Észak-Magyarország, 2007. július (63. évfolyam, 152-177. szám)

2007-07-21 / 169. szám

2007. július 21., szombat ÉSZAK TOPIOB.HU / HIRDETÉS /18 PEDAGÓGUSOK KÖSZÖNTÉSE: Az Észak-Magyarország is gratulál a színesdiplomásoknak Aranyból, rubinból, gyémántból és vasból A megyeházán tartották a színesdiploma-osztó ünnepséget (Fotó: ém) ■ Több évtizedes lelkiisme­retes iskolai munka áll a színesdiplomás pedagógu­sok mögött. Miskolc (ÉM) - Június végén köszöntötték azokat a pedagógu­sokat, akik 50, 60, 65, valamint 70 éve kapták meg diplomájukat. Mis­kolcon 86 idős pedagógus vehette át színesdiplomáját, a többieket ab­ban az intézményben köszöntötték, ahol oklevelüket szerezték. Debreceni Egyetem Arany Díszoklevél __________ Behringer József István (Miskolc), Borsos Ist­ván (Encs), Dobi Sándorné sz. Petneházi Bor­bála (Miskolc), Kálmán Lászlóné sz. Darkó Ág­nes (Miskolc), Kutasi István (Miskolc), Molnár Tivadar (Tokaj), Olasz Gyula Endre (Tiszaújvá- ros), Oláh Sándorné sz. Kimpán Anna (Ózd), Pócsi Istvánné sz. Busi Katalin (Sajóörös), Páricsi Viktor (Miskolc), Szabó János (Mis­kolc), Sashalmi Béláné sz. Héczei Enikő Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Fő­iskola, Debrecen Arany Díszoklevél Bartók Gáborné sz. Huszár Ilona (Debrecen) Rubjn Díszoklevél Illés Lajosné sz. Germán Erzsébet (Ónod) Nyíregyházi Főiskola Arany Díszoklevél _________________ Kovács Istvánné sz. Szabó Sarolta (Tárcái), Pongó Gyuláné sz. Tulipán Gabriella (Miskolc) Gyémánt Díszoklevél__________________ Rácz Béla (Mád), Szabó Sándorné sz. Nyes­te Gizella (Miskolc), Tölgyesi Józsefné sz. Hornyák Irén (Miskolc), Varga Béláné sz. Kó­nya Margit (Miskolc) Rubin Díszoklevél_____________________ Zsíros Lászlóné sz. Lovas Katalin (Erdőbénye) Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pe­dagógusképző Kar Arany Díszoklevél_____________________ Mészáros Istvánné sz. Kerényi Judit (Kalocsa) Gyémánt Díszoklevél__________________ Vígh Klára (Miskolc) Vas Díszoklevél_______________________ Lőkös Béla Kálmán (Miskolc) Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szom­bathely Gyémánt díszoklevél___________________ Kurucz Andrásné sz. Kiss Erzsébet (Edelény) Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Arany Díszoklevél __ Andrejkó Gyuláné sz. Barnóczki Olga (Szend- rő), Balogh Miklósné sz. Simon Irén (Mis­kolc), Bolló Jánosné sz. Géczi Piroska (Encs), Csathó Ferencné sz. Kormos Terézia (Göd), Daubek Lászlóné sz. H. Nagy Margit (Mis­kolc), Dunay Gézáné sz. Szabó Margit (Ernőd), dr. Deák Gábor (Miskolc), dr. Szabóné Radits Erzsébet (Miskolc), Fehér Sándorné sz. Lénárt Irén (Tiszaújváros), Göttli Istvánné sz. Bakos Irén (Olaszliszka), Győrffy László (Miskolc), Halász Irma (Miskolc), Majoros Istvánné sz. Horváth Ildikó (Polgár), Margittay Béláné sz. Muri Ilona (Olaszliszka), Szép Ilona (Miskolc), Szurdoki Pálné sz. Farkas Julianna (Sajószent- péter), Tóth Józsefné sz. Kuksi Éva (Miskolc), Udvariné Demján Gizella (Miskolc), Sólyom Istvánné sz. Hadai Ilona (Miskolc) Gyémánt Díszoklevél __________________ Kun József (Miskolc) Pécsi Tudományegyetem Arany Díszoklevél_______________ Sólyom Ferencné sz. Dombai Erzsébet (Miskolc) Eszterházy Károly Főiskola, Eger Arany Díszoklevél________________ Kovács Istvánné sz. Varga Etelka (Mezőnyá- rád), Papp Ferenc (Varbó), Lakatos János (Miskolc), Tok Miklósné sz. Győr Etelka (Bu­dapest), Dudics István (Ormosbánya), Szabó Béla (Miskolc) Vas Díszoklevél _______________________ Murányi Gusztávné sz. Herbály Gabriella (Miskolc) Miskolci Egyetem Comenlus Tanítóképző Fő­iskolai Kar, Sárospatak Arany Díszoklevél___________________ Asztalos Sándorné sz. Végh Mária Eleonóra (Szerencs), Balogh Lászlóné sz. Rohály Mar­git (Ózd), Balpataky Béláné sz. Kállay Erzsé­bet (Sátoraljaújhely), Bártfai Imréné sz. Ko­vács Lujza (Tiszaújváros), Bartha László Fe­renc (Miskolc), Berey Győzőné sz. Piti Kata­lin (Kenézlő), Brogli Vendelné sz. Nagy An­na (Károlyfalva), Bobál Istvánné sz. Kovács Pi­roska (Nagykőrös), Cziáky László (Encs), Dá­vid Lajosné sz. Naár Mária (Miskolc), Dienes Tiborné sz. Magyar Irén (Sárospatak), Emri Istvánné sz. Tömösi Mária (Göd), Farkas Osz- kárné sz. Nyíri Ilona (Sajószentpéter), dr. Fá­bián Endréné sz. Sohajda Jolán (Miskolc), Fo­dor Barnabásné sz. Fazekas Anna (Arló), Fo­dor Sándorné sz. Pásztor Zsuzsanna (Sáros­patak), dr. Földy Ferenc (Sárospatak), Föld­házi István (Sárospatak), Heutschy Lászlóné sz. Tóth Márta (Kazincbarcika), Jónyer- Mik­lós (Gárdony), Juhász Bálintné sz. Samu Ilo­na (Miskolc), Juhász Sándorné sz. Czeglédi Ibolya (Mezőcsát), Kertész Istvánné sz. Vá- radi Etelka (Sajóvámos), Kirsch Tibor (Ernőd), Kiss Károly (Erdőkertes), Kmety Béla György (Izsófalva), Kocsis János (Miskolc), Kosa Zol­tánná sz. Papp Éva (Ernőd), dr. Kováts Dá- nielné sz. Schneider Julianna (Szeged), Ko­vács Imre (Szerencs), Kovács Jánosné sz. Barkaszi Éva (Encs-Devecser), Kurucz Lász­lóné sz. Hronsz Ilona (Miskolc), Lengyelvári Elemérné sz. Törő Erzsébet Ilona (Csokvao- mány), Molnár Attila (Ragály), Molnár Mik­lósné sz. Bánfalvi Éva (Miskolc), Niederwieser Gabriella sz. Galuska Gabriella (Kazincbarci­ka), Pásztor András (Sárospatak), Poremba Ferencné sz. Csordás Magdolna (Sárospatak), Poroszkai Balázsné sz. Vaszily Klára (Gesztely), Rajkó Istvánné sz. Bálint Irén (Kazincbarcika), Réz Lajosné sz. Király Olga (Ózd), dr. Ringer Andrásné sz. Csontos Irén (Szerencs), Sallai Tiborné sz. Tancsik Lídia (Tiszaújváros), Sem- sei Gyuláné sz. Bolgár Mária (Ózd), Szabó Elekné sz. Vinnai Margit (Miskolc), Szabó Vil- mosné sz. Smaraglai Katalin (Bükkszenterzsé- bet), Szajkó Béláné sz. Miglódi Magdolna (Miskolc), Szalay Tamásné sz. Dorotkin Erika (Miskolc), Szöllősy István György (Szikszó), Szűcs Barnabásné sz. Pálvölgyi Julianna (Her- nádnémeti), Takács Albertné sz. Bencs Ilona Lujza (Ózd), Tarnóczi Lászlóné sz. Iván Sára (Bicske), Teleki Bertalanná sz. Pauliska Már­ta (Szekszárdi Tiszlavicz János (Kurityán), Tóth Bertalanná sz. Tóth Mária (Kazincbarcika), Tóth Kálmánná sz. Bodnár Irén Margit (Ra- kamaz), Tóth Miklósné sz. Mészáros Irén (Sze­rencs), Tóth Sándorné sz. Matolcsy Ildikó (Tár­cái), Tőzsér Miklósné sz. Ruszkay Katalin (Sá­rospatak), Türk Istvánné sz. Majoros Anna (Budapest), Újlaki Ferencné sz. Bányácski Éva (Sátoraljaújhely), Urbán Tibor Józsefné sz. Tóth Ilona Julianna (Szerencs), Varró János­né sz. Kelemen Ilona (Budapest), Várszegi Szi­lárd (Vajdácska), dr. Vodila Barnáné sz. Faze­kas Éva (Edelény), Völgyi Antalné sz. Iván Julianna (Cigánd), Horváth Lászlóné sz. Tóth Ida (Szikszó) Gyémánt Díszoklevél __________________ Antal Leventéné *z. Tóth Eleonóra (Budapest), Árvái Andrásné sz. Ficsór Gizella Emília (Mis­kolc), Benkei István (Szentendre), Benkő Györgyné sz. Csík Ildikó (Szikszó), Béres Lász­ló (Miskolc), Cservenyák József (Sajólád), Csiszárik Jánosné sz. Kaposvári Ida (Miskolc), Dankó Elemérné sz. Márkus Ilona (Miskolc), Dombi Béla (Erdőbénye), Gazdik Józsefné sz. Ötvös Erzsébet (Miskolc), Haraszti Rezsőné sz. Pintér Terézia (Miskolc), Havril József (Sá­rospatak), Héderváry Ferencné sz. Mikola Éva (Halmaj), dr. Hortai Ferencné sz. Mádai Éva (Miskolc), Hudák Viktor (Miskolc), Jenyi- gár Béláné sz. Doliszta Mária (Torna, Szlo­vákia), Karácsony Ernőné (Solymár), Karasz Istvánné sz. Kollár Anna (Budapest), Kar­dos Győzőné sz. Zsimala Mária (Miskolc),. Kecskés Károly (Budapest), Kiss József (Mis­kolc), Kiss Papp Vilmosné sz. Sirák Edit Má­ria (Miskolc), Kocsis János (Miskolc), Kom- lovszky Tiborné sz. Pilissy Mária (Budapest),­Kőhalmi Gyula (Miskolc), Kőhalmi Károlyné sz. Gédl Lenke (Miskolc), Kőhalmi Zoltánná sz. Dunai Márta Mária (Miskolc), dr. Mé­száros Béláné sz. Matula Irén (Budapest), Molnár Zoltán (Perbál), Ondrejovics Ferenc (Miskolc), Nagy Benjámin (Debrecen), dr. Orosz Istvánné sz. Horváth Irén (Miskolc), Palágyi Béláné sz. Pálházi Gizella (Miskolc), Papp Árpádné sz. Gedeon Magdolna (Mis­kolc), Stefán Ferencné sz. Baricska Jolán (Putnok), Tar Sándorné sz. Köveshegyi Klá­ra (Miskolc), Veres György (Zagyvarékas), Vi­tányi Istvánné sz. Kozák Klára (Gödöllő) Vas^ Díszoklevél ______ Benedek Ádámrrész. Juhász Ilona (Pápa), Bé- res Márta (Ózd), Bőd Lászlóné sz. Bartus Adri­enné Sarolta (Budapest), Bogáthy László (Sze­ged), Elekes Károlyné sz. Juhász Klára (Pécs), Főnyedi Károlyné sz. Ruzsiczky Mária Mag­dolna (Sátoraljaújhely), Gerhard Kálmánná sz. Keller Éva Mária (Miskolc), Geszti László (Bu­dapest), Gulyás Jánosné sz. Gomba Mária (Encs-Abaújdevecser), Kézi Béla (llk), Kocsis István (Szeged), Losonczi Imréné sz. Kristóf Julianna (Miskolc), Nagy Károlyné sz. Vörös Aranka (Szendrő), Napravszky Lajosné sz. Viszmeg Mária (Boldva), Réti Zoltán (Balassa­gyarmat), Révhegyi Tibor (Sárospatak), Sáf­rány Lajosné sz. Szalóczi Katalin (Sajószent­péter), Skultéty Zoltánná sz. Bihari Irén Xé­nia (Miskolc), Soós István (Békés), Szegedi Bé­la (Kocsord), Tóth István (Mezőcsát), Varga Gyula (Györgytarló), Vereskői Ilona (Ózd) Rubin Díszoklevél Bodó Lajosné sz. Ardey Katalin (Abaújszán- tó), Németh Imréné sz. Bánhegyi Vilma (Mis­kolc), Petik Rezső (Sátoraljaújhely) Budapesti Corvlnus Egyetem Arany Díszoklevél _____________________ dr. Hevesvári Imréné sz. Juhász Margit (Miskolc) Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Cse­re János Kar, Győr Gyémánt Díszoklevél__________________ dr. Pethő Szilveszterné sz. Némedy Mária An­na (Miskolc), Baboth Béláné (Miskolc) Rubin Díszoklevél_____________________ Lenártek Alajosné sz. Havranek Stefánia (Mis­kolc) Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművésze­ti Intézete Arany Díszoklevél_____________________ Hegedűs Gyula (Miskolc) Szent István Egyetem, Jászberény Vas Díszoklevél_____________________ Serfőző Jánosné sz. Tímár Klára (Miskolc) Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Fő­iskola, Esztergom Gyémánt Díszoklevél____ Gulyás Miklósné sz. Varga Edit (Miskolc) Még több Hirdetés. DB Az ALKALOIDA Vegyészeti Gyár Zrt. Tiszavasvári, Kabay János u. 29. a Minőségbiztosítási Igazgatóság mikrobiológiai laboratóriumának vezetésére felvesz lehetőleg gyógyszeriparban szerzett mikrobiológiai gyakorlattal rendelkező felsőfokú végzettségű szakembert. Feladata a gyógyszergyártó tevékenységhez kapcsolódó mikrobiológiai tisztasági és higiénés vizsgálatok szervezése, mikrobiológiai dokumentációk készítése, a laboratórium tevékenységének koordinálása. Előnyt jelent a mikrobiológus-, gyógyszerész-, vegyész vagy biológus végzettség, a steril készítmények mikrobiológiai vizsgálatában való jártasság, és az angolnyelv-tudás. Érdeklődni személyesen vagy telefonon Reznek György humánerőforrás-fejlesztési menedzsernél Telefon: +36-42/521-000/1344 vagy +36-30/421-1197 Jelentkezésüket a szakmai önéletrajz, a képzettséget igazoló oklevél másolatának megküldésével és a bérigény megjelölésével július 26-lg várjuk. FINANSZÍROZÁSI FŐMUNKATÁRS FELADAT: • Finanszírozási ügyek előkészítése, kapcsolattartás szállítókkal, vevőkkel, forgalmi tervek teljesítése ELVÁRÁSAINK: • Felsőfokú végzettség, eszköz- vagy ingatlanértékesítés vagy finanszírozás területén szerzett gyakorlat • Erkölcsi bizonyítvány, jogosítvány, számítógép felhasználói szintű ismerete FINANSZÍROZÁSI ASSZISZTENS FELADAT: • Finanszírozási ügyek ügyviteli előkészítése, ügyviteli feladatok ELVÁRÁSAINK: • Érettségi bizonyítvány, erkölcsi bizonyítvány, számítógép felhasználói ismerete A fényképpel ellátott, kézzel írt önéletrajzokat az alábbi címre várjuk: Lombard Csoport Miskolci Iroda 3525 Miskolc, Palóczy u. 7-9. II. em. 4. Beérkezési határidő: 2007. augusztus 06. A LOMBARD CSOPORT Miskolci Képviselete munkatársakat keres LOMBARD "V A SANMINA MAGYARORSZAG KFT. a SANMINA-SCI vállalatcsoport magyarországi leányvállalata, amely 2002 óta működik a Miskolc melletti Alsózsolcai Ipari Parkban. További jelen tős fejlesztési terveink megvalósításához folya­matosan bővülő szervezetünkbe várjuk azonnali munkakezdési lehetőséggel leendő kollégáinkat a következő munkakörökbe: ENERGETIKUS Feladatok:- Gondoskodik a gyáregység folyamatos energiaellátásáról, a felhasználási szükségletek alapján,- A gyáregység energetikai rendszereinek és hálózatainak felülvizsgálata, valamint üzemben tartása,- Kapcsolattartás az energiaszolgáltató partnerekkel. FOLYAMATMERNOK Feladatok:--Mémökségi vezető munkájának támogatása,- Gyártástechnológiai fejlesztési folyamatok készítése, kivitelezése és végrehajtatása,- Termelési tevékenység támogatása,- Szoros együttműködés a termelési folyamatot támogató társosztályokkal,- Six Sigma és Lean elvek alkalmazása a gyártási élj árások. során,- A termelési folyamatban felmerült és esetleg visszatérő hibák elemzése, javaslattétel a megelőzésre. HEGESZTOMERNOK Feladatok:- Kézi és automatizált (robot) hegesztés termelési tevékenységének felügyelete,- Termelési tevékenység támogatása- különös tekintettel a hegesztési folyamatokra és technológiára,- A hegesztőberendezések és -gépek állapotának folyamatos nyomon követése,- A hegesztési folyamatban felmerült és esetleg visszatérő hibák elemzése, javaslattétel a megelőzésre. Elvárások a fenti pozíciók esetében:- felsőfokú szakirányú végzettség;- tárgyalóképes szintű angolnyelv-tudás;- felhasználói szintű számítógépes ismeretek és az Autocad vagy ProEnginéer program ismerete,- jó kommunikációs és hatékony csapatmunkára való készség; Előny a hasonló gyártóipari, multinacionális környezetben szerzett tapasztalat. Ajánlatunk;- karrierlehetőség és multinacionális gyártóipari tapasztalat vállalatunknál;- versenyképes bérezés. A jelentkezés módja: A pozícióra való jelentkezéshez kérjük, jutassa el magyar és angol nyelvű önéletraj­zát, valamint kísérőlevelét 2007. július 27-ig levélben a 3571 Alsózsolca, Gyár u. 3. címre vagy az alábbi e-mail elérhetőségre szilvia.petro@sanmjna-sci.coni . PROV1DENT ^ FINANCIAL A személyi hitelezés területén Nasr-Brltpnniában több mint 125 éves múltra visszatekintő, piacvezető Provident Financial számos országban végzett sikeres tevékenysége révén nemzetközileg is elismert. A magyar pénzűéi piacon társaságunk több mint 6 éve van jelen, 120 iroda támogatásával szolgálva ki ügyfeleinket országszerte. A Provident Pénzügyi Zrt. több mint 5000 munkavállalóval Magyarország 20 leg­nagyobb munkáltatójának egyike. Dinamikusan fejlődő Társaságunk bővülő csapatába ezúton keresünk munkatársakat az alábbi pozícióba: CSOPORTVEZETŐ Miskolc éts környékére. Feladatok: Főállásban alkalmazott munkatársunk fő feladata egy olyan kis létszámú csoport irányítása, amely lakossági ügyfeleknek nyújt személyi kölcsönöket. Segítenie, támogatnia kell csapatát azért, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsák és a kijelölt üzleti célkitűzéseket elérjék, valamint hatékony ügyféllátogatásokon keresztül biztosítja a minőségi ügyfélkör fenntartását. Elvárások: • legalább középfokú végzettség, • gépjármű-vezetői engedély, • néhány éves tapasztalat kis létszámú csoport irányításában, • jó kommunikációs képesség, • megbízható, pontos, rugalmas munkavégzés, • problémamegoldó- és elemző készség, • belső motiváció és kezdeményező készség. Jelentkezés: Kérjük, hogy fényképes önéletrajzát és motivációs levelét a pozíció megjelölésével 2007. július 27-ig küldje cl postán (3530 Miskolc, Mindszent tér 3.), faxon (06-46-505-215) vagy e-mailen (hr.hungary@provident.hu). Hirdetés

Next

/
Oldalképek
Tartalom