Észak-Magyarország, 2005. március (61. évfolyam, 50-74. szám)

2005-03-10 / 58. szám

2005. március 10., csütörtök ÉSZAK-MAGYAROBíiZÁG & GYÁSZ / HIRDETÉS /15 EMLÉKEZÉS „Csak az idő múlik, feledni nem lehet, Hogy fiatalon tört ketté életed. A Temető csendje ad neked nyugalmat. Szívünk bánata örökre megmarad." „Ha virágot látok, Te jutsz eszembe. Ha rád nézek, könny fakad szemembe, Ha aludni térek, Terólad álmodom. Ha felébredek, Teérted imádkozom." Fájó szívvel emlékezem életem legszomorúbb napjára, amikor egyet­len gyermekem BODNÁR ISTVÁN 1999. március 10-én 6 éve örökre itt hagyott. „Áldja meg az Isten a sírhatom minden porszemét, Amely takarja egyetlen gyermekem áldott jó szivét. ” 655H97 Bánatos Édesanyád Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tu- ■ív' datjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy A ÖZV. TÓTH JÓZSEFNÉ sz. Zsambok Margit volt lillafüredi lakos életének 80. évében csendesen visszaadta lelkét a Teremtőjének. Temetése 2005. március 11-én, (pénteken) 14 órakor lesz a hejőcsa- bai (Mécses utcai) református temető ravatalozójából. A gyászoló család 6S.WÍI EMLÉKEZÉS „Ha majd egyszer kiszárad, Érted síró szemem. Hozzád megyek megpihenni, Drága jó hitvesem." Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk arra a napra, amikor szerető férjem, édesapa, nagyapa, após DSUPIN LAJOS 2 évvel ezelőtt, 2003. március 10-én örökre itt hagyott bennünket. Gyászoló szerettei. „Nem láttam apámat megörögedni, Öreg arcát vígan mosolyogni, g Homlokán verejtékcseppet gördülni, 3 Miért kellett neki 55 évesen meghalni?" EMLÉKEZÉS Életünk legszomorúbb napjára emlékezünk, amikor SZTIJPÁK JÓZSEFNÉ 1 éve örökre itt hagyott bennünket. „em* Szerettei Köszönetét mondunk mindazoknak, akik HIZSNYIK GÉZA temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, gyászunkban osz­toztak. A gyászoló család Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és sze- SL rették, hogy 1 ■■■ Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és sze­rették, hogy V OROSHÁZI GYULA a Miskolc HI-TEC Kft. volt dolgozója ■ NAGY JÓZSEF életének 62. évében váratlanul elhunyt. Temtése 2005. március 11- én, 14 órakor lesz a Mindszenti temető ravatalozójából. életének 53. évében hirtelen elhunyt. Temetése 2005. március 11-én, 14 órakor lesz az amóti temető ravatalozójából. m,m A gyászoló család mm,, A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Édesanyánk ÖZV. BÁNYAI ISTVÁNNÉ sz. Fekete Margit életének 75. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Drága halot­tunktól 2005. március 10-én, 11 órakor a niályi katolikus temető ra­vatalozójából veszünk végső búcsút. Gyászoló leányai és a család „Megértem nagyon sok szenvedést, Meghalni könnyebb, így élni nehéz, Fáradt, beteg lelkem végleg megpihen. Ha vétkeztem, Uram, bocsásd meg nekem." Fájdalommal tudatom, hogy édesanyám ID. VITÉZ KISS LAJOSNÉ életének 77. évében elhunyt. Temetése 2005. március 13-án, 14 órakor lesz. a harsányi református temetőben. Gyászoló fiad Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy + —----------------------------------------------------­X ID. GÁL BARNA alsózsoleai lakos, DUCH JÓZSEF szirniabesenyői lakos Felsőzsolcai Mezőgép volt dolgozója életének 78. évében 2005. március 8-án, türelemmel viselt, hosszan tartó betegségében elhunyt. Temetése 2005. március 11-én 14 órakor lesz az alsózsoleai temetőkert ravatalozójából református szertartás szerint. temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és a gyá­szoló család fájdalmát enyhítették. Külön köszönetét mondunk mind­azoknak, akik ápolták, gondozták és súlyos betegségét gyógyítani igyekeztek. A gyászoló család 655787 „wr, A gyászoló család Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik FIRTKO MIHÁLY temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osz- - toztak. 1 A gyászoló család Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik PETŐ SÁNDOR temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkat eny- » híteni igyekeztek. A gyászoló család Köszönetét mondunk mindazoknak az ismerősöknek, rokonoknak, akik FARKAS SÁNDORNÉ sz. Veréb Terézia temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fáj- a dalmunkban osztoztak és részvétüket nyilvánították. A gyászoló család Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik KISS MIKLÓS r; temetésén megjelentek és utolsó útjára elkísérték. A gyászoló család Köszönetét mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk VARGA LÁSZLÓ temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkat eny- r, híteni igyekeztek. A gyászoló család Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik CEGLÉDI ISTVÁN | temetésén megjelentek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik ORBÁN IMRE temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban 1 osztoztak. 5 A gyászoló család Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik levélben vagy szemé­lyesen velünk együtt vettek végső búcsút ROMÁN MIHÁLYNÉTÓL. A gyászoló család Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik HORÁNSZKY gyula g temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek. A gyászoló család MUNKAHELYET KÍNÁL Ausztriai tavaszi/nyári szezonmun­kák a vendéglátásban, szállodaipar­ban, mindenkinek! Szakmunkák, se­gédmunkák, teljes lebonyolítással is! Tel.: 30/919-0640, www.westherald.hu 646826 5-15 kg-ot tartósan fogyni vágyót ke­resünk azonnali munkalehetőséggel. 30/956-4942. 653129 Keresetkiegészítés intelligens mun­kával 50-120 E Ft. 30/391-5158, 20/338-9786. 653132 Nemzetközi európai minőségi díjas cég tárgyalóképes ügyfélmenedzse­reket keres, fő- és mellékállásba. In­gyenes átképzés, havi fix + jutalék. Érd.: 20/529-8585 653521 Palace Pizzéria és Középkori Étterem felszolgálókat, pizzaszakácsokat, sza­kácsokat és főszakácsot keres. 30/494-2236. 653775. Palace Disco Siófokon pultos­lányokat és hoszteszeket keres. 30/494-2236. 653777 Promociós cég hosztokat, hosz­teszeket keres árubemutatókra, kós­toltatásokra, értékesítésekre. Érd.: 30/205-87 06. 653795 Nemzetközi telekommunikációs cég közvélemény-kutatásra munkatársa­kat keres Sárospatak és környékére. Tel.: 30/613-0751. 653762 Nemzetközi telekommunikációs cég kérdezőbiztos munkatársakat keres Kazincbarcika és környékére. Tel.: 30/978-46 97. 653770 A Motorinfó szerkesztősége számí­tástechnikai ismeretekkel és gyors­gépírói végzettséggel rendelkező kol­léganőt keres, 4 vagy 8 órás állásba azonnali belépéssel. Fényképes ön­életrajzokat „gépíró” jeligére a 3530 Mc, Szemere u. 20 sz. alá kérjük. _______ 654509 Gyakorlattal rendelkező marós szak­munkásokat, gépi forgácsolókat kere­sünk hagyományos portálmaróra, ho­rizontra ill. CNC horizontra. Cím: Digép Kábel Kft. Miskolc. Tel.: 30/9535-953. 654222 Gépjárműeredet-vizsgálathoz mun­katársat keresünk, jó fizetésért. Érd.: 46/422-387, 30/9158-776. 654402 Tizennyolc évet betöltött diákok je­lentkezését várjuk 8 órás könnyű fizi­kai munkára délelőtt és délutános műszakba. Érd.: 46/381-762, 30/9833-385, 30/9833-387, 30/2052-499. 654399 Exkluzív parfümériába és ékszerüz­letbe gyakorlattal rendelkező munka­társat keresünk. Jelentkezés önélet­rajzzal, Szinvapark Üzletház. I. em. Charme Ékszerüzlet. 03.09-én 10- én, 11-én, 14h-16h-ig. 654502 Gépkocsivezetőt keresünk Miskolc és környékére belföldi munkára, pla­tós szerelvényre. Érd.: 70/375-400Ö. 654894 Középiskolai tanárt felveszek. Érdek­lődni: 46/435-263. 655129 Középkorú vagy friss nyugdíjas? Ha területi képviselőként akar dolgozni, hívjon! Érd.: 30/631-9311. 655769 Lengyelnyelv-tudással, számítógépes ismeretekkel rendelkező ügyintézőt keresünk. Érd.: 20/458-6679. 655882 Idegen nyelvet beszélő felszolgálót felveszünk. Jelentkezni a Kis Anna Halászkertben (Miskolctapolca, Görömbölyi u. 38.) személyesen. 655981 MUNKAHELYET KERES Felsőfokú végzettséggel lengyel-ma­gyar tolmácsolási, fordítási munkát keresek fő- vagy mellékállásban, len­gyel kapcsolatokkal rendelkező cé­geknél. Érd.: 20/2 18-1856. 638004 EGYÉB ELADÁS Kézi önvédelmi sokkoló nem enge­délyköteles eladó: 10 E Ft. Utánvét is. 30/905-2005. 652751 Raklapok és raklaphulladék olcsón eladó. Érd.: 30/9286493. 655093 Diófát, vadcseresznyét lábon állót vagy frissen kivágott törzset vásáro­lok. lár.: 25 E Ft-tól 50 E Ft/nr'-ig. Érd.: 70/60 66-587. 655387 Takarmány és fejőgép eladó. Tel.: 46/460-525. 655807 —'———:-----*------------------—­EGYÉB KERESÉS Bármilyen lerobbant személy- vagy teherautót vásárolok. Érd.: 20/225-8951. Nagyobb mennyi­ségű hulladékvasat is. 654913 NAPLÓ-INGATLAN Debrecen Kassai u. 2 szobás 51 nm- es felújított téglaépületben III. emele­ti lakás eladó. Érdeklődni: 20/381-1911. __________650901 Debrecen-szabadságtelepi 630 nm­es építési telek engedéllyel csendes közműves utcában eladó. Érd.: telefonon: 20/381-1911. _______ 652575 Debrecen, Karácsony Gy. u. 71 nm- es 3 szobás, VI. em.-i lakás jó állapot­ban eladó. 20/3171-601. 653017 Debrecen Doberdó u., 71 nm-es, 3 szobás, fszt.-i lakás 4 emeletes tár­sasházban eladó. Ár: 12,5 M Ft. 52/489493. 653092 Debrecen, Jerikó úti, 51 nm-es, 2 szobás, földszinti lakás sürgősen el­adó. l.-ár: 8,2 M Ft. Érd.: 20/474-7527, 52/366449. 653847 Debrecen, Nagyerdőn, Simonyi úton 87 nm-es, 3 szobás, étkezős, II. em.-i, 2 erkélyes szép lakás garázzsal el­adó. 25,5+2,5 M Ft. Tel.: 20/99 75-243. 654483 Tiszalök üdülőtelepen, igényesen ki­alakított faház telekkel eladó. Érd.: 52/320-926, 30/856-2260. 654123 Debrecen, Széchenyi-kert, Vasáros utcai 1025 nm-es építési telek 24 m- es utcafronttal, lebontandó házzal iker vagy sorház építésére eladó. Tel.: 20/452-5042. 654891 VEGYES Diófát, vadcseresznyét vásárolok. Fák szakszerű kivágással. Érd.: 46/707-018, 20/225-8951, 70/620-0973. 633142 Tölgy darabolt tűzifa eladó. Ár: 1000 Ft/q Érd.: 30/5068-991 652789 Tyúkeladás március 12-én reggel 6- tól, vörös, csak előjegyzésre, elő­leggel! Miskolc, Bertalan 29. 46/375-645. 650041 250 kg-os anyakoca (háromszor fialt) eladó. Ár: 260 Ft/kg. Cím: Borsod- szirák, Fő út 31. Tel.: 20/2499-824. 652065 Előnevelt csirke eladó vagy elője­gyezhető tojó, húshibrid 4 hetesek. 46/384-632, 30/4339-556. 654605

Next

/
Oldalképek
Tartalom