Észak-Magyarország, 2004. február (60. évfolyam, 27-50. szám)

2004-02-02 / 27. szám

X Z) H v Az év szépei A megyebeli Miss Június 3. lett a választáson /3. A közönségvoks 2003 legjei a megyei sportban a közönség voksai alapján /9. „Hazai pályán” Sebestyén Júlia éremért korizik a budapesti Eb-n /ll. vx Borongós idő 1 Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén napilapja ■« h nuii BADClá A ff3 Ab TAIfUnoIAu 60. évfolyam, 27. szám. ÁRA: 69 Ft, előfizetőknek: 42 Ft <$; K NAPLÓ 2004. február 2., hétfő Miskolc és környéke Federer Melbourne-ben nyert (Fotó: epa) Mától műkorcsolya Eb Miskolc (ÉM) - Mai lapszámunk má­sodik füzete ezúttal is sporttal kezdődik, és négy oldalon találhatják meg olvasóink a megye és a világ ezen területén történt legfontosabb eseményeket. /9-12. A TARTALOMBÓL • Sebestyén Júlia és a műkorcsolya Eb • 2003 legjei a közönségszavaztok alapján • Az Álba járt a Maciknál • Egerszegiek a DKSK-nál » Ku pázott a Vegyész RC • Döntő a férfi kézilabda Eb-n • Az Ausztrál Open győztesei Életszagú feladatok a felvételin Miskolc (ÉM - FL) - Az általános is­kola továbbtanuló nyolcadikosai szomba­ton tettek központi Írásbeli felvételi vizs­gát anyanyelvből és matematikából. Mis- koicon az Andrássy Gyula Műszaki Kö- itPík°labaL1l4 diák töltötte ki a feladat- szüleik a folyosón iz­gultak értük. A feladatlapokat lezárt Ipdp­22 2a2ékbÓ1 oszt°tták ki. MÍhalik László igazgató szerint szerkesztői nem a lexikális ismereteket kívánták mérni ha nem a tanulók középfokú továbbtanulás­ra való alkalmasságát. /a Ulas 9 770133 035019 észak-magyarország KI 3501 Miskolc, Postafiók 351 04027 <D (46) 502-900 Legtöbb a szellemi munka A foglalkoztatottak száma | (Miskolc, 2001, %) Ipari, építölpa< Vezető értelmiségi 0,4' Mezőgazdaság Egyéb szellemi Szolgáltatás Javítani kell a belváros komfortérzetét” A belvárosi rehabilitáció továbbfolytatásáról is tárgyal ülésén a miskolci közgyűlés Miskolc (ÉM - HM) - A városi közgyűlés február 5-i ülésén a belvárosi rehabilitá­ció továbbfolytatásával kap­csolatos kérdések is napi­rendre kerülnek. Amennyiben Miskolc jelentős gazdasági bevételeket biztosító ágazatként számít a turizmusra, annak feltétele a rendezett jtácos­kép. Ezért folytatni, sőt gyorsí­tani kell a városközponti rehabi­litációt, a tömbbelsők, az udva­rok, a Széchenyi utcával párhu­zamos utcák rendbetételét, felújí­tását, mégpedig a belvároshoz il­lő funkciók befogadásával, cse­rékkel, hivatkozik a közgyűlés által 2001-ben elfogadott város- építési koncepcióra a közgyűlési plntprip>;7.tPS. f A városvezetés szerint a megújulás érdekében javítani kell a belváros „komfortérzetét”. Hogy hogyan? Célul tűzik ki, hogy folytatják a közterületek arculatjavítását, az épületfelújí­tásokat. Operatív csoportot kívánnak kialakítani a pályázatok figyelé­sére, előkészítésére. S többek át szeretnék dolgozni az „építészeti környezetszennye­zés” szankcionálásának rendsze­rét (engedély nélküli reklám- felirat, cégér). A javaslatok vi­tája a közgyűlési ülés program­ja lesz. http://forum.boon.hu Mondja el véleményét! Páholy-parti - farsangi jelmezekben. A farsangi álarcos r., parti olyan jól sikerült, hogy hajnali kettő után ért véget. /4. (Fotó: Ádám János) ÉfcHHíSfcuJP -éH. i Telt házhoz kevés a parkoló Bánkúton A síszezon csúcsához igen méltatlanok voltak a körülmények Bánkút (ÉM - FL) - Leg­alább 5000 ember van itt, a hozzájuk tartozó járművek­kel együtt - vázolta a szom­bati és a vasárnapi helyzetet Kovács Zoltán, a Bánkúti Sí Klub elnöke. Akiket kicsalogattak a hétkö­zi híradások Bánkúira, mind ki­mentek. Sőt még többen is. Olyannyira, hogy szinte ölr e menő küzdelmek alakultak ki egy-egy parkolóhelyért. A me­gyei közútkezelő kht. gépei a hozzájuk rendelt útszakaszt meg­tisztították, de a bánkúti részen nem volt rend. Szombaton már a buszjáratok vezetői is kifakadtak, mert nem tudtak menetrend szerint közle­kedni. Nagy tumultus volt a síparadicsomban(Fotó: Ádám János)- Bánkút közlekedési helyze­téért az önkormányzat felelős, de láthatóan nem tesznek érte semmit. A helyzet változatlan Beszedik a parkolási díjat, de a helyek kialakításáról, a kocsifor­galom irányításáról már nem gon­doskodnak. Most „is” ők a felelő­sek - panaszolta Kovács Zoltán. Az „is” azért kívánkozik ide - folytatta -, mert hasonló hely­zet már az elmúlt években is kialakult. Megtörtént, hogy rendőrt kel­lett hívnunk. Ilyen kedvező hóvi­szonyokat az idei tél még nem produkált, ezért erre a szép idő­re jobban, vagy egyáltalán fel kel­lett volna készülni - folytatta a síklub elnöke. Szakértői telefon A bérlakáshoz jutásról Miskolc (ÉM) - A bérla­kás-gazdálkodás, a bérlakás­hoz jutás kérdéseiről lesz szó. Edőcs Jó­zsefet, a Miskol­ci Ingatlangaz­dálkodó Rt. igazgatóját hív­tuk meg, hogy olvasóink felvetéseire élő­ben, telefonon, illetve írás­ban, tudósítás keretében vá­laszoljon. Edőcs József feb­ruár 3-án, kedden délután 2 és 3 óra között lesz elér­hető szerkesztőségünkben a 46/502-900-as telefonszám 34- 25-ös mellékén. Várjuk a kérdéseket, levélben a 3501 Miskolc, Pf.: 351. postacím­re, illetve e-mailben a wmit- ty@inform.hu címre. Megindult az élet Felsőzsolca (ÉM - SZG) - Nagy reményeket fűz Felsőzsol­ca a FIZ-hez, a Felsőzsolcai Ipa­ri Zónához. Jó esély van rá, hogy nemcsak hazai, hanem kül­földi vállalkozások is otthonra találjanak benne. Fehér Attila, a város polgár- mestere elmondta: azzal számol­nak, hogy tavasszal jelentős épít­kezések kezdődnek meg a terü­leten. /4. ren­dezett szombaton. (Fotó: Ádám János) iteikedő. magyar kultúra tiszte­letére a Társadal­mi Egyesülések Megyei Szövet­sége nagyszülő­irodalmi

Next

/
Oldalképek
Tartalom