Hídlap, 2005. április-június (3. évfolyam, 63-127. szám)

2005-06-10 / 113. szám

2 HÍDLAP • 2005. június 10., péntek ORSZAG-VILAG www.esztergom.hu Együttműködés a Fidesz és a Nemzeti Fórum között (H) Együttműködési megállapodást írt alá csütörtökön, Budapesten a Fidesz és a Nemzeti Fórum. Az egyezmény szerint a két ellenzéki erő közös vá­lasztási programot dolgoz ki, és együtt állít jelölteket a 2006-os választásokon. A dokumentumot Orbán Viktor és Lezsák Sándor írta alá. Megegyeztek: a két párt valamennyi egyéni választó- kerületben, valamennyi területi listán, illetve az országos listán együtt állít je­löltet. A megállapodás szerint a 2006- os önkormányzati választásokon is együttműködnek. Cigányok támadtak egy videotékás alkalmazottra (H) Egy Bács-Kiskun megyei település videotékájának női alkalmazottjára tá­madt szerdán két cigány fiatal. A nő nem engedte meg a fiúknak, hogy fil­met nézzenek a videotékában, mire ők késsel megfenyegették, majd hét­szer megszúrták. A segítségére siető édesanyját is megsebesítették, majd elmenekültek a helyszínről. A késelő fiatalokat csütörtökön sikerült elfog­nia a Kunszentmiklósi Rendőrkapi­tányság munkatársainak. Magyar gyógyszereket raboltak el Moszkvában (H) Elrabolták Moszkva mellett a Richter Gedeon Rt. egyik gyógyszer­szállító kamionját - közölte a gyógy­szergyár szóvivője csütörtökön. A magyar sofőr sértetlen maradt, a 600 ezer dollár értékű szállítmányra volt biztosítása a cégnek. Orosz hírügy­nökségi források szerint még szerda hajnalban hat támadó két Zsigulival közelítette meg a teherautót, amely az orosz főváros közelében parkolt. A kamiont kísérő biztonsági őrt elektro- sokkal ártalmatlanná tették és a kö­zelben hagyták. A 43 éves magyar so­főrt magukkal vitték, majd a rako­mány kipakolása után elengedték. Elektronikus jegyekre vált a BKV (H) Elektronikus jegy-és bérletkezelő rendszert vezet be 2008-tól a BKV Elő­ször a kisföldalatti vonalán építik ki az új technológiát, majd a 2-es és 3-as metró, végül a HEV-vonalakon. A blic­celőket kiszűrő új rendszertől a társaság több milliárdos többletbevételt remél. Szlovákiában az elhunyt hegymászó (SK) Szlovákiába szállították Lubos Stacha hegymászó holttestét, aki egy hónappal ezelőtt veszítette életét a Himaláján. A szlovák sportolót a hegycsúcson érte a halál, és sokáig úgy tűnt, a fiatalember családja nem tudja hazaszállítatni a holttestet. Sike­rült viszont önkénteseket találni, akik segédkeztek a holttest hegycsúcsról Gyurcsány: igazi demokrata az új köztársasági elnök Szombaton a Fidesz és az MSZP is kongresszust rendez Tisztújítás várható a hétvégi Fidesz-kongresszuson A szombati Fidesz-kongresszuson a testületi beszámolók meghallgatása és a tisztújítás mellett döntenek majd az alapszabály módosításáról. A változás eredményeként Pokorni Zoltán és Schmitt Pál mellett további két alelnöke lehet a pártnak. A kongresszuson mintegy 1800 küldött vesz részt, csaknem ezer szervezet delegálásában. Orbán Viktor azt mondta: a tervek szerint a rendezvényen létrehozzák a tagozati testüle­tet és a szövetségi tanácsot. Mint mondta, döntés nem születhet majd a tagozatok véleménye nélkül. I A miniszterelnök fiaskónak nevez- | te a keddi államfőválasztás eredmé­nyét. Gyurcsány Ferenc a közszolgá­lati rádióban, csütörtök reggel su­gárzott interjújában azt mondta: most már a jövő évi választásokra kell megtenni az előkészületeket. A miniszterelnök szerint az ország szempontjából megnyugvás, hogy egy igazi demokrata az új köztársasági el- j nők, aki képes lesz a nemzet egységének kifejezésére. Úgy vélte, méltatlan az, ami a választások körül történt, és tanul­ságokkal van tele. A kormányfő elhárí­totta a saját szerepére utaló kérdést, mindössze annyit mondott: végig kell gondolni, mi történt, és „ebben helye | van egyenes mondatoknak”. Közölte, j saját értékelését, elemzését a szocialisták | szombati kongresszusán ismerteti elő- j szőr. Arra a kérdésre, a tanácskozáson ! döntenek-e személyi kérdésekben és a koalíció jövőjéről, azt felelte: „a kong­resszus kétharmados többséggel szinte bármilyen napirendet megtárgyalhat”. Álláspontja szerint az államfővá­lasztást követően a kormányzó pártok le fogják vonni a tanulságot. „No de hát nem ebből él az ország, az ország abból él, hogy mi történik, megcsinál- juk-e a száz lépést” - mondta, hozzá­téve: ezektől a kérdésektől soha nem hagyja magát eltéríteni. A kormányprogram megvalósítását az SZDSZ továbbra is a Gyurcsány Ferenc vezette szocialista-liberális ko­alíciótól várja - szögezte le határoza­tában a Szabad Demokraták Szövet­ségének ügyvivői testületé. „Meggyőződésünk, hogy a Gyur­csány Ferenc által vezetett koalíciós kormány programja révén Magyar- ország szabadabb, igazságosabb és sikeresebb ország lesz” - olvasható a határozatban, amelyet az ügyvivői testület az új köztársasági elnök megválasztása utáni helyzetre tekin­tettel, a párt álláspontjának összeg­zéseként fogalmazott meg. A doku­mentum szerint az SZDSZ továbbra is elkötelezett a koalíciós együttmű­ködés folytatásában. • KONCZ ENDRE Felfüggesztették a Duna Televízió hírigazgatóját Felfüggesztette a Duna Televízió hírigazgatóját, Kresz Lászlót az intéz­mény elnöke, mert a csatorna késve jelentkezett különkiadással az állam­főválasztásról - erősítette meg a saj- ! tóértesüléseket a médium szóvivője. Szeles Pál hozzátette: a felfüggesz- ! tésről körlevélben értesítették a szerve- | zeti egységek vezetőit és vizsgálatot in- j dítottak a hírműsor késése ügyében. A j szóvivő közölte: a vizsgálat lezárultáig i nem kívánnak nyilatkozni az ügyben. A hírigazgatót a vizsgálat befeje­zéséig Szaniszló Ferenc, a Híradó főszerkesztője helyettesíti. Sajtóhí­rek szerint Cselényi László, a Duna Televízió elnöke azért függesztette fel azonnali hatállyal a hírigazgatót, „mert a közszolgálati csatorna je­lentős késéssel, délután fél négy he­lyett négy óra előtt pár perccel je­lentkezett rendkívül híradóval, hogy tájékoztassa nézőit az eredmé­nyes államfőválasztásról”. • KE i Miből támogatják a járóbetegeket? ! A kormány újra az emberek zsebében kotorászik A Fidesz-frakció szóvivője szerint a kormány nem nevezi meg a járó­betegek és a háziorvosok támoga­tására szánt forrást. Halász János j csütörtök reggel a közrádióban mondta ezt annak kapcsán, hogy a kormányszóvivő szerdán ismertette a kabinet Száz lépés programjának egészségügyi elemeit. László Boglár kormányszóvivő akkor azt mondta: a járó- és fekvő­beteg-kassza összenyitásával egysé­ges gyógyító-megelőző kasszát hoz­nak létre július 1-től és a háziorvos­oknál az eddigi 20 százalék helyett 30 százalék lesz az ügyeleti díj. Az egyszerűsített egészségügyi hoz­zájárulás készülő tervezete kapcsán Halász János, a közszolgálati rádióban úgy vélekedett: aggályos a bevezetése, mert a kormány azt mondta, hogy több mint tízmilliárd forintos többletbevételt vár ettől. A fideszes politkus szerint a kabinet az ehhez szükséges pénzt azok­tól az emberektől veszi el, akik megbí­zási szerződéses jogviszonyban állnak. Mint mondta, ez hátrányos lehet az érintetteknek, mert a munkáltató, a megbízó terhei ezzel az új rendszerrel jelentősen nőnek és ezt áthárítják - át szokták hárítani a munkavállalóra. „Ezt a több mint tízmilliárd többletbevételt lehet, hogy tőlük remélik, és ez újra az emberek zsebében való kotorászás le­het.” - fogalmazott a frakciószóvivő. • KONCZE A Fidesz szerint lejtőn a gazdaság A magyar gazdaság lejtőre került - mondta csütörtöki budapesti saj­tótájékoztatóján a Fidesz gazdasági kabinetjének vezetője. Varga Mihály emlékeztetett arra, hogy a nagyob­bik ellenzéki párt az elmúlt három évben sokszor figyelmeztette a kor­mányt azokra a problémákra, ame­lyek a magyar gazdaságban és gaz­daságpolitikában felmerültek, ezek azonban „süket fülekre találtak”. Varga Mihály szerint a külföldi elemzők véleménye elérte azt a kriti­kus tömeget, amit már a magyar kor­mánynak is komolyan kell vennie. Ha a kabinet nem hallgat a hazai elemzőkre, kutatókra, a parlamenti ellenzékre, akkor legalább azokat a fi­gyelmeztetéseket vegye komolyan, amelyek az országhatáron kívülről érkeznek - mondta a politikus. A kabinetvezető példaként emlí­tette a Deutsche Bank elemzését, mely szerint „Magyarország utolsó­ként léphet az eurozónába”. Ezt az a bankház mondja, amely Magyaror­szág számára a legnagyobb mérték­ben szervez adósságfinanszírozást - emelte ki Varga Mihály. Megemlítet­te az Európai Bizottság februári je­lentését, miszerint az euró bevezeté­sére nem reális a 2010-es időpont. A fideszes politikus hangsúlyozta: pártja csak olyan adómódosítást tud elfogadni, amely érdemben csökken­ti a vállalkozók és a lakosság terheit. Utalt arra, hogy a Fidesz már febru­árban beterjesztett egy adócsoma­got, amelyben javasolják a vállalko­zói terhek csökkentését. • KONCZE Olaszország és San Marino a házelnök úticélja Pavol Hrusovsky, a parlament el­nöke hivatalos látogatásra Olaszor­szágba és San Marinóba utazott, hogy eszmecserét folytasson az eu­rópai alkotmányról az olasz politi­kai élet vezetőivel. Michal Dyttert, a házelnök szóvi­vője elmondta, Hrusovsky találkozik Silvio Berlusconi miniszterelnökkel és az olasz parlament kamaráinak ve­zetőivel. A szlovák parlament elnöke beszélni fog a nemzeti parlamentek szerepének és feladatainak megerősí­téséről, az európai alkotmány elutasí­tásról és az Európai Unió jövőjéről, az EU 2007-2013-ra vonatkozó pénzügyi költségvetéséről. Hrusovsky Olaszor­szágból San Marinóba utazik tovább. Szlovákia megalakulása óta még szlo­vák közjogi méltóság nem tett látoga­tást San Marinóban. A házelnök tár­gyalni fog a két ország közötti gazda­sági és kulturális kapcsolatok bővíté­séről és megerősítéséről. • Am Diszkriminálják a keresztény szakszervezeteket Lendületben az adóhivatalok való lehozatalában. Eduard Kukán, szlovák külügyminiszter az ügy meg­oldását diplomácia sikernek tartja. Növekedés a termelésben (SK) Az áprilisi hónapban Szlovákiában 5,1 százalékkal nőtt az ipari termelés, ami nagy előrelépést jelent a márciusi két százalékos visszaesését követően. A legfrissebb felmérések szerint an­nak köszönhető a nagymértékű növe­kedés, hogy például az autógyártás­ban 4,8 százalékos növekedés volt megfigyelhető, élénkülés volt kimu­tatható a gazdaság kiemelt területein. Szlovákia Adóigazgatósága által nyilvánosságra hozott adatok sze­rint az adóhivatalok számlájára áp­rilis végéig 59,7 milliárd korona hozzáadottérték-adó (DPH) folyt be. A vállalkozók azonban csak 31,9 milliárd korona hozzáadott ér­ték adót igényeltek vissza. Az adatok szerint az adóhivatalok 2005 első négy hónapjában a hozzá- adottérték-adóból 27,831 milliárd ko­rona bevételre tettek szert. A vámhi­vatalok április végéig 12,627 milliárd koronával gazdagították az állami költségvetést, így az adó- és a vámhi­vatalok összesen 40,459 milliárd koro- 1 na bevételt hoztak az államnak. Ez j az összeg 1,346 milliárd koronával j több, mint amire a pénzügyminisz­ter számított. 2004-ben az adóhiva­talok 27,3 milliárd koronával több hozzáadottérték-adót szedtek be, j mint amennyit a vállalkozók vissza- | igényeltek: összesen 122,1 milliárd korona folyt be, és 94,8 milliárd ko­ronát igényeltek vissza. A vámhiva­talok tavaly 72,2 milliárd koronával gazdagították a költségvetést. • GUBlK Szlovákia Független Keresztény Szakszervezetei (NKOS) diszkrimi­náltnak és üldözöttnek érzik magu­kat Peter Novovesky, az NKOS elnö­ke elmondta, hogy sok vállalat kol­lektív szerződést sem akar kötni ve­lük, tagjaikat állandóan azzal ijeszt- i getik, hogy elveszítik munkájukat sőt több esetben el is bocsátották őket Novovesky példaként megemlítette a rózsahegyi Mondi Business Paper SCP társaságot, amely nem akar meg­egyezni az NKOS alapszervezetével, pedig a társaság 300 alkalmazottja tag­ja a szakszervezetnek. Jozef Danis, az NKOS alapszervezetének alelnöke el­mondta, a társaság vezetősége máig kétségbe vonja a keresztény szakszer­vezetek legitimitását. Anton Culen, a Szlovák Gázműveknél tevékenykedő NKOS alapszervezetének elnöke kije­lentette, náluk is hasonló a helyzet. Ludovít Kaník munkaügyi, szociális és családügyi miniszter közben arra szólította fel a munkaügyi főellenőrt, hogy számolja fel ezeket a hiányossá­gokat. Az NKOS jogait bírósági úton is érvényesíteni akarja. Sőt, esetleges elutasítás esetén nemzetközi intézmé­nyekhez akar fordulni. Problémáikkal nyílt levélben fordultak Szlovákia köz­jogi méltóságaihoz. • Rga

Next

/
Oldalképek
Tartalom