Észak-Magyarország, 2003. november (59. évfolyam, 255-278. szám)

2003-11-20 / 270. szám

2003. november 20., csütörtök tSZK-UGtlMKZÍG* SPORT / 10 Miskolc és környéke HÍRCSOKOR 0 Kezdenek az Avasiban. A hagyomá­nyos Fekete László Nemzetközi Közép- iskolás Teremlabdarúgó Kupa résztve­vői november 28-30. között mérkőznek meg egymással Miskolcon, az Avasi Gim­názium tornatermében. B Kosaras-toborzó. A Miskolc Városi Sportiskola kosárlabda-szakosztálya 1990-91-ben és 1992-ben született fiúk, illetve 1993-as születésű leányok számá­ra hirdet toborzőt. A gyermekek - szüle­ik kíséretében a Fényi és a Zrínyi Gimná­ziumokban, valamint a Flunyadi Általános Iskolában érdeklődhetnek a részletekről. Tusakodnak. A birkózók utánpótlás­korcsoportos országos csapatbajnokságá­nak fináléját vasárnap, 11.30-tól rendezik meg a Diósgyőri BC Andrássy utcai csar­nokában. (Fotó: archív) Bosszantó egygólos vereségek A rutintalanság miatt nem teljesült a miskolci Holcim SC labdarúgóinak őszi terve Miskolc (ÉM - MELÁ) - Va­laha folyamatosan a megyei bajnokság élcsoportjához tar­tozott a Hejőcsaba labdarú­gócsapata. A hetvenes évek­ben néhány évig még az NB III levegőjébe is belekóstol­tak. Az utóbbi évtizedben azonban jobbára a mezőny közepe lehet csak reális cél számukra. Jellemző volt mindig is a jó utánpótlás-nevelés a klubra, hi­szen kitűnő játékosok egész so­ra nevelkedett Hejőcsabán. Tu­lajdonképpen ennek köszönhe­tik, hogy az elmúlt tíz évben tal­pon tudtak maradni. A labdarú­gó csapat edzője immár egy év­tizede Szűcs István, akit sok fo­cibarát ismer, hiszen egykoron a DVTK, majd a Nyíregyháza NB I-es együttesének is erőssége volt. A trénert a Holcim SC őszi mérlegéről és tavaszi elképzelé­seiről kérdeztük. Cél az első tíz- A bajnokság rajtja előtt a klubvezetés azt a célt tűzte ki a csapat elé, hogy végezzen az el­ső tíz között - kezdte Szűcs Ist­ván. - Ettől a bajnokság félide­jében elmaradtunk, mert csupán a 11. helyen fejeztük be a sze­zont. Mivel minimális a hátrá­nyunk a tizediktől, úgy vélem a bajnokság végére teljesülhet a célunk. Az elmaradás okaként a tré­ner elsősorban a rutintalanságot említette. Évek óta jellemző volt, hogy a csabaiak legjobbjait „el­A Holcim ősszel remek védekezésével tűnt ki szipkázzák” a jobb kondíciókkal rendelkező klubok. Nos ezen a nyáron csupán egyetlen labdarú­gó Novák távőzott Abaújszán- tóra. Igaz az ő góljai nagyon hi­ányoztak. Gyatra támadójáték Az edző szerint a gárda vé­dekezése megfelelő volt, hiszen pozitív gólkülönbséggel zárták a szezont. Néhány előttük végzett gárda is több gólt kapott, mint ők. A támadójáték azonban sok kívánni valót hagyott maga ütán.- Télen mindenképpen erősí­tenünk kell - folytatta Szűcs Ist­(Fotó: archív) ván. - A keretünk ugyanis na­gyon szűkös, mindössze 15 fő al­kotja. Sokszor előfordult, hogy sérülések és eltiltások miatt a kispadon csupa ifista ült. Nem mintha a kezdőben kevés fiatal lenne. Szerintem az MVSC és a Holcim rendelkezik a legfiata­labb átlagéletkorú kerettel a me­zőnyben. Csatárra lenne szükségünk, aki higgadtan befejezi a kidol­gozott akciókat. Remek utánpótlás A köztudottan kitűnő utánpót­lás most is hasonlóan jól műkö­dik a klubnál, ahol összesen több, mint száz igazolt labdarú­gó van. Az ifikkel Demeter István, a serdülőkkel Kolencsik Imre, míg a legkisebbekkel Jónás Zoltán foglalkozik nagy hozzáértéssel és türelemmel.- Nálunk nem okoz gondot a szövetség döntésének betartása, vagyis, hogy egy fő 20 éven alu­li labdarúgónak a pályán kell lennie - folytatta a Holcim szak­vezetője. Bátran nyúlunk a fia­talokhoz és nem kell bennük csa­lódnunk. Előrelépést vár Az edző elmondta, hogy ta­vasszal mindenképpen előrelé­pést vár csapatától. Ez nem csak akkor várható el a játéko­soktól, ha erősítenek. Ősszel ugyanis kellő rutint szereztek sokan, így az elkövetett hibák­ból tanulva is eredményesebb­nek kell lenniük.- Évek óta csak a középme­zőnyt célozhatjuk meg, hiszen kész játékosokat nem nagyon tudunk igazolni - mondta Szűcs István. - Bosszantó volt az ősz­szel, hogy a legtöbb vesztes meccsen csupán egy góllal ma­radtunk alul, de a legsúlyosabb vereségünk is csak kétgólos volt. Ez azt mutatja, hogy min­den találkozón volt tartása a csapatnak, soha nem adta meg magát. ' 'uneI jTjJ'.'J. jll ÜJj.ijil http://sport.boon.hu További cikkek Kata- és kumite-sikerek Miskolc (ÉM - SZIS) - A Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Karateszövetség és a KVSE karateszakosztálya a közelmúltban, a kazincbarcikai városi sportcsarnokban nagyszabású, nemzetközi versenyt ren­dezett. A viadalon szép sikereket értek el a miskolci és környékbeli egyesületeket képviselő karatékák. Győztesek Haladó kategória. Leányok, kumite, 11 éves kcs.: Balogh Anett (Justitia SE). 17 éves kcs.: Trencsényi Laura (Justitia SE). Felnőtt nők: Kis Virág (Justitia SE). Felnőtt női csapat: Justitia SE. Leányok, kata, 11 éves kcs.: Balogh ' Anett (Justitia SE). 12 éves kcs.: Bósz Annamária (Justitia SE). 15 éves kcs.: Magyart Enikő (Justitia SE). 16 éves kcs.: Györki Juciit (Justitia SE). 17 éves kcs.: Trencsényi Laura (Justitia SE). 19-21 éves kcs.: Urbán Anett (Nyéki SE). Felnőtt nők: Kis Virág (Justitia SE). Felnőtt női csap­at: Justitia SE. Fiúk, kumite, 12 éves kcs.: Esztergályos Ferenc (Szirmabese- nyő).'18 éves kcs.: Cselepák Péter (Justitia SE). Felnőttek: Szikszai Csaba (Justitia SE). Felnőtt férfiak, csapat: Justitia SE. Fiúk, kata, 15 éves kcs.: Balogh Szabolcs (Justitia SE). 17 éves kcs.:' Siklós Máté (KVSE). 18 éves kcs.: Cselepák Péter (Justitia SE). Utánpótlás kategória Fiúk, kumite, 16 éves kcs.: Gyenis Máté (Justitia SE). Boccia-bronzok Kunszentről Miskolc (ÉM) - A mozgáskorlátozottak egyéni boccia országos bajnokságát az el­múlt hétvégén rendezték meg Kunszent- miklóson. A Miskolci Akarat SE 7 spor­tolóval képviseltette magát a viadalon, akik hozták a kötelező győzelmeket. Gyurkota József a BC4-es, Kassai Balázs a „hazai”-kategóriában bronzérmet szer­zett. A legsportszerűbb versenyzőnek já­ró különdíjat Langauer Katinka, illetve Mogyorósi Attila hozhatta haza. Figyelem­re méltó, hogy Mogyorósi Attila eredmé­nyei alapján első számú tartalékként ke­rül szóba a jövő évi athéni paraolimpiára készülő csapatnál. Mogyorósi a már biz­tos csapattag Gyurkota Józseffel együtt, egymást segítve készülhet a jövő évi nagy megmérettetésre. Kosaras sportbarátság Kedves pillanatok előzték meg nemrégiben, a Miskolci Egye­tem körcsarnokában lejátszott MEAFC- Köz-Víz Kecskemét KC NB I/B-csoportos női mér­kőzést. A Miskolc Városi Sport­iskola (MISI) kosaraspalántái a sportbarátság és az egység jel­képeként valamennyi hazai já­tékost megajándékoztak egy-egy feliratozott bemelegítő pólóval. A MISI utánpótlás-korosztályos fiú kosarasai sem akartak el­maradni a lányoktól: ők más­nap, a MEAFC - Veszprémi Egyetem férfi NB I/B-s össze­csapás előtt nyújtották át a na­gyoknak azonos ajándékjaikat. (Fotó: Kőhalmi Péter) * 1 Lőttek a Széchenyiben Miskolc (ÉM) - A megyei lö­vész diákolimpiái döntőt a kö­zelmúltban a miskolci Széchenyi Általános Iskolában rendezték meg. A győztesek: Légfegyver, általános Iskolás le­ány egyéni: Győri Eszter (Széche­nyi Ált. Isk.) 143 kör. Leány csa­pat: Széchenyi Ált. Isk., 371. Kö­zépiskolás leány egyéni: Takács Orsolya (Művészeti Szakközépisk.) 123. Légpisztoly, középiskolás leány egyéni: Kárpáti Nikolett (Hermán Gimn.) 169. Légfegyver, általános Iskolás fiúk: Szentesi Szabolcs (Széchenyi Ált Isk.) 160. Fiú csapat: Széchenyi Ált. Isk., 351. Légfegyver, középiskolás fiúk: Dányi Zsolt (Gábor Áron Szak­középisk.) 140. Idén is elismerték a két fronton élenjárókat A megyei önkormányzat dísztermében vehették át díjaikat megyénk jól tanuló jó sportolói Miskolc (ÉM) - A Borsod- Abaúj -Zemplén Megyei Diák­sport Tanács a Borsod-Aba- új-Zemplén megyei Önkor­mányzat dísztermében tar­totta ünnepi tanácsülését. Az összejövetelen adták át a B.-A.-Z. megye jó tanulója, jó sportolója, a B.:A.-Z. megye leg­eredményesebb diáksportköre, és a B.-A.-Z. megye diáksportjá­ért díjakat. Az idén is megjutal­maztak élen járó mozgáskorlá­tozott sportolót is, az elismerést Gyurkota József (Martin János Speciális Szakiskola, Miskolc) úszó vehette át. A miskolci vá­rosi sportcsarnokban található Jó tanuló, jó sportoló emléktáb­lára 2003-ban Stán Sándor, Zsig- mond Száva és Sinka Melinda neve kerül fel. A kitüntetettek B.-A.-Z. megye legeredményesebb di­áksportköre Általános Iskola, kis létszámú Iskolák kategória: 1. Általános Iskola Újcsaná- los, 2. Gárdonyi Géza Körzeti Általános Iskola (Borsodivánka), 3. Szederkényi Anna Általános Iskola (Mezőnyárád). Általános Iskola, közepes létszámú Is­kolák kategória: 1. Újváros téri Álta­lános Iskola (Kazincbarcika), 2. Árpád fejedelem téri Általános Iskola Kazinc­barcika), 3. Dózsa György úti Általános Iskola (Kazincbarcika). Általános Iskola, nagy létszámú Isko­lák kategória: 1. Hunyadi Mátyás Álta­lános Iskola (Sajőszentpéter), 2. Sza­bó Lőrinc Általános Iskola (Miskolc), 3. Mező Ferenc Általános Iskola (Mezőkövesd). Zsigmond Vanda Is díjat kapott (Fotó: Bujdos Tibor) Sportosztályos Iskolák kategória: 1. Általános és Művészeti Iskola és Pe­dagógia Szakszolgálat (Tiszaújváros), 2. Kazinczy-Kertvárosi Általános Isko­la (Kazincbarcika), 3. Vörösmarty Álta­lános Iskola (Miskolc). 6-8. osztályos gimnáziumok kategó­ria: 1. Fényi Gyula Jezsuita Gimnázum (Miskolc), 2. Hermán Ottó Gimnázium (Miskolc), 3. Fráter György Katolikus Gimnázum (Miskolc). Középiskolák, kis létszámú leány ka­tegória: 1. Diósgyőri Gimnázium (Mis­kolc), 2. Ságvári Gimnázum (Kazincbar­cika), 3. Lévay József Református Gim­názium (Miskolc). Középiskolák, kis létszámú fiú kate­gória: 1. Diósgyőri Gimnázium (Mis­kolc), 2. Irinyi János Középiskola (Ka­zincbarcika), 3. Ságvári Gimnázum (Ka­zincbarcika). Középiskolák, nagy létszámú leány ka­tegória: 1. Földes Ferenc Gimnázium (Miskolc), 2. Fáy András Közgazdasá­gi Szakközépiskola (Miskolc), 3. Su- rányi Endre Szakképző Iskola (Kazinc­barcika). Középiskola, nagy létszámú fiú kate­gória: 1. Surányi Szakközépiskola (Ka­zincbarcika), 2. Eötvös Gimnázium és Szakközépiskola (Tiszaújváros), 3. Diós- győr-Vasgyári Szakképző Iskola (Mis­kolc). Természetjáró sportcsoportok Általános Iskolák kategória: Újváros té­ri Általános Iskola (Ózd). Középiskolás kategória: Irinyi Szakkö­zépiskola (Kazincbarcika). Jó tanuló, Jó sportoló Általános Iskola, leány kategória: Bertőti Regina - tájfutás (Hermán Gim­názium, Miskolc), Dobár Éva - úszás (ÁMIPSZ, Tiszaújváros), Zsigmond Van­da - tájfutás (21. Sz. Ált. Isk., Miskolc). Általános Iskola, fiú kategória: Stán Sándor - kajak-kenu (Szilágyi Dezső Ál­talános Iskola, Miskolc), Kiss Ádám - atlétika (ÁMIPSZ, Tiszaújváros), Gencsi Dávid - úszás (Dózsa György úti Ált. Isk., Kazincbarcika). Gimnázium kategória: Bertőti Diána Réka - tájfutás (Hermán Ottó Gimnázi­um, Miskolc), Ferenczy Kinga Katinka - vívás (Diósgyőri Gimnázium), Gályász Dá­niel - triatlon (Eötvös József Gimnázium és Szakképző, Tiszaújváros), Juhos Petra - röplabda (Lévay József Református Gim­názium, Miskolc), Zsigmond Száva - táj­futás (Diósgyőri Gimnázium). Szakközépiskolák, 'szakképzők kategó­ria: Györki Judit - karate (Diósgyőr- Vasgyári Szakképző Iskola, Miskolc), Ferenczj Mária - kosárlabda (Fáy And­rás Közgazdasági Szakközépiskola, Mis­kolc), Tóth Ádám - súlyemelő (Irinyi Já­nos Szakközépiskola, Kazincbarcika). Főiskola, egyetem kategória: Sinka Melinda - tájfutás (Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar). B.-A.-Z. megye diáksportjáért kitünte­tést kapott: Mészáros Bálintné (Sátor­aljaújhely), Reich Lászlóné (Mezőkö­vesd), Vágó Péter (Miskolc), Solymosi Tamás (Felsőzsolca), Zinger Béla (Mis­kolc).

Next

/
Oldalképek
Tartalom