Észak-Magyarország, 2007. január (63. évfolyam, 1-26. szám)

2007-01-12 / 10. szám

2007. január 12., péntek ÉSZAK AKTUÁLIS / SEGÍTÜNK /8 OLVASÓINK KÉRÉSÉRE Bakos Nóra leginkább egy saját légzésfigyelő készülékre vágyott kisfia számára, de mint mondta, egy kiscipőnek is szívből örül­ni tudna - alig hitte, hogy a kiscipőn túl a forintban jóval érté­kesebb készüléket is megkapta, a Segítünk egyik segítőjétől. (Fotó: Bujdos Tibor) Egyenként is A kismamaotthon ko­rábban bemutatott lakó­it megkérdeztük: mi tel­jesült a vágyukból. Miskolc (ÉM) - A Lo- rántffy Zsuzsanna Református Kismamaház lakói közül töb­beket fényképpel is bemutat­tunk karácsonyi Segítünk ak­ciónk során. Azóta fényképes összeállítást közöltünk az uua "5egitunk.bopn.hu Akcióinkról bővebben! ajándékozókról és a megaján­dékozottakról. Mindezek után azonban több olvasónk is kér­te, ha lehet, közöljük ismét a lapunkból megismert gyerme­kek, felnőttek fényképét még egyszer, s derüljön ki, hogy kinek-kinek mennyiben telje­sült a karácsonyi kérése. Szőuősi Józsefné romantikus, keresztyén, valamint növényekkel foglalkozó köny­veket kért - és kapott. Balogh Beáta tűzifát, szőnyegpadlót, homokozót, hintát, kerti szerszámokat kért - kapott: kerti szerszámok vásár­lásához utalványt, ágyneműt. Szőllősi Gellert (6) távirányítós autót kért - rögtön hármat is kapott be­lőle, mellé dínótojást és sok egyéb játékot. Kálló Ádám (9) távirányítós repü­lőgépet kért - vágya teljesült. Örö­mét fokozta, hogy társasjáték is volt számára a fa alatt. Kálló Julianna (7) Baby Bőm babát kért - azóta ilyen babának a gon­dos anyukája. Zsiga Bianka (4) Barbie babát, ba­bakocsit kért a Jézuskától - vágya teljesült. Barkóczi Margaréta (9) Baby Born ba­bát kért - karácsony óta lelkesen daj­kálja. Sóron Dávid (7) dínót, távirányítós autót kért - s nem hiába vágyako­zott utána. Körösi Péter (12) mobiltelefont, szá­mítógépes játékprogramokat kért. - Mobiltelefont és távirányítós autót kapott Körösi Richárd (7) focit és távirányí­tós autót szeretett volna kapni - mindkét vágya teljesült. Körösi Klaudia (5) játék mobilt, s beszélő babát kért - és talált is a kö­zös karácsonyfa alatt. Körösi Márk (3) távirányítós autót szeretett volna kapni - nagy örömé­re az ő vágya is teljesült. Tóth Ádám (13) logikai társasjátékot kért - és kapott, így szíve szerint szó­rakozhat szabadidejében. Gyuranecz István (4) számára édes­anyja kért egy új bicajt. Aligha remél­te, hogy olyan komoly bringát kap, amilyet a fa alatt talált. RÖVIDEN • A Hermán Ottó Tudományos Közhasznú Egyesület és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Irodája Műemléki beszélgetésekre invitálja az érdeklődőket. 2007. január 17-én délután 4 órától dr. Dienes Dénes A sárospataki könyvek útja hazánkba - Tár­gyi örökségünk hadifogságban című előadása hallható a Hermán Ottó Múzeum kiállítási épületében (Miskolc, Papszer u. 1.). információikat: 06-20/222­Rögzítsék a 06-20/222-7755-ös számot a mobiljukba, és hívják, ha van érdekes, izgalmas információjuk az Északnak. Minden, az olvasói rovaton kívül leközölt fotóért, és a hét legérdekesebb­nek ítélt szöveges információjáért 5000 Ft-ot fizet a szerkesztő­MMS Balesetet, érdekes helyzetet látott? Küldje el a képet mobiljáról! 20/222-7755 SMS Bosszúság érte? Meghal­lotta a legizgalmasabb történetet, hirt? 20/222-7755 E-mail Vannak érdekes digitális fotói? Küldje el nekünk! eszakriporter@ eszak.boon.hu ________________ Telefon Hallott valami érdekeset, amit elmondana nekünk? 20/222-7755 \________________ Az életünk. Naponta Tavalyi törés idei áron Az olvasó ■ A kórház szerint nem hibásak, hogy januárban már csak pénzért kapha­tott fűzőt az asszony. Miskolc (ÉM) - December 20-án csigolyatöréssel kerültem kórházba, ugyanekkor, ugyan­abban az órában szintén csigolyatö­réssel egy tisza- újvárosi hölgy is bekerült. Neki de­cember 21-én térítésmentesen elkészítették a merev fűzőt, ír­ta levelében Lippai Lászlóné. (A levél hétfői lapszámunkban megjelent.) - Nekem pár órá­val később már nem készítet­ték el! „Tekintettel, hogy a gyó­gyászati segédeszköz-készítő cégek január 2-ig működésüket szüneteltetik”. Miért őt büntették?- Január 3-án kontrollra, il­letve merev fűző elkészítésé­re hozott vissza a mentő, a merev fűzőt január 8-ára ké­szítenék el. Január 3-án azt is közölték velem, hogy az én fűzőmet már 16 ezer forintért készítik el. Azt a fűzőt, ame­lyet decemberben még térítés- mentesen meg kellett volna kapnom. Miért engem büntet­nek a segédeszköz-készítő cé­gek december végi leállása miatt? - kérdezte az edelényi asszony. A levélre dr. Csiba Gábor­tól, a megyei kórház igazgató­jától érkezett válasz. Lippai Lászlónénak igaza volt abban, hogy vele egy időben egy másik nőbeteget is felvett a traumatológiai osz­tály, írta. Az is igaz, hogy a másik sérült a műanyag ge- rincfűző mintavételen a felvé­telt követő napon túlesett, és meg is kapta a segédeszközt. A levélírónak azonban súlyosabb volt a gerinctörése, emiatt másnap CT vizsgálatot kellett elvégezni, és csak azután tör­ténhetett meg a mintavétel. Megszűnt a mintavétel Sem az osztály, sem a kór­ház nem tehet arról, hogy a gyógyászati segédeszköz-gyár­tóknál december 22-től ünnep­re hivatkozva megszűnt a min­tavétel. Sajnálatosan a gyógy­ászati segédeszközök ezen faj­tája a beteg visszaérkezése után már térítéskötelessé vált. A történteket a kórházigaz­gató ekképpen foglalta össze: nem történt indokolatlan ki­vételezés. Nem történt mulasz­tás, vagy hanyagság. Az osz­tályvezető főorvos a panaszos­sal találkozott január 4-én, ér­tékelte a kialakult helyzetet, és ezt a beteggel megbeszélte. Ezt akkor a beteg elfogadta. Reméljük, hogy ezt a választ szintén elfogadja, fejezte be le­velét dr. Csiba Gábor. Mozaikjáték az Nyerje vissza előfizetése árának tízszeresét! Keresse az Észak-Magyarországban naponta megjelenő mozaikdarabokat! Gyűjtse össze mind a 6 db mozaikképet és ragassza fel egy levelezőlapra vagy képeslapra! Küldje be 2007. január 24-éig a következő címre: Inform Média Kft., Észak-Magyarország 3501 Miskolc, Pf. 178 HIRDETÉS

Next

/
Oldalképek
Tartalom