Észak-Magyarország, 2000. február (56. évfolyam, 26-50. szám)

2000-02-15 / 38. szám

2000. február 15., kedd Tóth Eszter (16) miskolci gimnazis­ta szabadidejében leginkább énekelni és táncolni szeret. Fotó: Séllei Zsolt Vízi vidámpark epul Godon Göd (MTI) - Egyedülálló óriás vízi vi­dámpark építéséről írt alá előszerződést Göd vezetése egy olasz befektető céggel.- A küszöbönálló megállapodás szerint a kétmilliárd forintos beruházáshoz a he­lyi önkormányzat bérbe adja a tulajdoná­ban lévő, hajdan ifjúsági táborként funk­cionált négy hektáros, Duna-parti területet - mondta Szegedi Sándor, Göd polgár- mestere. Itt hajókikötőt, strandot, delfináriumot, fókashow-nak helyet adó medencét kíván­nak építeni, úgynevezett kalandcsúszdák­kal és különféle éttermekkel. A terv szerint a naponta több ezer ven­dégnek szórakozást nyújtó létesítmény májustól-szeptemberig tart majd nyitva. Az építkezés várhatóan még az idén el­kezdődik. Agg érsek letartóztatása Peking (MTI) - Kínában letartóztatták a Peking által el nem ismert római katoli­kus egyház 80 éves érsekét, aki már csak­nem 30 évet ült börtönben - jelentette hét­főn egy amerikai központú alapítvány. A rendőrség körülbelül 150 rendőr se­gítségével február 10-én Fucsouban letar­tóztatta John Jang Su-tao érseket. A vá­ros az ország délkeleti részén elterülő Fu- csien tartomány székhelye. A kínai val­lásügyi hivatal azt állította, hogy nem tud a letartóztatásról. Jangot 1955-ben életfogytig tartó börtön- büntetésre ítélték, mert nem volt hajlandó megtagadni a római pápát, és együttmű­ködni a Peking által létrehozott és állami ellenőrzés alatt álló egyházzal, a Kínai Ha­zafias Katolikus Szövetséggel - közölte a Kung bíborosról elnevezett alapítvány. Jangot 1981-ben szabadon bocsátották, de 1988-ban ismét letartóztatták, és há­romévi börtönre ítélték. Ezen kívül szám­talanszor őrizetbe vették. A római katolikus egyház üldözött hí­vei szerint a hatóságok tavaly nyár óta sokkal erélyesebben lépnek fel azok ellen, akik nem az állam által létesített temp­lomban tartanak istentiszteletet, imádsá­got. A katolikusok beszámoltak arról, hogy a hatóságok felgyújtottak vagy fel­robbantottak több illegális templomot. ISlAMMMMSliai Napról napra 16 London, Toronto, Térni, Phila­delphia, Wellington, Bangkok (MTI) - A világ számos pont­ján szerelmespárok ezrei es­küsznek örök hűséget egy­másnak február 14-én, Szent Bálint (Valentinus) napján. Torontóban, a Niagara-vízesés tőszomszédságában kétszáz pár esküdött örök hűséget egymás­nak hétfőn. A ceremónia részt­vevői közül mintegy hatvan pár újította meg korábban tett es­küjét. Az est fénypontja a szí­veket, egymásba fonódó gyűrű­ket és virágokat formáló tűzijá­ték volt. Philadelphiában huszonhárom éven keresztül varázsolt mosolyt egy Bemard Goodheart nevű bí­ró az előtte megjelentek arcára. A bíró - akinek neve jószívűt je­lent - 1977 óta, minden év febru­ár 14-én házasságkötések lebo­nyolításával szerzett megbecsü­lést nevének a városházán. Idén véget ért a bíró jószolgálati kül­detése, miután Goodheart beje­lentette: hetvenéves korában visszavonul. Thaiföldén különleges helyszí­nen tartott esküvőkkel ünnepel­ték a szerelmesek napját: ki víz alatt, ki magasvasúton mondta ki a boldogító igent. Új-Zélandon igen ellentmondá­sosan viszonyulnak a lányok és asszonyok Szent Bálint ünnepé­hez: megsértődnek, ha szerelme­sük nem ajándékozza meg őket valamivel e jeles napon, de ugyanakkor túl giccsesnek és eskütételt abban a templomban tartották, ahol a legendás óke­resztény mártír földi maradvá­nyait őrzik. A szerelem érzése örök, nem változik. Jó példa erre az a több mint ötszáz éves levél, amelyet egy Margery Brews nevű angol hölgy írt vonakodó szerelmesé­nek, John Pastonnak 1477. febru­ár 14-én. A levél mondanivalója igen egyszerű: ha igazán szeret­nél engem, elvennél feleségül. A házasságkötést a hozomány körü­li problémák késleltették. A Nor- folkban íródott levél tanúsága szerint a lány édesanyja nem tu­dott több hozományt adni leányá­val, és ezért az ifjú vonakodott el­venni szerelmesét. De végül győ­zött a szerelem, Páston elvette imádott hölgyét, és két fiuk szü­letett. A levél tavaly került elő a British Library levéltárából. A nagyközönség márciusban tekint­heti meg először. A számos Bálint-legenda közül a Reuters szerint a leghihetőbb az, hogy Valentinus püspököt ki­végezték, mert dacolt II. Claudi- us római császárral, aki betiltot­ta a házasságkötést, mert attól tartott, hogy a férfiak nem fog­nak katonáskodni, hanem in­kább otthon maradnak a felesé­gük mellett. Legendája szerint kivégzése előtt a börtönőr vak lá­nyának visszaadta látását. A lánynak írt levelét a „Te Valenti­nod” aláírással zárta - így vált ez az üzenet világszerte ismertté és a Bálint-napi üdvözletek leg­kedveltebb szövegévé. A jelkép örök marad reklámízűnek tartják a Bálint-na­pi szokásokat. Szent Bálint szülővárosában, Termiben kétszáz olasz szerelmes­Fotó: APA/EPA pár gyűlt össze vasárnap, hogy ígéretet tegyen a város püspöke előtt: még ebben az évben hivata­losan is összekötik életüket. Az Valentin nap: a szerelem nem változik Elhunyt Schulz, Snoopy megalkotója Snoopy gyászolja megálmodóját (kis képünkön Charles M. Schulz) Fotó: apa/epa San Fransisco (MTI) - Elhunyt a világszerte kedvelt Pea- nuts-képregényfigurák meg­teremtője, az amerikai Charles M. Schulz. % A 77 éves művészt álmában érte a halál a kaliforniai Santa Rosá- ban fekvő házában - közölte fia, Craig Schulz. Az általa megálmodott képre­gényhősök, Charlie Brown, ba­rátai és Snoopy kutya viszontag­ságai a földkerekség minden ré­szén évtizedeken át rabul ejtet­ték a humoros rajzok kedvelőit. A karikaturista januárban jelen­tette be, hogy nem folytatja to­vább a rajzsorozatot. Ezután ra­jongók képeslapjai és levelei árasztották el, ahogyan a vas­tagbélrákban szenvedő rajzoló még pénteken elmondta. A rádiónyilatkozatban megerő­sítette: olyan elhatározásra ju­tott, hogy abbahagyja a Peanuts- figurák történeteit. Bevallotta, nem volt tisztában azzal, hogy Charlie Brown és barátai ka­landjaival mennyi emberhez szólt szerte a világban. A kari­katuristát a búcsúztatóként hangzó méltatások sem tántorí­tották el. A művész mindössze annyit mondott: - Örülök, hogy mindezt megérhettem. Schulz több kisebb szélütést kapott egy novemberi, sürgős­séggel végrehajtott hasi műtét során. Egyes beszámolók szerint nehezére esett a beszéd és a dol­gok felismerése, ezért már nem tudta elképzelni, hogy valaha új­ra rajzoljon. A Peanuts első tréfás rajzsoro­zata 1950. október 2-án jelent meg, és ezzel kezdetét vette Charles Brown és barátainak diadalmene­te. Történetüket összesen 68 or­szágban nyomtatták ki. Schulz egy nappal azelőtt halt meg, hogy közzétették volna utol­só, saját kezűleg készített rajzso­rozatát. Ezen Snoopy látható író­gépe előtt a többi Peanuts-flgurá- val, amint megköszöni kedves barátainak, hogy támogatták. A művész személyesen január 3-án búcsúzott el rajongóitól a naponta megjelenő Peanuts-kép- regényújságban, amely szívügye volt. A lapban egy záradék ga­rantálta, hogy senki más nem rajzolhatja alakjait. Munkájáról egyszer így vallott: „Miért kom­ponálnak a zeneszerzők szimfó­niákat, és írnak verseket a köl­tők? Mert enélkül nem lenne ér­telme az életüknek. Ezért rajzo­lok én képregényeket.” Dávid Oddsson izlandi miniszterelnök bejelen- országa egykama- larlamentjében, hogy a nemzetközi hír­névnek örvendő énekes­nő, Björk térítésmente­sen megkaphatja a jelen­leg állami tulajdont ké­pező Ellidaey lakatlan haszonélvezetét, két négyzet- kilométer kiterjedésű festői sziget Izland nyu- partjai előtt terül el, Stikkisholmur helység­től tíz kilométerre. Björk igen sokat tett az ország népszerűsítéséért -jelentette ki Oddsson a törvényhozásban. A 33 éves, izgalmas hangú Björk 1997-ben az Északi Tanács zenei díját nyer­te el. Fotó: APA/EPA Bowie és Imám gyermeket vár London (MTI) - Dávid Bowie és szupermodell felesége, Imám augusztusra várja első közös gyermeke megszületését. Az ötvenhárom éves rock­sztár és a negyvenes évei köze­pén járó hitvese repesett a bol­dogságtól, amikor értesült az eseményről. Úgy tervezik, hogy kevesebbet fognak dolgozni, mert elegendő időt akarnak szentelni a kis jövevénynek - mondta szóvivőjük.- Hosszú és türelmes várako­zásban éltünk, de Imám és én a legtökéletesebb körülményeket akartuk megteremteni a bébi számára. Nem akarom, hogy agyondolgozzuk magunkat a gyerek életének első pár évében - állt Dávid Bowie közlemé­nyében. Hirdetés Szalon: 46/358-070 Szerviz: 46/324-008 Gazdagabb felszereltség, kedvezőbb ár! Daewoo Lanos 1.5 S • Szervokormány • Központi zár • Elektromos ablakemelő Borsodi Autójavító Kft. Miskolc, Zsolcai kapu 3.

Next

/
Oldalképek
Tartalom