Észak-Magyarország, 2005. június (61. évfolyam, 126-151. szám)

2005-06-27 / 148. szám

2005. június 27., hétfő ÉSZAK AKTUÁLIS /7 HÍRCSOKOR • Nyékiádháza napja. Az ifjú város, Nyék- ládháza tegnap ünnepelte a város napját. Ez alkalomból köszöntötték a város új díszpol­gárát, Zámborszky Józsefné nyugdíjas peda­gógust. Aranygyűrűt kapott Juhász József jegyző. • Dalos napok. Nemzetközi zenei tábort rendeznek június 27. és július 3. között Bo­gácson. Ennek keretében Schultz Katalin fő­iskolai adjunktus tart énekkurzust, zongorán közreműködik Hegedűs Gönczy Katalin főis­kolai adjunktus. Ülésezett a szakkamara Miskolc (ÉM) - A lil­lafüredi Palotaszállóban tartotta országos elnök­ségi ülését a Magyar Könyvvizsgálói Kamara. 1997-ben alakultak, s minden megyében mű­ködik helyi szervezetük. Évente egyszer, mindig más városban tartják ki­helyezett elnökségi ülé­süket, melyen részt vesz­nek a központi elnökség tagjai és a megyei szer­vezetek elnökei. Ez év­ben a kibővített elnöksé­gi ülés megszervezését B.-A.-Z. megye vállalta magára. Megyénkben egyébként 271 kamarai tag és 79 könyvvizsgáló társaság működik. Köszöntötték Miskolc (ÉM) - Az ápolókat köszöntötte a nemzetközi nap alkal­mából a Magyar Ápolá­si Egyesület megyei szervezete a megyei kór­ház kultúrtermében. Az ápolók nemzetközi nap­ját május 12-én ünnepük egyébként, Florence Nightingale brit ápolónő emléké­re, aki ezen a napon született 1820-ban. Együtt a két párt Miskolc (ÉM - HM)- Szombaton tartotta megyei választmá­nyának alakuló ülését a Vállalkozók Pártja. A párt megyei elnö­ke Bodnár László lett, alelnökei pedig dr. Fodor András és Tóth Valéria. A ren­dezvény vendége volt Pelczné dr. Gáli Ildikó, a Fidesz MPSZ alelnöke is. A meghí­vás okairól Bodnár László elmondta, Császár Antal, a párt országos elnöke nemrégiben tárgyalt Orbán Viktorral, a Fi­desz elnökével arról, hogy együtt indulnak az országgyűlési vá­lasztásokon: az ezzel kapcsolatos szerző­dést szeptemberben írják alá. Ennek apro­póján hívták meg Pelczné dr. Gáli Ildi­kót, aki beszédében hangsúlyozta is, a jobboldali erőknek össze kell fogniuk, azért is, hogy a kis- és középvállalkozók­nak segíteni tudja­nak. Hastáncosok az Aréna közönsége előtt (Fotó: K. Drozda Aranka) Vigasság az Arénában Tárcái (ÉM - KDA) - A péntek éjszaka a Szent Iván-éji szokások jegyében telt el a mézédes források földjén. A szerelmesek éjszakája lassan hagyo­mánnyá válik a tokaj-hegyaljai településen, a fenti címszó alatt másodszor tartották meg a programot a község kőbányájából átalakított Arénában. Tűzugrás, hastánc, viccek A szórakoztató műsorok természetesen kapcsolódtak az est kázusához, a tűzhöz és a párkapcsolathoz, hastáncok, pikáns vic­cek, jegyesek tűzugrása, tűzlovagok látvá­nyos produkciói fűszerezték az eseményt. A hangulatot fokozták a hegyaljai nedűkkel, mint alapanyagokkal készített szexcseppek. Az est hajnalba torkolló bállal zárult. Veszélyforrások a lakásban (gyerekeknek) Ajtók és erkélyajtó Háztartási vegyszerek, mosószerek Elöl hagyott kés, olló, egyéb szúró- és vágószerszám Ablakok Rögzítetten könyvespolc Radiátor \ Konnektorok Gáz- és egyéb tűzhely <9000 Asztal- és szekrénysarok Hajszárító Grafika: Észak-Magyarország Lánccal, ráccsal vagy sehogy ■ A nyitott ablakok és erkélyajtók komoly ve­szélyt jelentenek a kis­gyermekek számára. Miskolc (ÉM - KHE) - A nyári hőséget nem lehet kibír­ni nyitott ablakok és erkély­ajtók nélkül. A szellőztetés azonban veszélyekkel jár, el­sősorban akkor, ha a lakás­ban kisgyermek is tartózko­ff" .................. A gyermekkori sérülések az em­ber egész életére hatással lehet­nek. Geier Melinda ff dik. Néhány napja történt: egy négyéves kisfiú zuhant ki Szentesen negyedik emeleti lakásuk ablakából, akit súlyos sérülésekkel szállítottak kór­házba. Rémálom Miskolc két lakótelepén jár­tuk, hogy megtudjuk, milyen óvintézkedéseket alkalmaznak a szülők gyermekük biztonsá­ga érdekében. A Vörösmarty lakótelepen a tízemeletes la­kóházak erkélyeit és ablakait pásztázva azt tapasztaljuk, ke­vesen szereltettek föl védőrá­csot az ablakukra. Néhány er­kélyt úgy tettek biztonságos­sá, hogy befalazták vagy re­dőnyt szereltettek rá.- Nincs semmilyen védő­rács az ablakunkon, de ez a kizuhanás a rémálmom! - mondja a kétéves kislányával a játszótérre igyekvő dr. Lu­kács Patrícia. - Natália min­denre felmászik, az erkélyre kiviszi a vödrét, és arra áll föl, hogy kilásson. Kellene a vasrács, hiszen a hatodikon KIZUHANTAK Súlyos sérülésekkel járó zuhanások az elmúlt években Borsod-Abaúj-Zemp- lén megyében: 2003. július: Egy két-három év körüli gyerek bőcsi lakásuk első emeleti ablakából esett ki, négy méter magasból. Az apróságot eszméletlen álla- potban szállították kórházba a mentők. ____________________________________________ 2003. július: Kiesett a királdi Blaha Béla telep kétemeletes házának máso­dik emeletéről egy kétéves kisfiú. A háromgyermekes édesanya a nagyma­mánál tartózkodott a kicsikkel együtt, akik a szemetet ürítő kukásautót néz­ték az erkélyről. A legkisebb gyermek kisszéken állt, és ahogyan kihajolt az erkély korlátján, úgy fordult le, és esett a betonra._____________________ 2004. január: Egy 12 éves kisfiú esett ki Miskolcon az egyik Aba utcai négyemeletes lakóház legfelső emeletéről. Súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Az erkély is veszélyforrás lehet (Fotók: Bujdos Tibor) lakunk - magyarázza. - Most úgy vigyázok a kislányomra, ff...................... Nincs semmilyen védőrács az ab­lakunkoni, de ez a kizuhanás a rémálmom! Dr. Lukacs Patrícia ..............................................ff hogy bezárom az ablakokat, ahol ő tartózkodik. Már születése előtt A hetedik emeleten lakik Szász Henrietta, aki már kis­fia születése előtt felszereltet­te a védőrácsokat az ablakok­ra és az erkélyre.- A szülőknek nagy felelős­ségük van abban, hogy a gye­reket ne érje baleset. Amikor Tomi kisebb volt (most há­roméves), az asztalok sarkára sarokvédőt ragasztottunk, az éles evőeszközöket pedig olyan helyen tartottuk, ahol a kisfiam nem érhette el. A gye­rekekre minden percben fi­gyelni kell, ha csend van, ak­kor már baj van - teszi hoz­zá sokatmondóan. Ráccsal, lánccal A Jókai lakótelep tízemele­tes házaira sem jellemzőek a védőráccsal ellátott ablakok és erkélyek. Van azért kivétel, Geier Melinda kilencedik eme­leti lakása például. Itt az er­kélyen rács vigyáz arra, hogy az ötéves Kristóf ki ne zuhan­jon. Az ablakokon ajtólánc, így a szellőztetés is megoldott, a néhány centis résen mégsem esik ki a gyerek.- A gyermekkori sérülések az ember egész életére hatás­sal lehetnek - mondja Melin­da. - Egy forrázás például vagy zuhanás nagyon veszélyes. DIPLOMAOSZTÓ: Az Észak-Magyarország is gratulál a végzősöknek A sárospataki végzős főiskolások ■ Lapunk az idén is közli a Miskolci Egyete­men diplomát szerzett végzősök névsorát. Miskolc (ÉM) - A Miskol­ci Egyetemhez tartozó sáros­pataki Comenius Tanítóképző Főiskola Karán diplomát szer­zett végzősök június 18-án ve­hették át az okleveleket. Tanító szak, nappali tagozat Ár Anett, Bai Krisztina, Bajusz Gábor, Bakk Tímea, Bállá Emese, Baranyai Ta­más, Baranyi Bernadett, Becskeházi Tí­mea, Bencze Adél, Bezzegh Anita, Bo- da Renáta, Bodnár Anikó, Bodnár Zol- tán, Bokk Péter, Bűdi Ildikó, Bütösi Ba­lázs, Csapó Natália, Dakos Viktória, Dochányos Renáta, Erdösi Viktória, Ér­sek Bernadett, Fazekas Zoltán, Feke­te Nikoletta, Felső Viktória, Firtkó Hel­ga, Forgács Tamás, Gönczi Zsuzsanna, Győrffy Imre, Hajdú Éva, Hoffmann Edina, Hörcsik Enikő, Juhász Orsolya, Kajati Andrea, Karczag Zsuzsanna, Kardos Orsolya, Kecskeméthy Károly, Kis Orsolya, Kiss Anett Bernadett, Ko­csis Marianna, Kovács Enikő, Kovalik Katalin, Kozma Anita, Kőrössy Nóra, Krajcz Nikoletta, Lakatos Beáta, Lángé László Gergely, Lekner Eszter, Liptai Éva, Marosvári Mária, Miklovicz Ildi­kó, Mokánszki Zsuzsanna Ilona, Mol­nár Dominika, Molnár Henriett, Néme­ti Ágnes, Novák Bernadett, Nyiscsákné Tóth Anita, Panka Gyula, Papp Kata­lin, Peremiczky István László, Petruska Natália, Rák Judit, Reményi Gábor, Remenyiczki Edit, Rózsa Péter, Sebők Éva, Sepsi Gabriella, Seres Mónika, Sípos István, Szabó Mária Angéla, Sza- Ikó Hajnalka, Szécsi Ilona, Szentesi Renáta, Szkiba Viktória, Szőllősi Rita, Szuhár Barbara, Szűcs Mariann, Szűcs Marianna, Tamásné Tirpák Katalin, Tó­biás Nikoletta, Tordai Zsófia, Tóth Haj­nalka, Tóth Krisztina, Tóth Réka, Traiszta Róbert, Váczi Judit Johanna, Vad Angéla, Varga Gergely, Zakhar Szabina. Óvodapedagógus szak, nappali tagozat Boros Krisztina, Czipczerné Bartók Eri­ka, Gellér Zsanett, Gyuricska Krisztina, Hegedűs Eszter, Horváth Orsolya, Hor­váth Viktória, llku Katalin, Kovács Krisz­tina, Kovács Renáta, Kuik Tímea, Mányik Antia, Medve Ildikó, Vincze Ju­dit, Zelina Dolóresz. Tanító szak, levelező tagozat Bács Ildikó, Bánkúti Anita Erzsébet, Bér­ezés Zsuzsanna, Csehi Sándor, Csordás Andrea, Droppa Erika, Dsupin Gyula, Farkás Zoltánná, Ferencz Gábor, Fodor- né Lénárt Mária, Gálné Balogh Mónika, Garai Mónika, Greskovits István, Gulyás- né Dócs Krisztina, Homonnai Judit, Ke­rékgyártó Anikó, Kiss Gabriella, Kocz- ka Judit, Major Adrienné, Marsiné Koba Gabriella, Megyesiné Fodor Beáta, Mé­száros Krisztina, Molnár Dénes, Nagy Erika, Nagy Sándorné, Oláh Tünde, Ric- sékné Erdélyi Gabriella, Severnyákné Túri Ágnes, Sivák Norbert Roland, Szegediné Gasparics Viktória, Tinics Csa­ba, Trembeczki István, Végsőné Kere­kes Eszter, Zsámbok Bettina. Óvodapedagógus szak, levelező tagozat Bakondiné Bajzáth Katalin, Bállá Ádám- né, Bognár Istvánné, Csóka Mihályné, Csorba Csaba Lajos, Demeter Anita, Du­dás Istvánné, Fónagy-Ács Enikő, Gazsi Ferencné, Gécziné Ferencz Veronika, Il­lés Zoltánná, Ivánná Oltvölgyi Nóra, Jaczenkóné Varga Judit, Jászai Anita, Juhász Krisztina, Kardosné Hetzi Móni­ka, Kőrössyné Román Gabriella Erzsé­bet, Köteles Zita, Lehóczki Sándorné, Lekner Eszter, Megyesi Józsefné, Mol­nár Tíborné, Morvái Jánosné, Nagy La- josné, Pásztomé Ajler Szilvia, Raáb Beá­ta Erika, Simon Márta, Szabó Ignácné, Takács Józsefné, Tégel Norbert, Tordai Zsófia, Tóth Krisztina Katalin, Vágner Ferencné, Vámosi Ilona, Vargáné Zsol­dos Katalin, Vásári Szilvia. Kiegészítő óvodapedagógus szak, le­velező tagozat Baloghné Németh Ágota, Bodnár Ká- rolyné, Borsosné Veress Gizella, Brenc- sák Miklósné , Csűrös Józsefné, Daróczi Mihályné, Demeter Ferencné, Dr. Ger- zonné Nemes Éva, Fekóné Orosz Kata­lin, Huszár Zsoltné, Juhász Ágnes, Ki­rály Istvánné, Kissné Leveleki Mária, Kokrák Lászlóné, Kovácsné Habos Ka­talin, Körösi Gézáné, Móré Sándorné, Nagy Gáborné, Nagy Gézáné, Opre An­tal Csabáné, Oroszné Tóth Ilona, Ostorháziné Vadon Izabella, Pacsuta Ist­vánné, Pappné Révész Judit, Pappné Zsoldos Judit, Pethné Újhelyi Marianna, Pocsai Béláné, Rubóczki Éva, Szalma Fe­rencné, Tóth Attila Mihályné, Tóth Irén, Vajda Gáborné, Vargáné Ipacs Ildikó, Vigh Béláné.

Next

/
Oldalképek
Tartalom