Északkeleti Ujság, 1910 (2. évfolyam, 1-54. szám)

1910-05-21 / 22. szám

4- r.i.’a' ÉSZAKKELETI ÚJSÁG. 22-ik szám. rásbiróság elé állitotta, honnan még aznap a szatmári ügyészség fogházába átkisérték. A fel- j vett 300 K-ból 94 K készpénzt találtak nála. Megszűnt a sertésvész. A nagykárolyi járásban sertésvész miatt elrendelt zárlat fel­oldatott. I Értesítés. A „Nagykárolyi Tisztviselői Fo­gyasztási szövetkezet“ értesíti üzletfeleit és a nagyérdemű közönséget, hogy a szövetkezeti árul kedden délután órától kezdve, szerdán és csütörtökön délután 4 órától este 7 óráig készpénzfizetés mellett adatnak el. A felszámoló-bizottság. * * * \ \ * i IÁ f STOÓSZ gyógyfürdő Elsőrangú klimatikus gyógyhely és vizgyógyiníézet. (Abaujtornavármegye.) 650 méter a tenger szine fölött, gyönyörű fenyvesek között, különösen kedvező tavaszi és őszi időjárással. Kiimája enyhe, levegője ózondus és pormentes, ivóvize páratlan Gyógyeszközök: Vizgyógymód, tejkura, fenyő-, oxigén- és szénsavas fürdők, massage és villamozás. Javalva van: idegesség ideggyengeség, méhszeny (hyszéria), rászikór (hypo­chondria), álmatlanság, hüdések és bénulások eseteiben. Továbbá: vérszegénység, sápkór, vértódnlások, idült tüdőhurut, hörggörcs (Asthma), kezdődő tüdővész, gyomor- és bélhurut, köszvényes bántalmak morphinos betegség eseteiben stb. Igazgató-főorvos: Dr. CziríüS Dezső kir. tanácsos, a FerenczJózsef-rend lovagja, (ki télen gyakorló orvos San-Remóban.) Igen mérsékelt árak, kitűnő ellátás. Elő- és utóidényben a szobaárakból jelen­tékeny engedmény. Fürdő-idény: május 15-től szeptember 30-ig. Posta- éstávirda-állomás helyben, vasúti állomás: Mecenzéf. Prospektust küld .... , , A FÜRDŐIGAZGATOSAG. í ( * * * í IAKAY MIKLÓS és LIPICZKY GYDLA I & —építészek, építési vállalkozók ..... ■ t | NAGYKÁROLYBAN | J| Széchenyi-utca 26. szám Makay-udvar.) Ajánlkoznak bármily ^ | iako- és gazdasági-épüle! j | tervezésére és felépítésére t f jutányos árak mellett. I Hirdetések jutányos áron vétetnek fel Hétsastoll-utcza 12-ik szám alatt Kölcsey-nyomda r.-t. Nagykároly. / l i f & ! I ! A Kölcsey-nyomda részv.-társaságnál szerezhetők be par a legjutányosabb árakon. Hétsastoll-utca 12. Hétsastoll-utca 12. Telefon: 58. Borítékok Számlák \ \ t | S I I t »?*•!« íC-S: »KÖLCSEY« NYOMDA R.-T. NAGYKÁROLY.

Next

/
Oldalképek
Tartalom