Észak-Magyarország, 2009. május (65. évfolyam, 102-126. szám)

2009-05-28 / 124. szám

30 millió felett vallunk Az adószakértő szerint az ingatlanadó vagyoni jellegű tárgyi adó. Ilyen azonban már van, s nem jogszerű kivetni kétszer ugyanarra 12. Mx MMsster? Itt nincs É&ml BlI&fiuE&jlii! Független napilap LXV. évf., 124. sz. Ára: 100 Ft, előfizetőknek: 68 Ft 2009. május 28. Csütörtök Ma jelentős mennyiségű eső nem esik, napsütéses idő várható. Reggel Délben Este Szerkesztőségünk vendége volt tegnap Szekeres Imre honvédelmi miniszter, akivel a magyar honvédelem helyzetéről, NATO szerepvállalásáról és aktuális politi­kai kérdésekről beszélgettünk. A vele készült interjút hamarosan olvashatják lapunk hasábjain és internetes portálunkon, a Bor­sod Online-on. (Fotó: Osztie Tibor) SZAKÉRTŐI TELEFON Mit gyógyít a csontkovács? Miskolc (ÉM) - A hátfájástól az ízületi­reumatikus problémákig, a lúdtalptól a fejfájá­sig, a fülzúgásig sok-sok baj-betegség gyógyítha­tó a csontkovácsolás ősi módsze­rével - állítja Klaj János táltos csontkovács (képünkön), aki ma délután 4-től 5-ig válaszol olvasó­ink telefonon feltett kérdéseire. A 46/501-261-es számot hívják majd ez idő alatt. A Miskolcon élő Klaj János gyógyult páciensei között számos híresség van, közöt­tük politikusok, művészek, tévés személyiségek. Hány kezelés kell? Müyen eredményt hozhat? Kérdéseikre választ kapnak a szakembertől. A szomszédban az új kór Bukarest (FH) - Azonosították kedden Romániában az első új típusú influenza-fertő­zöttet. A HINl-vírussal fertőzött bukaresti nő két kiskorú gyerekével május 23-án tért haza New Yorkból. Jelenleg a bukaresti Mátéi Bals járványkórházban kezelése alatt áll, családtag­jait ugyanitt tartják megfigyelés alatt, elkülö­nítve. Mind a fertőzött beteg, mind pedig csa­ládtagjainak egészségi állapota kielégítő. 770133 035040 09124 ÉSZAK-MAGYARORSZÁG Si 3501 Miskolc, Postafiók 178 ® (46) 502-900 A természetes népmozgalom főbb adatai (2009.1. 10 000 Grafika: ÉKN, forrás- KSH Milyen (ne) legyen a főtér? ■ A Szent István tér és tervezett térfalai lett a témája lapunk tegnapi vitafórumának. Miskolc (ÉM - HM) - Soha ilyen hosszúra nem nyúlt az Észak áltál szervezett vitafó­rum, mint a tegnapi. Délután 5 órakor kezdődött és este 9-ig tartott, igaz, a vita lassan ala­kult ki, de aztán annál heve­sebbé vált. Miskolc belvárosá­nak rehabilitációjáról tervez­tünk vitázni, de a fórumon a téma egy kisebb területre zsu­gorodott: a városi főtér, azaz a Szent István tér megépítésének tervei kerültek középpontba. A beszélgetés egyre inkább szakmai vitába torkollott, a város sok-sok építésze kért szót, s illette kritikával a jelen­legi terveket, s azok megalko- tási módját. Nem csoda, hogy így alakult, hiszen vitatott maga a tér (miért az ötletpá­lyázat egyik nyertese munká­jának figyelmen kívül hagyá­sával tervezik megépíteni, miért maga a főépítész terve­zett mélygarázst alá, s miért nem írnak ki újabb pályázatot a tér megtervezésére). Vitatot­tak a térfalak: egyik oldalán egy szálloda (miért kell hatal­mas monstrumot építeni a bel­városba) a másik oldalán pedig egy szabad terület (miért akar­nak oda plazát építeni). Mind­ezekre igyekezett választ adni a főépítész, Viszlai József, egy­re újabb és újabb kérdéseket generálva. Egy későbbi lapszámunkban megpróbáljuk mindkét oldal véleményét papírra vetni. lej V­i ' J ' r""M IljÉP Sok érdeklődőt vonzott fórumunk, a leendő városi főtér kinézete heves vitát váltott ki a jelenlévők között (Fotó: Ádám János) Pirosra színezte az ellopott pénzt a festékpatron ■ Kiraboltak ecjy pos­tai kézbesítőt Ózdon, a rendőrség a lakosság segítségét kéri. Ózd (ÉM) - Ózd belterületén, a Kovács Hagyó Gyula úton köz­lekedett szolgálati segédmotor­kerékpárjával egy postai alkal­mazott kedden délelőtt, ami­kor melléhajtott egy bordó sze­mélygépkocsi vezetője. A lehú­zott ablakon keresztül feltehe­tően gázspray-vel lefújták a kéz­besítőt, aki elesett motorjával. Az elkövetők ezután kiszáll­tak az autóból és bántalmazni kezdték a postást. A táskájából nagyobb mennyiségű készpénzt vettek el, majd elmenekültek a helyszínről. A sértett sérülé­sei nyolc napon belül gyógyu- lóak - tájékoztatta szerkesztő­ségünket Egyedné Novodonszki Éva, a megyei rendőr-főkapi­tányság kommunikációs irodá­jának munkatársa. Mint jelezte, az eljárás során kiderült, hogy a pénz erősza­kos elvétele során működésbe lépett a biztonsági piros festék- patron, megszínezve a pénzt és feltehetően az elkövetőket is. Az azonnali rendőri intézkedések ellenére lapzártánkig sem a pénzt, sem pedig az elkövetőket nem találták meg. A rendőrség kérése, hogy aki piros festékkel szennyezett pénzhez jutott vagy jut vásárlás, pénzváltás során, jelezze. Bejelentéseiket megtehe­tik telefonon, az Ózdi Rendőr- kapitányság 48/570-070-es köz­ponti számán, illetve az ingye­nesen hívható 107-es, 112-es szá­mokon, vagy személyesen bár­melyik rendőri szervnél. Újabb rablás történt Miskolcon ■ A kedd délutáni után szerda délután újabb rablás történt a megye- székhelyen. Miskolc (ÉM - PT) - A ked­di zálogházi támadás után szin­te pontosan egy nappal, a fején csuklyát viselő férfi lépett be a Dankó Pista úton találha­tó garázsboltba Miskolcon. Az eladónőtől a bevételt követel­te, ám mivel nem kapott pénzt, megütötte és félrelökte az alkal­mazottat, majd maga vette ki a zsákmányt a pénztárból. A néhány tízezer forinttal gyalo­gosan távozott. Az elsődleges információk szerint az eladónő csak könnyebben sérült meg. A segélykérést követően a rendőrség lezárta a terüle­tet és megkezdődött a helyszí­ni szemle csakúgy, mint a for- rónyomos üldözés. A támadó azonban egyelőre lépéselőnyben van. Rablás miatt indult eljá­rás az elkövető kézrekerítése érdekében tudatta lapunkkal Egyedné Novodonszki Éva, a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapi­tányság kommunikációs irodá­jának munkatársa. /5. A közbiztonságról. Szerkesztőségi vendégként járt az Északnál tegnap dr. Pásztor Albert ezredes, Mis­kolc rendőrkapitánya, akit a megyeközpont közbiztonsá­gának helyzetéről faggattunk. A beszélgetésről készült cikket lapunk későbbi számában olvashatják. (Fotó: Á. J.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom