Észak-Magyarország, 2006. június (62. évfolyam, 127-151. szám)

2006-06-16 / 139. szám

2006. június 16., péntek AKTUÁLIS / HIRDETÉS /6 ÉSZAK Újhelyi séta az iskoláig Sátoraljaújhely (ÉM) - Zemplén várme­gye egykori székhelye, Sátoraljaújhely műemlékekben gazdag település. Település- szerkezete a főutca főtengelyre és a Rákó­czi utca melléktengelyre fűződik. Orsós főterének évszázadok alatt kialakuló sora a felvidéki kisvárosokhoz hasonló. A törté­nelmi városközpont az Árpád utca és a Pos­taköz között ma már védett műemléki együttes, a régiót ellátó intézményhálózat többségében itt található. A vonattal vagy gépkocsival Sátoraljaújhelyre érkezők több­nyire délről pillantják meg először a várost. Már messziről látható a város fölé maga­sodó jellegzetes vulkanikus hegycsoport, élén a Sátor-heggyel. A Vörösmarty utcáról a Deák utcára kanyarodva - amely nevét a diákokról kapta - meglátjuk a hajdani pá­los kolostort. A modern Kazinczy Ferenc Általános Iskola és a gimnázium fogja köz­re a régi kétemeletes, kilencablakos épüle­tet. A rendház előtti parkban áll V. István városalapító királyunk szobra. A gimnázi­umtól a Posta közön keresztül juthatunk új­ra a főutcára. Közben a Jókai utcán lát­hatjuk a Jókai Mór Általános Iskola épü­letét, előtte a Jókai-szoborral, mely Ligeti Erika alkotása. Madártávlat. Felülről a városra tekint­ve régen így festett Sátoraljaújhely főut­cája. (Fotó: ÉM-archív) Az építkezés és felújítás időtartamára természetesen az egész épületet kiürítették, az itt tanuló gyerekeket a város más iskoláiba csoportosították át, de a „kazinczysok" már újra birtokba vették az épületet. (Fotó: Bánhegyi Gábor) ■ Európai uniós pályá­zaton nyert pénzből újí­tották fel a sátoraljaúj­helyi oktatási intézményt. Sátoraljaújhely (ÉM) - A múlt század hetvenes éveiben paneltechnikával építették H meg a sátoralja­újhelyi Kazinczy Általános Isko­lát, amely az el­múlt években már megérett egy alapos felújításra. Sikeres pályázat Az önkormányzat a Regio­nális Fejlesztés Operatív Prog­ramon (ROP) belül pályázott EU-s forrásokra és sikeresen.- A ROP 2.3-as intézkedése tette lehetővé, hogy alapfokú oktatási intézmények infra­strukturális fejlesztésére pá­lyázzunk - mondja Matolcsy Péter, a Sátoraljaújhelyi Pol­gármesteri Hivatal műszaki, gazdasági és ellátási osztályá­nak vezetője. - A beruházás összköltsége 240 millió forint volt, ebből 228 millió forint volt az EU-s forrás. A beruhá­zás több részből állt. Egyrészt megvalósítottunk ebből az összegből egy építészeti beru­házást, amelynek keretében magastető került az iskolára. Ezen belül tetőtér-beépítéssel kialakítottunk egy korszerű könyvtárat és ezen a szinten helyeztük el az igazgatói iro­dát, valamint a tanári szobá­kat és egyéb kiegészítő létesít­ményeket. Matolcsy Péter elmondta, az iskola kívülről is megújult, a homlokzati rész valamennyi nyílászáróját kicserélték. Egyéb felújítások is voltak- Az önkormányzattól ka­pott plusztámogatás révén olyan fejlesztéseket is meg tudtunk valósítani, amelyek már szintén időszerűvé vál­tak, de csak most tudtuk re­alizálni - mondja Bárdi Miklós, az iskola igazgatója. - így a nagy felújítás kere­tében újjászületett a torna­termünk is, felújítottuk az öltözőket és alapítványi keretből a konyhát és az ebédlőt is megszépítettük. Ezenfelül teljes mértékben akadálymentesítették az épü­letet. Áz iskola mozgáskorlá­tozottak számára immár kívülről is könnyedén M ................. A nagy felújí­tás keretében újjászületett a tornater­münk is. Bárdi Miklós ............................................... megközelíthető, az épületen belüli mozgást pedig lifttel se­gítik elő, valamint kialakítot­tak egy akadálymentes szoci­ális létesítményt is az iskolá­ban. Ezenfelül az épületen be­lül valamennyi vizesblokkot felújították. Új tantermek A beruházásnak köszön­hetően ötven százalékkal bővült a tantermek száma, ugyanis az eddigi 16 tanterem mellett 8 újabb termet alakí­tottak ki. Ezek között találha­111tu /emtippek.boon.hM Részletesen a Reqionális Fejlesztés Operatív Program­ról (PDF 98 kB) tó egy minden igényt kie­légítő, 48 állomásos, összesen három teremből álló informa­tikai és nyelvi labor. A beruházás 2005 áprilisá­ban kezdődött. Az építészeti rész egy év alatt elkészült, már csak az informatikai esz­közök beszerzése és beszerelé­se van hátra, így Matolcsy Pé­ter szerint a teljes beruházás 2006 augusztusára befejeződik. Az építkezés és felújítás idő­tartamára természetesen az egész épületet kiürítették, az itt tanuló gyerekeket a város más iskoláiba csoportosítot­ták át, de a „kazinczysok” már újra birtokba vették az épületet. (A megjelenés az Európai Unió társfinanszírozásával a ROP keretében valósult meg.) A tények- Operatív program: Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP)________________________- Támogatási összeg: 228 291 847 forint ___________- Á projekt összköltsége: 240 322 506 forint- A fejlesztés helye: Sátoraljaúj­hely, Kazinczy Ferenc Általános Iskola PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Integrált ügyviteli rendszer üzemeltetéséhez RENDSZERGAZDÁT keresünk, programozói, hálózati és hardverismeretekkel. Feltétel:- szakirányú felsőfokú végzettség- idegennyelv-tudás- megbízható minőségi munkavégzés Bérezés megegyezés szerint. A pályázatokat részletes szakmai önéletrajz formájában „rendszergazda” jeligére kérjük benyújtani 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 3. vagy 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u. 25. sz. alá._____x Már napraforgóban is eXtra minőség! eXtra termés! eXtra jövedelem! AmistarXtra® » kiemelkedő élettani hatás • napraforgó szár és tányérbetegségei (diaporte, sclerotinia, fóma, alternária) ellen • megtérülő befektetés - kiemelkedő jövedelem • agrár-környezetgazdálkodási programban felhasználható syngenta További információ: Tóth Mihály Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves megye területi képviselő - 06 20 366-5314 ■■■■Hl Miskolc belvárosában, a Corvin úton évek óta működő, bevezetett, felújított, kirakattal rendelkező üzlethelyiségből 150 négyzetméter terület kiadó. Érdeklődni: 30/9454-953. r HIRDETMÉNY Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Antall József Napközi Otthonos Óvoda (3577 Köröm, Rákóczi Ferenc utca 11/a szám) vezetői beosztására. Az óvodavezetői megbízás 5 nevelési évre - 2006. augusztus 16. napjától 2011. augusztus 15. napjáig - történik. Pályázati feltételek:- felsőfokú óvodapedagógusi végzettség, legalább 5 éves szakmai gyakorlat, büntetlen előélet. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel. A pályázathoz csatolni kell a végzettséget igazoló okirat másolatát, 3 hónapnál nem régeb­bi erkölcsi bizonyítványt. Juttatások a hatályos jogszabályok szerint. Én tudom melyiket BŐM Ti TORINDSZER 10x10 m családi ház tetőfedés anyagszlikeógloto RÓVA MAXIMA 450 000 Ft „ *6 m aalncmjűmAflűil «kdó« nlmfcbfll Rószletfizotósl lohotösógl THM' 13.117-72.44% minőség! Ár! Garancia! Tegyen próbára minket! Velünk csuk pénzt takaríthat meg, minőséget nem! Nyír-Bádog Kft. Nyírbátor, Császári u. 78/A. Tel. 42/282-215. 30/207-0918 Fax. 42/510-121 • info@nyirbadog.hu • www.nyirbadog.hr. A pályázatot Köröm község polgármesteréhez kell benyújtani (3577 Köröm, Rákóczi u. 11. sz.), aki az állással kapcsolatban személyesen vagy a 49/459-821 telefonszámon az érdeklődők részére felvilágosítást ad. A pályázat benyújtásának határideje: 2006. július 6. A pályázat elbírálásának határideje: 2006. augusztus 10. BorsodAbaúj-Zemplén megye legnagyobb ingatlanpiaca STRABAG A STRABAG építőipari konszern magasépítési területre MUNKAHELYI MÉRNÖK és ELŐKÉSZÍTŐ munkatársat keres. A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye. Elvárások:- felsőfokú szakirányú végzettség (magasépítő) - felhasználói szintű számítástechnikai ismeret - problémamegoldó képesség- csapatszellem - felelősségtudat. A német- és/vagy angolnyelv-tudás előny. Feladatok:- kiviteli tervek feldolgozása - felmérések készítése - árajánlatok kérése, alvállalkozók versenyeztetése - szerződések elő­készítése - kivitelezési munkák irányítása. Fényképes önéletrajzát „ÉM-MUNKAHELYI MÉRNÖK/ ELŐKÉSZÍTŐ” jeligére a Poner Kft., 1114 Budapest, Pf. 82 vagy a Job@bauholding.hu címre várjuk. HIRDETÉS

Next

/
Oldalképek
Tartalom