Hídlap, 2006. április (4. évfolyam, 64–84. szám)

2006-04-11 / 70. szám

c HÍDLAP • 2006. április 11., kedd www.istergranum.hu HELYI POSTA Szobrot Marosán elvtársnak! Most végre örülhet a magyar választó, legalábbis az, aki nem akar kormányváltást. Jó az irány, csak így tovább, szobrot mielőbb Maro­sán elvtársnak! És kitüntetést minden kiérdemesült kommunistának, akik addig hajszolták a magyar népet a szocializmus útján, amíg egyszer csak a kapitalizmusén nem találtuk magunkat, a lényeg, hogy itt is testvéri közösségbe forrjunk. Az se baj, ha Amerikával, de még jobb, ha a Szó..., ha a nagy Oroszországgal, és kipróbált (hétpró­bált) vezetőjével, Tovaris Putyinnal (Prezidenty). Vigyázó szemünket Moszkvára vessük, és ne nevessünk. (Úgyis lefagy.) Most feszül a kebel, s méltán. Fényesítik már a munkásőr jelvénye­ket, aki meg eldobta ijedtében, most igencsak bajban van (a jelvény- készítők szerencsére keresik a régi nyomóformáikat). Kár, hogy el­múlt április negyediké. Hej, milyen szép lett volna egy kis tavaszi se­regszemle! Sebaj, majd jövőre. Akkor úgyis áll már az új ötvenhatos szobor, a szuronyerdővel (karó­val jöttél, nem virággal), maga Sztálin elvtárs is örülne, ha látná. És ünnepi sortüzet is lehet lőni — Salgótarjánban, Mosonmagyaróváron, s mind a jól bevált helyeken, beleértve a Kossuth teret. Szép, nagy tér, bőségesen elférnek ott az emberek, csak időben hirdessen nép­gyűlést az ellenzéki párt, ugye. De persze, csak szépen, sorban. Nem kell lerohangálni a dombról a tehéncsordához, majd feljönnek ők. Ha akarnak valamit. Élni, mondjuk. Végre fellé legzik a munkásosztály és a vele szövetséges parasztság, valamint a haladó (halódó) értelmiség. Eurokomform kormányunk lesz (jut is, marad is?), mi meg csak nézzük boldog elégedettséggel, ahogy hízik az államadósság. (Gazda szeme hizlalja.) Nekem nősz nagyra, szentem... Tűntető kitüntető. A köztársasági elnök úr meg jobban teszi, ha gyakorolni kezdi a kéz­fogást. Legfeljebb gyakrabban mos majd kezet. Thur O. Rudolf Zakatol a vonat, utazik a turista? Megállapodást kötött a MÁV és a Magyar Turizmus Zrt. Partnerségi keretszerződést írt alá a MÁV és a Magyar Turizmus Zrt. vezérigaz­gatója, a megállapodással a vasút és a turizmus együttműködését kívánják szoro­sabbá tenni. Esztergomban valószínűleg sokaknak cinikus mosolyt csal az arcára a hír, ha arra gondol, miként jut a Bazilikába a vonattal városunkba érkező turista. A Magyar Turizmus Zrt. belföldi hálózati igazgatója, Asztalos Zoltán a Hídlap kérdésére elmondta, hogy a március 16-án aláírt egy évre szóló megállapodás nem tartalmaz olyan konkrét intézkedéseket, mint például a menetrendnek a turizmus igényei­hez való hozzáigazítása. A két szerve­zet szakmai és szakértői együttműkö­déséről szóló stratégiai megállapo­dásról van szó, amelynek fő célja ha­zánk népszerűsítése belföldön és kül­földön egyaránt. Ennek érdekében a két társaság közösen vesz részt nem­zetközi szakkiállításokon, a közeljö­vőben a vonatokon - egyes nemzetkö­zi járatokon is - elérhetőek lesznek az ingyenes információs kiadványok, il­letve a nagyobb pályaudvarokon tu­risztikai információs pontokat ren­deznek majd be már az idei szezon­ban, amelyhez a MÁV biztosítja a he­lyiséget. A „Nagy ízutazás 2006” gasztronómiai kampányévhez igazod­va az InterCity járatok étkezőkocsija­iban is tájjellegű ételeket kínálnak az utazóknak idén. A szakember ugyan­akkor aggályosnak nevezte, hogy ma Magyarországon a vasút nem számít a turizmus szerves részének, úgy, mint tőlünk nyugatabbra. Mondhatni olyan messze állnak egymástól, mint az esz­tergomi vasútállomás a Bazilikától. PROGRAMOK Költészet napja A Kismarosi Teleházban április 11- én, este hat órától az iskolások mű­sort adnak a Nyugdíjas Klub tagja­inak a Költészet napja alkalmából. Megemlékezés „A semmi ágán...” címmel kerül megrendezésre Szentendrén a Vá­rosháza dísztermében a költészet­napi műsor. Április 12-én este hat órától a műsor során közreműkö­dik Korhecz Imola előadóművész és Érdi Tamás zongoraművész Mesterség bemutató Vácon az MIMK-ban kerül sor április 13-án, délután három órá­tól a mesterség bemutatóra. A résztvevők megismerkedhetnek a bőrözéssel és a böjti játékokkal is. a kicsiket kiszebábkészítésre és tojásfestésre várják. A belé­pődíj 350 forintba kerül. Délután öt órától táncházba várják az ér­deklődőket. MOZIMŰSOR Danubius mozi (Párkány, Fő ut­ca, tel.: +0421 36 751 1107) 19.00 Holtak földje -kanadai- francia-amerikai film. Ren­dezte: George A. Romero. Szereplők: John Leguizamo, Simon Baker, Robert Joy, Asia Argento, Dennis Hopper, Eugene Clark. Bajor Ágost Kultúrmozgó (Esztergom, Bajcsy-Zsi- linszky u. 4., tel.: 33/313-. 888) 17.00 Egy szoknya, egy nadrág - magyar filmvígjá­ték. Rendezte: Gyöngyössy Bence. Szereplők: Árpa Attila, Bajor Imre, Mucsi Zoltán, Kern András, Ké­ri Kitty, Csuja Imre. 19.00 München - amerikai filmdráma. Rendezte: Steven Spielberg. Szereplők: Eric Bana, Daniel Craig, Geoffrey Rush, Mathieu Kassovitz, Ciarán Hinds, Sharon Alexander, Ayelet Zorer, Marie-Josée Croze, Hanns Zischler. GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET Április 11-én, kedden: Esztergom - Bánomi Piros Patika (Kőrösy L. u. 7.) Telefon: 416-502. Dorog - Hársfa Gyógyszertár, (Hám K. ltp. 1.) Telefon: 503-105. Ahhoz, hogy ez megváltozzon, mind a vasúttársaság, mind pedig az utazók szemléletváltozására lenne szükség, de ha a hozzáállás meg is változna, a minőségi vasúti közlekedés megvaló­sításához olyan súlyos összegek hiá­nyoznak, aminek előteremtésére az elkövetkező években nincs esély. A „vonatos turizmus” megteremtésére mindenesetre vannak próbálkozások: az elmúlt évben „Vasutazó” címmel jelent meg az az utazási ajánlatokat tartalmazó kiadvány, amely a hazai, vonattal megközelíthető lehetősége­ket kínálta a turistáknak, idén pedig egynapos kirándulásokat szerveznek különböző, InterCity járatokkal elér­hető úti célokhoz. Asztalos Zoltán, akit személyes szálak is fűznek Esz­tergomhoz, egyetért azzal, hogy a je­lenlegi feltételek mellett aligha özön­lenek majd városunkba a látogatók vasúton. A vasútállomás és a Várhegy közötti távolságot lecsökkenteni alig­ha lehet, viszont a vasúti menetrend és a helyi autóbuszjáratok indulási időpontjának összehangolásával, il­letve a járatok sűrítésével lehetne ja­vítani az áldatlan állapoton, ehhez azonban a Magyar Turizmus Zrt. és a MÁV Zrt. mellett a Volánbuszt is be kellett volna vonni a megállapodásba. • Gábor Éva A NAP VICCEI Úszóedző a tanulónak:-Mindig,számold meg, hogy hány­szor buksz a víz alá, és hányszor jössz fel. Ha az eredmény nem oszt­ható kettővel, nehogy levegőt végy! * ★ * Kovács elmegy a pszichológushoz:- Családi ügyben szeretnék segítsé­get kérni.- Miről lenne szó?- Én és a feleségem fokozatosan elhi- degülünk egymástól. Kérem, mond­ja meg, hogyan lehetne ezt a folya­matot felgyorsítani? NÉVNAP Április 11. napján szeretettel köszöntjük Leó és Szaniszló nevű olvasóinkat! Leó: A görög Leon név latin alakválto­zatából való, jelentése a latinban is: oroszlán. Szórványosan fordul elő. Szaniszló: A szláv Stanislav névből származik. Elemeinek jelentése: állhatatosság, szilárdság+dicsőség. Becézése: Szani. Szórványos. TV MŰSOR 05:50 Nap-kelte, 09:00 Cinecitta, 10:00 Híradó, 10:05 Napi mozaik, 11:28 Mit főz­zünk ma?, 12:00 Déli harangszó, 12:01 Híradó délben, 13:00 Srpski Ekran, 13:30 Unser Bildschirm, 14:00 Afrika gyöngyszeme, 14:55 PoliTour, 15:25 Víztükör, 16:15 Híradó, 16:20 Bartók 125,16:24 Maradj velünk!, 16:30 Ka­tolikus krónika, 17:00 12+, 17:10 Mit főzzünk ma?, 17:25 A Nagy vita, 18:00 Híradó - Gazdasági híradó, 18:10 Kör­zeti híradók, 18:23 Esti mese. 18:50 Szomszédok, 19:30 Híradó este, 19:54 Sporthírek, 20:05 Önök kérték! - Daj­ka Margit felvételeiből. Kívánságmű­sor, 20:20 Életképek, 21:05 Kedd 21, 22:00 Az este - Kedd, 22:45 Kultúrház, Kultúra, szórakozás, szabadidő napról napra, 23:00 Kultúrház extra, 23:30 Híradó, 23:35 Sporthírek, 23:45 Provo­kátor, 00:15 A Nagy vita 06:55 Mokka, A TV2 reggeli műsora, 09:05 Szóda, 10:05 Teleshop, 11:25 Hajrá skacok!,, 12:10 Játék­idő, Telefonos vetélkedő, 13:10 Danielle Steel: Kaleidoszkóp, 15:00 Anita, a bűbájos bajkeverő, 15:30 Jóbarátok, 16:00 Knight Rider, 17:00 Hetedik mennyország, 18:00 Lisa csak egy van, 18:30 Tények, Hírmű­sor, 19:00 Jóban Rosszban, 19:30 Ak­tív, 20:10 Áll az alku, 21:10 Nem aTe napod! (2006), Szórakoztató show- műsor, 21:45 Rizikófaktor, Közben: Kenósorsolás, 23:55 Tények Este, 00:25 Moziverzum, A mozi-magazin 06:30 Reggeli - Süss J**1*"*®*“™ fel nap!, 08:50 Recept k u u 0 Klub (ism.), 09:00 Top Shop, 10:15 Delelő - Fényes nap, 11:35 Recept Klub, 11:45 06-81- 603-000. Közben: 12:00 Híradó - Déli kiadás, 13:30 Dawson és a have­rok, 15:05 Disney-rajzfilmsorozat: Timon és Púmba, 15:30 Csacska an­gyal. 16:30 Balázs, 17:30 Mónika, 18:30 RTL Klub Híradó, 19:00 Fó­kusz. Közszolgálati magazin, 19:40 Legyen Ön is Milliomos!, 20:20 Ba­rátok közt, 21:00 Vészhelyzet, 22:00 A Grace klinika, 22:55 Nem jön a hajnal, 00:35 Találkozások 06:00 Reggel, 08:00 Kikötő TsTtFia. Ösm4’ 08:30 Isten kezében (ism.), 09:00 Bioritmus (2006) (ism.), 09:15 Talpalatnyi zöld (ism.), 09:45 „A semmi ágán..."’, 10:30 Bűvölet, 11:30 Kívánságkosár, 11:45 Híradó, időjárás-jelentés, 12:00 Déli harangszó, 12:01 Vers, 14:00 Embers a West End-en, 14:15 Vers, 14:20 Val­lomások egy polgárról, 14:50 Beszélő emlékházak, 15:20 Márai Sándor olaszországi emlékei, 16:00 „Halak, vizek...”, 16:30 Világunk, 17:30 Kikö­tő, 18:00 Híradó, 18:30 Váltó, 18:40 Mese, 19:00 Bűvölet, 20:00 A gyer­tyák csonkig égnek, 21:30 Kapcsolás Kassára, 21:35 Híradó, 22:00 Közbe­széd, 22:20 Mennyből az angyal, Márai Sándor és 1956, 22:40 Rejtett szavak, 23:05 Mindentudás Egyeteme 10:00 Visszapillantó - Messze- Km látó - Időjárás ism. 10:20 Hír­sport - Sportdélután ism. ben­ne: Dorogi ESE - Szentendre NK NB Il-es kézilabda mérkőzés 12:00 Visszapillantó - Messzelátó - Idő­járás ism. 12:20 Remustra ISM. benne: Bogáncs gála 14:00 Vissza­pillantó - Messzelátó - Időjárás ism. 15:00 Hírsport, Sportdélután ISM. 17:00 Visszapillantó - Mesz- szelátó - Időjárás ism. 17:20 Szalon benne: Mátyás király tréfái a Hókirálynő színpad előadásában, Geometria kiállítás a Duna Múze­umban, mozifilmeket ajánlunk: Ro­konok és Kútfejek, Cseh Tamás a Városban 19:00 Remustra ism. 21:00 Visszapillantó - Messzelátó - Időjárás ism. 21:20 Szalon ism. 22:00 Hírsport, Sportdélután ism. fii í m 1 is M M, JL™ % Napi hírújság a régió életéről Főszerkesztő: Varjú Frigyes Lapszerkesztők: Bukovics Krisztián, Váczy H. István A mai lapszám szerkesztője: Váczy H. István Hídlap Magazin: Ámon Adrienn Munkatársak: B. Szabó Márta (Ipolyság), Berényi Szilvia, Bódi Gergő, Bölcsházi Sándor, Ch. Gáli András, Gábor Éva, Gál Kata, Georg Spöttle (Berlin), Hívért Gábor (Kismaros), Kardos Krisztián (Budapest), Kertész Viktor, Kocsis L. Mihály, Kövesdi Károly (Párkány), Muzslai Ágnes, Nagy Balázs, Oravetz Ferenc, Pálovics Klára, Pöltl „Oxi” Zoltán, Szabó Hajnal, Szép Éva, Vas Gyula (Révkomárom), Varga Péter, Vödrös Attila Tördelőszerkesztők: Ágfalvi Loretta, Latkóczy Béla Szerkesztőség: 2500 Esztergom, Deák Ferenc utca 4., postacím: 2501 Esztergom, Postafiók 233., telefon: +36 (33) 500-750, telefax: +36 (33) 500-750, e-mail: hidlap@t-online.hu Lapigazgató: Kiss Tamás Felelős kiadó: dr. Gábor János vezérigazgató Kiadó: Strigonium Rt., 2500 Esztergom, Deák Ferenc utca 4., telefon: +36 (33) 510-040 Hirdetésfelvétel és előfizetés: Jászberényiné Kárász Krisztina, 2500 Esztergom, Deák Ferenc utca 4., telefon: +36 (33) 500-750. A hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. Kéziratokat, fényképeket nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Terjeszti a Magyar Posta Rt., a Rábahír Rt., valamint az alternatív terjesztők. Előfizethető a hírlapkézbesítőknél és a szerkesztőségben. Előfizetés Szlovákiában: Strigonium Slovakia s r.o. 943 03 Stúrovo, Komenského 21., telefon: 0905 686-514 Előfizetési díj: egy évre 12 900 forint (1 840 korona), fél évre 6 400 forint (980 korona), negyedé'vre 3 200 forint (490 korona). Nyomdai kivitelezés: A Sprintwork Kft. megbízásából a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

Next

/
Oldalképek
Tartalom