Észak-Magyarország, 1999. május (55. évfolyam, 101-124. szám)

1999-05-03 / 101. szám

A vízkár ellen Támogatás és hitel az ár- és belvízká­rosultaknak /2 Kettős könyv Kassa és Miskolc közös könyve 160 oldalon /8 Lehangolva Kedvetlen játéko­sok és szurkolók a DFC-meccsen /9 IDŐJÁRÁS: Változékony idő Nappal 7-12 °C Éjszaka 20 - 25 °C ÁRA: 32 Ft, előfizetőknek: 23,10 Ft 1999. május 3., hétfő 55. évfolyam, 101. szám Megjelenik: 54 000példámban Tornádó erejű szél söpört végig Szikszón Szikszó, Sály (ÉM) - Tegnap a kora délutáni órákban tomboló - óránkénti 150 kilométeres sebességű - tornádó­szerű szél söpört végig Szikszón, meg­rongálva több lakóházat. Ugyancsak délután hatalmas felhőszakadás zúdult Sályra, a víz elárasztott három utcát. Szikszón tornádó erejű szél söpört végig három órakor. A jégesővel, zivatarral kí­sért szélvihar háztetőket emelt a magas­ba, tűzfalakat, fákat döntött ki és cserép­hulladékkal borította be a város nagy ré­szét. A helyszínre érkező tűzoltók a forga­lom biztosítása érdekében az utakra dőlt fákat távolították el, és mint elmondták, több helyen a villanyvezetékek is megron­gálódtak, így az ÉMÁSZ szakemberei is a helyszínre érkeztek. A kár mértékéről tegnap lapzártánkkor még nem volt hiva­talos becslés, egyes vélemények szerint azonban a pusztítás mértéke meghaladja a több tízmillió forintot. 'Sályban - mint a mezőkövesdi tűzoltók­tól megtudtuk - szintén délután a min­tegy félórás felhőszakadás következtében megáradt a Sályon átfolyó patak és rövid idő alátt félméteres víz borított el három utcát. A Ságvári, a Rózsavári és a Tavasz utcákban lévő otthonok szuterénjeit, pin­céit elöntötte a víz, több telefonoszlop ki­dőlt, megrongálódtak a telefonvezetékek is. A kevéssel két óra után riasztott tűzol­tók feladata ezúttal az volt, hogy közel 30 otthonból kiszivattyúzzák a vizet és, — a lakosság segítségével - homokzsákokkal megerősítsék a patak gátját. A pusztítás nyomai Szikszón Fotó: Bujdos T. ÉSZAK-MAGYARORSZÁG LAPKIADÓ KFT ® 3501 Miskolc, Postafiók 351 ® (46)414-022 Elkövették Az ismertté vált közvádas bűncselekmények száma Borsod-Abaúj-Zemplén megye (1998) személy elleni I 1 Hl közlekedési 1 617 közrend elleni 4 407 gazdasági 543 forrás: KSH - Grafika: ÉM Két önálló településsel gyarapodott a megye Berente, Farkaslyuk (ÉM - SZN) - Szombat óta két tele­püléssel többet számlál Bor­sod-Abaúj-Zemplén megye. Berentén ezt egyelőre sze­rény körülmények között ün­nepelték. Berente és Farkaslyuk a köztár­sasági elnök döntése értelmében szombat óta önálló település. Az önállóság azonban relatív, hi­szen az önkormányzati választá­sokat még ezután írja ki a két, kemény válófélnek ígérkező vá­ros, Kazincbarcika és Ózd. Berentén szombaton megtar­tották az első önálló majálist és a községgé válás ünnepét. Pénz nem volt az ünneplésre, de volt kulturális műsor és végül bál is kerekedett. Közel 200 ember vo­nult gyertyákkal és mécsesek­kel az ügyet elindító, nemrégi­ben elhunyt Szabó Barnabás sírjához.- Ünnepelünk, de az egyik szemünk sír - mondta Varga Bé­la, a berentei válást előkészítő bizottság tagja. - Szabó Barna­bás volt az ügyünk mozgatóru­gója. Azt mondta, mindenét kész feláldozni Berente önállóságáért és végül az életét áldozta. Eddig elméletben harcoltunk, mostan­tól kezdődik a gyakorlati birkó­zás, s jól tudjuk, ez az időhúzás időszaka is lesz. Talán július-au­gusztusban feláll az önálló ön­kormányzat, amelynek még sa­ját rendeleteket kell alkotnia, s csak ezek alapján lesz bevétele. Ma még senki sem tudja mennyi az a világgá kiabált „rengeteg” iparűzési adó, és úgy néz ki, hogy az idén még minden fillé­rünket a barcikai önkormányzat fogja kezelni. Hogy jövőre az idei adóból arányosan mennyi illet bennünket, s azt hogyan hajtjuk be, talán csak a jövő év második felében derül ki. Templomszentelés, tí zenhét hónapja pusztult el a lángok- bán, tegnap pedig ünnepélyesen fel­szentelték a miskolci deszkatemplo­mot, A tetemvári nefowáátvs gf ülake zet t^fthona áz összefogásnak köszcín- Ip1' het&mrha.isiliétű'ígi pompájában tündököl. /3 Fotó: Bujdos Tibor 1 Tíz éve „másodszor város” A bányász fúvósok térzenét adtak Fotó: végh Csaba Sajószentpéter (ÉM) - A térze­nétől a fáklyás felvonuláson át a tűzijátékig számos ünnepi és szórakoztató program várta pénteken az idén tíz éve városi rangot kapott Sajószentpéter la­kóit, akikkel együtt ünnepelt Ódor Ferenc, a megyei közgyű­lés elnöke és a lengyel testvér- város, Kobior delegációja is. /2 Milosevic tárgyalási elvei Belgrád (MTI) - Slobodan Milo­sevic jugoszláv elnök Jesse Jackson neves amerikai közéle­ti személyiséggel folytatott belg­rádi megbeszélésén kifejtette, hogy milyen négy elv alapján képzeli el a jugoszláv válság tárgyalásos rendezését. Ezek az elvek: a háborúskodás és mindenféle erőszak azonnali beszüntetése; minden jugoszlávi­ai menekült hazatérésének lehe­tővé tétele, függetlenül a mene­kült nemzetiségétől és vallási ho­vatartozásától; széles körű auto­nómia biztosítása Koszovónak Szerbia határain belül, az összes koszovói polgár és nemzetiség tel­jes egyenjogúsága alapján; ENSZ- misszió fogadása Koszovóban. /2 majális - a parkban. kerülnek a majálisok. Bár a sz Sör, virsli, mondják, ha szóba szinte kivétel nélkül minden tele­pülésen megrendezett nagy szabadtéri mulatságoknak valóban elengedhetetlen kellékei ezek, a lényeg nem ez. Hanem hogy együtt ünnepelünk. És ez segítheti a szakszervezetek célját is, hiszen a munka ünnepe valójában az érdekérvényesítés nagy akciónapja lenne. /2-3 Fotó: Bujdos Tibor Ünnepeltek az ország tűzoltói Miskolc (ÉM - SZN) - Miskol­con tartotta országos küldött- gyűlését tegnap a Magyar Tűzol­tó Szövetség, s megyénk székhe­lyén rendezték az országos Szent Flórián napot is annak tiszteletére, hogy 125 éve alapí­tották a Miskolci Önkéntes Tűzoltó Egyletet. Az egész napos rendezvény délelőttje ünnepi hangulatban zajlott, míg a dél­után a látványos szakmai bemu­tatóké, a felszabadult szórakozá* sé volt. /3

Next

/
Oldalképek
Tartalom