Hídlap, 2005. július-szeptember (3. évfolyam, 128-192. szám)

2005-07-06 / 131. szám

www.istergranum.hu SPORT 2005. július 6., szerda • HÍDLAP 7 Hatalmas erőpróba előtt a magyar rögbi válogatott Bosznia-Hercegovina ellen játszik Neuzer András legénysége Ősszel nagy csatába megy a nemzeti válogatott RÖGBI Bár csak szeptemberben lép leg­közelebb pályára a magyar rögbi válogatott, a Bosznia-Hercegovina elleni találkozó sorsdöntő lesz a csapat életében. Egy mérkőzésen dől el ugyanis, hogy a válogatott jövőre a harmadik divízió B, vagy C csoportjában szerepel. A magyar rögbi válogatott tavalyi esztendője nem sikerült jóra, sőt fogal­mazhatnánk úgy is, hogy a teljesítmé­nye nem volt méltó ahhoz, amit annak idején, Neuzer András vezetése alatt elért. A Michael Cowan által vezetett csapat a Világkupa meccsek mind­egyikét elveszítette, és az időközben lemondott új-zélandi mester helyére új szakembert kellett találni. A Ma­gyar Rögbi Szövetségbe beérkezett pályázatok nem nyerték el a vezetők tetszését, és az elnökség úgy döntött, hogy határozatlan időre - újra - Neuzer Andrást nevezi ki szövetségi kapitánynak. A régi-új kapitány örömmel mondott igent, hiszen min­denki tudja mit jelent neki a magyar rögbi válogatott. Az Esztergomi Vité­zek elnöke, Neuzer András egy régeb­bi nyilatkozatában már felvázolta, hogy milyen újításokat tervez, első­rendű cél a válogatott újbóli felvirá­goztatása. Az első nagy erőpróba szeptemberben esedékes, mivel a ma­gyar csapatnak „selejtező” mérkőzést kell játszania ahhoz, hogy eldőljön: jö­vőre a harmadik divízió B vagy C cso­portjában szerepel. A sorsoláskor ki­derült, hogy az ellenfél Bosznia-Her­cegovina válogatottja lesz. A találkozó tétje nagy, egy meccsen dől el a to­vábbjutó sorsa. Az összecsapást előre­láthatólag Esztergom városa rendezi. „Nekünk most egy célunk van: meg kell nyernünk a Bosznia-Herce­govina elleni találkozót” - fogalma­zott egyértelműen Neuzer András, szövetségi kapitány. „Kiemeltnek számítunk, mi vagyunk a pályavá­lasztók, ami mindenképp előnynek számít. Egy mérkőzésen dől el a sor­sunk, ha nyerünk, a harmadik divízió B csoportjában, ha veszítünk, a C csoportban szerepelünk jövőre (a harmadik divízió négy csoportos).” Nagyot változott a világ, amíg nem Neuzer András volt a válogatott első embere (akkor a csapat a harmadik divízió A csoportjában szerepelt), a gárdának az előző éves gyenge telje­sítménye miatt most a B csoportba kerülésért is meg kell küzdenie. „A szeptemberi mérkőzést meg fogjuk nyerni, és úgy tervezem, hogy a B csoportban az első vagy a második helyre jók lehetünk. Úgy tervezem, hogy két év kell ahhoz, hogy visszave- rekedjük magunkat az A csoportba” - folytatta a szövetségi kapitány. Neuzer András elmondta, további célként szerepel, hogy a találkozót hazai pályán, Esztergomban rendez­zék meg. „A pályázatot benyújtottuk, a vá­ros is támogatásáról biztosított” ­beszélt a helyszínről Neuzer And­rás. „Egy ilyen mérkőzés megszer­vezése hozzávetőlegesen egymillió forintos költséggel jár, amit a rende­ző klubnak kell kitermelnie. Lobbi­zunk a rendezésért, és nagy valószí­nűséggel meg is kapjuk, de biztosat július 15-e után mondhatok, addig minden eldől.” Az esztergomiak esélyét az is nö­veli, hogy a legutóbbi válogatott mérkőzést (Magyarország - Horvát­ország) rendező Érd, most nem pá­lyázott. „A korábbi évek jó rendezései mi­att is nagy eséllyel pályázunk a válo­gatott meccs rendezési jogáért.” • Nagy Balázs Távozott a párkányi gólvágó / Írországban próbál szerencsét a házi gólkirály Fesztiváloznak a futók I. Fesztivál Futás FUTÁS A Tatai Tömegsport és Tájfutó Hon­véd Sportegyesület és Nyergesújfalu Város Polgármesteri Hivatala I. Fesz­tivál Futás néven július 9-én nagysza­bású futóviadalt rendez. A szervezők a legkisebbekre is gon­doltak, nekik 200 méteres ovis távot, a gyerekeknek pedig másfél kilométeres távot írtak ki. A felnőtteknek ennél hosszabb távon kell bizonyítaniuk, ők tízezer métert teljesítenek. Nevezni a helyszínen lehet, a gyereket öt korcso­portban, míg a felnőttek tíz korcso­portban állhatnak rajthoz. Az ovis ka­tegória rajtja 11.30-kor, a gyerekeké 12 órakor, míg a felnőtteké 13 órakor ese­dékes. A szervezők a versenyzőket dí­jazzák, az egyes korcsoportok első há­rom helyezettje érmet kap, az abszolút kategória első három befutója kupát és ajándékcsomagot vehet át. Az abszo­lút első pénzdíjazásban részesül. • HAJDÚ LABDARÚGÁS A párkányi labdarúgócsapat ma kezdi meg felkészülését a követke­ző NB lll-as bajnoki szezonra. A ta­valy hatodik helyen záró együttes | keretében eddig két változás tör­tént, de a legnagyobb érvágásnak Tárnik István távozása tűnik. A há­zi gólkirály Írországban próbál szerencsét. Tárnik István a párkányiak leg- gólerősebb játékosa volt a tavalyi ki­írásban, 19 találata hozzájárult ah­hoz, hogy a Duna-parti csapat az elő­kelő hatodik helyen végezzen. A játé­kos viszont úgy döntött, hogy az idei felkészülést már nem a fekete-fehér együttessel kezdi meg. A csatár Íror­szágban próbál, szerencsét, inkább kétkezi munkával keres pénzt, mint a labdarúgással. „Tárnikon kívül Urbán is távozik a csapattól, de nem kell mondanom, hogy az előbbi játékos döntése okoz nagyobb fejtörést” - beszélt a távo­zókról Lapár Miroslav, a párkányi klub elnöke. „Tárnik mégis 19 gólt rúgott, nehéz lesz hasonló gólratörő focistát találni a hazai piacon. A töb­biek maradnak, egyelőre senki nem jelentette be távozási szándékát.” A csapat vezetősége természetesen nem bánkódik, erősítésen töri a fe­jét, több, új játékost is szeretnének leigazolni. „Dolgozunk a keret megerősíté­sén, 6-7 játékost szemeltünk ki, a sor­suk a héten eldőlhet” - folytatta Lapár Miroslav. „Az erősítést felsőbb osztályokból tervezzük, legsürgőseb­ben egy csatárra van szükségünk.” Lapár Miroslav elmondta, hogy a múlt héten a Szlovák Labdarúgó Szövetségben megtartották a 2005/2006-os szezon sorsolását, ahol kiderült, hogy a párkányiak hazai pá­lyán kezdenek (augusztus 7), még­hozzá egy nagy rangadóval, az örök rivális Dőlné Vestenice ellen. „Óriási viták vannak most a szövet­ségben, mivel a szakemberek szeret­Buzánszky Jenő díjakat osztott A Dorog FC labdarúgócsapatának háza táján nagy csönd honol, ami érthető is, hiszen a játékosok jól megérdemelt pihenőjüket töltik. A klub a múlt héten díjátadó ünnepséget tartott, ahol ér­meket kaptak az utánpótláskorú lab­darúgók, nem is akárkitől, a világbaj­noki ezüstérmes, olimpiai bajnok Buzánszky Jenőtől. Az eseményről Kiss László, a Dorog FC ügyvezető igazga­tója számolt be, aki azt is elmondta, hogy a felnőtt csapat keretében egy­előre nem történt változás, a gárdának az jelentené az erősítést, ha együtt tudna maradni. nék átszervezni az egyes bajnokságo­kat” - beszélt a gondokról a párkányi klub első embere. „Az alacsonyabb osztályú bajnokságokban több kiesőt szeretnének, több feljutót, de azt nem veszik figyelembe, hogy a kisebb költ­ségvetéssel működő egyesületeknél nincs arra keret, hogy vállalni tudják az egy osztállyal feljebb lépést.” • NB Támogatják a kontinensviadalt LABDARÚGÁS A magyar Országgyűlés támoga­tásáról biztosította a magyar-hor- vát, közös rendezésű, 2012-es lab­darúgó Európa-bajnokság pályáza­tát. A labdarúgó vezetők nagy örömmel fogadták a jó hírt. A pozitív döntés után Bozóky Im­re, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke örömét fejezte ki, el­mondta, hogy mindenki büszke lehet arra, hogy ez az ügy politikai és tár­sadalmi egyetértést hozott magával. Bozóky Imre a pályázat benyújtá­sa után sokat lobbizott a politikusok­nál, és a parlamenti döntés után nyil­vánvalóvá vált, hogy a Parlament if­júsági és sportbizottságának határo­zata mellett az Országgyűlés is tá­mogatja a 2012-es Európa-bajnokság- ra irányuló pályázatot. Bozóky Imre hozzátette, hogy egy esetleges siker nagy hasznot hozna az országnak, nemcsak erkölcsileg, de anyagilag is. Nemcsak Bozóky Imre fejezte ki örömét a pozitív döntéssel kapcso­latban, hanem Ábrahám Attila, a Nemzeti Sporthivatal elnöke is. A hivatal első embere sikerként köny­velte el a parlamenti döntést (317 igen, 3 nem, 4 tartózkodás), ami azt bizonyítja, hogy a sport teljesen el­különíthető a politikai csatározások­tól. A képviselőket sikerült meg­győzni arról, hogy a pályázat igenis esélyes arra, hogy elnyerje a két or­szág a rendezési jogot. Abrahám Attila dicsérte a politiku­sokat és reményét fejezte ki, hogy nemcsak a labdarúgó Eb pályázata lesz az egyetlen, amit támogatnak, ha­nem majd az ősszel az Országgyűlés elé kerülő Nemzeti Sportstratégia is. Az állami támogatás megszerezése után sem pihennek a labdarúgás ve­zetői, tegnap a horvát államfővel, Stipe Mesiccel és a Horvát Labdarú­gó Szövetség elnökével, Vlatko Markoviccal tárgyaltak a további fel­adatokról. • Kéméndi Olimpia 2012: ma minden eldől Ma kora délutánig eldől, hogy hol rendezik a 2012-es nyári olimpiai já­tékokat. A Nemzetközi Olimpiai Bi­zottság (NOB) szingapúri, 117 ülésén öt aspiráns közül kell választaniuk a NOB tagoknak. A találgatások már korábban megindultak, a legtöbben Párizst és Londont tartják esélyes­nek, Madrid, Moszkva pályázatát a legtöbben gyengébbnek minősítették. A legesélytelenebbnek New York tű­nik, mivel az ő pályázatukat csak az utolsó pillanatban fogadta el a NOB. Szlovákiába készül az Újpest Ma délután öt órakor a szlovákiai Gyűgyön lép pályára a hétvégi, Feyenoord elleni barátságos mérkő­zésre készülő lila-fehér alakulat. Mé­szöly Géza csapata a szlovák első osztályban legutóbb a harmadik he­lyen végző, kupagyőztes katonacsa­pat, a Dukla Banská Bystrica ellen játszik. Az Újpestnek mindenképen jót tenne egy győzelem, mivel a va­sárnapi, hollandok elleni mérkőzé­sen a Feyenoord a legerősebb felál­lásban lép majd pályára. Bankhitelből fociznak Miután kétségessé vált, hogy a Fe­rencváros labdarúgócsapata rende­zetlen anyagi háttere miatt rajthoz állhat-e a 2005/2006-os bajnokság­ban, a klub elnöksége rövid tanács­kozást követően a következő, rövi­den kommentált döntést hozta: „A Ferencvárosi Torna Club elnöksége az FTC Labdarúgó Rt. pénzügyi helyzetét tárgyalta. A leendő befek­tetési projektet figyelembe véve az rt. likviditási gondjai enyhítésére 250 millió forintot hagyott jóvá.” Fehér Csaba Rotterdamba tart A PSV Eindhoven játékosa, Fehér Csaba valószínűleg a holland élvo­nalba idén feljutott Sparta Rotterdamban folytathatja pályafu­tását. Fehér az elmúlt idényben az Újpest színeiben szerepelt kölcsön­ben, és valószínűleg nem utasítja majd vissza a holland ajánlatot. A Rotterdamon kívül egyébként a Groningen és a NAC Breda is ér­deklődik a válogatott játékos iránt. Szigorított doppingvizsgálatok A Nemzetközi Olimpiai Bizottság szigorúbb doppingellenőrzések beve­zetéséről döntött a 2006-os, torinói té­li olimpián. A NOB határozata sze­rint Olaszországban az előző, Salt Lake Cityben rendezett téli játékok­hoz képest 45 százalékkal több vizsgá­latot végeznek majd a sportolókon. A rendezők egyébként már most elége­dettek lehetnek, a jegyek több mint ötven százaléka ugyanis már elkelt. SPORTSZILÁNKOK Férfiből lett női focista Huszonöt évig férfiként szerepelt az ausztrál Martin Delaney hazája első osz­tályú férfi labdarúgó-bajnokságában, majd „nemet” esetéit, és most Martine néven a női bajnokságban kergeti a lab­dát. A férfiként és nőként egyaránt tehet­séges csatár megkapta a játékjogot az ausztrál szövetségtől is, de több rivális női klub tiltakozik nőként való szerepel­tetése ellen - eddig eredménytelenül. Ha Bosznia-Hercegovina ellen győz a magyar válogatott, akkor a következő csoportba kerül: Szlovénia - 2005. X. 8. (idegenben) Bulgária - 2006. IV 22. (idegenben) A Luxemburg-Örményország győztese - 2006. IV 29. (hazai) Litvánia - 2006. V 27. (hazai) Ha Bosznia-Hercegovina ellen veszít a magyar válogatott, akkor a következő csoportba kerül: A Luxemburg-Örményország győztese - 2005. XI. 12. (hazai) Izrael - 2006. IV 8. (idegenben) Azerbajdzsán - 2006. V 13. (hazai) Norvégia - 2006. VI. 3. (idegenben)

Next

/
Oldalképek
Tartalom