Hídlap, 2005. január-március (3. évfolyam, 1-62. szám)

2005-03-02 / 42. szám

www.istergranum.hu SPORT 2005. március 2., szerda • HÍDLAP 7 Jobban húztak a hölgyek, mint a férfiak Ergométeres bajnokságon bizonyítottak az esztergomi evezősök A vizes evezés még várat magára EVEZÉS A Magyar Evezős Szövetség 2005. évi versenynaptárának két esemé­nyén vannak túl az Esztergomi Eve­zősök Hajós Egyletének versenyzői. Az evezősök hét kilométeres futáson és ergométeres bajnokságon bizo­nyíthatták rátermettségüket. Februárban - hagyományosan a Hármashatárhegven találkoztak az ország evezős klubjainak versenyzői, hogy hét kilométeres hegyi futás ke­retében adjanak számot a téli felké­szülésük helyzetéről. A viadalon minden korosztály képviseltette raa­A futóversenyen elért esztergomi eredmények: Férfi felnőtt: 16. Besszer Balázs, 21. Erős Márton Férfi ifjúságiak: 14. Wolf Károty, 15. Kolits Áron, 23. Czakó Péter Férfi serdülők: 9. Ignácz Tamás, 12. Balázs Miklós, 20. Szirányi Ádám, 23. Czakó Péter 32. Müller Bálint. Női ifjúságiak: 6. Pék Nóra. Női tanulók: 1. Balázs Luca, 6. Si­mon Eszter, 7. Kovács Lilla. gát, az esztergomiak legeredménye­sebb versenyzője Balázs Luca lett, aki korosztályában az első helyen végzett. Rajta kívül a nők ifjúsági versenyében Pék Nóra lett hatodik és női tanulók korosztályában Simon Eszter végzett hasonló helyen. A fér­fiaknál Ignácz Tamás érte el a leg­jobb pozíciót, ő kilencedik lett. Vácon került megrendezésre a 15. Evezős Ergométer Bajnokság, ahol 12 korcsoportban, húsz magyar és egy osztrák egyesület 337 versenyző­je állt rajthoz a bajnoki cím megszer­zéséért. Az Esztergomi Evezősök Hajós Egyletének versenyzői hat korcsoportban szerepeltek. A vártnál gyengébben szerepeltek az esztergo­miak utánpótlás-válogatott férfi ver­senyzői. Közülük csak Czakó Péter­nek sikerült a hatos döntőbe kerülni. „Hajótársa”, Fekete Almos a férfi if­júsági versenyzők mezőnyében a nyolcadik helyen végzett. A serdü­lőknél Ignácz Tamás végzett a legelő­kelőbb helyen, a hetedik helyet sze­rezte meg. Annál jobban szerepeltek az esztergomi lányok, akik közül ket­ten is bajnoki címet nyertek. Rajt-cél győzelmet aratott Pék Nóra, és egy másodperces előnnyel győzött első versenyén Sáska Beáta. Mármarosi Győző, az Esztergomi Evezősök Hajós egyletének edzője elmondta, hogy a férfiak felemás szereplésének ellenére elégedett a futó és ergométeres bajnokság vég­eredményével.- Elemeztük az eredményeket és az, hogy a férfiak közül senki nem állha­tott fel a dobogóra, nem jelenti azt, hogy rosszul teljesítettek - nyilatko­zott lapunknak a vezetőedző. Az ifjú­ságiak teljesítették azt a szintet, ami elvárható volt, elégedetlenségünk nem megalapozott, mivel nagyon magas volt a színvonal. Bízunk benne, hogy ezek az eredmények a későbbiekben - a vízen - megmutatkoznak majd. Az edző beszélt a lányok szép eredményeiről is, akiknél teljesen más volt a helyzet, mint a férfiaknál.- Nagyon szépen „húztak” a höl­gyek, külön öröm számomra Sáska Beáta első helye, mivel neki ez volt az első ilyen megmérettetése. Mármarosi Győző hozzátette, hogy márciusban a téli felkészülés végső stádiumához érkezett az egyesület. A hónap végén, vagy április elején már vízre szállnak a versenyzők. A vezetőedző beszámolt egy furcsa esetről is, ami az esztergomi egyesü­lettel történt meg.-Több evezőst is neveztünk a me­gyei sportgálára, mint díjazottat, Czakó Péter és Fekete Almos, válogatottsága és eredményei révén megérdemelte volna a kitüntetést - mondta el Mármarosi Győző. Elküldtük - interneten - az anyagokat, de se meghívót, se kitünte­tést nem kaptunk. Nem tudtam mire vélni, rátelefonáltam a megyei sportre­ferensre, aki értetlenül állt az eset előtt, de ők nem kapták meg az anyagot. Az eset fájó, de az anyag valahol elveszett a világhálón. Fájó pont, de remélem ilyen eset többet nem fordul elő. • NB Ergométeres bajnokság: Férfi felnőtt: 17. Besszer Balázs Férfi ifjúsági: 8. Fekete Álmos, 10. Kónya András, 15. Dóri Bence, 36. Wolf Károly, 40. Kolits Áron Női ifjúságiak: 1. Pék Nóra Férfi serdülő II.: 4. Czakó Péter Férfi serdülő I.: 7. Ignácz Tamás, 18. Szirányi Ádám, 27. Müller Bá­lint, 37. Balázs Miklós Női serdülő I.: 1. Sáska Beáta, 15. Papp Tímea, 20. Meszes Bernadett Játék, szervezés, fagyoskodás Pfeiffer Tamás keze gyógy utóban van, de egyelőre még pihen Az elkezdett munkát be kell fejezni Jó döntés volt Bozóky újraválasztása R Ö G B Múlt heti számunkban már be­számoltunk róla, hogy több eszter­gomi rögbijátékos Angliába utazott, utazik próbajátékra. Legutóbb Heckel Zoltán töltött kint pár napot, most pedig Bőhm Balázs tért vissza a szigetországból. Bőhm Balázs az Esztergomi Vité­zek játékosa, egyben titkára a múlt évben nem sokszor ölthette magára a rögbis mezt, mivel sérüléssel baj­lódott. jelentjük, a játékos meg­gyógyult, aminek első jele az volt, hogy klubcsapatában elkezdte az edzéseket, sőt februárban az angol Millwall gárdájában is pályára lé­pett. A londoni túráról beszélt a já­tékos a Hídlapnak.- Egv nem újkeletű rögbis kapcso­lat miatt jöhetett létre a mostani „tú­ra” - kezdte élménybeszámolóját Bőhm Balázs. Nagyon barátságosan fogadtak a kinti csapat tagjai, meg­mutatták Londont, sőt az egyik gár­dájukban játéklehetőséghez is jutot­tam. Eg}’ magyar másodosztályú csa­lhat színvonalához hasonlítanám a Milwall együttesét. A játékos elmondta, hogy az angol csapat áprilisban egy hétig Magyar- országon vendégeskedik, sőt egv tor­na keretében pályára is lépnek. Bőhm Balázs hozzátette, hogy az elő­zetes információi ellenére Angliában hideg, fagy os idő köszöntötte.- Nagyon hideg volt, szakadt a hó, és az ottani emberek elmondták, hogy ennyi havat évek óta nem láttak. Egy vékony kabátot vittem ki, és jól ráfáz­tam, most is beteg vagyok - mondott véleményt a zord időjárásról a játékos. Pfeiffer Tamás - a 2004-es év leg­jobb esztergomi rögbise - lett volna a következő, aki Angliában kipró­bálhatta volna magát. Ezt a lehető­séget azonban egy kéztörés után lá­badozás keresztbe húzta.- Flétfőn megröntgenezték a keze­met és a sportorvos elmondta, hogy gyógyulóban van a kezem, de pihen­tetnem kell. A sérülés ellenére is el­utazok Londonba, de nem kockázta­tok, így csak a pálya széléről figye­lem az angol rögbiseket - nyilatko­zott lapunknak az év rögbise. • Nb Orosz János a világbajnokságra készül KARATE Orosz János az elmúlt évben a csotnoki Black Bull SE karate szak­osztályának felkészülését felügyel­te, de idén átadta a stafétabotot, mivel ezt az esztendőt teljes egé­szében az év végi tokiói világbaj­nokságnak szenteli. A csolnoki tréningeket Orosz já- nos egyik feketeöves társa vállalta magára, egyelőre augusztus végéig.- Ö első dános karatés, ígv jó ke­zekbe kerültek a csolnoki növendé­kek - kezdte mondanivalóját Orosz J ános. Én most értem az erősítő gya­korlatok végére, most kezdjük kije­lölni a kisebb rangú versenyeket, majd a Világkupa viadal lesz az ugró­deszka az év végi világbajnokságra. A Tokióban megrendezésre kerülő VB-n hat magyar válogatott lehet ott, és Orosz János is köztük szeretne lenni. Az idei versenyeken elért eredmények döntenek majd, hogy ki utazhat el a vi­lágbajnokságra - mondta a karatés. LABDARÚGÁS Kultúráltan és európai módon zajlott le a Magyar Labdarúgó Szö­vetség közgyűlése, melyen újabb négy évre szavaztak bizalmat Bozóky Imrének, a régi elnöknek. Az esztergomi Baranya István, me­gyei instruktor is jelen volt a Stadi­on Szálló Sydney Termében.- Ami az elnökválasztást illeti, nagy meglepetés nem ért - kezdte beszámolóját a közgyűlésről Baranya István. Sajnálatos tény, hogy egy ilyen meghatározó tisztségre mind­össze egy pályázó volt. Az MLSZ mindenkori elnöke a társadalom szá­mára egy meghatározó személyiség. A megyei instruktor elmondta, lé­nyegtelen, hány pályázó volt, ő min­denképp Bozóky Imrét favorizálta.-Eg)' olyan munkasorozatot kezd­tünk el együtt, amit szeretnénk közösen befejezni. Az O'FP-MOL Bozsik- program, a Sjaort 21 utánpótlás labdarú­gó program, a felnőttképzési intézet lét­rehozása, és hogy Esztergomban épül­jön fel az MLSZ technikai- és edzőkép­ző centruma - mondta el Baranya. A közgyűlésen jelenlévők mind­annyian egyetértettek abban, hogy amióta különváltak az amatőrök és a (profik - liga szinten -, a hivatásos li­ga rendelkezik a labdarúgás pénzé­nek döntő többségével (szerzői jo­gok, közvetítési jogdíjak, stb). Az amatőrök anyagi szempontból pedig csőd közeli állapotba jutottak.- Az MLSZ-nek két feladata van: a válogatottakat üzemeltetni és ver­senykiírást elkészíteni - beszélt ezzel kapcsolatban Baranya István. Helye­sen gondolja az elnök, hogy ezt a há­rom szervezetet össze kéne vonni, a profikat és amatőröket versenybizott­ság szinten kellene csak megtartani. Bozóky Imre, az újraválasztott elnök Baranya István egyben elmondta, hogy számára is furcsa, hogy egy héttel eltolták az Arany Aszok Liga rajtját. Nemcsak ő, de Matthäus is kifakadt, mivel a labdarúgókat ígv kevesebb terhelés éri, a március végi sorsdöntő Magyarország-Bulgária világbajnoki selejtező előtt.- Sok mindenben nincs, de ebben igaza van Matthäusnak, ami nyilván nem a magyar labdarúgás hibája. A skandináv országokban, - Dánia, Svédország, Finnország, Norvégia - egyetlen bajnoki mérkőzés sem ma­rad el, igaz, hogy műfüvön és fűtött pályákon játsszák azokat. A megyei instruktor ezzel kapcso­latban egy érdekességgel is szolgált.- Ha az emlékezetem nem csal, két évvel ezelőtt az egykori Ifjúsági- és Sport Minisztérium 4,2 milliárd forint értékben pályázatot írt ki, a Bozsik- program keretében megvalósuló mű­füves, villanyfényes pályák létesítésé­re. Ezt a pályázatot kiírták, sőt a pályá­zati nyertesek ki lettek- hirdetve. Az interneten örömmel újságolta az akko­ri sportminiszter, Gyurcsány Ferenc a jó hírt, sőt még a szerződéseket is megkötötték a nyertesekkel. Ezek kö­zül a pályáknak az eg}' százaléka éjsü11 meg, de vajon hová lett a pénz? - kér­dezi teljesen jogosan Baranya István. • Hajdú Máté Lékó továbbra is veretlen A magyar sakkozó a linaresi sakk szupertorna hatodik fordulójában döntetlent játszott a FlDE-világ- bajnok üzbég Rusztam Ka- szimdzsanovval, így megőrizte eddi­gi veretlenségét. Igaz, győznie sem sikerült eddig a tornán, de kiegyen­súlyozott teljesítményének köszön­hetően jelenleg a harmadik helyen áll. Tegnap szünnap volt a tornán, Lékó ma a torna utolsó helvezettjér vei, a spanyol Vallejo-val mérkőzik a sötét bábukat vezetve. Az állás: Kaszparov 3,5, Anand, Topalov, Kaszimdzsanov 3-3, Lékó 2,5, Adams 2, Vallejo 1 Mátyust négy meccstől tiltották el Az osztrák VfB Admira-ban ját­szó egykori magvar válogatott Mátyus Jánost négv mérkőzésre el­tiltotta az osztrák szövetség durva­ságért. Mátvus az előző fordulóban az SV Mattersburg játékosát, Jür­gen Patockát úgv könyökölte orrba, hogy a labdarúgót orrcsonttöréssel szállítottak kórházba, hétfőn pedig meg is műtötték. Magyar arany a speciális olimpián A naganói téli speciális olimpián Tóth Szilviának köszönhetően megszületett az első magvar arany­érem. A magyar hölgy alpesi síben diadalmaskodott. Ugyanebben a verseny.szám ban további magyar si­kerek is születtek. Csonka Julianna a harmadik heb en végzett, míg a férfiak között Nagy László ezüstér­met szerzett. Tovább folytatta re­mek szereplését a padlóhoki-válo- gatott is, amely ezúttal a Karib-szi- getek csajaatát verte l()-0-ra, majd a cseh együttest 2-0-ra. Ezer bolgár drukkert várnak a selejtezőre A Magyar Labdarúgó Szövetség szerint körülbelül ezer bolgár druk­ker érkezik Magyarországra a ma­gyar-bolgár világbajnoki selejtező­re. A Szusza Ferenc stadionba ter­vezett mérkőzésre jövő hét szerdá­tól (március 9.) vásárolhatnak je­gyek az IBUSZ irodáiban. A belé­pőket 3000, 4000 és 5000 forintos áron adják. A selejtezőt március 30- án 2045-től játssza a magvar váloga­tott a Hriszto Sztoicskov vezette bolgár nemzeti csapattal. sportszilánkok FIFA: díj a Magyar Postának A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) közel száz posta közül válasz­totta ki azt a három szolgáltatót, amely a szövetség tavalyi centenáriu­ma alkalmából a legötletesebb bélyege­ket hozta forgalomba. A dobogó első helyét a 2IJI0-es vb-t rendező Dél-Af­rikai Köztársaság, a második helyét a 2006-os vb-t rendező Németország postája szerezte meg, a harmadik he­lyezettnek járó díjat pedig a Magyar Posta vehette át. A zsűriben neves futballisták kaptak szerepet, többek között Pelé, Sir Bobby Charlton, Franz Beckenbauer, Michel Platini. 4 zöld gyepen egy szelet tortát ábrá­zoló bélyegből 150 ezer darabot nyom­tattak, és ezzel ötven év után először kapott kitüntetést a posta nemzetközi versenyen sport témában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom