Észak-Magyarország, 2008. november (64. évfolyam, 256-279. szám)

2008-11-07 / 260. szám

2008. november 7., péntek ÉSZAK MISKOLC ÉS KÖRNYÉKE /5 HÍRCSOKOR • „Maradjunk együtt..." A Tapolca Bará­ti Kör, annak nevében Borkúti László, Mis­kolctapolca polgármesteri megbízott­ja felhívással fordul a miskolctapolcaiak­hoz és a miskolciakhoz. Azzal a mottóval, hogy „Maradjunk együtt Miskolctapolca". A leválás ellen szervezett fórum november 8-án (szombaton) lesz, a miskolctapolcai általános iskola tornatermében. A rendez­vény délután 3-kor kezdődik. • Koszorúznak. A Magyar Kommunista Munkáspárt miskolci elnöksége tart meg­emlékezést ma délután 2 órakor a Hősök temetőjében található szovjet emlékműnél. A párt az úgynevezett nagy októberi szoci­alista forradalom évfordulójára emlékezik. :> EMELET 334. Ennyi férőhely található a mis­kolci belvárosban átadott új parkolóház­ban. (Fotó: Adóm János) Fejlesztésre költhetik... Budapest (ÉM) - Gyenesei István önkor­mányzati miniszter döntött a leghátrányosabb térségekben található kistelepülések, társulá­sok által benyújtott pályázatokról. Az összesen 1,6 milliárdos támogatás az önkormányzatok bölcsődéinek, óvodáinak és iskoláinak fejlesz­tését segíti. A 2008. évben ez már a második ilyen típusú segítség, hiszen júliusban a kiste­lepüléseken működő iskolák fejlesztésére már közel 2 milliárd forint plusztámogatást adott az Önkormányzati Minisztérium. A mostani döntéssel Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 249 millió forint fejlesztési támogatásban részesül 22 nyertes pályázó, akik még ebben az évben felhasználhatják a keretet. A TÉNYEK )j,j j j a ^ j ,j j A támogatott B.-A.-Z. megyei települések: Óvodafejlesztésre----------Ősszeg (millió forintL Vajdácska Borsodbóta Olaszliszka Nagyrozvágy Bodroghalom Tömör Szikszó Abaújszántó Putnok Arló Cigánd Hangács Gél ej Csernely Iskolafejlesztésre__ Ricse Gönc Szerencs Putnok Mezőcsát Abaújszántó Arló Tiszalúc 20 20 20 16 13 12 12 10 10 9 7 7 7 7 Összeg (millió forint) 14 12 12 10 . 10 7 7 7 Egy év, és lesz Avas szálló ■ Az Avas szállóról lekerült az állvány, az itteni mozikban megvolt az utolsó előadás. Miskolc (ÉM - HM) - Újabb állomásához érkeztek az Avas szálló rekonstrukciója körüli munkálatok. Erre utal, hogy október végé­vel az építtető Multicasa Kft. tulajdonába kerültek a Kos­suth és a Hevesy mozik, és az állványzat sincs már az épüle­ten. (A beruházó cég közgyűlé­si döntés értelmében - szeptem­beri ülésükön szavaztak erről a miskolci önkormányzati kép­viselők - kapta meg a mozikat valamint az épületben találha­tó kazánházat a várostól. Ennek ellentételezéseként Miskolcé lett néhány üzlethe­lyiség az épület alagsorában.) Jet-grouting- Az állványzat két ok miatt került le az épületről - mond­ta el lapunknak Móricz Tibor, a Multicasa Kft. ügyvezető­je. - Egyrészt azért, mert az ÉMÁSZ felbontja a homlok­zat előtti járdát: új vezetékeket fektet le. Másrészt pedig azért, mert korábbi formájában nem volt megfelelő. A generálkivi­telező az ablakokon keresztül helyez be különböző, az épít­A Kossuth mozit és a Hevesy filmklubot zenés rendezvénnyel búcsúztatták a napokban (Fotó: Mocsári László) kezéshez szükséges elemeket, erre pedig az állványzat miatt nem volt lehetőség. Az építkezés egyébként folyik, a szálló nyugati szárnyát már le is bontották, tudtuk meg Móricz Tibortól, a héten pedig elkez­dődik a teljes épület aláalapo- zása.- Egy Miskolcon kevés­bé ismert technológiát - jet- grouting a neve - alkalmaz a kivitelező: az alap alá fúrnak, és úgy injektálnak bele cement­habarcsot - magyarázta az igaz­gató. Azért van szükség erre a típusú alapozásra, mert megnő majd az épület tömege. Ezután a belső udvarban kezdődnek földmunkák: a hotel wellness része lesz majd itt, az alagsor­ban. Mindezzel párhuzamosan kezdik a kivitelezők a főutcai épületrész tetőbontását, torony­daruval. Átadás: 2009 végén A következő lépcső az elbon­tott nyugati szárny újjáépítése. Az épület külsőleg (a műemlék- védelmi előírásoknak megfelelő­en) ugyanolyan lesz, mint hajda­nán fénykorában, csak épp kor­szerűbb technológiával és anya­gokból épül.- Azért bevallom, érnek min­ket meglepetések az építke­zéskor - jegyezte meg Móricz Tibor- A meglévő falszerkeze­tek sokkal rosszabb állapotban vannak a vártnál... Nagyjából ennyi munka „fér bele” - persze sok függ az idő­járástól - az idei évbe, mondta még. Jelenleg úgy tűnik, hogy tartani tudják a vállalt határ­időt, azaz 2009 végére át tudják adni a megújult szállodát. Új parkolóház Miskolcon ■ Négy-öt mélyparko­ló, parkolóház megépí­tése a terv, 2010-ig Mis­kolcon. Miskolc (ÉM) - Új - 334 gépkocsit befogadó - parkoló­házat adott át a héten Miskol­con, a Széchenyi Negyedben (volt Bazártömb) Káli Sándor polgármester. A Miskolc Hol­ding Zrt. és a Régió Park Mis­kolc Kft. közös célkitűzése, hogy 2010-ig négy-öt, európai színvo­nalú mélypakoló, parkolóház megépítésével bővítse az elér­hető parkolóhelyek számát. E célkitűzés megvalósításának első elemeként adták át idén a Belvárosi Mélygarázst és a felet­te kialakított Európa teret. A mostani átadás volt a fejlesztés újabb lépése. A parkolóház épí­téséhez 5500 köbméter betont és 580 tonna betonacélt használtak fel. A telekárat is magában fog­laló, 988 millió forint költséggel felépült parkolóház 1800 négy­zetméter alapterületű. AZ AGORÁN ÍRTÁK ij j ) > í j j j j j,> j j ) j j J J J ) ) j i „... a Szinvapark mélygarázsa rok­kantaknak kijelölt parkolókban ki ellenőrzi a jogosságot, vagy itt ez nem érvényes, mert mindig kártya nélküli luxusautókat találok ezen a helyen!" „Nem használok parkolóházat, nincs nagy tapasztalatom, Miskol­con is csak egyet használtam régeb­ben, arról akkor szoktam le vég­leg, amikor egyszer elveszítettem a jegyemet. Nem emlékszem pon­tosan, valami cudar összegre pró­báltak megbüntetni, ráadásul még az ingyenes perióduson belül let­tem volna." "V . ' i „Én örülök ezeknek a parkolóházak­nak, mert ezek már valamit legalább szolgáltatnak, nem egyszerű sarc, mint a felszíni parkolásért besze­dett díj. Ugyanakkor a Művészetek Háza melletti mélygarázsból nagyon nehéz kihajtani... Akkora tervezői hiba, hogy ordít!" I „A parkolóház felépítésének költsé­ge közel 1 milliárd volt. Ez majdnem 3 millió forint parkolóhelyenként. Ez iszonyatosan nagy pénz egy helyre. A mi új társasházunkban a parko­lóhelyeket a profitorientált befek­tetők 2,2 millióért árulták, nyílván tisztes haszonnal." Könyveket, játékokat várnak H A karácsfalviaknak gyűjt adományokat az Ifjúsági Keresztényde­mokrata Szövetség. Miskolc (ÉM - KHE) - Magyar nyelvű szépirodalmi könyveket, tankönyveket, tan­szereket és játékokat gyűjte­nek november 10-étől december 12-éig a Lévay József Reformá­tus Gimnázium kollégiumának imatermében. A gyűjtés kezde­ményezője az Ifjúsági Keresz­ténydemokrata Szövetség Mis­kolci Szervezete, de csatlakoztak hozzájuk más keresztény szer­vezetek, egyesületek és Miskolc négy egyházi gimnáziuma is. Segítségre várnak A kezdeményező szervezet elnöke, Zólyomi Péter sajtótá­jékoztató keretében mondta el: az összegyűjtött adományokkal a kárpátaljai, karácsfalvi Görög Katolikus Líceum diákjait kívánják segíteni. Mint fogalma­zott, a Felvidék után a Kárpát­alján a legnehezebb ma magyar­nak lenni, nemcsak azért, mert az itt élők a schengeni határon túl maradtak, hanem azért is, mert hazájukban támadás indult a magyar nyelv ellen. Az adománnyal karácsonyra lepik majd meg az intézményt, adott tájékoztatást Papp András görög katolikus lelkész, aki a líceum működéséről elmondta: három évfolyamon 60 diák tanul ott. Az intézmény költségvetésének csu­pán 10 százalékát finanszírozza az állam, ezért nagy szükségük van a támogatásra. A játékokat a diákok családjai között oszt­ják majd szét. * _ _ _ Aki felajánlást tenne, de nem tudja ado- E a l ft K mányát eljuttatni a Lévay Gimnáziumba, hívja 06-70/296-00-96-os telefonszámot, vagy írjon a következő címre: zolyomi.peter@gmail.com A „kis"-Solaris Miskolc (ÉM) - A Tompox, azaz a néhai a Solaris (és a Napóleon Boulevard) basszusgitáro­sának új zenekara játszik ma este 8-tól az Ifiházban. A progresszív rock műfa­jában anno világhírűvé vált Solaris szerzeményei szerepelnek a repertoáron, továbbá King Crimson- számok és saját dalok. A zenésztársak között lesz Gömör László dobos, szin­tén a solarisos időkből, s további jónevű muzsiku­sok. >>>)>> )>>>»>>>» 3 i » V ><“> VY i v> > V'y fpflw VENDEGS0R0K Kis ország - nagy eltérések Hajnal Béla eszerk@inform.hu „Az utóbbi három évtizedben kialakult új koncepció szerint bár a (gazdasági) növekedés szüksé­ges a fejlődéshez, ez önmagában nem elegendő'... a fejlődés értel­mét az emberek életének jobb­ra fordulásában lehet megtalálni... Lehetőséget kell teremteni ahhoz, hogy az emberek maguk dönthes­senek sorsukról, arról, hogy érté­kes, kreatív életük legyen. Ehhez többek között szükség van tisztes­séges jövedelemre, egészségben megélt, hosszú életre és a tanulást elősegítő feltételekre. A humán fej­lődés azonban nem csak az egyén kiteljesülését jelenti, több annál. Egy gazdaság csak akkor remél­heti, hogy versenyképes marad a lokalizáció körülményei között, a mindenkinek a tehetségét fel tudja használni." E veretes monda­tokat az ENSZ Fejlesztési Program­ja (UNDP) egyik korábbi igazgató­ja fogalmazta meg. Az UNDP ez évi jelentésében a humán fejlődés indexét tekintve (mely a GDP-n kívül magában foglalja az oktatá­si indexet és a születéskor várha­tó élettartamot is) Mapyarország a 36. helyen áll a vizsgált 177 ország rangsorában. A Statisztikai Szem­le egyik tanulmányában a szer- ző uj, módosított numán fejlettsé­gi mutatót szerkesztett, melyben az egy főre jutó adóköteles jöve­delem, a felsőfokú képzettségű­ek aránya és a születéskor várha­tó élettartam szerepel. A régiókra és a megyékre kiszámított mutatók is sok tanulsággal szolgálnak, de a kistérségekre vonatkozó eredmé­nyek minden korábbi várakozást felülmúlnak. A nyolc nagyváros (Székesfe­hérvár, Debrecen, Győr, Szeged, Pécs, Nyíregyháza, Kecskemét, Miskolc) kistérségeire elvégzett számítások a zárójelben felsorolt sorrendet eredményezték. Az első három városban és környezetében az életminőség a legjobbak közé tartozik, míg Miskolcon és kistér­ségében a korszerűtlen nehézipar összeomlása után még mindig az útkeresés állapotában vannak. A kistérségek közül a Bodrog­közi kistérségben a legrosszabb és Budapest II. kerületében (Rózsa­domb, Pasarét stb.) a legjobb a humán fejlettségi mutató. A Bod­rogközben az egy főre jutó jövede­lem csak ötödé a főváros II. kerü­letének. A legnagyobb különbsé­get a felsőfokú végzettségűek ará­nyában mérhetjük. Az előbbiben ez riasztóan alacsony (3,4 száza­lék), míg a II. kerületben lényegé­ben minden második ember dip­lomás (47,3 százalék). A várható élettartamban 11,1 év a hátránya a Bodrogköznek a főváros legjobb kerületével szemben. A Bodrogkö­zi kistérségben csak annyit élnek, mint pl. Guatemalában, a II. kerü­letben pedig annyit, mint Flollan- diában vagy Svédországban. Egy másik kutatásból tudjuk, hogy az életmód legmeghatáro­E zóbb tényezője az iskolázottság. Az iskolázatlan 30 éves férfiak­nak csak 43 százaléka éri meg a 65. születésnapját, míg a diplomás férfiaknak 85 százaléka. A nőknél jóval kisebb, de ott is karakteriszti- us az eltérés (70 ill. 91 százalék). M indezekből következik, hogy a leghátrányosabb helyzetű tér­ségek hanyatlásának megállítá­sa nem valósulhat meg az általá­nosan érvényes szabályok által, hiszen éppen ezek a mechaniz­musok eredményezték e térségek gyorsuló ütemű leszakadását. Csak az általánostól jelentős mérték­ben eltérő szabályozók alkalmazá­sa adhat reményt a több évtizedes lemaradásban lévő kistérségek fel­zárkóztatására. szerzőnk a Debreceni Egyetem professzora

Next

/
Oldalképek
Tartalom