Észak-Magyarország, 2002. január (58. évfolyam, 1-26. szám)

2002-01-09 / 7. szám

2002. január 9., szerda ÉSZJLK-MJLGYXfiORSrfa# MISKOLC ÉS KÖRNYÉKE / HIRDETÉS / 6 Miskolc és környéke 0 Emlékeztek. Vízkereszt alkalmából tar­tott megemlékezést a Martintelepi- Szirmai Idősek Klubja hétfőn. 0 Jogsegély. Ingyenes jogsegélyt tart az SZDSZ jogi tagozata minden hétfőn és csütörtökön délután 2 és este 6 óra között Miskolcon, a Városház tér 2. szám alatti irodájukban. Bejelentkezni a 46/508-325-ös telefonszámon lehet. 0 Fogad a képviselő. Fogadóórát tart Lenártek András fideszes országgyűlési ■ képviselő ma délután 5 órától Felsőzsol- cán a polgármesteri hivatalban. A NAP FOTÓJA Fagyott csobogás. A jégmászók az idén a lillafüredi Hotel Palota melletti vízesés jegét hizlalták fel sportolásra alkal­massá. A csúszós sport kedvelői számára így adott a lehetőség, hogy felkészüljenek a január 26-27-én rendezendő Lillafüredi Sandstone Jégmászó-kupára. Fotó: Végh Csaba MISKOLCIAK MONDJÁK j'j J J j J j 'a . J.V/5VÍ, . JJJJÍJ Telefonajándék a Fruska Gyermekotthon leányainak A karácsony előtti napokban minden családban nagy az izga­lom és a várakozás. Nem törté­nik ez másképpen a Miskolci Gyermekváros Fruska Gyermek- otthonában élő gyermekek és fel­nőttek esetében sem. A Fruska Gyermekotthon csa­ládias csoportjaiban élő leányok is izgalommal és szeretettel ké­szültek a szentestére. Készítet­ték, zsebpénzükből vásárolták szüleiknek, nevelőiknek, támo­gatóiknak a szerény meglepeté­seiket. Nagyon várták természe­tesen azt is, hogy ők milyen ajándékot kapnak. Szokás ilyen tájban levelet is írni a Jézuskának, szülőknek az ajándék kiválasztásához. Mi is írtunk a leányokkal több támo­gatónknak, ismerősöknek, bará­tunknak. Bíztunk abban, hogy a fruskák kérése is meghallga­tásra kerül, hisz egész évben jól tanultak, igyekeztek rendesen viselkedni, dolgozni. A Westel Mobil Távközlési Rt. meghallgatta a leányok kérését és három darab mobiltelefonnal és egy kilencezer forint értékű Dominó-csomaggal lepte meg le­ányainkat. Nagyon nehéz leírni azt az örömet, melyet a Tini-ta­nya, a Kisasszony-fészek és a Napsugár-lak családcsoportjai­ban élő leányok arcán láttunk, mikor megkapták „családon­ként” az egy-egy mobiltelefon-ké­szüléket. „A szobámból is felhív­hatom anyukámat?”, „Jaj de jó, beszélhetek esténként is a test­véreimmel!”, „Itthon is hívhat a barátom, nem kell lemenni a nyilvános állomásra!”, „Én min­den héten beszélni szeretnék nagymamával!” S így mondták még tovább őszinte és örömteli érzéseiket gyermekeink. A Fruska Gyermekotthon ve­zetésének a célja, hogy minden lehetőséget megteremtsen annak érdekében, hogy az otthonban el­helyezett gyermekek közelebb ke­rüljenek szüleikhez, rokonaikhoz, ismerőseikhez. A mobiltelefon egy újabb kapcsolati lehetőség a gyermekek és a szülők között. dr. Dobosné Vörös Eleonóra szakmai egységvezető Mobilmeglepetés Fotó: Végh Csaba Országos versenyeredmények - miskolci diáksikerek Középiskolások, akik a 2000/2001. tanév megmérettetésein kimagaslóan szerepeltek Miskolc (ÉM) - A megye- székhely önkormányzata az idén is köszöntötte azokat a középiskolásokat, akik a 2000/2001. tanév országos ta­nulmányi versenyein jól sze­repeltek. Összeállításunkban a legjobb eredményekről ér­tesülhetnek. AVASI GIMNÁZIUM: Boros Gergely, vizuális kultúra, 4. hely, OKTV (felké­szítő tanára Korpásné Ihász Zsuzsa); Komenda Zita, filozófia, 8. hely, OKTV (felk. tan. Bacsó László); Hasulyó Ger­gely, német nyelv, 4. hely, OKTV (felk. tan. Takács Márta). FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM: Toldi Bence, matematika, 3. hely, Nemzetkö­zi Magyar-Matematika Verseny (felk. tan.Vass István-Veres Pál); Pelládi Gá­bor, számítástechnika, 1. hely, Nemes Tihamér Számítástechnikai Verseny (felk. tan. Dusza Árpád); Schubert Ani­kó, magyar nyelvtan, 5. hely, OKTV (felk. tan. Jobbágy László); Rácz Rita, magyar nyelvtan, 6. hely, OKTV (felk. tan. Job­bágy László); Gulyás Judit, francia, 6. hely, OKTV (felk. tan. Nagy Ferenc). DIÓSGYŐRI GIMNÁZIUM: Kovács Dó­ra, történelem, 1. hely, Talentum Felvételiverseny (felk. tan. Gáspárné Lovas Tünde). ZRÍNYI ILONA GIMNÁZIUM: Tóth Tí­mea, vizuális kultúra, 2. hely, OKTV (felk. tan. F. Pollner Erika); Burkus Ju­dit, vizuális kultúra, 3. hely, OKTV (felk. tan. F. Pollner Erika). ANDRÁSSY GYULA MŰSZAKI KÖZÉP­ISKOLA: Bodó József, automatizálási komplexverseny, 5. hely, OSZTV (felk. tan. Kemény László); Balogh Imre, gép­ipari szakmacsoport, 5. hely, OSZTV (felk. tan. Gulybán Endre-Paray Adrienn). BAROSS GÁBOR SZAKKÖZÉPISKO­LA: Kovács Krisztina, vasútüzemvitel- ellátő szak, 3. hely, OSZTV (felk. tan. dr. Ladányi Gáborné-Gál Imréné-Vajas- né Soltész Mária); Tallós Ferenc, vasút- üzemvitel-ellátő szak, 4. hely, OSZTV (felk. tan. dr. Ladányi Gáborné-Gál Im- réné-Vajasné Soltész Mária). BARTÓK BÉLA ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA: Zsekov Mónika, magyar irodalom, 3. hely, Édes Anya­nyelvűnk Nyelvhasználati Verseny (felk. tan. Dömötör Richárdné); Svidró Julian­na, magyar irodalom, 5. hely, Édes Anyanyelvűnk Nyelvhasználati Verseny (felk. tan. Dömötör Richárdné). BERZEVICZY GERGELY KERESKE­DELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ-IPARI SZAKKÖ­ZÉPISKOLA: Lipniczki Zsuzsanna, ke­reskedelmi ügyintéző szak komplex ver­seny, 2. hely, OSZTV (felk. tan. Burkáné Szolnoki Ágnes-Filepné Szent- pétery Éva); Fehérvári Krisztián, keres­kedelmi ügyintéző szak komplex ver­seny, 5. hely, OSZTV (felk. tan. Frigyik Zsuzsanna-Kalő Katalin); Czecz Ildikó, kereskedelmi ügyintéző szak komplex verseny, 4. hely, OSZTV (felk. tan. Gilányi Lászlóné-Hágen Mária-Kerényi Lászlő-Kocsi István); Kiss Mariann, ke­reskedelmi technikus komplex verseny, 5. hely, OSZTV (felk. tan. Bátfai Isván- né-Borsodyné Hamar íva-dr. Sáry Pál- né-Parrag Csaba-Köpeczi István-Szepe- si Barnabásné). BLÁTHY OTTÓ VILLAMOSIPARI SZAK- KÖZÉPISKOLA: Leskó Bertalan, villa­mos szakmacsoport, 1. hely, OSZTV (felk. tan. Magyar Imre-Turóczi Ferenc); Drahos Tamás, fizika, 1. hely, Mikola Sándor Országos Tehetségkutatő Fizi­kaverseny (felk. tan. Fejér Szabolcsné). FÁY ANDRÁS KÖZGAZDASÁGI SZAK- KÖZÉPISKOLA:Tolcsvai Tibor, pénzügyi ismeretek, 1. hely, OSZTV (felk. tan. Baranyi Istvánná); Bálint Kornélia, pénz­ügyi ismeretek, 2. hely, OSZTV (felk. tan. Baranyi Istvánná); Eszlári Nikolett, pénzügyi ismeretek, 3. hely, OSZTV (felk. tan. Baranyi Istvánná); Simon Ani­ta, pénzügyi ismeretek, 4. hely, OSZTV (felk. tan. Baranyi Istvánná); Bencsik Boglárka, gyorsírás, 4. hely (felk. tan. Czinguláné); Verba Andrea, gépírás, 1. hely (felk. tan. Szűcs Szilvia, Lajter Ferencné). DEBRECZENI MÁRTON SZAKKÉPZŐ ISKOLA: Molnár Ákos, pék-cukrász, 5. hely, SZKT (felk. tan. Visnyovszkyné Jászay Mária-Váradi Zoltánná). SZEMERE BERTALAN SZAKKÉPZŐ ISKOLA: Takács Norbert, villanyszere­lő, 2. hely, SZKT, Sipos Zoltán, villany- szerelő, 3. hely, SZKT; Szeifert Zol­tán, villanyszerelő, 5. hely, SZKT; Szincsák Róbert televízió- és videotech­nikai műszerész, 5. hely, SZKT; Dom- borőczky Attila, karosszéria-lakatos, 3. hely, SZKT; Szűcs Gábor, karosszéria- lakatos, 4. hely, SZKT; Veres Kriszti­na, fodrász, 3. hely, SZKT. Hirdetés Az ísm-mammsiMé segít Önnek, hogy AUTÓJÁT GYORSAN és KÖNNYEN ELADJA! A hirdetés megjelenik a beérkezést követő 10 napon belül. Hirdetése megjelenik a Hajdú-bihari Napló és a Kelet-Magyarország szombati oldalain is. _____ 1 megjelenés 1200 Ft! (Szöveg maximum 120 betűig.) □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ I □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□a □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□a □□□□□□□□□□□□□□□ □ □ □ □ □ □ Kijelentem: a fenti szövegben tudomásom szerint félrevezető, másokat hátrányo­san érintő információ nincs. Név:­— Telefoni­Lakcím: Aláírás:" j Címünk: Észak-Magyarország Hirdetési csoport. ( 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 3. I Hirdetését feladhatja a szelvényen irodánkban, vagy a (hirdetés dijának befize- , tését igazoló rózsaszín pgstautalvány mellékletével, levéli oen a kővetkező címre: * INFORM MÉDIA Kft. - 3501 Miskolc, Pf. 178. L S*r- • — — — ~ “ — — — — — — — — — — — — — — ÁLLÁSHIRDRETÉS Eurovám 2000 Vámügynökség Bt. felvételre keres l§ ggálDtaámpgéS §g®ftlp§íí(§g§§|] <§§ f pÉOütefisD [Rg(ü)d]@!t®2<§ tói IMBÉSÍJfeat Nyelvtudással rendelkezők előnyben. Tel.: 46/504-700 Fax: 46/504-701 Mobil: 06-20/391-1760, 06-20/934-3220 sa Pályázat A Nektártrade Méhész Szövetkezet pályázatot hirdet 0ii)fW(Si(§t6] munktkörbB. Elvárások: ► min. középfokú szakirányú végzettség, ► kereskedelmi, vezetői gyakorlat, ► jó szervezőkészség, vállalkozói szemlélet, ► saját gépkocsi. Előnyt jelent ► magasabb szakirányú végzettség, ► számítógép-, idegennyelv-ismeret, ► Miskolc vagy közeli lakhely. ► Iroda megoldható legyen. Pályázatokat rövid szakmai életrajzzal 2002. január 31-ig lehet beadni 3525 Miskolc, Árok út 30. címre. Ön is hirdethet az Északban! Keresse munkatársainkat! Berencsy Sándor Máté ® 46/502-900/3303,06-20/4115-265 Kurysné Torma Zsuzsa » 46/502-900/3314,06-20/3208-002 Oszterman Ferenc ® 46/502-900/3312,06-20/9671-344 Szászné Horváth Edit » 46/502-900/3311, 06-20/3830-043 Takácsné Hetei Vera * 46/502-900/3315, 06-20/9147-186 Köszöntse Ön is szeretteit « feüiií-jíiilH jjuajsáíi -bán és a % -bán! Jókívánságait feladhatja személyesen: Miskolc, Zsolcai kapu 3. sz. alatt található irodánkban, vagy postán, befizetést igazoló szelvénnyel címünkre: Eszak-Magyarország Miskolc, Zsolcai kapu 3. sz. Színes hirdetések ára: 2/25 (90x25 mm) óra: 700 Ft Színes hirdetések ára: 2/50 (90x50 mm) ára: 1 400 Ft GK METÁL Kft. 3600 Ózd, Tinódi út 36. Tel.: 36-48/572-195, fax: 36-48/476-442 Az építőipari generálkivitelezés. Acélszerkezetek, acélszerkezetes épületek kivitelezése. „A tapasztalatunkat adjuk..." A FLIRT TÁNCSTÚDIÓ ^irdalt 14 éves kortól fiúk, lányok részére. Bővebb felvilágosítás: 06-20/9974-164

Next

/
Oldalképek
Tartalom