Hídlap, 2005. április-június (3. évfolyam, 63-127. szám)

2005-05-27 / 103. szám

W\ ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ www.istergranum.hu III. évfolyam, 103. szám 2005./^' ^ fV maju péntek HELLA Cantenrbury Szí. Ágoston napja Napi hírújság a régió életéről ára: 59 Ft / 8 Sk, előfizetőknek: 49 Ft / 7 Sk _ hirdessen _ IN így E N >. OLDAL Gyereknap a régióban Az Ister-Granum eurorégió települései színes gyereknapi programokkal várják a gyerekeket a hétvégén ....................................................................5. OLDAL Bajnokavatás Hetedszer is bajnok lehet az Esztergomi Vitézek csapata, ha a hét végén legyőzi a Pécsi Indiánokat ....................................................... ............7. OLDAL Au tógyár épülhet Miskolcon: újabb elpuskázott lehetőség? Magyarország; Szlovákia és Lengyelország is a MAN teherautókért lobbizik MAGYARORSZAG Továbbra sem döntött a MAN né­met teherautógyár arról, hol építi fel az új kelet-európai gyártóbázisát A 40 millió eurós beruházásért három ország - Magyarország (Miskolc), Szlovákia (Kassa) és Lengyelország (Wroclav, illetve Starachowice) - van versenyben. Anisits Ferenc, a MAN egykori fejlesztőmérnöke szerint na­gyon sok dolognak kell összejönnie, hogy Magyarország legyen a befutó. Három országnak van esélye arra, hogy megcsípje a MAN 40 millió eurós beruházását, bár egyes, a MAN által cá­folt információk szerint már megvan a végső győztes, vagyis Lengyelország. Magyarországnak az utóbbi időben a nagyobb beruházásokkal nincs túl nagy szerencséje, az országot elkerülik a je­lentősebb befektetők. A közelmúltban a Hankook és a KIA/Hyundai is Szlová­kiát választotta. Nagy kérdés, hogy a MAN esetében mi lesz a végső döntés, mert a beruházás megnyeréséhez több tényezőnek is passzolnia kell. Anisits Ferenc, a MAN és a BMW egykori ve­zető fejlesztő mérnöke nem bízik ben­ne, hogy Miskolcon fog felépülni a MAN kelet-európai gyártóbázisa. (folytatás az S. oldalon) Megint drágul a mindennapi kenyerünk MAGYARORSZAG A sütő- és malomipar is nehéz helyzetbe került, így a liszttel együtt a kenyér árát is kénytelenek emelni a pékek. Az ágazat képvise­lői szerint legkésőbb július elejétől drágulnak a péktermékek. Szokatlan, hogy aratás előtt emel­jék a liszt árát, de a bankok közölték a malmokkal, hogy veszteséges tevé­kenységet nem hajlandóak finanszí­rozni - tudtuk meg Makay György­től, a Gabonaszövetség főtitkárától. Nem csoda, hogy kockázatosnak íté­lik a pénzintézetek az ipar támogatá­sát, mivel az árverseny következté­ben a termelők kénytelenek voltak folyamatosan csökkenteni a liszt árát, így hosszú ideje veszteségesek. Az élelmiszer-kereskedelem ugyanis - élükön a multinacionális cégekkel - időnként törvénytelen módszerekkel igyekszik ellehetetleníteni a külön­böző iparágakat, mivel a felvásárlási ár alatti értékesítésre a termelők ár­csökkenéssel kénytelenek reagálni. (folytatás a 4. oldalon) Becsületkassza az utcákon Lapunk Magyarországon egyedülálló kezdeményezést indított tegnap dél­után. Az esztergomiak ezentúl a város legforgalmasabb helyein ötven forintos egységáron juthatnak hozzá a Hídlap- hoz. A kihelyezett újságos dobozokban minden nap a legfrissebb számot találják majd olvasóink. A doboz alján lévő fehér pénztartó dobozkába kell bedobni pon­tosan ötven forintot, mivel visszaadásra nincs mód, ezután pedig a fedelet ki­nyitva ki lehet venni az újságot. Egyelő­re három helyen került kihelyezésre az újdonság, a Széchenyi téren a Gran Tours iroda előtt, az OTP mellett, illet­ve a Mária Valéria híd jobb oldalán. • KÉP ÉS SZÖVEG: VACZY Első lépés a gyógyszer-liberalizáció felé MAGYARORSZAG Az Egészségügyi Minisztérium leg­újabb törvénytervezete a gyógyszer- piacot alapjaiban érintő változtatáso­kat tartalmaz. Ilyen a gyógyszerek házhozszállítása és a vény nélkül kapható orvosságok szabadárassá té­tele. Ez utóbbi sajnos rossz hír az idős betegeknek és a nagycsaládoknak. A minisztérium ősztől megszüntetné az egészségbiztosító által nem támoga­tott, mintegy hatezer gyógyszer egysé­ges patikai árát, így arról a gyógyszer- tárak maguk dönthetnének. A törvény módosításainak következtében ugyanis megindulhatna az árverseny. Emiatt nemcsak a betegek, de a kisebb patikák is rossz helyzetbe kerülhetnek a ver­senyhelyzet miatt - vélik a szakmai szervezetek. Nemeskéri Edvin, a Ko- márom-Esztergom Megyei Gyógysze­rész Kamara elnöke kérdésünkre el­mondta, azáltal, hogy csak a nagy pati­kák engedhetnék meg az árcsökkentést, a megélhetésért küzdő kisebb gyógy­szertárak hátrányos helyzetbe kerülné­nek, mivel esélyük sincs az árak mér­séklésére. A kormány által támogatott gyógyszeres futárszolgálatokat pedig kifejezetten veszélyesnek tartja, mivel tavaly külföldön közel hetvenezer ha­mis gyógyszer került így a betegekhez. folytatás a 4. oldalon) Diplomáciai vihar előtt Pozsony és a Vatikán SZLOVÁKIA A Smer kötelezővé tenné az alap­iskolákban az erkölcsi nevelést, így megfosztva a diákokat attól, hogy maguk döntsék el: az erkölcsi neve­lést vagy a hittant választják. A Hit­oktatási Központ vezetője szerint vi­szont, ha a hitoktatás nem lenne vá­lasztható, ez a Vatikánnal kötött szerződésszegésnek minősülne. Szi­geti László nem bízik abban, hogy a minisztérium által kidolgozott közok­tatási tervezet a jelenlegi kormány­koalíciós helyzet miatt átvihető lesz. A Smer a napokban terjesztette a parlament oktatási bizottsága elé köz­oktatási törvénytervezetét, amelyben azt javasolja, hogy a hittan ne, csak er­kölcsi nevelés legyen az alapiskolákban. folytatás a 4. oldalon) Kormányválság Martin Frone miatt SZLOVÁKIA A közelmúltban a HZDS újabb bi­zalmi szavazást kért az oktatási mi­niszter ellen. A párt szerint a mi­niszternek le kellene mondania, mi­vel nem élvezi a parlament bizal­mát. Dolnyík Erzsébet (MKP) szerint a kormánykoalícióra nézve veszélyt jelentene Martin Frone lemondása. Nem szavazott bizalmat szerdán a parlament az oktatási miniszternek. A 124 jelenlévő közül 59 igennel (KDH, SDKÚ, MKP), 56 nemmel (HZDS, Smer, KSS) szavazott, 9 független tar­tózkodott. A Smer és a HZDS szerint is a miniszternek le kellene mondania. folytatás a 4. oldalon) Szlovákia az időt húzza Bős-ügyben A szakértői tárgyalások pótcselekvések és vizet sem kapunk eleget Szakértői csoportok tárgyalássorozata zajlik a bős-nagymarosi vízlépcső ügyében. Az üléssorozaton az erőmű jogi, folyamgazdálkodási, környezetvé­delmi, hajózási vonatkozásait tekintik át, illetve a gazdasági hatást vizsgálják. A gazdasági szakértői csoport e heti ülésén az eddigi közös beruházásokat és lehetséges energiatermelési módokat tekintették át Szlovákia egyébként mi­óta megindította az áramtermelést a bősi erőműben, a Duna-víz Magyarorszá­got illető mennyiségének nagy részét is az erőműhöz kormányozza. Magyar szakértők véleménye szerint a Duna energiájának kihasználása a Bő­sön megépült vízlépcsővel optimálisan megvalósult, így újabb erőmű építése nemcsak a hágai ítélettel lenne ellenté­tes, hanem gazdasági szempontból sem indokolt, sőt, veszteséges beruházás len­ne. A magyar-szlovák kormányközi megbeszélésekre egyes vélemények szerint a politikai párbeszéd kudarca miatt van szükség. Más vélemények, így például a környezetvédelmi bizottság részéről Illés Zoltán (Fidesz) képviselő szerint a most folyó tárgyalások egye­nesen pótcselekvésnek minősíthetők. Az első hágai döntés biztosította Szlo­vákiát arról, hogy semmit nem kell le­bontania, ugyanakkor Magyarországot sem kötelezi a mű továbbépítésére. folytatás a 4. oldalon) Mm jTjr ' r w* Ha most előfizet a Hídlapra, garantált ajándékot kap:1 Ha most félévre előfizeti a Hídlapot, mi 6400 Ft-ért egyéves előfizetést adunk. Ezenkívül az első 500 megrendelő szendvicssütőt vagy CD-s rádiómagnót választhat, garantált ajándékként. Megrendelőszelvény a 8. oldalon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom