Északkeleti Ujság, 1911 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1911-10-14 / 41. szám

4-ik oldal. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG. 41-ik szám. Hirdetéseket mt jutányos áron -au felvesz a kidóhávaíal. Éves hirdetéseknét a % legjutányosahb árak! Kiadóhivatal: Széchenyi-utcza 20. szám. Telefon 58. szám. A Talmud magyarul. Az irodalom legújabb szenzációja a Talmud magyarul. Ez a zsidók féltve- őrzött titka, a rabbiképző tananyaga. Nincsen mü, a mi ennél érdekesebb lenne. Külön fejezetek szólnak a csalásról, uzso­ráról, rituális gyilkosságról, az asszonyról stb. Nincs az a pornografikus könyv, melyben több ocsmányság lenne; nincs olyan anekdotagyüjtemény, ami úgy ka­cagtatni tudna, mint a Talmud. Mágná­sok, papok, jegyzők, tanítók, hivatalno­kok százával rendelik. Magának árt, aki meg nem szerzi; mert minden keresz­ténynek legfőbb érdeke, hogy megismerje a zsidót, különben nem tud védekezni, ha a Talmud körmönfont utasításait nem ismeri; minden zsidó e szerint él és cselekszik. A zsidó lapok rettentő lármát csaptak e magyar Talmud miatt, látszik, hogy szörnyen az elevenükre tapintottunk. Olcsó 3 koronás kiadást is rendeztünk a műből, mely hat nagy füzetből áll, hogy mindenki megvehesse, mert ennek egy öntudatos keresztény házából sem szabad hiányoznia. Megrendelési cim: „A Kereszt“ kiadóhivatalában Budapest, III., Nád-utcza 1. szám. Magyar királyi államvasutak menetrendje. Oda. Érvényes 1911. október 1­Budapest—Püspökladány—Kőrösmező—(Stanislau). Vissza Szv. Gyv. Szv. Gyv. Szv. Szv. Szv. ; Tvsz. 1 Szv. Szv. Gyv. Szv. Gyv.--­70 0 855 T3ö5 1220 710 — ind. Budapest érk. I. -­61 5 73011230 150 820 935 — 1053 230 550 727 1250 — érkP.-Ladány ind — 122? 344| 503 959 200 551 800 1108 240 610 815 132 405 ind >5 érk ; 657 1222 313 945 121 532 936 1156 336 700 942 230 508 érk Debrecen ind 512 io22 150 857 1212 442 1001 1216 356 f 15 1051 254 52O ind V érk 659 1028 129 845 1140 422 1218 1230 136 139 558 6*0 851 852 107 117 442 456 713 729 ^Nagykárolyt 443 428 820 82« 1122 1 116 714 710 949 937 3OI 3OO 131 220 7“ 940 22Ï 552 828 érk Szatmár­ind 324 712 1015 623 844 221 144 228 721 23*1 607 ind V érk 3ÍÖ 657 lOOől 834 218 257 315 824 343 718 érk Király­ind 154 554 854 73O 130 — 324 856 4Ï6 733 — ind háza érk 541 822 712 114 —­448 1053 701 950 1 érk M.-sziget ind i 356 6OO 5IO 1155 ■—r 502 1120 1008 — ind érk j 339 414 1145 — 742 228 1252 — érk Kőrösmez ind I 135 1156 934 — 424 136 — érk Havasalja ind 102 856 901 — 740 i-., J 448 — 1 érk Stanislau ind 1 953 5 36 545 SZV. 520 llü 1010 9ÓÖ 632 414 402 300 Gilvács—Nagysomkut. (Keskenyvágányu vonal.) 540 632 643 1030 358 447 457 830 ind Gilvács érk ind Károlyi-Erdőd^ érk Nagysomkut ind Szatmár—Kossuth-kert—Bikszád. (Keskenyvágányu vonal.) 737 6°° 9°° = 305 7H2 ind Szatmár— 652 ön Kossut-kert érk 642 456 1250 ¿1606 Ili4 érk Bikszád ind 312 115 808 426 1005|65O 630 308 Nagykároly—Zilah. Ásó 8~8 826 938 410 600 608 718 015 9°2 917 IO3? ind Nagykárolyérk érk , ind ind Sarmasag érk érk Zilah ind 705 431 423 32O Szv 1221 933 925 824 Vv. 7O8 418 410 307 Szv Öl« 634 642 729 736 1918 Szv ÏÏP 1205 1215 102 112 257 Vv. w 440 511 61° 620 803 Nagykároly—Csap. ind. Nagykárolyt fnî; Mátészalka ind Vásáros­érk. érk- Csap ind. namény érk. ind. Szv 058 632 5Í> 432 318 205 Vv. ]29 1206 1158 1112 II04 928 Szv 746| 621 614 527 519 335 Nagybánya—Alsófernezely. Szatmár-Németi—Fehérgyarmat. 925 954 ind Nagybánya érk érk Alsófernezely ind 1107, 1041 612 250ji73ijjind Szatmár-Ném. érk 748 801429i|924|érk Fehérgyarmat ind j55Q| l3'>612 1137 Szatmárnémeti—Felsőbánya. lón Vv. Vv. Szv. Vv. Vv. Szatmárnémeti—Felsőbánya. Vv. Vv. Vv. Szv. Vv. 618 24ü 736 ind. Szatmár-Németi érk. 829 135 644 756 356 8!8 érk. Sz.-Váralj. BlSdi ind. 714 1221 515 912 5°° 1002 érk. Nagybánya . ind. 613 ll22 352 610 937 120 5°5 102 ind. Nagybánya . érk. 605 754 1117 322 651 1014 201 537 1044 érk. Felsőbánya . ind. 538 720 1050 250 Szatmár-Kossuth-kert—Károlyi-Erdőd. (Keskenyvágányu vonal.) 448 849 ¡1149 230 607 713' 1003 \m 351 713 905 426 95i ind. Szatmár-Kossut-kert érk. 800 érk. Szatmárhegy ind. T28 érk. Károlvi-Erdőd ind. , 547 85'9 1120 743|l011 7n 214 104 721 541 506 10°° 846 Este 6 órától reggel 6 óráig a percek aláhúzása éjjeli időt jelent. A baloldal ("odautazás) felülről lefelé, a jobboldal (a visszautazás) alulról felfelé olvasandó­38SS8S8g3S8Sg3Sög3Sg38g^^^^E^3SS3ES538S5SBB8S853S38S8S888g3SSS£ GRAEPEL HUGÓ BETÉTI TÁRSASÁG M AL ÓMÉ PITE SZÉT, GÉP- ÉS ROSTALEMEZGYÁR. ________ BUDAPEST, V., VÁCI-UT 40-46. =====_________ G? ÁRT ÉS SZÁLLÍT: Magas és alacsony nyomású nyers-olaj motorokat kitűnő minőségben. Eredeti angol Marshall gőzgépeket és gőzlokomobilokat valamint cséplőgépeket. Egyes malom-gépeket, valamint teljes liszt-, köles- árpakása és olajmalmokat, szab. Graepel-féle lemez-törekrostát mindenféle cséplőhöz. Árjegyzék, költségvetés, mindennemű szakfelvilágositás kívánatra ingyen és bérmentve. \***.SV'*.0** »*Y***\ •!*•*?*•***•**** **** T*’.**'* 'T' «■▼**▼**•▼*•▼*•▼* *▼» *T*‘.*^r*.*v» m T'.T * A > «A» « A» »A» « A. < A > .A. .A. «Al# « A. A» « A .A» ^ _ >A< .A » - -fi r * i A ~ ' • A A A A ^ a - - a - . Á. ■ a.'.a. - A ■ - À.. - ^ ■ ,4/ - *■ - -A »KÖLCSEY. NYOMDA R.-T. NAGYKÁROLY.

Next

/
Oldalképek
Tartalom