Hídlap, 2006. május (4. évfolyam, 85–106. szám)

2006-05-02 / 85. szám

• >oíeirnejf?ri Heti seit er Jc-v.- f v V ^ i •• 7 vf-< váoyviÉr 1 aocsscs M. u. 5.. ...........— 2 500 Ej T«t:-33/523 Már fenyeget a gyógyszeráremelés réme _ Amennyiben a gyártók nem csökkentik az árakat, számos gyógyszernek megszűnhet a tb támogatása. OLDAL Vereség az örményektől Európa-bajnoki selejtezőn kapott ki Örményországtól a magyar rögbiválogatott. I i n ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ w w.istergran um .hu 2006. május 2., kedd ZSIGMOND Szí. Atanáz és Szt. Zsigmond napja IV. évfolyam, 85. szám Napi hírújság a régió életéről ára: 59 Ft / 8 Sk, előfizetőknek: 49 Ft / 7 Sk Szlovákiának sincs ínyére a hulladékégető-üzlet A környezetvédelmi tárca is gátolja a veszélyes anyagokat égető üzem építését Vágsellyén ISzlövakia ........_ A Vágsellyére tervezett égetőmű eddig 36 millió koronába, azaz 252 millió forintba került a Nyitra megyei önkormányzatnak, de a szlovák kör­nyezetvédelmi minisztérium vétója és a környező települések tiltakozása mi­att most úgy tűnik, mégsem épülhet meg. A beruházáshoz felvett kölcsön egy jó részét a megyei önkormányzat már elköltötte. Az eredeti elképzelések szerint 2008- ra évi harmincezer tonna veszélyes hul­ladék megsemmisítését szolgáló égető­műnek kellett volna épülnie Vág­sellyén, de a környező települések lako­sai - hasonlóan a Holcim bemházáshoz - demonstrációba kezdtek. (folytatás az 5. oldalon) NITRA Vágsellye BRATtSLAV r move zamky KOMÁRNO #*■*%#*.«* l*- i ■' ‘ A, ,p'íV ftAM&KÁ SnwMCA UsvtCf Ma tetőzik a Duna Esztergomnál Kisebb árhullám indult meg a Dunán a napok óta tartó esőzések miatt. Az előre­jelzések szerint Esztergomnál a mai nap folyamán tetőzik a folyam, elsőfokú ké­szültség mellett, 490 centiméterrel. A múlt hét vége óta tartó intenzív eső­zések következtében kisebb árhullám vonult le a Rábán és a Murán, ezért Kör­mendnél, valamint Letenyénél vasárnap elsőfokú árvízvédelmi készültséget ren­deltek el. A helyzet nem súlyos, meg sem közelíti a nemrég levonult nagy ár­vizet, de az eső a Dunán is érezteti hatá­sát. Az Észak-dunántúli Környezetvé­delmi és Vízügyi Igazgatóság közlemé­nye szerint a csapadékos és hideg idő miatt elsősorban Dél- és Kelet-Ausztriá- ban, illetve a Morva vízgyűjtőjén várha­tó még számottevő mennyiség. (folytatás az 5. oldalon) Bátrak randevúja Visegrádnál Egekbe szökik az adrenalin a fellegvár alatt A tavalyi évhez hasonlóan idén is ren­geteg szórakozási lehetősséggel várja a visegrádi bob- és canopy pálya az adre- nalin-túltengésben szenvedő fanatiku­sokat. Jó hír a látogatóknak, hogy a be­lépők díja nem változott, így mindenki a tavalyi áron hódolhat szenvedélyének. A több éve működő visegrádi bobpálya már nemcsak a nyári, ha­nem a téli időszakban is a látogatók rendelkezésére áll, de természetesen jó időben kellemesebb csúszni. A ta­valyi esztendő és az elhúzódó tél mi­att eddig kevés érdeklődőt vonzott a visegrádi bobpálya, de Mikó Zsolt ügyvezető igazgatóhelyettes szerint az idei nyár más lesz. „Újításról nem tudok beszámolni, de az eddigi látogatottságot csak felül­múlni lehet” - mondta Mikó. (folytatás az 5. oldalon) Nem adnak zöld utat Paksnak a zöldek A Védegylet szerint szélesebb körű egyeztetésre lenne szükség Sztrájkká fajulhat a gyulai hentesvita Ma gyamszáa _ Munkabeszüntetést helyezett kilá­tásba a Húsipari Dolgozók Szakszer­vezete azoknál a cégeknél, ahol még nem jött létre megegyezés a béreme­lés mértékéről. Már csak a gyulai Hús­kombinát Rt. lóg ki a sorból így a szak- szervezet most a dolgozók sztrájkkész­ségének felmérésén dolgozik. Bezdán János, a Húsipari Dolgozók Szakszervezetének alelnöke elmond­ta: áprilistól érdekvédelmi akciókat B Magyarország _ Húsz évvel szeretné meghosszabbí­tani a Paksi Atomerőmű Rt. az erőmű üzemidejét, amely így 2010 helyett 2030-ig üzemelne. Az ügyben április 28-ra írtak ki közmeghallgatást, de a hatásterületet csupán egy, az atom­erőmű körül húzott tíz kilométeres kör­zetben határozták meg. A civil szervezetek múlt héten nyílt levélben fordultak a környezetvédelmi tárcához a hatásterület módosítása érde­kében. Egy ilyen közmeghallgatás so­rán a lakosság tájékoztatást kaphat az erőmű őket érintő terveiről, elmondhat­ják a véleményüket, ugyanakkor érdemi döntéshozói jogosítványa, jogkövetkez­ménye nincs. Az erőmű vezetése úgy döntött, hogy csak tíz kilométeres körzetben kell közmeghallgatásokat tartani - tá­jékoztatta lapunkat Vay Márton, a Védegylet munkatársa. Véleménye szerint ez azért sem elegendő, mivel a 2003-as üzemzavar hatását Budapes­ten is érzékelték, így az egész orszá­got érinti az atomerőmű élettartamá­nak esetleges meghosszabbítása. (folytatás a 4. oldalon) szerveztek országszerte. (folytatás az 5. oldalon) Legendák és tények a szántói Szent Keresztről Titokzatos, szakrális hely a Pilis, amely a mai napig titkokat rejt Folytatódik a pozsonyi plakátháború Ismét összetépték a Nagy-Magyarországot ábrázoló műalkotást litaony™™™™™ _____ Ú jra megrongálták a Billboart Gallery Europe társulás Donaumonarchia című public-art kiállításának azon darabját, amely Nagy-Magyarország térképét áb­rázolja Pozsonyban. A szervezők mind­ezek ellenére abban bíznak, hogy a tör­téntek sok embert elgondolkodtatnak és hozzájárulnak ahhoz is, hogy feledésbe merüljenek a régi sérelmek. Mira Karetová a Billboart Gallery Europe projektfelelőse a Hídlapnak elmondta, a fent említett plakát annak a tizenhárom köztéri látványobjektu­mot felvonultató kiállításnak a része, amelyet a szlovák kulturális tárca tá­mogatásával hoztak létre. „Nem szá­mítottunk arra, hogy ilyen reakciókat fog kiváltani a pozsonyi Duna-parton elhelyezett alkotás, hiszen az alkotó nem provokációs szándékkal készítet­te azt. Bízom abban, hogy a történtek sok embert elgondolkodtatnak és hoz­zájárulnak ahhoz is, hogy feledésbe merüljenek a régi sérelmek” - fogal­mazott a szervező. (folytatás a 4. oldalon) ÍJs_tei-Granum£urorégió ... P ilisszántó két kilométerre van Szentkereszttől, közöttük áll a 756 méter magas Pilis-hegy. A falu fölött tűnik fel egy másik magaslat szabá­lyos kúp alakjával, a László-hegy. A két helytől azonos távolságra találha­tó a pálosok főkolostorának tartott romkert. A krónikák szerint, a Pi­lis-hegy lábánál, a főkolostorban te­mették el Özsébet, az egyetlen ma­gyar rend, a pálosok alapítóját. Pilis­szántón XIII, századi kolostormarad­ványokat találtak, majd előkerült a ti­tokzatos tövises kőkereszt, a beomlott templom alapzat alatt középkori bar­langrendszerre bukkantak. Titokza­tos, szakrális hely a Pilis. Társadalmi munkában, adományokból búcsújáró kápolna épül a hegy lábánál Boldog- asszony tiszteletére, Makovecz Imre tervei alapján. Szőnyi József, szántói polgármester, helytörténeti kutató szívügyének tekinti a falu múltjának feltárását. (folytatás a 3. oldalon) Időjárás Magyarország; 18° ééő Napkelte: 05:24 Napnyugta: 19:58 T 13° &3Ő

Next

/
Oldalképek
Tartalom