Észak-Magyarország, 1998. szeptember (54. évfolyam, 204-229. szám)

1998-09-01 / 204. szám

I '-‘l A falu legerősebb embere, és a le­robbant autók /6 Yíízz©Bfsáisc Tűzzománcosok a sarokról - és Denverből /7 Vadászat Új terület, új bérlők, kevesebb orvvadász /8 I Hétperces T|Egy tartalommal és y* **jn gólokkal megtöltött rajS"™meccs után /II Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén napilapja ÁRA: 32 Ft, előfizetőknek: 23,10 Ft 1998. szeptember 1., kedd . 54. évfolyam, 204. szám ft—ttt •/ . / ' a DAX,Dow Jones és Nikkei (1998.0701-1998.0828.) .5600 ■■:rrrT-r— 66» 1. • ■JWaa_____. 5<V;Tl097.12 3O, SOM 249.69 4 too , 07.20 6171,43 0828 4 953,54 ,07.01 W A 9 040,$7^ 1997,12.31. ,7 90025 8165,99 tesoo | ’0ÍWÍ>i 16 000 I, 07jÓ1 * 15600 jíG 362,89 15000 I* .......... 1 4500 :úg97 |22C HÓM I {15 25ö,7‘ imo 15406,34 13 915,63 Tőzsdei elemzés a 8. oldalon. Tőzsdeindexek alakulása IDŐJÁRÁS: változékony idő Nappal 19-24 °C ^ Éjszaka 6-11 °C \ Ma kezdődik a vadonatúj tanév Miskolc (ÉM - Hl) - A napok­ban rendezett évnyitók nem­csak egyszerűen egy új tanév indítását jelzik. Vadonatúj év kezdődik: indul a NAT, vagyis a Nemzeti aiaptanterv. Gázrobbanás történt tegnap Sajólá- don. Az eset feltételezhető okozóját súlyos égési sérülésekkel szállították kórházba, a családi ház további lakói közül csak a fia­talasszony sérült meg, azonban átmeneti­leg hajléktalanná vált a négytagú család. Riportunk a 3. oldalon. Fotó: Séllei Zsolt • Új IC-k. Az ország fővárostól legtávo­labbi részét, Szatmári is bekapcsolja az InterCity-hálózatba szeptember elsejétől a MÁV Rt. A Budapest-Nyíregyháza kö­zött közlekedő IC-járatokat Nyírbá- tor-Mátészalkán át Fehérgyarmatig meg­hosszabbító InterPici vonalszakaszt hét­főn mutatták be az utazóközönségnek. • Szakképző tanévnyitó. Az 1998/99-es tanév vízválasztó lesz a hazai szakképzés­ben, mert az Európai Unióhoz való csatla­kozás kapcsán a most kezdő diákoknak már egy szélesebb foglalkoztatási piacra kell felkészülniük - hangsúlyozta Bene­dek András, az Oktatási Minisztérium he­lyettes államtitkára a szakképző iskolák hétfőn Jászapátin megtartott országos tanévnyitóján. • Új Siemens-gyár. A szombathelyi Clau­dius Ipari Park területén építi fel újabb gyárát a Siemens Matsushita - jelentették be a cég képviselői hétfőn. A cég jelenleg 880 dolgozót foglalkoztat a vasi megye- székhelyen, és a fejlesztéssel újabb hat­van embernek adnak majd munkát. Ma a megyében mintegy 79 300 általános iskolás - köztük több mint 10 ezer elsős és hozzáve­tőleg 38 ezer 300, középfokú ok­tatásban részt vevő diák kezdi meg az új tanévet. A legtöbb is­kolában tegnap vagy az elmúlt hét végén tartották az évnyitó­kat. Az ünnepi ruhába öltözött tanulók számára véget ért a nyár: szeptember elseje már ta­nítási nap. Több szempontból is új ez az iskolaév. A pedagógu­sok minden intézményben a frissen készült helyi tanterv alapján kezdik meg munkáju­kat. Az általános iskolák első és hetedik osztályában pedig már a Nemzeti alaptanterv előírásai szerint tanulnak a gyerekek. Akik a NAT alapján kezdik meg, illetve folytatják tanulmá­nyaikat, már nem nyolc, hanem tíz évfolyamot kell elvégezniük. A szakképzés is másként alakul, minta megszokott: a szakmun­kásképző intézetekben és szak- középiskolákban továbbtanulók Tanévnyitó a miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskolában. Egy egészen új tanév. Fotó: Farkas Maya most még nem, csak 16. illetve 18 éves koruktól kezdhetnek szakmát tanulni. Új lesz ez a tanév diáknak, tanárnak egy­aránt. És - habár még csak most kezdődik - újdonság az is, hogy véget érni az eddigi gya­korlathoz képest egy héttel ké­sőbb, június 18-án fog. Az iskolaévet tegnap a mis­kolci Földes Ferenc Gimnázium­ban Kávássy Sándor, a Környe­zetvédelmi Minisztérium politi­kai államtitkára nyitotta meg. A Fráter György Katolikus Gim­názium tegnapi évnyitó ünne­pi miséjét Seregély István egri érsek celebrálta, és az intéz­mény új tornatermet is ava­tott. Erről a 3. oldalon számo­lunk be. Á es „Fényes” emlékezés a nagy árvízre __ régészek __ modern ember, a mályi Öreg-hegyen folyó fel­tárás különös jelentőségét az adja, hogy az a középső- és a felső-kőkorszak közötti átmenetet biztosítja. írá­sunk az 5. oldalon. Fotó: S.Z. Tisztázatlanok a megfigyelések Budapest (MTI) - Az Or­szággyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának tegnap délután megtartott zárt ülésén nem tisz­tázódtak a Fidesz-Magyar Pol­gári Párt vezető politikusaival és családtagjaikkal kapcsolatos adatgyűjtésre vonatkozó érdemi kérdések - ez derült ki azokból a nyilatkozatokból, amelyeket a bizottsági ülés résztvevői ad­tak az újságíróknak a tanácsko­zást követően. Nem került nyilvánosságra, hogy ki és kinek a megbízásából végzett adatgyűjtést, mint ahogy az sem világos, hogy törvényte­len volt-e az eljárás. Részletek a 2. oldalon. Miskolc (ÉM - SzK) - A 120 év­vel ezelőtti miskolci árvíz Szent Anna templom előtti emlékmű­vénél tartott koszorúzást tegnap délután Az Emberért és Miskol- cért Alapítvány kuratóriuma, az alapítványhoz csatlakozott társadalmi szervezetekkel, egye­sületekkel és jogi személyekkel karöltve. Este kis ünnepség ke­retében - melynek előadója Ko­bold Tamás polgármester, Za- char Géza kanonok és Leskó György őrnagy, a városi polgár- védelmi parancsnok volt - átad­ták az emlékművet megvilágító lámpatestet. Az alapítvány az árvíz több­száz áldozatára való megemléke­zéshez kapcsolódóan az idén im­már nyolcadik alkalommal tar­tott pályázati díjkiosztó ünnep­séget. A Kós-hgzban rendezett összejövetelről, a díjazottakról lapunk 5. oldalán olvashatnak. Szita Lajos, az alapítvány kuratóriumának elnöke, és Aradi Mária kuratóriumi titkár az emlékműnél Fotó: Vajda János ■ , Ifitet ­I Elszakadt a „cérna” Széttépte hitelkérelmét a vevő, amikor harmadszori nekirugaszkodásra végül az derült ki a számára, hogy mégsem élhet az OTP áru- vásárlási gyorskölcsönével. Lapunk utánajárására pe­dig az derült ki: az akciót bemutató tájékoztató füzet nem tartalmaz minden ap­ró részletet, a szóbeli infor­málásra viszont nemigen jut sem idő, sem ember. A kölcsönnel foglalkozó ügyintézőktől azonban el­kérhető az OTP részletes üzletszabályzata... írásunk az 5. oldalon. Fotó: Bujdos Tibor

Next

/
Oldalképek
Tartalom