Észak-Magyarország, 2008. augusztus (64. évfolyam, 179-203. szám)

2008-08-01 / 179. szám

Üzentek Megfenyegették Monok polgármesterét: amennyiben nem hagy fel az uzsorásokkal folytatott küzdelemmel, ellehetetlenítik /5. Jönnek a finnek Jövő tavasszal a skandináv jégkorongozó sztárok lesznek a magyarok edzőpartnerei /10. mx TV Moss melléd J á egy hétre szőlő masorral ÉiM'iinni ás műm IIHrlti ÉC 7 MIT EOtHII MAGYARORSZÁG Független napilap LXIV. évf. 179. sz. Ára: 100 Ft, előfizetőknek: 54 Ft 2008. augusztus 1. Péntek Ma napközben borongós, meleg idő < V ■m lesz, elszórt esővel. L Reggel DélbenEste Miskolci kiadás Tiltott név 150 ezer forint megfi­zetésére kötelezte a Gaz­dasági Versenyhivatal a Miskolci Bölcsész Egye­sület Nagy Lajos Király Magánegyetemet /7. Időben Miskolc (ÉM) - Teg­napi számunkban rö­vid beszámoló jelent meg „Kettes-hárma­sok az egyetemen"c ímmel. A cikkre rea­gált Dr. Döbröczöni Adám a Gépészmér­nöki és Informatikai Kar dékánja. A teljes levél olvasható la­punk 6. oldalán. Lezuhant mentőhelikopter Budapest (MTI) - Egy ember meghalt, hárman megsérültek, amikor lezuhant egy mentőhelikopter a Pest megyei Kiskun- lacháza és Apajpuszta között csütörtökön, a légügyi hatóság és a mentőszolgálat közösen vizsgálja a baleset körülményeit. A rendőr­ség és a mentők tájékoztatása szerint a heli­kopter Paksról Budapestre tartott egy két­éves égési sérült gyerekkel és édesanyjával, valamint egy ápolóval és egy orvossal. /2. Tapolca leválna Miskolcról, a téma kapcsán a BOON-on olvasható hozzá­szólásokból idézünk. /7. (Fotó: Osztie Tibor) Amerika Ausztrália, Grafika: Észak-Magyarország, forrás: KSH Az egyes földrészeken megren­dezett nyári olimpiák száma éhak-macyabqrhAc El 3501 Miskolc, Postafiók 178 © (46) 502-900 Visszalépett a Hospinvest ■ A pályázat ügyében a kiírás szerint a döntést 60 napon belül kell meghozni. Kazincbarcika (ÉM - B. Gy.) - A Kazinbarcikai Váro­si Kórházra benyújtott pályá­zati tenderbontást csütörtö­kön tartották meg a polgár- mesteri hivatalban. Nem kis meglepetésre kide­rült, hogy a Hospinvest Zrt. nem vásárolta meg a pályáza­ti dokumentumot, igy nem is nyújtotta be a pályázatát. Összesen egyébként né­gyen vették meg a pályázati dokumentumot: a Debreceni Egyetem, a nagyatádi székhe­lyű Medical Investment Pénz­ügyi Tanácsadó Zrt., a Bor- sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház a Medcenter Egészség- ügyi Szolgáltató Kft.-vel közö­sen. A negyedik pályázat meg­vásárlója a Kazincbarcika Vá­ros Kórházáért konzorcium volt. A pályázat ügyében a ki­írás szerint a döntést 60 na­pon belül kell meghozni, mi­vel közben többek között meg­vizsgálják a kizáró tényezőket is. A pályázati kiírásban az is szerepel, hogy a döntés akár további 30 nappal is meghosz- szabbítható. Megkeresésünkre Kollányi Gábor, a Hospinvest Zrt. elnö­ke úgy nyilatkozott szerkesz­tőségünknek, hogy a jelenle­gi fázisban nem kívánnak pá­lyázni, mert csak azzal foglal­koznak, aminek realitása van. /3. KOtOltaK. Salakmotoros rangadó volt a miskolci pá­lyán. /9. (Fotó: Osztie Tibor) ' ük a legszebb kedvenceket! ■ Mutassa meg kedven­cét! A kutyákra, cicákra, kisállatokra értékes aján­dékok várnak. Miskolc (ÉM) - Már csak néhány napjuk van arra, hogy kedvencüket nevezzék interne­tes portálunk, a Borsod Online állatszépségversenyére! A ta­valyi verseny sikere után idén is hat kategóriában kutya (kü­lön kölyök és felnőtt), cica (kü­lön kölyök és felnőtt), kisállat (nyúl, hörcsög, tengerimalac, vadász görény stb.), valamint legkülönlegesebb házi kedven­cek (tavaly többek között te­hén, ló, őzike, leguán, hal, ka­kas, galamb is szerepelt) neve­zését várjuk. És ha mindez nem lenne elég: a legmulatsá­gosabb állatvideó kategóriá­ban is várjuk a produkciókat. A képeket és videókat augusz­tus 4-ig juttathatják el hoz­zánk. A képeket, videókat le­vélben (Észak-Magyarország szerkesztősége 3501 Miskolc, Pf. 178) és e-mailben várjuk (kedvencek@boon.hu), avagy személyesen is behozhatják szerkesztőségünkbe (Miskolc, Zsolcai kapu 3. III. emelet). A videókat CD-n és/vagy DVD-n várjuk a fent említett címek­re. Kérjük, a borítékon, illet­ve az üzenet tárgyaként tün­tessék fel: Állatszépségver­seny. ÉSZAK A nevez^or férjük, adják meg nevü- ' két, értesítési elmüket, ha van e-mail cí­müket és telefonszámukat, illetve kedvencük nevét, fajtáját és életkorát. Ha már korábban elküldték ne­vezésüket és hiányoznak a kért adatok, kérjük miha­marabb pótolni, ellenkező esetben érvénytelen lesz a nevezési A huszonötödik órában ■ A Bodrog tetejénél és az alján sem félnek a most levonuló árhullámtól. Alsóberecki, Bodrogk- isfalud (ÉM - BG) - A Bod­rog mellett élők már hozzá­szoktak ahhoz, hogy minden évben megemelkedik időn­ként a víz szintje.- A két évvel ezelőttihez ké­pest ezt még igazán árvíznek sem lehet nevezni - mondja Zuti Lajos, Alsóberecki pol­gármestere. - Akkor rendesen átszivárgóit a víz, és minden kertben állt a talajvíz. A mos­tani egy viszonylag gyors le­folyású árhullám. Bodrogkisfaludon sem tarta­nak veszélyhelyzettől. - Az egyetlen gondot az jelentette, hogy a túlsó partról vissza kel­lett szállítani az ártérről az ál­latokat - mondta érdeklődé­sünkre Valler József, Bodrogk- isfalud polgármestere. - Össze­sen 150 tehenet és 10 lovat kel­lett a komppal áthozni az innenső partra, de már a hu­szonötödik órában voltunk. Valler József hozzátette, a települést védő gátrendszer állja a víz támadását. /5. Másfél taxinak van hely Miskolc (ÉM) - „Miskol­con a Nagy Lajos király ut­cán taxisok állnak, de épp SUt olvasó a Szinva híd­jának keresz- I -teződésében. Nem látni be tőlük az utat, több baleset is történt már emiatt. A ta­xisok azt mondják, az ön- kormányzat ezt a helyet je­lölte ki a számukra” - így szól olvasónk észrevétele. Megnéztük. Cirka két au- tónyi hely van a droszton, de inkább , másfél. Két taxist ta­láltunk ott, akik ebnondták: valóban nagyon rossz helyen van a droszt, közlekedésbiz­tonsági szempontból is. Leg­közelebb a Kiliánban van ta­xiállomás, pedig elkelne Diósgyőrben, csak éppen ott, ahol forgalom van. Rossz helyen van a droszt

Next

/
Oldalképek
Tartalom