Észak-Magyarország, 2008. július (64. évfolyam, 152-178. szám)

2008-07-03 / 154. szám

2008. július 3., csütörtök ÉSZAK SZiNESDIPLOMÁSOK / HIRDETÉS /7 SZiNESDIPLOMÁSOK: Az Észak-Magyar ország gratulál a pedagógusoknak Sok évtizedes pedagógusmunkáért ■ A hosszú évtizedeken át végzett pedagógusmunkát ismerték el színes diplomá­val a megyei ünnepségen. Miskolc (ÉM) - Ötven, hatvan, hatvanöt és hetven esztendővel ezelőtt végzett pedagógusok - óvó­nők, tanítók és tanárok - vették át arany-, gyémánt-, vas-, illetve ru­bindiplomájukat június 27-én - a Pedagógusok Szakszervezete me­gyei szövetségének ünnepségén - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat dísztermében. MISKOLCI EGYETEM COMENIUS TANÍTÓKÉP­ZŐ FŐISKOLAI KAR Arany oklevelesek ____________________________ Adámy Ervinné (Handzok Karolina Ilona), Mis­kolc, Bahor Ilona, Vajdácska, Bártfai Barna- básné (Molnár Erzsébet), Miskolc, Battó Ber­talanná (Ványay Erzsébet), Bodrogkeresztúr, Benéné Hamvai Ágnes, Miskolc, Berndt Jó- zsefné (Duch Jolán), Szírmabesenyő, Bolló Já­nos, Encs, Borbély Lajosné (Kálai Emerencia), Szerencs, Boros Gáborné (Németh Vilma), Nyírbátor, Botos Ferencné (Havasi Katalin Jo­lán), Tállya, Boza Bertalanná (László Gyön­gyi), Borsodnádasd, Budavári Csabáné (Bár­sony Ilona), Sárospatak, Czina Imréné (Han­gácsi Erzsébet), Abaújszántó, Csábrági Imré­né (Görcsös Ibolya), Encs, Csanálosi Elemér­né (Francz Ilona), Sajószentpéter, Dávid Sán­dor, Sárospatak, Elek Menyhértné (Gacsályi Lenke), Domaháza, Fenyvesi Andrásné (Jakab Katalin), Sárospatak, Fukk Lászlóné (Kakuszi Edit), Miskolc, Gál Andrásné (Készéi Éva Ilo­na), Ózd, Gáldi Jánosné (Urbán Anna), Har­sány, Garai Istvánná (Abonyi Ilona), Miskolc, Görgey Gyuláné (László Anna), Ózd, Götz György, Miskolc, Götz Józsefné (Frikker Júlia), Sárospatak, Győry Lászlóné (Tiszlavicz Ilo­na), Miskolc, Havasi Györgyné (Sztankovics Teréz), Eger, Holló Árpádné (Szabó Terézia), Bodrogkisfalud, Hogya Viktorné (Kovács Gab­riella), Ricse, Horváth László, Szikszó, Juhász Andrásné.(Károly Éva), Szerencs, Kalocsai Klá­ra, Miskolc, Karajz Andorné (Varga Elvira Ju­lianna), Sárospatak, Kató Bálint, Tatabánya, Kázsmér Béláné (Jakab Erzsébet), Miskolc, Ke­lemen József, Miskolc, Kenyeres Jánosné (Tóth Irén), Boldogkőváralja, dr. Kerchner Jó­zsefné, (Hajtman Mária), Sárospatak, Kiss György, Mád, Kiss Imréné (Bodnár Terézia), Tállya, Kormos Andrásné (Vazsita Éva), Bor- sodnádasd, dr. Kovács Istvánná (Kondás Má­ria), Törökbálint, Kovács Sándorné (Czibuk Ilona), Miskolc, dr. Kovács-Kruppa Margit, Bánréve, Kristály Endréné (Kázsmér Klára), Ónod, Kukta Gyula, Tardona, Kurucz László, Sárazsadány, Lázár Lajosné (Hriskó Ilona), Miskolc, dr. Lehoczky Ferenc, Keszthely, Le- hóczki János, Balatonalmádi, Lipták Béláné (Vatamány Ilona Mária), Edelény, Makk Lász­lóné (Osváth Margit), Pécs, Marsi Istvánná, Makó, Morvay Miklósrié (Barkó Mária Her­mina Gizella), Miskolc, Mörk Jánosné (Bállá Katalin), Miskolc, Nagy Béla, Edelény, Nagy Béláné (Márton Mária), Felsőzsolca, Nagy Lászlóné (Varga Lenke Vilma), Tiszaújváros, Nyisalovits János, Sajókaza, Pásztor Istvánná (Bobál Izabella), Putnoki Ida (Szabó Ida), Mis­Színesdiplomások egymást közt... kolc, Rozgonyi Andrásné (Varró Erzsébet), Encs, Rudó Józsefné (Kódor Klára), Mezőke­resztes, Széplaky Béláné (Hankusz Aranka Te­rézia), Ózd, Sipos Istvánná (Kovács Ilona Etel­ka), Sárospatak, Soltész Aladárné (R. Szabó Irma), Ónod, Spisák Andrásné (Nagy Katalin), Taktaharkány, Sűrű Andrásné (Tribusz Gizel­la), Miskolc, Szabó Mária, Szirmabesenyő, dr. Szabó Lajosné (Radics Erzsébet), Miskolc, Sza­kács László, Olaszliszka, Szakácsné Szinyéri Katalin, (Miskolc), Szász Andrásné (Roszkos Gabriella), Budapest, Szögeczki Endre, Sajó- hídvég, Takács Tibor, Bódvaszilas, Tomory Bé­láné (Oláh Zsuzsanna), Vámosújfalu, Tóth La­josné (Banka Erzsébet), Encs, Varga János La­jos, Kazincbarcika, Vavrek István, Sátoraljaúj­hely, Viszlay Ferencné, Mátészalka, Zorgel Jó­zsefné (Lengyel Mária), Tiszaújváros Gyémánt oklevelesek ________________________ Ádám Istvánná (Kulcsár Etelka), Miskolc, Balázsik Anna, Mád, Bányai Pál, Rudabánya, Bársony István, Szirmabesenyő, Berta Mihály- né (Komlósi Katalin), Miskolc, Bolló Bertalan, Velence, Cservenyák Józsefné (Tóth Erzsébet), Sajólád, Dienes László József, Kazincbarcika, Elek Gyula, Mezőkövesd, Feledy Károly, Kuri- tyán, Fenyvesi András, Mezőzombor, dr. Fü­le Sándor, Budapest, Hámori Bertalan, Mis­kolc, Ignácz Lászlóné (Molnár Éva Anna), Ti- szalúc, dr. Kala Sándorné (llléssy Márta Éva), Miskolc, dr. Kalapos Istvánná (Kuzder Ilona), Óbarok, Kárpáti Zoltánná (Pintér Margit), Mo­gyoród, dr. Kéméndy Gyuláné, Miskolc, Kisgergely Béla, Nagyvisnyó, Kiss Béla, Mis­kolc, Kletz László, Edelény, Kovácsik Gábor Pál, Szarvas, Köteles Gyuláné (Dudás Rózsi), Miskolc, Kriszt Konrád, Siófok, Kuik Károly- né (Tusa Erzsébet), Tiszapalkonya, Kulcsár Etel­ka, Sárospatak, Lengyel László, Miskolc, Lip­tai Béláné (Vietórisz Ilona), Miskolc, Marcziniák Sándorné (Szovák Ilona), Makk Lászlóné (Osváth Margit), Pécs, Mede Barnabás, Buda­pest, Megyesi Bertalanná (Veress Ilona), Szé­kesfehérvár, Miegen'd Rudolfné (Bay Eszter), Tárnok, Nagy Józsefné (Resetár Aranka Edith), Miskolc, Ondrejovics Ferencné (Tóth Sarol­ta), Miskolc, Páll Zoltánná (Porcs Irén), Mis­kolc, Pataki Dezső, Encs, Pócsa Béláné (Nagy Mária), Miskolc, Radványi Lászlóné (Zilahy Margit), Szikszó, dr. Szabó Lajosné (Radics Er­zsébet), Miskolc, Schmidt Ferencné (Tóth Ilo­na), Miskolc, Szabó Mihály, Erdőhorváti, Sza­kái Béla, Sopron, Szalontai Miklósné (Szlabé Róza Ilona), Miskolc, Várfalvi Andrásné (Salacz Magdolna), Budapest, Vass Gusztávné (Mol­nár Sarolta), Putnok, Vavrek István, Sátoral­jaújhely, Vitéz Miklós, Debrecen Vas oklevelesek ______________________________ Aranyi Sándorné (Répay Erzsébet), Kazinc­barcika, Berkő Endréné (Benkó Juliánná), Miskolc, Garadnai Antalné (Gyöngyössy Edit), Miskolc, Godó János, Tiszacsege, Homonnay Istvánné (Fazekas Margit), Abaújszántó, dr. Jankó Lajosné (Máru Sarolta), Putnok, Juszkó Istvánné (Siska Magdolna), Tiszaújváros, Ki­rály Lenke, Miskolc, Kocsis Béláné (Fodor Márta Mária), Sátoraljaújhely, Komolay Sán­dorné (Fodor Ilona), Sárospatak, Kovács Zol- tánné (Pusztai Jolán), Miskolc, Köveskúti Gá­bor, Budapest, L. Nagy Ilona, Sárospatak, Marcziniák Sándorné (Szovák Ilona), Miskolc, Palágyi Béla, Miskolc, Sárközi Andorné (Fű­rész Éva), Miskolc, dr. Szabó Lajosné (Ra­dics Erzsébet), Miskolc, Szőke Józsefné (Pusz­tai Margit), Miskolc, Dr. Tóth Ferencné (Makkay Klára), Mályi, Tölgyesi István, Sá­rospatak, Vígh Klára, Miskolc, Gönczi Barná- né, Onga (Fotó: Ádám János) Rubin oklevelesek____________________________ Dudás Sándorné (Laczkó Márta), Cigánd, özv. Füredi Zoltánná (Salamon Erzsébet), Mis­kolc, Kovács Józsefné (Bácskái Erzsébet Pi­roska), Miskolc, Kovács Zoltánná (Pusztai Jo­lán), Miskolc, Lőkös Béla Kálmán, Miskolc, Marcziniák Sándorné (Szovák Ilona), Miskolc DEBRECENI EGYETEM Természettudományi Kar Arany díszoklevelesek ______ Bodnár Jánosné (Juhász Ilona), Budapest, Németh János, Miskolc, Papp Lászlóné (Bér­ces Éva), Miskolc Rubin díszokleveles______________________ dr. Varga Istvánné (Bíró Lenke), Miskolc Bölcsészettudományi Kar Arany dlszoklevelesek________________________ Abonyi Ildikó, Miskolc, Csató Endre, Miskolc, Tóth Bertalanná (Makár Erzsébet), Miskolc HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI PEDAGÓGIAI FŐISKO­LAI KAR Arany diszokleveles_________________________ Bartha Istávánné (Kedves Mária Anna), Ti­szaújváros KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS TANÍTÓ­KÉPZŐ FŐISKOLA, DEBRECEN Arany díszokleveles ____________________ Kegyes Sándorné (Hegedűs Olga), Megyaszó SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Arany díszoklevelesek______________________ Leszó Józsefné (Igaz Jusztina), Miskolc, dr. Szabó Lajosné (Radics Erzsébet), Miskolc Gyémánt díszokleveles_______________________ dr. Szabó Lajosné (Radics Erzsébet), Mis­kolc Vas diszokleveles________________________ Lőkös Béla Kálmán, Csermely NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Arany diszokleveles__________________________ Mezőssy Györgyné (Szentpéteri Ilona), Mis­kolc Gyémánt díszokleveles______________________ Tiszai Gyula, Tárcái Rubin díszokleveles____________________ Zemlényi Béláné (Kiss Magdolna), Szerencs MISKOLCI EGYETEM BARTÓK BÉLA ZENE­MŰVÉSZETI INTÉZETE Arany díszokleveles__________________________ Czakó István, Miskolc ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA, EGER Arany díszoklevelesek_______________________ Balogh Sándorné (Geskó Mária), Szerencs, Barta János, Szendrő, Boritásné Bérezés Ka­talin, Miskolc, Dankó Lajos, Edelény, Deme­ter Endre, Edelény, Hudák Pálné (Morvái El­vira), Szerencs, Kiss Jánosné (Bokros Jolán), Miskolc, Marcziniák Sándorné (Szovák Ilona), Miskolc, Ruzsbánszki Jánosné (Kertész Már­ta), Miskolc, Szepesi László, Kisgyőr, Tóth Ist­ván, Tiszaújváros, Szabó Józsefné (Miklós Te­réz), Miskolc Gyémánt díszokleveles______________________ Jánosházi Sándorné (Rátkai Gizella), Bükkáb- rány EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Arany díszoklevelesek__________________ Molnár István, Edelény, Rozmaring Elemér, Miskolc, Rozmaring Elemérné (Mácsai Ilona), Miskolc, Tsorbatzoglou Christos Gyémánt diszokleveles_______________________ dr. Ficsór Józsefné (Horkay Mária), Miskolc Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar Arany díszoklevelesek________________________ Lévai Károlyné (Bártfai Irén), Miskolc, Miha- lik Istvánné (Brájer Mária), Miskolc, Nikházy Viktorné (Károly Erzsébet), Balatonfüred, Patik Tivadarné (Rajczi Julianna), Miskolc, Sá- rosi Sándorné (Füredi Erzsébet), Miskolc, Sza­bó Zoltánné (Dömösi Zita), Miskolc Vas díszokleveles_____________________________ Szegedi Sándorné (Tarcali Anna) VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓ­KÉPZŐ FŐISKOLA, ESZTERGOM Vas diszokleveles __________________________ Nagy Károlyné (Karvajszky Sára), Miskolc SZENT ISTVÁN EGYETEM JÁSZBERÉNYI TA­NÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR Arany díszokleveles__________________________ Verdes Lászlóné (Juhász Mária Teréz), Tiszaúj­város Gyémánt díszoklevelesek_______________ Bányi Pálné (Farkas Magolna), Rudabánya, Geskó Sándor, Felsőzsolca HITELEK Tel.: 46/329-199,70/316-5657 Akár előzetes banki költségek nélkül! Értékbecslés h­Tulajdoni lap II Pl Kezelési költség ” ■ * ✓ Lakáshitelek akár jövedelemigazolás nélkül sr’ Lakásvásárlási hitel akár 10%-os önerővel ✓ Magas kamatozású hitelek kiváltása Miskolc, Széchenyi u. 70. (Bató-ház) Galéria 41. Ersle, FHB, MKB, K&H szerződött partnere. Borsod Hitelügynök Kft. I(g) BUDAPEST LÍZING fK GE Money Bank tagja Sikere vtsszok v.^küz^sud Testreszabott gép­es termelöeszköz- ftnanszirozási megoldások. A Budapest Lízing értékesítési hálózata Miskolcon is teljes körű ügyintézéssel várja kedves ügyfeleit. Budapest Lízing Rt. 3S30 Miskolc, Széchenyi u. 46. Tel.: 06-46/S13-338 Fax: 06-46/328-855 Mobil: 06 30/977-2549 IGÉNYELJEN JELZÁLOGHITELT KOCKÁZAT NÉLKÜLI Magas kamatozású hitelek kivátása, kedvező hitelek vásárlásra, felújításra 5,74 THM 5.000 Ft / hó / millió-tói Értékbecslési, közjegyzői dij 0 Ft földhivatali díjak és sorbanállás nélkül. Személyi Kölcsönök Pl: 600E Ft.15E Ft/Hö 72 éves korig Wflpontegyezteté.: y-attamOT Katona Péter .VM Innia Tel: 30/635-6547 Miskolc, Zsigmondy u. jövedelemigazolás és előzetes költségek nélkül intézzük hitelét, ha nem béros, és nincs végrehajtás az Ingatlanján. Ha báros, vagy végrehajtása van, akkor is tudunk jelzáloghitelt | nyújtani megfelelő ■ ingatlannál! ___-- ­vM5* KÖSZÖNJÜK A BIZALMAT! S.O.S Credit Hiteliroda Miskolc, Vologda u. 4. 1/108 (Földhivatal) Tel: 06-20/775-60-15 06-20/773-66-25 06-30/265-11-68 Igényeljen jelzáloghiteit kockázat nélkül! Manapság nehéz eligazodni a külön­böző bankok ajánlatai között. Irodánk azzal a céllal jött létre, hogy megköny- nyítsük a választást. Személyre szabot­tan kínálunk kedvező kamatozású hitele­ket, könnyített igénylési feltételekkel. Megfelelő ingatlan esetén az ingat­lan akár 95%-ig is terhelhető és 72 éves korig is igényelhető. Akár készpénzes önerő nélkül is vásárolhat ingatlant. Lakáscélú hitelein­ket az ügyfél akár 35 évre is igényelheti, ebben az esetben a havi törlesztőrészlet milliónként 5000 Ft egészen a futamidő végéig. Sokaknak van azonban régi, ked­vezőtlen kamatozású hitele, vagy a meglévő hitelnél nagyobb összegre van szükségük, esetleg több meglévő köl­csönt szeretnének egyesíteni egy ked­vezőbb kamatozásúvá. Ilyen esetekben javasoljuk a hitelkiváltást, amely szabad felhasználású, valamint lakáscélú jelzáloghitel esetében is lehetséges. Sok embernek problémát okoz, ha talál is egy kedvező kamatozású hitelt, hogy előzetesen több tízezer forintot belefektessen, még a hitelbírálat előtt, amikor még a megigényelt összeg nem garantált. Cégünk előzetes minősítés után ingyenes értékbecslés mellett, átvállal­ja a közjegyzői díjat, a földhivatali díjakat (bejegyzés, törlés, második tulaj­doni lap kivétele) és Önnek nem kell sorban állni sem, mi mindent elintézünk, így Ön semmit sem veszíthet, kockázat és előzetes költségek nélkül juthat a legkedvezőbb hitelhez. Amennyiben 1 millió Ft alatti összeg­re van szüksége, megoldást jelenthet a személyi kölcsön, amelyet rövid 5 éves futamidő mellett 72 éves korig igényelhet, pár napos átfutási idővel. A személyi hitelekhez mindössze igazolt jövedelem­re van szükség. Így ingatlanfedezet nélkül is készpénzhez tudnak jutni ügyfeleink. Pl: 500E Ft 5 évre havonta 12E; 1M 5 évre havonta 23E. Reméljük a fent említett termékek közty mindenki megtalálja a számára leg­megfelelőbb lehetőséget. KATTAMÍ5ÖI Időpontegyeztetés: Katona Péter 30/635-6547 A hirdetés a legjobb befektetés! Rajcsányiné Edina 20/911-4777 Korály Adrienn 20/287-4330 Hirdetés

Next

/
Oldalképek
Tartalom