Észak-Magyarország, 2007. december (63. évfolyam, 280-303. szám)

2007-12-01 / 280. szám

T-* € Ma: ízvilág - A főzés csak hobbi fS NAPLÓ MAGYARORSZÁG Független napilap LXIII. évf., 280. sz. Ára: 89 Ft, előfizetőknek: 54 Ft 2007. december 1. Szombat Ma folytatódik a hideg idő, délután a Nap is kisüthet. Reggel Délben Este Miskolci kiadás Díjemelések Új év - áremelések: jö­vőre sem lesz ez másképp. A következő évben esedé­kes díjemeléseikről (illet­ve a tervezetről, hiszen az önkormányzat közgyűlé­sének még rá kell bólinta­nia) tartott tegnap sajtótá­jékoztatót az önkormány­zati vagyonkezelő cég, a Miskolc Holding Zrt. ve­zetősége. /4. Kell automata? Mezőcsát (ÉM) - A Kiss József Gimnázi­um és Közgazdasági Szakközépiskola in- tézményegység-ve- zetője, Szaniszló Lász­ló elmondta: a meg­felelő korosztálynak a tematika szerint megtartják a szexuá­lis felvilágosító órá­kat. Az óvszer-auto­matának az iskolá­ban történő elhelye­zését nem tartja jó ötletnek. /5. Lesnek az uránra Lácacséke, Budapest, Miskolc (ÉM) - Nem érte „derült égből villámcsapásként” a magyar szerveket, hogy uráncsempészeket találtak a szlovák határnál, noha valóban ez volt az első ilyen elfogás a hazai bűnügyi históriában. Hasonló témában azonban a rendőrség már találkozott elkövetőkkel. Egyelőre nem tudják - folyik a nyomozás -, honnan jött a radioaktív anyag. /3. • ^0° ^Tr ^'■60%V W ÓRIÁSI ** 4 KEDVEZMÉNY NAGY ÉRTÉKŰ SORSOLÁS: \l. díj: Görög tengerpart II. díj: Egyiptomi tengerpart III. díj: Kanári-szigeteki tengerpart IV. ' díj: Arany ékszer V. díj: Ezüst ékszer VI. díj: Értékes más ékszerek ÜZLETEINK: • Széchenyi u. 64 • Búza téri aluljáróban • Búza tér 14 (Paprika Sörözőnél) • Ady Endre u. 5. • Ady Endre u. 20 (a piachoz vezető utca) • Skála (Centrum) Áruház II. emeletén 'Skála (Centrum) Áruház parkolá oldalán 770133 035064 07280 ÉSZAK-MAGYARORSZÁG KI 3501 Miskolc, Postafiók 178 © (46) 502-900 Újrapályáztatják a kórházat A bírálatot követően a be­érkezett ajánlatokról legké­sőbb 2008. március 8-án dön­tenek a képviselők. Kazincbarcika önkormány­zatának képviselő-testülete az új kiírásban is fenntartja ma­gának a jogot az új pályáza­ti eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítá­sára. ■ Új pályázatot írtak ki a Kazincbarcikai Városi Kórház hosszú távú működtetésére. Kazincbarcika (ÉM BGY) - Új pályázatot írt ki a Kazincbarcikai Városi Kórház hosszú távú működtetésére a kazincbarcikai önkormány­zat. Erről és az előző nyilvá­nos pályázati eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyil­vánításáról döntött pénteken a soron következő képviselő- testületi ülésén Kazincbarci­ka önkormányzatának testü­leté.- Nekünk az a feladatunk, hogy a legjobb üzemeltetőt ta­láljuk meg a csődközeli hely­zetben levő kórház élére - mondta Szitka Péter polgár- mester. - Jő és megfontolt döntést szeretnénk hozni a barcikai emberek érdekében, biztosítva a teljes nyilvános­ságot, az átláthatóságot és a tisztességes versenyt. Az új kórházi pályázat be­adási határideje 2008. január 8., 10 óra. Jatszonáz. Adventi játszóházat tar­tottak pénteken délután a miskolci Kaff­ka Margit Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben. ÍN (Fotó és videó: Ádám János) vm' 5|S közben karját is eltörték ■ Csoportos rablás elkövetőit keresi nagy erőkkel a Miskolci Rendőrkapitányság. Miskolc (ÉM) - A három­fős csoport tagjai - a rendel­kezésre álló adatok alapján - november 29-én este háromne­gyed tízkor Miskolcon a Pus­kin utcában bántalmazták a 14 éves sértettet, erőszakkal elvették felsőruházatát, adidas márkájú sportcipőjét, MP4-es lejátszóját, mobiltelefonját, di­ákigazolványát. A sértettnek a bántalmazás következtében eltört a karja. Á megtámadott fiú az Új- győri főtéren szállt fel a 9-es autóbuszra, melyen tartózko­dott egy 6 fős társaság is. Mi­kor leszállt a Gőzön Lajos - Puskin utcai megállónál, hár­man közülük a nyomába ered­tek. Utolérve őt előbb az időt kérdezték meg, majd cigarettát követeltek, ezt követően tá­madtak rá és elvették értékeit. Az elkövetők felkutatása ér­dekében a kapitányságon 6 fős nyomozó csoport alakult. A nyomozók tanúkat keres­nek, ezzel párhuzamosan a rendelkezésre álló adatokat ellenőrzik, elemzik. Aki a súlyos bűncselek­ményről bármit tud, jelent­kezzen a Miskolci Rendőr- kapitányságon (Miskolc, Fábi­án kapu 4.) vagy tárcsázza a 107-es rendőrségi segélyhívó számot. A nyomozás eredmé­nyességét közvetlenül elősegí­tő információért 200 000 forint díjat tűzött ki. Szakiskolai nevelés, oktatás A megyében, fő j* 2001/2002 (0 1517 *51 2003/2004 I i 1536 J f» ■ .........* 2005/2006 2001/2002 2 -m 2003/2004 ffl N 2005/2006 20 729 Grafika: Észak-Magyarország, forrás: KSH Miskolcon az ■ Ma Mikulás-várossá változik Miskolc, hiszen idelátogat az igazi, finn Mikulás. Miskolc (ÉM - PT) - Szin­te egy hónapon át, nonstop programokkal halmozzák a rendezők miskolciakat és az ide látogatókat, mától decem­ber 23-ig ugyanis szinte min­dig történik majd valami a Hősök terén, és a megújult Déryné utcában. Az Ifjúsági Ház, a Városgaz­da Kht. és a Diósgyőri Vár Térségéért Alapítvány együtt­igazi Mikulás működésének köszönhetően. A nyitónap a mai, amikor 11 órától „Mikulásfelvonulás” lesz: a Városház térre egyene­sen az északi sarkkör közeléből megérkezik a nagy- szakállú Télapó, aki a Hősök terén köszönti a publikumot, és adja át a megbízólevelet a miskolci Mikulásnak. Holnap délutántól pedig a Déryné utcában lévő Mézes­kalácsházban, mintegy óriás adventi kalendáriumként na­ponta nyílik ki egy ablak, és rendszeres meglepetés pro­dukciókat tekinthetnek meg az érdeklődők. 30 évesek. Alapításának harmincadik évfordulóját ünnepelte tegnap a Hunyadi Mátyás Általános Iskola. Az ünnepi gálaműsoronaz intézmény jelenlegi és volt diákjai léptek föl. C8l) 0R (Fotó és videó: Bujdos T.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom