Hídlap, 2006. április (4. évfolyam, 64–84. szám)

2006-04-11 / 70. szám

8 HÍDLAP • 2006. április 11., kedd BULVÁR www.istergranum.hu Schwarzenegger a Terminátor 4-ben? A váci Fehérek templomában egy évtizede pá­ratlan leletre buk­kantak. 170-270 éves koporsók­ban csecsemők, gyerekek, nők és férfiak természe­tes módon mu- mifikálódott holt­testei feküdtek. A leletekből a do­monkos temp­lom titka címmel tegnap kiállítás nyílt a Magyar Természettudo­mányi Múzeum­ban. A mostani kiállítás egyik leg­hátborzongatóbb részeként gy po­zsonyi apáca tes­te is megtekinthe­tő, akinek a szívét eltávolították a te­metése előtt. Bálnával ütközött a komp a japánok élnek a legtovább Az Egészségügyi Világszer­vezet (WHO) legújabb je­lentése szerint továbbra is Japánban élnek a legto­vább az emberek. A távol­keleti szigetországban a születéskor várható élettar­tam ugyanis nem keve­sebb, mint 82 év, de ugyan­ilyen hosszú életre számít­hatnak már a monacóiak és a San Marino-iak is, akik­nek idén sikerült felzárkóz­niuk a japánok mellé. Ha azonban nemek szerinti megoszlásban nézzük az adatokat, úgy a japán nők még mindig egyedül állnak a dobogó legfelső fokán: ők átlagosan 86 évre szá­míthatnak. Újabb vízimentő kebelcsoda A Casablanca még mindig nyerő Az Amerikai Forgatókönyvírók Céhe nehéz vállalkozásra adta a fejét, midőn minden idők 101 legjobb forgatókönyvét próbálta sorrendbe állítani. A több mint ezernégyszáz jelölt közül az 1942-es Casablancára szavaz­tak a legtöbben, ami azért is meglepő, mivel ma már nyílt ti­tok, hogy a történet kis túlzással „menet közben” alakult ki - gya­korlatilag csak a forgatás végé­re vált véglegessé, és még ma­guk a színészek sem tudták, hogy a film happy enddel vég­ződik-e, vagy sem. A Casablan­cát A keresztapa, az Annie Hall és a Kínai negyed követi. A tel­jes listán szereplő filmek szerzői közül Woody Allen, Francis Ford Copplola és Billy Wilder holtversenyben győztek négy­négy forgatókönyvükkel, őket követi Charlie Kaufman, William Goldman és John Huston há­rom-három művel. Kivágott szívű apáca a tárlaton Egészen a közelmúltig tartotta magát a „le­genda”, hogy Pamela Anderson, a szőke „szilikon-völgy” minden tévésorozatok szépségkirálynője. A Baywatch széria dús­keblű női főszereplője, több mozifilmes bu­kás, a férjével, Tommy Lee-vel való médiában tálalt botrányos veszeke­dése és számtalan félpucér címlapfotó után már kikopni látszik a köztu­datból. A tengerparti életmentők sorozat ugyanakkor továbbra is nép­szerű, így a szappanopera alkotói úgy döntöttek, hogy újabb szépséget állítanak csatasorba. Az új idol, az ugyancsak szőke Jessica Simpson lett, akit már e szereplése előtt is főként jól méretezett mellizmairól je­gyezhetett meg a férfiközönség. Pamela Anderson viszont már csak egy nyúlfarknyi mellékszerepecskét kap a Jessica-val forgatott részekben. Visszatértek őrhelyükre a moszk­vai Kremlt védő sólymok. A mada­rakat több hónapig elzárva tartot­ták, mivel be kellett oltani őket a madárinfluenza ellen. A sólymok­nak a varjaktól, galamboktól és a verebektől kell védenie a Kreml kupoláit és tornyait, a madárinflu­enza járvány miatt azonban né­hány hónapja karanténba zárták őket is. „Beoltottuk őket, mostan­ra már mindannyian jól vannak. Állandóan mérjük a súlyukat, és az étvágyuk hál'lstennek nagyon jó” - közölte a Kreml madárszol­gálatának egyik tisztje. A sólymok súlya nagyon fontos, ugyanis már 30 gramm súlyfelesleg esetén so­kat veszítenek vadászati haté­konyságukból. Éppen ezért a megölt zsákmánymadarakat elve­szik tőlük, és nem ehetik meg. A prédát pedig a biztonság kedvé-, ért megvizsgálják, hátha hordoz­za a madárinfluenza-vírust. Ismét kiengedték a Kreml sólymait Arnold Schwarzenegger már jó ideje felcse­rélte a filmezést Kalifornia kormányzói széké­re, ennek ellenére a Terminátor negyedik ré­szének a készítői nem mondtak le róla. A pro­ducer, Andy Vájná szerint nagyon izgalmas epizódszerepet szánnak neki a hamarosan újabb résszel bővülő akció sci-fiben. Persze ettől még könnyen megeshet, hogy az 58 éves kormányzó nemet mond a kecsegtető ajánlatra, mivel még a megválasztása előtt megígérte, hogy örökre felhagy a filmezéssel. Sápszki Márta diplomás asztrológus április 11. kos 03.21-04.20. Önmaga sem érti már, hogy mi ez az elhúzódó mélypont. Mivel utálja az egyhangúságot, egy kicsit elszí­nezi a dolgot. De belül mégis érzi, hogy ez nem az igazi énje. bika 04.21-05.20. Folytatódnak a pozitív tendenciák. Jelentős fordulatra számíthat: előlép­tetésre vagy olyan állás betöltésére, amely kiemelkedő lehet a pályafutásában. ikrek 05.21-06.21. Egy séta, vagy egy kedvére való beszélgetés könnyen kizökkentheti a borús hangulatból. Könnyen sza­kíthat partnerével, ha nem képes elűzni a le­hangoló gondolatait. rak 06.22-07.22. Törekedjen arra, hogy ésszerűen ossza be a pénzt, és ami fontos, azzal ne takarékoskodjon, még ha nem is a saját igényeiről van szó. Kedvesé­től teljes odaadást igényel, emiatt viták ala­kulnak ki, mert egyikőjük sem hajlandó a kompromisszumra. oroszlán 07.23-08.23. Ne szórja a pénzt olyan dolgokra, amiket puszta szeszélyből vásárol­na. Ne engedjen a kísértésnek, nem biztos, hogy a luxuscikk később örömöt okoz, még ha egy divatos ruháról van is szó. szűz 08.24-09.23. Kellemes dolgokra költsön ebben a hónapban, ne a nagy befektetések­re vadásszon. Szerezzen örömöt mindenkinek, akiről gondoskodnia kell. mérleg 09.24-10.23. Végre sikerül megszabadulnia azoktól a szorongásoktól, amelyek akadályozták karrierje alakulását, vagy a családi boldogságát. Társaságba vá­gyik, szívesen ismerkedik és még a kezde­ményezést is hajlandó magára vállalni. skorpió 10.24-11.22. A csillagok leginkább azt részesítik kedvező befolyásban, hogy a kör­nyezetére és általában az életmi­nősége javítására költsön. Megismer valakit, aki mindenben a kedvét keresi, mellette egyetlen percig sem fog unatkozni. nyilas 11.23-12.21. Az egészsége különös figyelmet igényel. Minden pénzt megér, hogy kitűnő formába hozza magát. Élve­zi a kihívásokat és túláradó optimizmusával könnyen magával ragadja a környezetét is. bak 12.22-01.20. Egy stresszes periódus a meg­könnyebbülés és a megnyugvás 8H& érzéseivel ér véget. Egy kényes és bonyolult helyzetben az egyik barátjának ta­nácsra van szüksége. vízöntő 01.21-02.19. Magánéletében minden rosszabb­nak tűnik, mint amilyen volt. A vál- tozatosságra törekvő Vízöntőket most a sokszínű családi programok sem te­szik boldoggá. halak 02.20-03.20. Bizonyos zűrzavar lelhető fel ma a gondolataiban egy továbbképzés­sel kapcsolatban, amelyen kijelö­lés alapján kell részt vennie. Lehetséges, hogy át kell gondolnia terveit. Védett festményeket akartak kivinni az országból Hat darab olyan, 1900-as évek­ből származó festményt találtak egy olasz gépkocsi csomagtar­tójában Hegyeshalomnál, ame­lyekre nem volt kiviteli engedély. Á vám- és pénzügyőrség mobil csoportja Hegyeshalom térségé­ben szombat este ellenőrzött egy olasz rendszámú gépkocsit, és az átvizsgálás során az autó csomagtartójában közel egymil­lió forint értékű alkotásokat talál­ták a fináncok. A hat festmény a kulturális javak körébe tartozik, az országból való kivitelük csak a Kulturális Örökségvédelmi Hi­vatal engedélyével törvényes. Mivel a gépkocsiban utazók nem rendelkeztek a szükséges kivite­li engedéllyel, ezért a vámhivatal az alkotásokat lefoglalta és eljá­rást indított. A Vám- és Pénzügy- őrség Országos Parancsnoksá­gának szóvivője elmondta, hogy az utóbbi időben egyre gyakrab­ban foglalnak le a kulturális ja­vak körébe tartozó alkotásokat, főként a hegyeshalmi térségben. Emberbőrbe kötött könw 300 éves, emberbőrbe kötött könyvet találtak Angliában, Leeds központjában, az utcán. A rend­őrség szerint a hátborzongató le­letet valószínűleg egy betörő hagyta el, miután valamely közeli lakásból elhozta. A könyv szöve­ge jórészt francia, a szakértők szerint a francia forradalom ide­jén szokás volt emberi bőrbe köt­ni könyveket. A szokás a XIX. századig fennmaradt a gyilkossá­gok bírósági pereiről beszámoló könyvek esetében - ilyenkor a ki­végzett gyilkos bőrét használták fel a könyvkötők. Anatómia szak- könyvekkel szintén megesett, hogy halottak bőrébe kötötték. A későbbi időszakokban csak a ná­cik vetemedtek hasonló gyakor­latra. A Nyugat Yorkshire rendőr­ség közleménye szerint a fellelt kötet az 1700-as évekből szárma­zik és fekete tintával, kézzel írták. Negyvenkilencen se­besültek meg abban a kompbalesetben Ja­pán délnyugati partja­inál vasárnap, amely­ben a vízi jármű felte­hetően egy bálnával ütközött - közölte a ja­pán parti őrség egyik illetékese. A gyorsjá­ratú kompon 109 utas és személyzet tartóz­kodott. Hét súlyosan sebesültet a közeli Ibuszuki kórházába szállítottak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom