Észak-Magyarország, 2007. október (63. évfolyam, 229-254. szám)

2007-10-01 / 229. szám

1/ VA Ki packázik? A fogyasztó, azaz olvasónk szerint az áramszolgáltató vétett, az ÉMÁSZ szerint viszont a fogyasztó /5. ■as A jjúivéija spwipi jj á jjy NAPLÓ M A SZAK W mm Wm II Fügcetlen NAPILAP LXIII. évf., 229. sz. Ára: 89 Ft, előfizetőknek: 54 Ft 2007. október 1. Hétfő Ma napközben szép, őszi idő lesz, néha felhők közötti napsütéssel. Reggel Délben Este Lelkészbeiktató istentiszteletet tartott a Miskolc-Tetemvári Református Egyházköz­ség: az új lelkész Fehér Norbert. /5. (Fotó és videó: Osztie Tibor) [gj ÉN www.boon.hu Felére csökkennek? Bólyai-díj, átadták Budapest (FH) Csaknem a felére csök­kenhet a hegyközségek száma Magyarországon, miután a kormány be­terjesztette a hegyközsé­gekről szóló, valamint a szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról ren­delkező törvények mó­dosítását - közölte a kormányszóvivő. Budai Bernadett a Független Hírügynökségnek el­mondta, hogy a jövőben változna a kötelező hegyközségi tagság felté­tele is, amely az eddigi 500 helyett 1000 négyzet- méternyi szőlőterület lenne. A jelenlegi jogsza­bály szerint már 50 hek­tár szőlőte­rülettel lehet önálló hegy­községet ala­pítani. Budapest (MTI) - Negyedik alkalommal adják át tegnap este a Bolyai-díjat, a ma­gyar tudományos élet legrangosabb ci­vil alapítású elismeré­sét. A kitüntetést Só­lyom László köztársa­sági elnök, a díjbi­zottság elnöke nyújt­ja át a Vígszínház­ban, az ünnepségen beszédet mond Gyurcsány Ferenc mi­niszterelnök. A díjjal 50 ezer euró (mintegy 12,5 millió forint) jár. A rangos elismerést eddig három akadémikus - Freund Tamás agykutató (2000), Roska Tamás elektronikai mérnök- kutató (2002), vala­mint Bor Zsolt lézerfi­zikus (2004) - érde­melte ki. 07229 északmaoyarorszAo K) 3501 Miskolc, Postafiók 351 © (46) 502-900 Külföldi vendégek száma Kereskedelmi szálláshelyeken, a megyében, 2007. első fél év Pajkos János búcsút intett a DVTK-nak ■ Hat döntetlen után kikapott a diósgyőri labdarúgócsapat szom­baton. Miskolc (ÉM) - Hiába buz­dították 7-8 ezren a DVTK NB I-es labdarúgócsapatát a REAC elleni bajnokin, azon a meccsen, amelyre a nézők in­gyen mehettek be, a diósgyőri klubot működtető gazdasági társaság új, legnagyobb tulaj­donosának, a Szeviép Zrt.-nek a gesztusa miatt, a csapat ez­úttal sem tudott nyerni - hat döntetlen után, a 91. percben kapott góllal vereséget szenve­dett a fővárosi gárdától a pi­ros-fehér együttes. A 10. for­duló után is nyeretlen DVTK szakvezetője, Pajkos János a meccset követő sajtótájékozta­tón bejelentette lemondását. Mindeközben a szurkolók 200- 300 fős csoportja tüntetésbe kezdett a diósgyőri klubház mellett, a játékosoknak címez­ve rigmusaikat. A 20-30 perces demonstrációnak a Pajkos Já­nos távozásáról szóló hír ve­tett véget, azzal együtt, hogy a drukkerek ezen csoportja nem fordult az edző ellen. A piros-fehéreknél hétfőtől az edzéseket Földesi Károly, az NB III-ban szereplő tartalék­csapat eddigi trénere vezeti. A Pajkos János távozásával meg­üresedett vezetőedzői poszt be­töltését, az edzőkérésben való döntést - a diósgyőri klub vezetőinek ígéi'ete szerint - leghamarabb kedden ismerhe­tik meg a drukkerek. /9. Kérdezhet az olvasó Miskolc (ÉM) - Lapunk, az Észak-Magyarország és a Bor­sod Online (www.boon.hu) új kezdeményezésében a tisztelt olvasó kérdezhet, és - nem té­vedés! - az olvasó készíti az interjút is. Reményeink sze­rint minden kérdésre válaszol a soros megkérdezett. A kér­déseket és a válaszokat teljes terjedelmükben a Borsod Online-on lehet majd olvasni, és a jövő szombati Észak-Ma- gyarországban az olvasóink kérdésein alapuló interjú szer­kesztett változatát is megtalál­ják az olvasók. A kérdéseket levélben, vagy a boon@in- form.hu levélcímre várjuk, „Az olvasó kérdez” megjelölés­sel. Első „áldozatunk” Szatmá­ri László, a boon.hu-Speedway Miskolc salakmotorosa annak apropóján, hogy október 6-án a Bajnokcsapatok Európa Ku­pájának döntőjében szerepel egy olyan csapatban, melyben a tavalyi világbajnok ausztrál sztár, Jason Crump is helyett kapott, önt érdekli, hogy....? Vagy hogy...? Tudja! Az olva­só kérdez! Jósvafői szüret Szent Mihály-napi T vásárral kezdődött, a jjt| főzőverseny ered­ni ményhirdetésével | végződött a kétnapos Pj» rendezvény Jósvafőn. íjta (Fotó és videó: Ádám János) ÉN Kéngázhalálról beszélnek Tolcsván ■ Különös körülmények között halt meg egy asszony szombaton szőlőeladást követően. Tolcsva (ÉM) - Miután át­adta a termést, a helyszínen összeesett és eszméletét vesz­tette egy asszony a szőlőle­adást követően Tolcsván. Or­voshoz vitték, de már segíte­ni rajta nem lehetett. Asztmás volt A faluban azt beszélik, hogy amikor leadta a szőlőt, egy nagy tartály mellett állt, amiből kéngáz tört elő: úgy vélik, hogy ettől lett rosszul, és halt meg a középkorú, he­lyi nő. A Sárospataki Rendőr- kapitányság a rendkívüli ha­láleset körülményeit szak­értők bevonásával vizsgálja. Az adatgyűjtés során annyi már kiderült, hogy a szeren­csétlenül járt asszony asztmás beteg volt, azt azonban majd csak az igazságügyi szakértői boncolás során állapítják meg, hogy a tartályban lévő kéngáznak köze lehetett-e a halálához, vagy a betegségé­vel összefüggő, hirtelen halál­eset történt. ország 12,^5% Í,7% Grafika: Észak-Magyarország, forrás: KSH A többi ország 47,8% Ukrajna 16,4% „Miskolc építészeti arca(i) napjainkban" ■ Hősök tere, Győri ka­pui templom, belvárosi társasházak, s maga a Művészetek Háza... Miskolc (ÉM - BAL) - Im­már egy esztendeje áll a Művészetek Háza, ez a jel­legzetes és igen kiemelkedő mennyiségű közpénzből léte­sült épület és intézmény: ez kí­nált apropót arra, hogy a nem is olyan rég elkezdődött jelen évezred eddigi miskolci építé­szeti „terméséről” beszélges­sünk. Ebben a kezdeményezés­ben egymásra talált az Észak- Magyarország és a Megyei Épí­tész Kamara: az újság és a szakmai szervezet ennek köszönhetően közösen szervez tanácskozást „Miskolc építé­szeti arca(i) napjainkban” cím­mel. A rendezvény helyszíne természetesen maga a Művé­szetek Háza, időpontja október 1., hétfő, kezdés délután 3-kor. (A postán sokaknak kiküldött meghívóban tévesen szerepelt 5 óra!) A meghívottak elsősor­ban (a kamarai vezetést is be­leértve) a tervezői szakma he­lyi jelesei, befutott műhely- vezetők éppúgy, mint fiatal al­kotók, továbbá olyan szakmán kívüli szakemberek, akiknek van-lehet affinitásuk és rálátá­suk arra a kérdésre: vajon mi­lyen irányba változik-fejlődik a megyeszékhely arculata, vá­rosképe jelen korunkban. A cserkészcsapat évek óta végzi az I. í világháborús temető I rendbehozatalát. (Fotó és videó: O. T.) CSn §3* www.boon.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom