Hídlap, 2005. október-december (3. évfolyam, 193-257. szám)

2005-10-01 / 193. szám

www.istergranum.hu SPORT 2005. október 1., szombat • HÍDLAP 7 Haláltánc a Bozsik-stadionban Ma 18 órakor játszották volna a Bozsik-stadionban a Budapest HonvéB- MTK labdarúgó-mérkőzést az NB I 8. fordulójából. A múlt idejű feltételes módot az indokolja, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség Fegyelmi Bizott­sága határozata értelmében Kisteleki István, a Magyar Labdarúgó Liga el­nöke csütörtökön kizárta az NB l-ből a kispestieket, amiért szeptember 28-ig, a legvégső határidőig nem törlesztették a Tornyi Barnabással szembeni - 40 millió forintos - adósságukat. Mint ismeretes, a Tornyi-ügy négy éve húzódik; 2001. április 11-én szerző­désszegés címén menesztette az edzőt a Honvéd akkor még más néven mű­ködő kft.-jének a vezetősége. A szak­ember tavaly márciusban jogerősen pert nyert, ennek ellenére a mai napig nem utalták át neki az őt - a kamatok­kal együtt - megillető, durván negy­venmillió forintot. A Honvéd, illetve tulajdonosa, az olasz Piero Pini idő­közben letétbe helyezte az MLSZ-nél a negyvenmilliót, Tornyi mégsem tudta felvenni az összeget, mert - a Honvéd vezetőinek álláspontja szerint - nem megfelelő számlát állított ki. Ezt követően az MLSZ visszautalta a pénzt a Honvédnak, majd tájékoztatta az MLL-t: a Honvédőt kizárták. Ezért nem lesz ma - azaz szomba­ton - Honvéd-MTK mérkőzés, ha semmi sem változik, a kispestieknek az NB II keleti csoportjában kell folytatniuk, s közben bepótolniuk az eddigi fordulókat. Kisteleki István pénteken reggel a Nap-Kelte tévéműsorban nemcsak, hogy jogszerűnek ítélte a Honvéd ki­zárását, hanem önmagáról, illetve a Li­gáról el is hárított minden felelősséget mondván, hogy testületüknek gyakor­latilag nincs is köze az intézkedéshez. Mi több: valójában az MLSZ, s talán személy szerint Bozóky Imre elnök fe­lelős azért, amiért az ügy idáig fajult... A ligaelnök pénteken nyilatkozott a Hídlapnak.- Jól vettem ki szavaiból, hogy az MLSZ felelősségét véli felfedezni abban, hogy a nagy múltú csapat, amelyben egy­koron Puskás, Bozsik, Kocsis, Czibor, Ló­ránt, Tichy, Komora, Kozma, Détári fut­ballozott, most - legalábbis a jelen állás szerint - a másodosztályba kényszerül?-Jól bizony. Az MLSZ vezetése - összhangban a sokéves gyakorlattal - megítélésem szerint az utolsó há­rom-négy hónapban tehetetlenkedé­sével azt a képzetet keltette a Hon­véd vezetésében, hogy most sem lesz semmi következménye a jogsértés­nek, a csapat végül is nyugodtan le- játszhatja a bajnokságot. Úgy vélem, ha idejekorán egyértelművé tették volna, ki kell fizetni Tornyinak a negyvenmilliót, különben nagy baj lesz, akkor a Honvéd tulajdonosai át­utalták volna az összeget.- Miért állítja, hogy a Ligának nincs köze a kizáráshoz?- Mert a Magyar Labdarúgó Szövet­ség legutóbbi közgyűlésén visszavette a fegyelmi bizottságot saját hatáskörébe a ligától, azaz nekünk nincs fegyelmi bizottságunk. Nekem nincs más funk­cióm, mint az MLSZ döntésének vég­rehajtása — sőt, ez kötelességem. Kiss Zsolt, a Budapest Honvéd csapatát működtető gazdasági társa­ság kisebbségi tulajdonosa tegnap délben még reménykedett abban, hogy mégiscsak lesz mérkőzés ma es­te hatkor a Bozsik-stadionban.- Néhány perccel ezelőtt fejeztem be a tárgyalást Bozóky Imrével, az MLSZ elnökével. Az elnök úr elé tár­tam a Fővárosi Bíróságtól kapott iga­zolást, miszerint befogadta perújra­Tornyi Barnabás (fent) miatt tört ki a botrány és (esz üres ma este a Bozsik-stadion felvételi kérelmünket a Tornyi-ügy- ben, a tárgyalást már ki is tűzték 2006 februárjának valamelyik napjára.- Bocsásson meg, de nem hinném, hogy a perújrafelvételnek halasztó hatálya len­ne az MLSZ fegyelmi bizottságának ha­tározatával kapcsolatban...- Viszont van egy másik körül­mény: mi még június 30-a előtt rend­kívüli jogorvoslati kérelmet nyújtot­tunk be a Liga fellebbviteli bizottságá­hoz, amely sajnos elkallódott. Tudni­illik június 30-án a hatáskör átkerült az MLSZ-hez, jogorvoslati kérel­münkkel azonban nem történt sem­mi, mert mint kiderült, az meg sem érkezett a Szövetségbe. Valahol út­közben eltűnt. Mi viszont dokumen­tumokkal tudjuk igazolni, hogy bead­tuk a kérelmet - akkor még a Ligához.- Félő, ez sem fogja meghatni az MLSZ fellebbviteli bizottságának tagjait...- Mindegy, mi úgy készülünk, hogy szombat este hatkor NB I-es bajnoki mérkőzést játszunk az MTK-val a Bozsik stadionban. A csapat edzőjének, Aldo Dolcettinek és a játékosoknak semmilyen, ezzel ellentétes utasítást nem adtunk.- Nem gondolják, hogy egyszerűbb lett volna átutalni Tornyi Barnabásnak a negyvenmilliót?- Nem, két okból sem. Egyrészt a tartozást nem mi halmoztuk fel az edzővel szemben, hanem a korábbi tu­lajdonos. Amikor Pini úrral átvettük a kft.-t, szó sem volt a negyvenmillióról, sőt! A bíróságon nyerésre állt a Hon­véd Tornyival szemben. Más kérdés, hogy később, másodfokon változott a helyzet. De amikor mi megvettük a Honvédet, az összes teherrel együtt, ezek között nem szerepelt Tornyi negyvenmilliója. Másrészt - minden ellenkező híreszteléssel szemben - amikor mi letétbe helyeztük az össze­get az MLSZ-nél, igenis feltüntettük az átutalás kedvezményezettjét. Nem értjük, miért irányították vissza hoz­zánk a pénzt. A Honvédnál tehát értetlenked­nek, az MTK viszont nem készül NB I-es bajnoki mérkőzésre, leg­alábbis szombatra nem.- Olyan értelmű értesítést kap­tunk illetékes helyről, hogy nem lesz szombaton Honvéd-MTK NB I-es bajnoki mérkőzés. Edzőmecs- cset viszont játszunk, természetesen más ellenféllel - közölte érdeklődé­sünkre Fülöp Ferenc, a bajnoki ta­bella harmadik helyén álló kék-fe­hérek klubigazgatója. • Ch. GAll András Megnősül az olimpiai bajnok A pontszerzésre hajtanak a csapatok Párkány az eddig veretlen Vrbové otthonába látogat KAJAK-KENU A kétszeres olimpiai bajnok férfi kajak négyesből gyakorlatilag utol­sóként Vereckei Ákos is kimondja a boldogító igent szíve választottjának. Horváth Gábor tavaly Las Vegasban fogadott örök hűséget párjának, míg Storcz Botond és Kämmerer Zoltán már korábban családot alapított. Vereckei Ákos még Sydney után egy olimpiai fogadáson ismerte meg jövendőbelijét, Monostori Diánát, akinek az idei versenyszezon végén kérte meg a kezét. Az esküvő október 15-én lesz, de Ákos nemcsak a szertar­tásra készül, hanem már megkezdte az edzéseket a jövő évi szegedi világ- bajnokságra. Hivatalosan ugyan csak a jövő hétfőn indul a felkészülés Séra Miklós irányításával, de a Domino- Honvéd bajnoka már második hete napi egy, másfél órát lapátol Csepelen Maratoni világbajnokság Két hét múlva az ausztráliai Perth- ben kerül megrendezésre a kajak­kenu maratoni távú világbajnokság, ahol a magyar válogatott is vízre száll. A nemzeti csapat Győrben ké­szült fel a nagy megmérettetésre. A maratoni-szakágvezető, Borsodi Gé­za bízik a remek szereplésben, az éremszerezésre Csay Renátának, Szonda Kornéliának, a Saiga István, Jámbor Attila férfikajak- és a Csabai Edvin, Győré Attila kenupárosnak van a legnagyobb esélye. az épp megújuló vízitelepen. Azért a nászút sem marad el, annál is inkább, mert Vereckei a zágrábi világbajnok­ság után nem ment nyaralni. A nász- utat sikerült az első négy hetes ciklus utolsó hetére időzíteni, így az nem okoz különösebb lemaradást az edzésprogramban, mert a negyedik hét egyébként is mindig visszafogot­tabb, pihenősebb. Vereckei Ákoshoz hasonlóan a má­sik kétszeres olimpiai bajnok, Kolonics György sem bírta már víz nélkül. O is Csepelen edz Ludasi Ró­bert fiatal tanítványaival, mert Fábiánná Rozsnyói Katalin csapata Kovács Katalinnal és Janics Natasával csak később kezdi el a felkészülést. A népszerű Kóló kényelmes tempóban a fiatalok vizén lapátolva, napi 15 kilo­méterrel hangolja magát a jövő héttől keményebbre forduló edzésekre. • GY LABDARÚGÁS Idegenben próbálnak szerencsét a régió labdarúgócsapatai a hétvé­gén. A Dorogi FC a Budaörs, az Esz­tergomi SC a Vértesi Erőmű, míg Párkány Vrbové otthonából szeret­ne pontot vagy pontokat rabolni. NB III, Duna-csoport: Buda- örs-Dorogi FC 2005. 10. 02., 15 óra A dorogi labdarúgócsapat idei szezonja nem úgy alakul, ahogy ar­ra számítani lehetett. Für István megfiatalított együttese a tabella hátsó régiójában foglal helyet, leg­utóbb a sereghajtó ellen ért el 2-2- es döntetlent. Most nehezebb dolga lesz a gárdának, vasárnap a Buda­örshöz látogatnak. „Farkas és Grósz eltiltása letelt, ők visszatérhetnek a csapatba” - beszélt a pozitívumokról Für István. „A hé­ten megtartott edzéseken főleg a vé­dekezés megerősítésére helyeztük a hangsúlyt. Nagyon erős csapattal ját­szunk, de jó lenne legalább egy pon­tot szerezni. A Budaörs hullámzó tel­jesítményt nyújt, de hazai pályán mindig bizonyítani akarnak.” Megyei első osztály: Vértesi Erőmű-Esztergomi SC 2005. 10. 02., 15 óra A dorogiakkal ellentétben az esz- tergomiakkál nagyon fut a szekér, a csapat hat forduló után a bajnokság harmadik helyén áll. Az ESC pontja­inak számát vasárnap a Vértesi Erő­mű otthonában növelheti. „Ne tévesszen meg senkit, hogy el­lenfelünk a tabella hátsó régiójában szerénykedik” - mondta Holdampf Sándor vezetőedző. „Én bízom a to­vábbi jó szereplésben és hiszem, hogy a játékosok is átérzik, hogy nem szabad lebecsülni az ellenfelet. A vértesiek biztos harapni fognak, de ha küzdeni fogunk, akkor elérhetjük azt, amire vágyunk, s akár még a há­rom pont is meglehet. Az edzésen is azt hangsúlyoztam, hogy aki pályára lép, az tegye ki a szívét.” Nyugat-Szlovákia, III. liga: Vrbo- vé-Párkány 2005. 10. 01., 14.30 Kiütéses győzelemmel hangolt a Vrbové elleni találkozóra a párkányi csapat, de a három pont megszerzé­séhez felül kell múlni a legutóbbi tel­jesítményt. A mai ellenfél a tabella második helyén áll és az idei kilenc forduló alatt még nem szenvedett ve­reséget (5 győzelem, 4 döntetlen). A párkányiak ennek ellenére szeretné­nek legalább egy pontot begyűjteni. „Nagyon kemény csatának nézünk elébe, de bízom benne, hogy felnö­vünk a feladathoz” - beszélt a talál­kozóról Lapár Miroslav, ügyvezető igazgató. „Itt lenne az ideje, hogy idegenben is jól szerepeljünk, mert eddig vendégként még nem sikerült pontot szereznünk. A keretben csak Mankoveczki bajlódik sérüléssel, a többiek készen állnak a harcra.” • NB Sastin kibirkózta az ezüstöt A Budapesten zajló birkózó-világ- ! bajnokság negyedik napján az 59 kilo- j grammos kategóriában induló Sastin Mariann szolgáltatta a nap meglepeté­sét, és ezzel együtt az első női birkózó világbajnoki érmünket. A mosonma­gyaróvári sportoló előbb az osztrák Maierhofert, majd - látványos csatá­ban - az amerikai Sally Robertset I győzte le. A döntőben a japánok egyik I világsztárja, Soda Ajako volt az ellen- j fél, aki ellen már nem sikerült a bra- I vúr, így maradt az ezüstérem. Dupla magyar remi Argentínában A körmérkőzéses sakk-világbajnok- j ság második játéknapján a torna mind­két magyar résztvevője, Lékó Péter és Polgár Judit is döntetlent ért el. Lékó a j világos bábukat irányítva sokáig jól állt, ; de időzavarba került, így végül meg kellett elégednie a remivel Morozevics ! ellen. Polgár a sötét bábukat irányítva j is kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtott az angol Adams ellen, a dön- ; tetlen mindkét félnek megfelelt. Menetelnek a bunyós magyar lányok Biztosan születik magyar érem az oroszországi Podolszkban zajló női ökölvívó-világbajnokságon, mivel Ko­vács Mária bejutott a fináléba a 86 kilo­grammos kategóriában. Kovács az elő­döntőben 26- 10-es pontozással győzte le kanadai ellenfelét. Rajta kívül Szuknai Zsuzsanna (57 kg) és Ducza Anita (75 kg) is a legjobb négy között van már, a i döntőket vasárnap rendezik. Ronaldinho aranycipó'je H A brazilok világ­bajnok támadója, aranycipőben csil­logtathatja futball- tudását a hétvégi, Barcelona-Zaragoza mérkőzésen. A Nike által készített lábbe­li valódi 24 karátos arannyal van dí­szítve, hasonlóan ahhoz a futócipő­höz, amit Michael Johnson viselt 2000-ben Sydneyben. Török futball szigor Tíz hónapra eltiltották a török élvo­nalban szereplő Trabzonspor futballis­táját, mivel az manipulált egy mérkő­zést. Karadeniz Gökdeniz beismerte, hogy befolyásolni próbálta a Se- batspor-Kaysreispor találkozót: a szü­netben a Sebatspornak kellett volna ve­zetnie, de az összecsapást a vendégek nyerték volna. Gökdeniz mellett több más érintett labdarúgó játékjogát is be­vonták hosszabb-rövidebb időre. SPORTSZILÁNKOK Futballszabály-módosítás Meglehetősen furcsa eset szemtanúi lehet­tek a Sárisáp-Naszályi Bányász összecsapás nézői. A mérkőzés játékvezetője ugyanis el­nézve az óráját, az első félidő 25. percében hármat fújt a sípjába, jelezve ezzel az első játékrész végét. A játékosok és a nézők rek­lamálására azonban rájött tévedésére, és új­ra megadta a kezdő sípszót. A mérkőzés második félideje már a sportág érvényes sza­bályainak megfelelően 45 percesre sikere­dett. Csak remélhetjük, hogy Mátyás király és a cinkotai icce mintájára a jövőben nem változtatják meg a régió falvainak labda­rúgásra vonatkozó szabályait.

Next

/
Oldalképek
Tartalom