Észak-Magyarország, 2004. december (60. évfolyam, 280-305. szám)

2004-12-30 / 304. szám

A nagy fogás A határőrség szóvivője a cigi­csempészekről /6. Szilveszter előtt A boltok már felkészültek a rohamra /6. Visszatekintő A legérdekesebb fotókból válogattunk /9. „Félidőben” A cél változatlan: feljebb lépni a tabellán /10. Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén napilapja ÉSZAK­60. évfolyam, 304. szám. ÁRA: 69 Ft, előfizetőknek: 46 Ft i@ ssv napié 2004. december 30., csütörtök Ma a térségben napos idő lesz, mérsékelt északi szél fúj. Reggel Délben Este „Néhány sérültet már elláttam” Colombo (IM - PT) - Tízórás repülés után sikeresen landoltunk szerdán délután a Délkelet-Ázsia katasztrófa sújtotta terü­letén, Srí Lankán található Colombo re­pülőterén - tájékoztatta lapunkat dr. Bé­res Tamás katasztrófa-szakorvos. A doktor, aki a Miskolci Spider Speciá­lis Mentőcsoport tagja, az egészségügyi el­látás segítése céljából Magyarországról út­nak indult orvoscsoportban vesz részt a betegellátásban. Dr. Béres Tamással tele­fonon tartjuk a kapcsolatot, tegnap (otta­ni idő szerint délután, majd pedig este) be­széltünk vele. A helyszínen látottakról azt mondta, hogy Colombo sértetlennek tűnik, az üzletek nyitva vannak. A település kö­zelében lévő kis halászfalut azonban elso­dorta az özönvíz. Egy épen maradt temp­lomban ötszázan húzták meg magukat, ezeknek az embereknek semmi másuk nem maradt, csak az életük.- Súlyos sebesültekkel eddig nem találkoz­tam - tette hozzá -, néhány kéz- és lábsé­rültet azonban bekötöztem, elláttam már. /3. oNifiií www.boon.hu bt /j nagvvilag.boon.hu Tóvábbi hírek és képek! Sok sérült vár még ellátásra (Fotó: epa) 9 "770133 035033 04304 ÉSZAK-MAGYAR0R5ZÁC IS 3501 Miskolc, Postafiók 351 © (46) 502-900 Ahol vásárolhatunk Élelmiszer-szaküzletek a megyében í (kiskereskedelmi üzletek 2004. szeptember 30-án) Élelmiszer jellegű a üzlet és áruház » Zöldség- és gyümölcs- szakuzlot Hús- és húskészítmény- szskűzlet Hal- és halkészítmény- » m szaküzlot ■ ' Kenyér-, pékáru- és cukrászatltermék-szaküzlet Alkoholtartalmú és egyéb íSfi gKl italok szaküzlete WíéP-?-* "SEKISBI Egyéb, nem klornolt/V«7l élelmlszer-szaküzletláMr Akár a százezret is meghaladhatja a dél-ázsiai földrengés és a nyomában járó szökőár halálos áldozatainak száma - jelezte a Vöröskereszt és a Vörös Félhold Nemzetközi Szövetsége. A jelenlegi ismeretek szerint már meghaladta a 70 ezret a halottak száma. Genf (MTI/AP/APA) - A humanitárius szervezet saját adatai szerint a halálesetek száma 77 ezer körül van, félő azonban, hogy a szám tovább emelkedik - jelentet­te ki Peter Rees műveleti igazgató a szervezet nevében. A hivatalos veszteségmérleg mintegy 70 ezerre teszi a halot­tak számát. Eszerint Indonéziá­ban több mint 32 ezren, Srí Lan­kán 22 ezrep, Indiában 12 500-an, Thaiföldön több mint 1500-an vesztették életüket. Összesen 280 haláleset történt Bangladesben, Kenyában, a Maldív-szigeteken, Mianmarban (Burmában), a Sey- chelle-szigeteken, Szomáliában és Tanzániában. Az Indiához tartozó Andamán- és Nikobár-szigeteken még nem sikerült felmérni az emberi éle­tekben tett pusztítást, az ottani hatóságok négyezer halottal szá­molnak, az eltűntek száma har­mincezer - mutatott rá Rees. Miközben a helyszínen tovább kutatnak az eltűntek után, a Ma­lév bejelentette: törlik a Külügy­minisztérium által nem javasolt turisztikai célpontokra tervezett charterjáratokat, az ott tartózko­dó turistákat - egyeztetés alap­ján - két géppel hozzák haza. A Maldív-szigeteki Male célál­lomásra az utolsó charterjárat január 1-jén indul - utasok nél­kül -, és január 2-án 14.25 óra­kor érkezik Budapestre a jelen­leg még kint tartózkodó, körül­belül 175 utassal. A január 3-ára tervezett Dubai/Phuket charter- járat szintén üresen repül Thai­földre, és január 4-én hazahozza mindazokat, akik a hazatérésről döntenek. Az utazási irodák ké­rése alapján a gép Phűket he­lyett Bangkokban száll le, és ott veszi fel az utasokat. /2-5. Sokan váltak földön futóvá a szökőár miatt. Aki teheti, szedi a sátorfáját és elköltözik... (Fotó: EPA) l .................................J Ne utazzanak, de ha mégis menni kell... Fertőzött vízben elmosott pohárba hiába töltenek palackozott vizet Miskolc, Budapest (ÉM - SzK) - Semmiképp se menjen senki a katasztrófa sújtotta területre - ez a legfőbb taná­csa az Országos Tisztiorvosi Hivatal szakemberének. Milyen védelemben részesül­het az, aki előtt ugyan tudott, hogy Délkelet-Ázsiában járvány­veszéllyel kell számolnia, mégis oda kell utaznia? - tettük fel a kérdést az Országos Tisztiorvo­si Hivatal (OTH) járványügyi főorvosának, dr. Szolnoki István főorvosnak.- Csak halaszthatatlan ok mi­att menjen valaki a katasztrófa­sújtott vidékre - hangsúlyozta a szakember. - Ha mégis menni kell, ugyanúgy, mint egyéb, kül­földre történő utazás esetén, a Nemzetközi Oltóközpontban kell személyesen jelentkeznie. Az előírt oltások országon­ként, területenként változnak (megtalálhatók az OEP és a WHO honlapján). Ami általáno­san javasolt, a hepatitis A (fer­tőző májgyulladás) elleni oltás, valamint a legtöbb délkelet-ázsi­ai országban a malária elleni gyógyszer szedése. Ez utóbbi kez­detének és a védőoltások beadá­sának is 7-14 nappal meg kell előznie az utazást, ennyi idő kell a védettség kialakulásához. Te­kintettel a katasztrófahelyzetre, az OTH javasolja még a hastífusz elleni (utazás előtt legalább 1 héttel), továbbá a humán gam- maglobulinnal történő oltást. Nem 100 százalék- Egyik oltás sem nyújt 100 százalékos védettséget, annak el­lenére, hogy a mai oltóanyagok sokkal jobbak a korábbiaknál - figyelmeztetett a főorvos. - Az elnyerhető védettség 50-90 száza­lék közötti, részben a szervezet immunrendszerétől függően. Az oltóanyagok költségét az igénylőnek kell állnia, közülük néhány, háziorvosi felírással 50 százalékos térítést élvez.- Ha valaki e térségben jár, járványveszélytől függetlenül is azt javalljuk, hogy lehetőleg csak Egyik oltás sem nyújt 100 százalékos védettséget, annak ellenére, hogy sokkal jobbak a korábbiaknál. Dr. Szolnoki István .......................................................W palackos vizet igyon. Most ez fo­kozottan igaz, azzal a megszorí­tással, hogy az ottani vízben ne is mosakodjon, s az ottani víz­ben elmosogatott pohárból, tá­nyérból se egyék. Megoldást az egyszer használatos törlőkendő, illetve étkészlet jelenthet - tette hozzá dr. Szolnoki István. KIAU A Nemzetközi Oltóközpont száma: MMJM 06-1/215-0756

Next

/
Oldalképek
Tartalom