Észak-Magyarország, 2007. április (63. évfolyam, 77-100. szám)

2007-04-02 / 77. szám

Mm m oBdel mspii foci ­ai ni mm a magyal ll-lg ISSXfllKr Ikl H D| n HHrK.il Független napilap LXIII. évf., 77. sz. Ára: 89 Ft, előfizetőknek: 54 Ft 2007. április 2. Hétfő Ma ismét meleg, napos idő várható, gyenge keleti széllel. Reggel Délben Este Szinva Expressz Miskolc (ÉM) - A Szinva Expressz fúvós- zenekar tehetség napi hangversenyt tartott szombaton a Vasutasok Vörösmarty Művelődési Házában. A műsorban szólót énekelt Boros Gé­za, vezényelt Kerek Gá­bor karnagy. Elhangzott többek között az Európa induló és a Tiger Rag, valamint Suppé Köny- nyűlovasság nyitánya. Tokaji Budapest (FH) - Va­sárnaptól csak a ma­gyar és a szlovák bo­rászok használhatják a Tokaji márkanevet az Európai Unióban. Az Európai Bíróság döntése értelmében az olasz és francia borászoknak végleg le kell mondaniuk a Tocai márkanév hasz­nálatáról, április 1-jétől ugyanis teljes védelmet élvez a Tokaji. Volt ötös Budapest (MP) - Volt ötös a lottón. Az egyetlen telitalálatos szelvény tulajdonosa 18 hete halmozódó nyereményt, 1 789 757 064 forin­tot vehet fel. A kö­vetkező héten 85 millió forint reményé­ben lehet játszani. Akciós olajcsere Tavaszi átvizsgálással Minden típusú j j személyautóra: ^ * alvázvédelem " fékellenőrzés kormánymű villamosságátvizsgálás futómű-ellenőrzés Az akció 2QÓ7. április 30-ig tart. Az ár Suzuki v*gy mai iiicvtuvc/.ö kuH'góriáiú autóra. Babus Suzuki (a Plaza mellett) Miskolc, Régi posta u. 29. 509-425, 509-424 9 770133 035019 ÉSZAKMAGVARORSZÁG K 3501 Miskolc, Postafiók 351 "Ó7Ö7 T © (46) 502-900 Állatállomány alakulása A megyében, ezer darab 2000 27 jfl (o E| 2003 V_ 20« 2000 2003 2006 Grafika: Észak'MagyarorS7ág. forrás: KSH Eü-refórm: már érvényben Nagy csatában, a rencTes játékidőt követő hosszabbításban kapott ki egy góllal a magyar férfi vízilabda-válogatott a va­sárnapi világbajnoki dön­tőben. /9. (Fotó: EPA) ■ Életbe lépett az egészségügyi reform több eleme. Türelmi idő is van a rendeletben. Budapest (FH) - Szombat estig az ország 166 kórháza közül 10-nél is kevesebb volt az, amely még nem írta alá az Országos Egészségbiztosítási Pénztár új finanszírozási szer­ződését. Bár a határidő már­cius 31-én lejárt, a megálla­podásra még hétfőig lehetősé­gük van. Vasárnaptól életbe lépett az új beutalási rend. Ha a beteget nem a területileg il­letékes kórházba utalja az or­vosa, ott is, továbbra is térí­tési díj nélkül látják el. Egyet­len feltétel van, hogy a házi­orvosnak a beutaló megírása előtt egyeztetnie kell a kór­házzal, hogy tudja-e fogadni a beteget. Az új rend szerint a betegnek viszont ki kell fizet­nie az ellátás költségeinek 30 százalékát, maximum 100 ezer forintot, ha nincs beutalója, illetve másik kórházba szól. Szintén április 1-jétől életbe lépő szabályozás szerint a kórházaknak, szakrendelők­nek, háziorvosoknak ellen­őrizniük kell, hogy jogosul­tak-e a betegek az egészség- ügyi szolgáltatásra. Azokat, akiknél „piros lámpát” mutat a számítógépes rendszer, egyelőre csak figyelmeztetik, 9 hónapig a jogosultság nélkü­liek ugyanis türelmi időt kap­nak. Tokajba mentek a gyászolók ■ A Tokajban meggyil­kolt fiatalemberre emlé­keztek a barátok és a család. Miskolc (ÉM - NSZR) - A hétfőn Tokajban meggyilkolt pénzszállítóra emlékeztek roko­nai, barátai szombaton a gyil­kosság helyszínén. Az isme­rősök a Kilián lakótelep park­jában gyülekeztek - mintegy 50 fiatal - és busszal, valamint au­tókkal indultak Tokajba. A lakótelep Otthon étterem előtti parkjának egyik padjá­nál kedd óta gyűlnek a gyer­tyák és virágok, a barátok, és akik ismerték az áldozatot, így emlékeznek a 21 éves fia­talemberre. E körül a pad körül gyüle­keztek a fiatalok szombaton, és sírva gyászolták elvesztett barátjukat. Nyilatkozni nem akartak, mondván: az újságok és a tévék sok pontatlanságot közöltek a családról. Jó barátok voltak? Akik név nélkül megszólal­tak, elmondták, hogy emlékez­ni mennek Tokajba, emlékez­ni legjobb barátjukra. Azt is megtudtuk, hogy az áldozat és társa, aki az autót vezette, és jelenleg a bűncse­lekmény egyik gyanúsítottja, másfél éve jó barátok voltak. A hozzátartozókat ezért is döbbentette meg az eset. A tokaji megemlékezést az áldozat unokatestvére szervez­te, aki elmondta: korábban már voltak a helyszínen és keresztet helyeztek ki unoka- testvére emlékére. A család a barátok megemlékezése után egy órával ment ki Tokajba, hogy csendben, szűk körben emlékezzenek halottukra. Lángokban állt Miskolcon a Nádasrét ■ A nádasréti tüzet a vá­rosból is jól lehetett látni. Több hektár lángolt, oltani nem lehetett. Miskolc (ÉM - NSZR) - A Nádasrét égett tegnap délután 20 hektáron Miskolcon. A tűzoltók három órán keresz­tül nem tudták megközelíte­ni a tüzet, csak - ahogy az ügyeletesük fogalmazott - fel­ügyelték azt. Egy autóval vo­nultak a helyszínre, majd később segítséget kértek, így hatan oltották a tüzet. Arra kellett vigyázniuk a tűzoltók­nak, hogy a házakig ne terjed­jen a tűz. A belvárosból is jól lehetett látni a nádasréti füstöt. Nem véletlenül, hiszen két, három méter magas nádas égett, kö­rülbelül ugyanekkora lánggal - tudtuk meg tegnap Jancsó Gábortól, a tűzoltóság ügye­letes híradósától. Azt is elmondta, hogy nem lehet bizonyítani, hogy gyúj­togatás történt volna, de elképzelhető, hogy valaki el­dobott egy égő dohányneműt - fogalmazott. A nádasréti tüzet csaknem 5 órás tűzoltómunkával este 6 órára sikerült csak eloltani. Szezonja van Miközben a Nádasréten dol­goztak a tűzoltók, addig az Egyetemvárosnál és Harsány­ban is szükség volt rájuk. Mindkét helyen száraz fű égett. Tűz a Nádasréten, vasárnap (Fotó: Ádám János)

Next

/
Oldalképek
Tartalom