Észak-Magyarország, 1991. december (47. évfolyam, 282-305. szám)

1991-12-07 / 287. szám

1991. december 7., szombat ÉSZAK-MAGYARORSZÁG 11 APRÓHIRDETÉSEK expressz Elcserélném 4 éves Dáciámat, 12 éves UAZ-omat fiatal UAZ- ra. Cím: Sárospatak, Habán út 6. __________ V ilágosbarna törpe tacskót találtunk. Ér­deklődni a 71-437-es telefonon.____________ 1 000 fm 1,5-es drót­fonat eladó. Kovács András Novajidrány, Kitűnő szülőktől törzskönyvezett, más­fél éves komondor szuka kutya és egy bejárati fakapu sür­gősen eladó. Érdek­lődni az esti órákban a 80-506-os telefonszá­m o n.___________________ Lábára méretes, egye­di csizmát, cipőt ké­szítek. Berekalja, Eper út 72. ________________ D íjazott szülőktől törzskönyvezett Chow- Chow kiskutyák el­adók és előj egyezhe­tek. Érd.: Kállai, Ar- nót, Alkotmány u. 9. Tel.: 21-328. _____ O lcsó, kilós ruhá­zati vásár lesz de­cember 9-én, hétfőn 7—18 óráig az Ady Művelődési Házban. Minden szombaton és vasárnap, december hónapban — decem­ber 8-a kivételével — az Amfora Raktárüz­let teljes áruválaszté­kából. Miskolc, Bese­nyői út 16. Telefon: 46/42-011, ______________ F atelepünkről, ked­vező áron: lambéria 399 Ft/rn2 + áfa, fű­részelt gerenda, szaru­fa, deszkák 15—17 ezer Ft/m3 + áfa. Most sze­Vonalfúrógépet ke­resek megvételre (mo- torblokkcsapágy-hely fúrásához). Zsigó, Debrecen, Povolny F. u. 15. Telefon: (52) 30-495. * 156548/10K* AKCIÖ! Commodore 64 számítógép 15 200 Ft, Funai műholdve­vő 31 500 Ft. STAR shop, Ady E. út 3. sz. (Ady-hídnál). Telefon: (46) 43-733. Edelény, Tóth Árpád út 6. Kereskedők, viszont­eladók ! Kevés tőké­vel megtöbbszörözhe­tik árukészletüket, ha belépnek az Álba—24 Kft,, cipő- és cipőtar- tozék-értókesítő háló­zatába. 5 hónapos rész­letfizetés ! Érdeklődni a 22/16-520/217-es tele­fonon. házhoz szállítás. 66-729. karácsonyra ajándékba, igé­nyes nyugati—ma­gyar DIVATÁRUK, BIZSUK, a „KLASZ- SZIS”-BÖL: (Széche­nyi u. 8. sz. alatti ud­varban, Pátriával szemben.) _____________ J UKI (ipari) varró­gép-, overlock-bemu- tató és -vásár. Iroda­gép, Miskolc, Szeme­re út 17. Telefon: 46/ 46-499.__________________ A mfora Kereskedel­mi Rt. Miskolc, Ba­ross Gábor út 13—15. sz. alatt lévő minta­termének bérleti jo­gát átadja. A bérle­mény 175 négyzetmé­teres, komfortos. Ér­deklődni a 46/42-011- es telefonon. ÁRENGEDMÉNYES lakásvásárlási LAKÁSÉPÍTŐ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ kft. A LAKÉRT KFT.-NÉL. (Szoc.-pol., OTP- és részletfize­tési kedvezmény is igénybe vehető.) KAZINCBARCIKA, DÖZSA GY. U. félkész sorháziaké« + garázs SZERENCS, SZABADSÁG U. félkész sorházlakás alapja SALGÓTARJÁN, ÁPRILIS 4. KRT. félkész sorházlakás MISKOLC, GYŐRI KAPU 60. PSZT. 1. (iroda céljára Is alkalmas) 2 100 000 Ft 430 000 FI 1 800 000 FI 1 150 000 Ft EGYÉB SZOLGÁLTATASAINK: — ingatlan-értékbecslés és -forgalmazás, — betonacélgyártás, -szerelés, — ácsszerkezetek gyártása, kivitelezése, tetőfedés, — TRANSPORT-betoneladás, ÉRDEKLŐDNI: Miskolc, Május 1. telep. Telefon: 69-104. MISKOLCON, NYUGATI BALÁS RUHÁK VASARA, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban (Felszabaditék u. 11.) DECEMBER 9-én, 10-én és 11-én 8-tól 18 óráig. LÍZING már 0,82-101 Gyors, rugalmas ügyintézéssel nálunk kösse meg lízingszerződését! EXTRA KEDVEZMÉNY! Gcnerál-Atlantic Kft. 1119 Budapest, Sopron u. 40. Telefon: 161-2951 Fax: 161-3569 Üzenet: 133-9661 Vasútinodellezök! TT-terepasztal kedve­ző áron eladó. Érdek­lődni a 46/48-023-as te­lefonom _______________ M iskolctapolcán egész évben üzemelő árusítópavilon eladó. Leveleket: ,,Start—92. 222012” jeligére a hir­detőbb_______________ G yűjtő vásárol an­tik komódot, vitrint, sokfiókos szekrényt, festményt, faliórákat. Legyesbénye, Petőfi út 1/A. Tel.: 06-41-31-130. Gyártótelepünkön állandóan kapható kü­lönböző méretekben többszörcsavart drót­fonat (csibeháló). Ér­deklődni : Révdám Szövetkezet, Révle­ányvár, Ipartelep. Te­lefon : Riese 68. 1 zentatív kivitelben, 1 japán szintetizátor és sóz-j°ICS,’ . K“p°.si 9í' nagyteljesítményű u- 4R- Tel” 56"478' 83- tangóharmonikn el- 910. adó. Tel.: 63-974. YVartburgosok, fi­adás-vétel [ Tűzifa, rövidre da- gyelemI . Limouslnhoz ■ «„isoiDo odo iTfin 4- és Combihoz 10 álla­potú kaszni, ülések, alváz, sebességváltó, féltengely, önindító, generátor, hűtő, min­denféle szélvédő, ka­rosszériaelemek és egyéb alkatrészek (be­szereléssel is) eladók. Érd.: Szikszó, Gaga­rin u. 1. Trencsényi. Tokaj-hegyaljai óbo- rok, száraz, félszá­raz, szamorodni el­adó. Miskolcon ház­hoz szállítva is. Ér­deklődni a 25-360-as telefonszámon. _ 160—180 kg-os hízott sertések eladóik. Wes­selényi u, 65.________ KARÁCSONYI RE- DÖNYVASAR! Re­dőny 1790 Ft/nm. Re­luxa 990 Ft/nm. Har- mónikaajtó 3800—4500 Ft/db. Tel.: 62-257. lárml MÁRVÁNNYAL TEGYE SZÉPPÉ OTTHONÁT! Akció! 1991. december 2-től megkezdjük exportminőségű termékeink belföldi értékesítését. SYMAR falburkoló lapok különböző méretekben: + csak 0,7 cm vastag és csempeként ragasztható minden felületre! VILÁGSZÍNVONALÚ MINŐSÉG, KEDVEZŐ ARAK! EGYÉB TERMÉKEINK: + 1, 2 cm vastag padlóburkoló-lapok, lépcsők, párkányok, kandallók és carrarai márvány síremlékek, ♦ vállaljuk egyedi termékek készítését is. ÉRTÉKESÍTÉS: munkanapokon 7-től 17 óráig, szombaton 8-tól 12 óráig. Az Agrotiss Kft. telephelyén: 4030 Debrecen, Diószegi u. 3-5. sz. Telefon/fax: 10-701 Telefon: 19-737 ZF-cs, 1300-as Lada, vonóhoroggal eladó. Tel.: 76-533. Elfogadható áron el­adásra felkínálunk 1 db üzemképes Ikarus 211-es autóbuszt, le­járt műszaki vizsgá­val. Érdeklődni: Rév­dám Szövetkezet, Rév­leányvár, Ipartelep. Telefon : Rlcse 68. __ T rabant Combi, egy­éves, kétütemű, ga­rázsban tartott eladó. Érdeklődni a 80-160- as telefonszámon. Opel Ascona 1,6 s Lux típusú személy- gépkocsi kifogástalan állapotban eladó. Ér­deklődni a 61-569-es telefonon,, 18 óra után. 3 éves, most vizs­gázott Trabant eladó. Érdeklődni: 21-352, vagy 42-836. _______ M TZ 50-es traktor 2 év műszakival el­adó. Érd.: Vincze Bé­la, Rudabánya, Dózsa út 17.__________________ O pel Omega Kara­ván 2,3 D, tengerkék színű,. 3 éves autó el­adó. Érdeklődni nap­közben a 49/11-015-ös telefonszámon, este pedig a 49-11-098-as te­lefonszámon lehet. S—22-es, DAF-fül- kés, 24 t Rába nyer­ges, ponyvázott pót­kocsival, szerződéssel eladó. Érd.: (46) 47-671. Platós ZUK. 1986-os kiadású sürgősen el­adó. Bőcs, Munkácsy M. 53.________________ A RO dízel, 4X4-es. bontott állapotban el­adó. Mátyus László. Hernádkak. Lenin út 5. sz,___________________ R enault 5 megkímélt állapotban, ’82-es év­járatú és 1300-as Lada ’85-ös évjáratú, ol­csón eladó. Tel.: 20- 160, 16 óra után. 400-as YAMAHA na­gyon olcsón eladó. Ér­deklődni: Engels 54. VII/3. (46) 63-067. OLTC1T, 1 éves, fe- hér, 14 000 km-rel, ki­fogástalan állapotban eladó. Érd.: 43-092, 16 óra után. ____________ O lcsó áron eladó IFA — vizsgázatlan —. Miskolc, Németh Ist- ván 29,________________ L ada Samara, ötaj­tós, egyéves, megkí­mélt állapotban, igé­nyesnek eladó. Érd.: az esti órákban, 29-732 telefonon. ingatlan Nyíregyháza belvá­rosában 78 négyzet- méteres, földszinti, 85 százalékban kész tár­sasházi lakás áron alul eladó. Érdeklőd­ni : Szabolcsi, Kálló- semjén, József A. u. 10. (415694) Vatta központjában szoba-konyhás ház sürgősen eladó. Ér­deklődni lehet: 06-40- 35-187, vagy Ernőd, Deák út 14. sz. alatt. Miskolc környéki, 3 szobás, központi fű- téses, telefonos csalá­di ház, 54 négyzetmé­teres üzlethelyiséggel eladó. Padlástér be­építhető. Gáz az utcá­ban. Érdeklődni: Sa- jókeresztúr, Petőfi út 55. Tel.: 21-299. _______ V endéglátósok figye­lem ! Kazincbarcikán jól bevezetett vendég­látóipari egység több évre bérbeadó. Ér­deklődni este 6—8 óra között a (46) 72-332­es telefonon. __________ G arázs eladó a Hoff­mann Ottó úton. „Ja­vításra szorul 313209” jefligére a kiadóba. Kiadó az Üttörőház mögött másfél szo­bás, szépen berende­zett lakás, gyermek­telen házaspárnak. Érdeklődni az 50-370- es telefonon, egész nap. _______________ F elsőzsolca központ­jában 1644 négyzetmé­teres megosztható te­lek eladó. Érdeklőd­ni: 46/83-015, vagy Jó- zsef Attila 11. Karácsonyra vásá­roljon 55 nm-es, bel­városi, miskolci örök- laikást. Tel.: 29-247. Raktárnak és telep­helynek alkalmas há­zas ingatlan a belvá­rosban eladó. Érdek­lődni telefonon: 46-871, este, 72-502. __________ E ladó a Selyemréten 43 nm-es, társasházi öröklakás, gázos, par­kettás, egyszoba-lakó- konyhás. Tel.: 41-312. Cím: Selyemrét úit 34. II/3. Érdeklődni 16 óra után.__________________ A utóra cserélem ér­tékegyeztetéssel vagy eladom Egyetemváros fölött lévő zártkerti ingatlanomat hétvégi házzal, pincével. Te­lefon: 21-884.________ G yőri kapuban, a Szinva-parton új ga­rázs eladó. Érdeklőd­ni a 77-317-es telefo­non, 15 óra_után.___ A saját tulajdonú Sport presszó Nagy- csécsen eladó. Érdek­lődni szombat, vasár­nap 9—12-ig a hely­színem________________ Bérbe adnék irodá­nak használt, 110 nm- es építményt. Szabad terület, ipari áram van. Panelgarázs el- adó. Tel.: 77-192, Mezőkövesd, Zsóri- gyógyfürdőn, Csipke u. 11. alatt kertes, té­liesített, összkomfor­tos nyaraló igényes­nek 1,6 millióért el­adó^ JT^1l2_46/66-305^ Eladó 3 szobás, 2 szintes, összkomfor­tos új családi ház, Dédestapolcsóny, Jó­kai u. 5. sz. Érdek­lődni 17 óra után: 46/ 22-621-es telefonon. Bulgárföldi, 50 nm- es, igényesen felújí­tott, I. emeleti, te­hermentes öröklakás azonnali beköltözés­sé^l_^ladóI_JTelj_73-9£2. Miskolc, Szabadság- harc 13. sz. alatti ker­tes, alápincézett, össz­komfortos családi ház 4 millióért eladó. Te- lefon: 46/66-305. Eladó 1 + 2 fél szo­bás, 54 nm-es, I. eme­leti lakás, a Közép- szeren. Tel.: 69-542. Eladó l -f- 2 fél szo­bás lakás garázzsal vagy anélkül. Érdek­lődni: 70-544, vagy es- te 74-782. Eladó Miskolc bel­városában 155 négy­zetméter alapterületű, iroda, bank, egyéb közületi elhelyezésre is alkalmas, jó álla­gú épület tulajdon­joga. Érd. munkana­pokon a 40-931-es és a^ 42-882-es telefon­számokon. Eladó Miskolc-Be- rekalján új, beköl­tözhető, nívós családi ház, összközmüvesí- tett telken. Lakást be­számítok. Irányár: 5,5 millió forint. Meg­tekinthető : (Körmöci út 20., mindennap 14 órától. ________________ P rügyön eladó egy 140 nm alapterületű, egy már működő, és még két kialakítható üzlettel rendelkező, 80%-os készenlétű, igényes kivitelű csa­ládi ház. Minden meg­oldás érdekel. Érdek­lődni: Tokaj, Hunya­di u. 19. sz. alatt le­het, mindennap az esti órákban. __ Garázs eladó a Győ­ri kapuban. Telefon: 82-497. _________________ I gényes külső-belső megjelenésű, 144 nm- es, összkomfortos la­kás eladó. Padlástér- beépítéses, 3 szoba, 2 fürdőszoba, garázs + 40 nm-es, komfortos mellékhelyiség. 3516 Miskolc, Szalvay M. u. 16. ________________ L ázbérci-tótól 300 méterre, erdő és or­szágút között fekvő, részben gyümölcsfá­val, részben dísznö­vénnyel beültetett, 2053 négyzetméteres telek körülkerítve, Dédesta- polcsányban eladó. Víz- és villanycsatla­kozás a telekhatáron. Irányár: 150 Ft/nm. Érdeklődni: Miskolcta- polca, Zólyomi u. I/A. Garzonra cserélném, vagy eladnám saját tulajdonú, 50 nm-es, most felújított gázos lakásomat. Minden megoldás érdekel. Ér­deklődni szombat: 15— 20 óráig, vasárnap egész nap. Cím: Csa- ba vezér u. 24. HI/2. Eladom Miskolc, komlóstetői, 52 nm, 2 szobás, loggiás, gáz­fűtéses, zöldövezeti, összkomfortos örökla­kásomat. Irányár: 1 millió 200 ezer Ft. Ér­deklődni : hétköznap Budapesten, a 251-9696 telefonszámon. Dóriné. 44 nm-es, gázfűté­ses, déli fekvésű örök­lakás a Selyem réten eladó. Érdeklődni: Miskolc, Augusztus 20. út 1. IV/4,, vagy az 57-482-es telefonszá­mom __________________ E ladó Miskolcon, a Kiliánban tízéves, há­romszobás családi ház készpénzért. „Kilián 313013” jeligére a ki- adóba._______________ E ladó Mád központ­jában, Rákóczi út 55. sz. alatti ház. Érdek­lődni: Onga, Mikszáth Kálmán út 3.______ 1 -f 2x‘/j szobás la­kás az Avason kiadó. Érdeklődni: az esti órákban, Mikita Jó­zsef Miskolc, Jósika út 1. III; 3. _____________ C saládi ház eladó, gazdálkodásra alkal­mas kerttel. Cím: Só- lyomné, Görömböly, Madár út 15. szám. Eladnám vagy mis­kolci kisebb kertes ingatlanra cserélném kazincbarcikai, 180 m2- es, 5 szobás, gázfű­téses, parabolaanten- nás, telefonos családi házamat. Telefon: (48) 16-341._________________ S zendrő központjá­ban (Fő út 51. sz.) 180 négyszögöl telken, új, kétszintes, összkom­fortos családi ház el­adó. Üzlethelyiségnek kialakítható. Tel.: 75, az esti órákban. Ongán háromszobás lakás + nyári kony­ha eladó. Érd.: Aba- újvár 83.______________ E ladó régi családi ház. Érd.: Tóthné, 52- 514, 17 óra után. Eladó Miskolc bel­városában, VII. eme­leti, felújított, kétszo­bás, összkomfortos, lomkamrás, erkélyes lakás. Érd.: egész nap a 22-521-es telefonon. DENIAL-SOFT Fogászati Kft. MISKOLC, HUNYADI U. 14. TELEFON: 45-816 Értesítjük a lakosságot, hogy a fogászati röntgengépünket üzembe helyeztük Szeretettel várjuk- A SZAKORVOSI BEUTALÓVAL RENDELKEZŐ - kedves megrendelőinket! Egy felvétel ára 300 Ft, a felvétel előhívása megvárható! (Max. 5 perc) DENTAL-SOFT FOGÁSZATI KFT. Szakképzett beteg­ápolónőt keresek Sá­toraljaújhely» belváro­sában élő, idős édes­apám mellé bennla­kással, havonta tíz napra. Fizetés meg­egyezés szerint. Je­lentkezést az alábbi címre kérek: Molnár Tibor tanár, Sátoral­jaújhely, Borsos Jó­zsef u. 1. Fodrásztanulót fel­veszek szeptembertől, érettségizettet is. Te­lefon: 22-125. Ha 48—55 év közöt­ti, intelligens férfi vagy és adsz egy ki­csit magadra, jelent­kezz, hogy már az ünnepeket se töltsd egyedül! „Csak te hi­ányzol 313064” jeligé- re a kiadóba. _________ 6 0 éves, értelmiségi özvegyasszony, rende­zett anyagiakkal meg­ismerkedne szeretetre vágyó, lelkiekben gaz­dag, j ólszituált úr­ral, 65 éves korig, há­zasság céljából. „Meg­értés 312815” jeligére a kiadóba. BETÖRÉS- VÉDELEM! panellakások ajtó­megerősítése. Ferro- védelem. Tel.: 27-549. ÉPÜLETSZIGETE­LÉS OLCSÓN, GYOR­SAN, húszéves garan­ciával. 46/75-291, 36/11- 245. Egyéni vállalkozók könyvelését, admi­nisztrációját, kedvező áron vállalom. Tele­fon: 46/25-082. VÁLLALKOZÓKAT KERESÜNK! Borsod megye városaiban ke­resünk olyan autó- villamossághoz értő vállalkozókat vagy cé­geket, akik PIRANHA típusú autóriasztó sze­relését márkaszerviz­jelleggel végeznék. Cím: INICIÁLÉ Kft. Miskolc, Hatvanötö­sök útja 11. Telefon: 46/26-853. Fax: 46/24­65 év körüli, jólöl­tözött értelmiségi fér­fi, napi párórás el­foglaltságra lelhet. Bemutatkozó levelet: „Nyugdíj-kiegészítés 313088” jeligére a ki­adóba. Futómű állítás, gumi­javítás, futózottgumi- értékesités, autósbolt a Blokk Kft.-nél. Lé- vay u. 13. Tel.:25-536. Szeretettel várja vendégeit egész év­ben a „Gazdi” kutya­panzió és kutyaisko­la. Jelentkezés a 46/ 9l-702-es telefonon. 74 éves, egyedül élő, saját házzal rendel­kező, özvegy nyugdí­jas vagyok. Keresem 65 éves korig, egye­dül élő asszony is­meretségét, aki hoz­zámköltözne. Lehető­leg varrni tudjon. Minden fényképes le­vélre válaszolok. „Rossz egyedül 313010” jeligére a kiadóba. AZON LEHETŐSÉGE i 1992! Magas külföldi ke­reseti lehetőség­gel várunk női és férfi munkaerőket, szak­munkásokat és alkal­mazottakat mindenfé­le munkakörből! Azonnali információt küldünk portos vá­laszlevélben, vagy 20 ATS elküldése után. UB-SERVICE A-11 90 Wien. Heiligenstädter Str. 32. KÖZLEMÉNYEK Megnyílt a MOBILETTE! Két­kerekű alkatrészbolt a motorosok és a kerékpárosok szolgálatá­ban. Miskolc, Marx K. u. 10—12. Értesítjük fogyasztóinkat, hogy 1991. dec. 9-én, 8—16 óra között karbantartási munkák miatt a vízszolgáltatást szüneteltetni fog­juk az alábbi helyeken: Szarka- hegy u., Annabánya, Lyukóvöl- gyi út, Özugró út. Stadion u., Fazola H. u. Kérjük fogyasztó­ink szives megértését és türel­mét. Miskolci Vízmüvek Szakképesítést adó tanfolyam! A miskolci Tudomány és Tech­nika Háza (3530 Miskolc, Fel­szabadítók u. 5.), a Neumann Já­nos Számitógép-tudományi Tár­saság szakmai közreműködésével az alábbi számítástechnikai tan­folyamokat indítja kellő számú jelentkező esetén: személyiszá- mítógép-kezelő (alapfokú), szá­mítógép-programozó (középfo­kú), személyiszámítógép-, szoft­verüzemeltető (középfokú). Je­lentkezni személyesen, vagy le­vélben a fenti címen lehet, vagy a 25-055, 25-233-as telefonon, Aggod Péterné oktatási me­nedzsernél. Szerezzen nálunk bi­zonyítványt! Gyászhírek HALÁLOZÁS Szomorú szívvel tudatom, hogy szeretett édesanyám PUSZTAY ISTVANNÉ életének 84. évében elhunyt. Temetése: 1991. december 9-én, 11 órakor lesz a Szent-Anna temető ravatalozójából. Leánya Soha el nem múló fájda­lommal tudatjuk, hogy a sze­retett feleség, az imádott édesanya, a felejthetetlen test­vér, sógornő, nagynéni GRUBER KALMANNÉ sz.: ökrös Nagy Ilona 1991. november 30-án hirtelen elhunyt. Temetése: 1991. de­cember 10-én, 13 órakor lesz a Deszka-temető ravatalozó­jából. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy id. ANDRASSY gyula a Digép-nyugdíjasa életének 68. évében, hosszú szenvedés után elhunyt. Te­metése: 1991. december 10-én, 11 órakor lesz a perecesi te­mető ravatalozójából. Gyá­szolják: felesége, fiai, me­nyei, unokái, sógornői és a rokonság. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy MÓRICZ JANOS nyugdíjas alezredes szeretett férjem, aki édesapa, nagyapa és dédapa, 72. évében elhunyt. Temetése katonai tiszteletadás mellett, 1991. de­cember 13-án 14 órakor lesz a Mindszenti római katolikus te­metőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy intézetünk nyugalmazott igazgatója CSORBA GYULA középiskolai tanár méltósággal viselt betegsége után, életének 54. évében el­hunyt. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Középiskolai fiú- kollégium nevelőtestülete, dol­gozói és tanulói. Mély fájdalommal, megtört szivvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VASZILY ANDRASNÉ sz.: Preszperin Hermina (Ilonka néni) boldog házasságának 45. évé­ben, 1991. december 5-én csen­desen elhunyt. Temetése 1991. december 11-én, 13.30 órakor a Szentpéteri kapui városi teme­tő ravatalozójából. Gyászoló férje. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Hálás szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak, akik drága halottunk id. KOLLAR BÉLA temetésén megjelentek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték, és mély gyászunkban osztoz­tak. Bánatos felesége és fia. Köszönetét mondunk minden hozzátartozónak, barátnak, munkatársnak, ismerősnek, üzleti partnernek és mind­azoknak, akik szeretett és fe­lejthetetlen halottunk SIKLÓSI ZSOLTNÉ szül.: Bodnár Jolán temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban és mély fájdalmunkban osztoztak. Külön kö­szönetét mondunk annak az orvosbarátnak és a Miskolci Tüdőkórház dolgozóinak, akik drága halottunk utolsó nap­jainak szenvedését enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.

Next

/
Oldalképek
Tartalom