Hídlap, 2005. január-március (3. évfolyam, 1-62. szám)

2005-01-12 / 7. szám

8 • HÍDLAP • 2005. január 12., szerda SPORT Megyei diák úszóverseny Ú s Z Á _ s Tatabányán rendezték meg a megyei diák úszóversenyt, ahol Eszter­gom városát 88 tanuló képviselte. A viadal első helyezettjei az orszá­gos döntőbe jutottak. Az esztergomi Dobó Katalin gimnázium csapata a dobogó tetején Az úszók öt korcsoportban, fiú és lány kategóriában versenyeztek. Az eredmények: I. korcsoport, fiú gyors: 3. hely - Becskereki Bendegúz (József), fiú hát: 2. hely - Orbán Balázs (Babits), lány mell: 3. hely - Tomicskó Flóra (Gyakorló). II. korcsoport, fiú gyors: 1. hely- Kurucz Dávid (Leányvár), fiú mell: 2. hely — Kurucz Dávid (Leányvár), fiú hát: 3. hely - Németh Bence (Jó­zsef), 4x50m-es váltó: 1. hely - József Attila általános iskola csapata. II. korcsoport, lány gyors: 2.hely - Béták Anna (Babits), lány mell: 2. hely - Béták Anna (Babits), lány 4x50 m váltó - Gyakorló általános is­kola csapata III. korcsoport, fiú mell: 1. hely - Sovány Árpád (Dobó), fiú mell: 2.hely - Mayer András (József), fiú hát: 3. hely - Sovány Árpád (Dobó), fiú hát, igazoltak: 3. hely - Markovics Mátyás (Ferences). III. korcsoport, lány gyors: 1. hely - Béták Eszter (Dobó), lány gyors: 2. hely - Nagy Erzsébet (Leányvár), lány mell: 1. hely - Orbán Anna (Ist­ván), lány mell: 2. hely - Béták Eszter (Dobó), lány mell igazoltak: 3. hely - Osvald Zsanett (Petőfi), lány hát: 1. hely - Orbán Anna (István), lány hát: 2. hely - Nagy Erzsébet (Leány­vár), lány hát: 3.hely - Kovács Tündi (Petőfi), lány hát: 3.hely - Nagy Bri­gitta (Petőfi), lány 4x50m-es gyors - Dobó gimnázium csapata. IV. korcsoport, fiú gyors: 1. hely - Sztruha Boldizsár (Ferences), fiú gyors: 2. hely - Dinnyés András (Do­bó), fiú gyors igazoltak: 3. hely ­Hangya Bálint (József), fiú mell: 1. hely - Gacsai Krisztián (Csolnok), fiú mell: 2. hely - Haramza Márk (Fe­rences), fiú mell igazoltak: 2. hely - Németh Dávid (Dobó), fiú mell iga­zoltak: 3. hely - Varsányi Tamás (Ist­ván), fiú hát: 1. hely - Puchler Márk (Csolnok), fiú hát igazoltak: 2. hely - Hangya Bálint (József), fiú 4x50m-es váltó: 1. hely -Ferences gimnázium csapata, fiú 6x50m-es váltó: 2. hely - József Attila általános iskola csapata. IV. korcsoport, lány gyors: 3. hely — Bazsa Cintia (József), lány gyors iga­zoltak: 2. hely - Pozsonyi Ágnes (Ba­bits), lány mell: 2. hely - Bazsa Cintia (József), lány mell: 3. hely -Sovány Georgina (Petőfi), lány mell igazoltak: 1. hely - Pozsonyi Ágnes (Babits), lány hát: 2. hely — Sovány Georgina (Petőfi), lány hát igazoltak: 2. hely - Janig Anna (István), lány hát igazol­tak: 3. hely - Nagy Angéla (István). V. korcsoport, fiú gyors: 1. hely - Miavecz Máté (Szt. Erzsébet), fiú gyors: 3. hely — Etter Kálmán (Dobó), fiú gyors igazoltak: 2. hely - Geiszelhardt Bence (Ferences), fiú mell igazoltak: 3. hely - Szarvas Dávid (Ferences), fiú hát: 1. hely - Fritz Sámuel (Dobó), fiú hát: 2. hely - Varga Tamás (Ferences), fiú hát igazoltak: 1. hely - Janig Máté (Ferences), fiú hát igazoltak: 2. hely - Markovics Miklós (Ferences), fiú pillan­gó: 2. hely - Czahesz Balázs (Szt. Erzsé­bet), fiú pillangó: 3. hely - Nagy Gábor (Ferences), fiú 4x50m-es váltó: 2. hely - Ferences Gimnázium csapata, fiú 6x50m-es váltó: 1. hely - Ferences Gim­názium csapata. V. korcsoport lány gyors: 1. hely - Osvald Rita (Szt. Erzsébet), lány gyors: 2. hely - Bereczky Tímea (István), lány gyors igazoltak: 1. hely - Sáska Kriszti­na (István), lány gyors igazoltak: 2. hely - Falus Dóra (Szt. Erzsébet), lány mell: 1. hely - Kerekes Adél (Szt. Er­zsébet), lány mell: 2. hely - Bereczky Béták Eszter (jobbra) Tímea (István), lány mell igazoltak: 1. hely - Osvald Adrienn (Dobó), lány mell igazoltak: 2. hely - Bihari Vivien (István), lány mell igazoltak: 3. hely - Boda Katalin (Dobó), lány hát igazol­tak: L hely - Falus Dóra (Szt. Erzsé­bet), lány hát igazoltak: 2. hely - Kosz­Gacsa Krisztián tolányi Tímea (Szt. Erzsébet), lány hát igazoltak: 3. hely - Fodor Anita (Ist­ván), lány hát: 1. hely - Stefanecz Ni- kolett (Dobó), lány pillangó: 2. hely - Sáska Krisztina (István), lány pillangó: 3. hely - Fodor Anita (István), leány ve­gyes: 2. hely - Osvald Adrienn (Dobó), lány vegyes: 3. hely - Kosztolányi Tí­mea (Szt. Erzsébet), lány 6x50m váltó: 1. hely - Dobó gimnázium csapata. • GY ! Emmer a katonai világbajnokságon FUTÁS Szenzációs hír látott napvilágot, mely a bajóti hosszútávfutó Emmer Attilához kapcsolódik. A Párkány- Esztergom Hídfutás győztese meg­hívást kapott az októberben sorra kerülő katonai világbajnokságra. Emmer Attila nemrég tudta meg a jó hírt, hogy októberben Olaszországba, pontosabban Velencébe utazik, hogy | maratoni távon induljon a katonai világ- bajnokságon. A nevezési díjat, a start- j pénzt és az összes költséget a Honvédel­mi Minisztérium állja. A megméretteté­sen az atlétika minden száma, a magas­ugrástól a maratoni távig szerepet kap. A bajóti futó elmondta, hogy a hivatásos katonák nagy része sportolóként van számon tartva, a világ több pontjáról ér­keznek majd atléták a világversenyre.- Megpróbálok tökéletesen felké­szülni, van még időm rá. Több mara­toni távot tervezek az idén, vagy az olaszországi Ferrarában, vagy Deb­recenben a Magyar Bajnokságon ál­lok rajthoz. A külföldi versenyeken való indulás sokban függ a szponzo­roktól, az anyagi helyzetemtől - nyi- 1 atkozott Emmer Attila. • NB | Tisztújító közgyűlés az Esztergomi Vitézeknél Az elnök és az edzők is értékelik az elmúlt évet RÖGBI Az Esztergomi Vitézek RSE január 15-én 16 órától hagyományos tiszt­újító közgyűlést tart az esztergomi rögbis székházban. Á"mégnyitó után titkári köszöntés következik, majd elfogadják a napi­rendi pontokat. A továbbiakban az Esztergomi Vitézek elnöke, Neuzer András, a pénztáros és az edzők is­mertetik az elmúlt év eredményeit és a következő szezon terveit. A tavaszi szezon a sportbállal veszi kezdetét, majd közös csapatkép készí­tése van a programban, és a 2004-es év játékosa díjat is átadják a tavasz folya­mán. A tisztújító közgyűlésen elfogad­ják a módosított alapszabályt, a módo­sításról Neuzer András klubelnök be­szél. A szombati program további ré­szében megválasztják a tisztségviselő­ket (Szavazati joggal csak az rendelke­zik, aki hiánytalanul befizette az éves tagdíjat). Felállítják a szavazó bizottsá­got, jelölteket állítanak, akik nyilatkoz­nak. A szavazás után a megválasztott tisztviselőket beiktatják. Az eseményen megvásárolhatók az Esztergomi Rögbi Egyesület új fel­nőtt és öregfiúk mezei is. Szakmai Napok a Tatai Edzőtáborban LABDARÚGÁS A Magyar Labdarúgó Szövetség Szakmai és Edzőképző Központja hetedik alkalommal rendezte meg a labdarúgóedzők továbbképzését, a Szakmai Napokat. A háromnapos rendezvényen több illusztris vendég is ellátogatott a Tatai Edzőtáborba. A Szakmai Napokon ott volt Bozóky Imre, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke, Mezey György, az edzőképző központ igazga­tója, Lotthar Matthäus, a magyar lab­darúgó-válogatott szövetségi kapitá­nya. A 150-szeres német válogatott a pro-licences edzőknek tartott előadást. Lothar Matthäus beszélt a magyar labdarúgás hiányosságairól, és értékel­Bozóky Imre te a válogatott 2004-es teljesítményét. Bozóky Imre is köszöntötte az edzőket, majd Mezey György szólt kollégáihoz. Rajtuk kívül Egervári Sándor és Puhl Sándor is beszélt a Szakmai Napokon. A Szakmai Napok keretén belül Tatára látogatott az olasz olimpiai aranyérmes válogatott erőnléti edző­je Stefano Di Ottavio, az Olasz Test- nevelési Egyetem docense, Giancarlo Camolese és az UEFA-ku- pát nyert Ottavio Bianchi. Az utób­bi szombaton tartott előadást a pro­fesszionális labdarúgósról, míg Giancarlo Camolese az olasz labda­rúgás szerkezeti felépítését ismertet­te a „hallgatókkal”. Szombat délután gyakorlati bemutatókra került sor, Stefanio Di Canio kondicionálási és képességfejlesztési előadást tartott, majd gyorsaságfejlesztő gyakorlatok kerültek bemutatásra. • hajdú mAté Kapros bravúr Canberrában A Canberrái 110 ezer dollár összdí­jazású nőitenisz-torna első forduló­jában Kapros Anikó fantasztikus já­tékkal búcsúztatta a harmadik he­lyen kiemelt amerikai Meghann Shaughnessy-t. A világranglista 96. helyén álló, 21 éves magyar játékos mindössze öt gémet engedélyezett 39. helyezett riválisának, és a követ­kező körben az ugyancsak amerikai Lindsay Lee-Watersszel találkozik. Eredmény: Kapros Anikó - Shaughnessy (amerikai, 3.) 6:2, 6:3 Negyven évesen is az élvonalban Az AC Milan már-már legendás, veterán védője, Alessandro Costacurta ismét szerződést biztosí­tott a piros-fekete klubbal. A 38 éves klasszis még 1987-ben mutatkozott be az együttesben, és mostani szer­ződésével biztossá vált, hogy még 40 évesen is a klub igazolt labdarúgója lesz. Az olasz játékos a Milánnál töl­tött idő alatt az összes lehetséges trófeát megszerezte csapatával. Kapós Maradona kiállítása Úgy tűnik, az argentin labdarúgó neve továbbra is csak botrányai révén kerül a világsajtóba, még akkor is, ha jelen esetben Maradona nem vétke­zett. Az isteni Diego ezúttal a pálya­futásáról összeállított kiállítás, ponto­sabban annak kirablása révén szerepel a médiában. A pillanatnyilag Ná­polyban kiállított gyűjteményt ugyanis már az első napon önjelölt műgyűjtők, a sztár rajongói rövidítet­ték meg, akik többek között a bolgár csatár, Sztoicskov egy ajándékmezét és egy, Maradona gyermekkorát meg­örökítő videokazettát loptak el. Előzetesben Matolcsi támadója Előzetes letartóztatásba helyezte A bíróság Matolcsi József egyik táma­dóját. Az interkontinentális boksz­bajnokot szombat hajnalban késelték meg egy ecseri szórakozóhely előtt. A rendőrség továbbra sem tisztázta, hogy Matolcsi biztonsági őrként vagy az egyik őr barátjaként tartóz­kodott a helyszínen. Az orvosi diag­nózis szerint egyébként a bokszoló állapota kielégítő, körülbelül tíz nap múlva elhagyhatja a kórházat. Vegyes szlovák teniszmérleg Felemás teljesítménnyel rukkoltak elő a szlovákiai teniszezők az egy­mással párhuzamosan zajló, külön­böző tornákon. A Sydney-i WTA- torna (585 ezer dollár összdíjazás) el­ső fordulójában Cérvanova három játszmában maradt alul az orosz Petrova ellenében (6:4, 1:6, 2:6), Hantuchova azonban győzni tudott horvát ellenfele, Talaja ellen (7:6, 6:2). Az ugyancsak Sidneyben zajló ATP-tornán (419 ezer dollár összdí­jazású) az első helyen kiemelt auszt­rál Hewitt simán verte Beck-et (6:1, 6:2), míg az aucklandi versenyen a harmadik helyen kiemelt Hrbaty el: lenfele, a spanyol Nadal sérülés mi­att feladta a mérkőzést.

Next

/
Oldalképek
Tartalom