Hídlap, 2005. július-szeptember (3. évfolyam, 128-192. szám)

2005-09-14 / 180. szám

8 • HÍDLAP • 2005. szeptember 14., szerda BULVÁR www.istergranum.hu Los Angelest és az ausztráliai Mel- boume-t fenyegette meg az al- Kaida legutóbb nyilvánosságra ho­zott videoüzenetében. A felvételen a terrorszervezet szóvivó'je, egy amerikai, zsidó származású fiatal­ember, Adam Gadahn mondta el Amerika elsőszámú közellenség­ének üzenetét - Tegnap London és Madrid, holnap Los Angeles és Melbourne, ez Allah akarata. Ezút­tal nem leszünk kegyesek, nem fogjuk vissza dühünket - fenyege­tőzött igen meggyőzően a kalifor­niai születésű Adam Gadahn az ABC televíziós társasághoz eljutta­tott kazettán. Gadahn már jó ideje első helyen szerepel a szövetségi nyomozóiroda keresési listáján, mivel az al-Kaida terrorszervezet­tel hozzák nevét összefüggésbe. Bár eddig egyetlen konkrét bűn- cselekménnyel sem vádolták meg, tartózkodási helye 2003 eleje óta ismeretlen. A szakértők hitelesnek minősítették a szalagot, Los Ange­les polgármestere szerint azonban a lakóknak nincs mitől félniük, ké­szülőben lévő konkrét akcióról ugyanis bizto­san tudnának a hatóságok. Az FBI honlapja szerint Gadahn valószínűleg fegyvert visel és veszélyes, családja szerint viszont lehetsé­ges, hogy a terroristák befolyása alá került, ám kizárják, hogy bár­milyen erőszakos cselek­ményben közreműködne. Szerintük Adamot kizárólag tolmácsként és amerikai szóvivő­ként használják a radikálisok. Robbie Williams JÓTÉKONYKODIK Magánkoncertet adott nemrég Robbie Williams, egy bróker szüle­tésnapi partyján. A fellépésnek megkérte az árát, egymillió fontot csengetett ki neki a pénzember a fellépésért. De ne gondolják, hogy ennyire elszaladt Robbieval a ló, nem magának kérte a szép sum­mát Az énekes jótékonysági célra ajánlotta fel gázsiját, hogy kiknek, azt még nem közölte. A New Qrteans-i katasztrófát okozó hurrikánról' készít filmet Michael Moore.A rendező, aki évek óta éles hangon bírálja az amerikai kormány­zatot, a Fahrenheit 9/11 után Ismét G.W. Busht vette célba. A film központ­jában természetesen a katasztrófa áll, de ezzel összefüggésben azt tár­gyalja, hogy mennyire rosszul, vitathatóan kezéfte á pusztítást a kotmány és maga az elnök. A szókimondó rendező úgy véli, hogy egy „önelégült, lusta banda” irányítja a kontinensnyi országot 50 Cent elítéli a titkolózást 50 Cent, a népszerű és mocskos szájú amerikai rapper szerint Angelina Jolie-t és Brad Pittet nem üldöznék annyira a paparazzik, ha nyitottabbak lennének a média felé. „Ha híres vagy, az emberek szeret­nék tudni, hogy élsz.” - mondta egy újságírónak a témával kapcso­latban. A rapper arra is felhívta a fi­gyelmet, hogy ha valaki elzárkózik a nyilvánosság elől, az veszélye­sebb lehet mint ha néha elárul ma­gáról ezt-azt, mert az emberek kí­váncsisága arra fogja késztetni a médiát, hogy bármi áron informáci­ót szerezzen az illetőről, mindegy milyen mélyre kell ásni... Rejtvényfejto világbajnokság Magyarországon Egerben rendezik meg a 14. rejt­vényfejtő világbajnokságot október 8. és 15. között, melyre 29 országból 200-an jelentkeztek. A bajnokság kü­lönlegessége, hogy olyan feladvá­nyokat kell megfejteniük a résztve­vőknek, melyek függetlenek bármely nyelvtó'L kultúrátóL kizárólag a neve­zők logikai képességeit és IQ-ját ha­sonlítják össze. A magyar csapatnak egy nő és három férfi tagja van. Az egyik versenyző Gyimesi Zoltán sak­kozó, akit a sakk-világranglistán a magyarok közül csak Polgár Judit és Lékó Péter előznek meg. Macskabenzint az autókba? Egy németországi feltaláló harminc éve dolgozik azon az eljáráson, hogyan is lehetne szerves hulla­dékból alternatív üzemanyagot előállítani. A német férfi most az állatvédők kereszttüzébe került, mivel elhullott macskák és más négylábúak tetemeiből állít elő benzint - írja a német Bild maga­zin. Koch úr egy kleinhartmanns- dorfi tehénistállóban építette meg „high-tech” masináját, amellyel egy titokzatos eljárás keretében a macskabenzint állítja elő. A feltalá­ló gépe az állati tetemek égetése során kiszűri a szénhidrogéneket, és egy katalizátorral diesellé ala­kítja azokat. „Az autóm ezzel a ke­verékkel megy. Már 170 ezer kilo­métert futott minden gond nélkül” - lelkendezett a feltaláló. Egy macska energiája egzakt módon kiszámítható: egy kifejlett kandúr­ból 2,5 liternyi üzemanyagot le­hetne előállítani, négy nőstényci­cával 100 kilométert lehetne utaz­ni, egy teletankoláshoz pedig 20 macskára tenne szükség. Egy né­met állatvédő az ötlettel kapcso­latban röviden csak annyit mon­dott: „ez legalább olyan borzal­mas, mint az állatkísérletek”. Intelligens bőrönd rablók ellen A világon először Belgiumban intel­ligens bőröndökkel szerelik fel a pénzszállító autókat: a különleges táskák rablás esetén megsemmisítik a bennük található értékeket Patrick Dewael belga belügyminiszter és a nagy pénzszállító cégeket tömörítő szervezet vezetői természetesen a döntés bejelentése után sem árulták el a berendezés műszaki titkát de annyit igen, hogy mind a pénzszállí­tó autókon, mind magukon a ládá­kon feltüntetik, hogy tartalmukat megsemmisíteni képes bőröndökről van szó. A különleges eszközöket eredetileg 2009-től akarták munká­ba állítani, de úgy döntöttek a szak­emberek, hogy már 2007-ben beve­zetik az újítást - jelentette az MTI. Tovább szedi áldozatait jáksó a Kész Átverés showban. Nemrég Lilut húzta csőbe, most pe­dig Ágicát, akinek ne­ve a Való Világból le­het ismerős. A fiatal lányt egy étterembe hívták in­terjúra, ám hirtelen három vegyvé­delmi ruhába öltözött ember rontott rá és ordítva közölték, hogy hagy­ja el a helyiséget Ágicának per­sze nem esett le miről van szó, ám mikor kiderült, hogy átverés, el­kezdte kergetni Jáksót. Később azt nyilatkozta, hogy a műsorvezető agybeteg. Bár Jáksó meglepődött Ágica reakcióján, nem hagyta szó nélkül a dolgot. Közölte: a lány egyértelműen megnyerte a házi „Ki néz hülyébben?” - versenyt. HOROSZKÓP™™*» ^ Sápszkl Márta diplomás asztrológus kos 03.21-04.20. A sors kegyeltjeként találkozhat valakivel, aki nagy hatást gyako­rol Önre, ráadásul a szimpátia kölcsönös. Amennyiben Ön kapcsolat­ban él, jól gondolja meg ezt a lépést! BIKA O4.2i-O5.2O. Munkahelyén elismerésre szá­míthat, de a magánéletében még akad javítanivaló! Legyen nyitott az új dolgok felé, ne riadjon vissza egy új kapcsolat lehetőségétől! IKREK O5.2i-06.2i. JCjPNem kell mindenről olyan rész­letesen beszámolnia, mint aho­gyan azt eddig tette. Senkinek semmi köze nincs ahhoz, hogy ön merre járt, mikor és kivel találkozott. RÁK 06.22-O7.22. Óvakodjon a túl simulékony modorú emberektől, mert azok soha nem tisztességes szándé- kúak. Ön körül mostanában nem is egy ilyen típusú illető is feltűnt. OROSZLÁN O7.23-08.23. Engedje, hogy Ámor rózsaszí­nje nű fátyolt vonjon a szeme elé! . HS A szerelem most kopogtat az ajtaján, ne zavarja el csak azért, mert képtelen elengedni magát! szűz 08.24-09.23. Nem igazán érti, hogy mit is akarnak egyesek most önnél elérni. Nem szívesen kevere­dik vitába senkivel sem, de időnként elkerülhetetlen, hogy alaposan meg ne mondja a véleményét. MÉRLEG O9.24-IO.23. Megcsapta a változás szele, ráadásul lelkes segítőkre is talál, akik támogatják az új helyzetben. Legyen optimista! SKORPIÓ lO.24-ll.22. A kihívásoknak most minden áron szeretne megfelelni, de í.? nem olyan áron, hogy feladja az eddigi elképzeléseit. Nem könnyű. NYILAS ll.23-i2.2i. szóval sokkal többet elér- j|S|§j» hét, mint erőszakkal. Lehet, /Á\"V hogy a partnere az utóbbi időben esetleg valóban féltékeny­ségre adott okot, de azt is meg kell vizsgálnia, mi volt az oka. BAK 12.22-01.20. Az Idő sok mindent megold­hat, érdemes tehát egy kis pihenőt beiktatni a rohanás­ban. Azalatt sok mindenre fény de­rülhet, még arra is, ki volt a hibás. VÍZÖNTŐ Ol.2i-O2.i9. Mégsem kellene minden hi­dat felégetnie maga mögött. Hagyjon visszatérési lehető­séget a saját számára is, de annak az illetőnek is biztosítsa ezt, akit most esetleg elhagyni készül. HALAK 02.20-03.20. Vegye végre észre, hogy ami nem megy, azt nem szabad erőltetnie. Sokkal rosszabb helyzetbe is kerülhet, ha minden­áron döntésre akar valakit kénysze­ríteni, mintha útjára engedné. TtMjjSHSl 89 éve, 1916. szeptember 14-én hunyt el Jósé Echegary Eizaguirre Nobel-díjas spanyol drámaíró, aka­démikus. Első darabja, A csekkönyv még nagy vihart kavart, de később ő lett a spanyol színpad egyedural­kodója. Mérnöki pontossággal meg­komponált darabjait meghatározott színészekre írta. Leghíresebb műve A nagy Gaíeotto, amelyet a buda­pesti Nemzeti Színház is bemuta­tott, és többször is megfilmesítet­ték. Sok darabja olvasható magya­rul, műveit sokszor játszották ma­gyar színpadokon. A Nobel-díjat 1904-ben kapta - megosztva - „nagyszerű és mélyértelmű munkás­ságának elismeréseképpen, amely- lye! a spanyol dráma nagy hagyo- mányát eredetiséggel újította fel”.

Next

/
Oldalképek
Tartalom