folytatás a 4. oldalon) B Magyarország,,__ ___ T avaly hosszan foglalkozott a sajtó a fuvarozók 18 pontos követelésével, amelyekből végül alig valósult meg va­lami, az ágazat továbbra is a túlkínálat miatti árversennyel és a külföldi, ol­csóbb riválisokkal küzd. A magyar fuvarpiacon hihetetlenül sok, mintegy 22 ezer kisebb-nagyobb vállalkozás dolgozik, nem csoda, hogy gyilkos verseny uralkodik, amely 2009-től csak fokozódhat. Ek­kor ugyanis lehetővé válik, hogy kül­földi, elsősorban szlovák, román vagy lengyel vállalkozások is végezhesse­nek belföldi szállítmányozást, az ő áraikkal pedig, ahogy már most is, szinte lehetetlen versenybe szállni. (folytatás az 5. oldalon) Idősek otthona épül Szamárhegynél Az emelt szintű intézmény jövő év elejétől várja lakóit i Esztergom Hamarosan megkezdődhetett a Zöld Fenyő idősek otthona építése a Visegrádi úton. A tervek szerint az év végére elké­szülő intézménybe jövő év tavaszán költözhetnek be a lakók. Az építtető Zöld Fenyő Kft. ügyvezető igazgató­ja, Halmai Gizella elmondta, hogy az otthon építésének ötlete akkor merült fel, amikor néhány éve idős rokonuk­nak kerestek egy színvonalas ellátást és otthonos környezetet nyújtó elhe­lyezést, de a környékbeli otthonok mind telítettek voltak, éveket kellett volna várakozni a bekerülésre. (folytatás a 4. oldalon) Éles vita a kereskedelmi törvényről Máris támadják a több évtizedes hiányosságot pótló, új törvényt iMaflyaiQrszág ________ M ától hatályos a már formálódása alatt is számtalan vitát kiváltó, új ke­reskedelmi törvény, amely lényegében a kisebb módosításokon átesett 1978- as törvényt írja felül. Két szakmai ér­dekképviseleti szervezet az Alkotmány- bírósághoz fordult felülvizsgálatért. A kiskereskedőket tömörítő szak­mai szervezet azt kifogásolja, hogy a kerettörvény nem rendelkezik a be­szerzési ár alatti értékesítés szankci­onálásáról, míg a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségé­nek (VOSZ) és az Országos Kereske- Tdelmi Szövetségnek (OKSZ) a jelen­tős piaci erőfölénnyel való vissza­élést érintő szabályozással vannak problémái. A VOSZ már régebben, az OKSZ éppen tegnap nyújtotta be az Alkotmánybíróságnak a felülvizs­gálati kérelmet. (folytatás az 5. oldalon) Esztergomi partjelző az Eb-elődöntőn i Portugália-Eszteraom ___ Ó riási megtiszteltetés érte az esztergo­mi Erős Gábort, aki játékvezető-asszisz­tensként van jelen a portugáliai U21-es Európa-bajnokságon. A FIFA-kerettag a csoportmeccseken nyújtott remek telje­sítményének köszönhetően kiválasztásra került, és ott lehet a ma esti elődöntőn. Az esztergomi Erős Gábor május közepén utazott el a portugáliai konti­nensviadalra, ahol először a csoport­meccseken kellett bizonyítania. (folytatás a 3. oldalon) Újabb hadjárat a régi autók ellen Mától már csak a szigorúbb eljárás alapján adnak zöldkártyát i Magyarország ________ C sütörtöktől a gépkocsik környezetvé­delmi felülvizsgálatát új, elektronikus nyilvántartórendszerrel végzik, melynek alapján objektiven és hitelesen mérik majd a károsanyag-kibocsátást. Az új el­járás jogos aggodalmat vált ki az idő­sebb autók tulajdonosaiban, a környe­zetvédők viszont üdvözlik bevezetését. A Gazdasági és Közlekedési Minisz­térium tavaly decemberben hozott dön­tése értelmében mától már csak azok a vizsgaállomások jogosultak a zöldkár­tya kiadására, amelyek beszerezték a számítógép által vezérelt új berendezést. (folytatás a 4. oldalon) Holnap kezdődik a pünkösdi vásár a Prímás-szigeten A rendezvénnyel egy időben ismét megnyitják a sportcsarnokot lEszteraP-in ____________ H olnap nyitja meg kapuit a 14. Esz­tergomi Pünkösdi Kiállítás és Kézmű­ves Vásár a Prímás-szigeten, amely az eddigieknél hosszabb nyitvatartással és gazdagabb programválasztékkal várja a látogatókat. A vásárt immár második alkalom­mal szervező szolnoki Compexpo Stúdió Kft. munkatársa, Jakus Beáta arról tájékoztatta lapunkat, hogy az idei kiállítás szervezési munkáit a nemrég levonult árvíz nem befolyá­solta. A természeti csapások miatt je­lentős károkat elszenvedett Pézsa Ti­bor Sportcsarnok felújítási munkála­tai a nyitás napjára befejeződnek, így az eddig megszokott színvonalon bo­nyolítják le a vásárt az épületben és az azt körülvevő sporttelepen június 2. és 5. között, péntektől hétfőig. (folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom