Észak-Magyarország, 1991. szeptember (47. évfolyam, 205-229. szám)

1991-09-21 / 222. szám

1991. szeptember 21., szombat ÉSZAK-MAGYARORSZÁG 15 sport Ma: Neumann-emléktúra Ma rendezik meg a Bükkben a Neumann György emléktúrát, amely­nek távja 8 kilométer, szintideje pedig 3 és fél óra. Az útvonal: Garadna- völgy — Hárskúti pihenő — Lencsési kereszteződés — Csókás — Hárskút. A jelentkezőket 9 és 10 óra között folyamatosan indít­ják. Rajt: a pisztrángkel­tetői autóbusz-megállótól 200 méterre. Motorverseny a Népkertben Ma délután az utánpót- . lás legígéretesebb tagjai adnak egymásnak randevút Miskolcon. A Népkertben rendezik meg a salakmo­toros Junior Kupa máso­dik fordulóját, amelyet a * nevelő egyesületek azért hoztak tető alá, hogy ve- télkedési lehetőséget bizto­sítsanak a fiataloknak. Az első fordulót Nyír­egyházán bonyolították le, s akkor Bencze Zsolt (Bor­sodi Építők Volán) abszo­lút magabiztos motorozás­sal szerezte meg az elsősé­get — 15 pontot gyűjtött. Remélhető, hogy kihasz­nálja a hazai környezet előnyét és fokozza előnyét. A befejező, harmadik for­dulónak majd Debrecen ad otthont. A mai verseny egyébként 3 órakor kezdő­dik. Royal Nagydíj Szeptember 18-án Tar- nowból indult és ma érke­zik Miskolcra annak a nagyszabású nemzetközi if­júsági kerékpárversenynek a mezőnye, amelyen öt or­szág fiataljai vetélkednek egymással. Tegnap délben Kassára futottak be a ke­rekesek, ahonnan ma in­dulnak a végcél felé. Tor­nyosnémetiből fél 10-kor rajtolnak, s a tervek sze­rint déli 12 órakor érkez­nek Miskolcra, a Royal Bú­torbolt (Zsolcai kapu) elé, ahol az ünnepélyes díjki­osztóra is sor kerül. A mai szakasz egyébként 85 kilométeres, és a Royal Nagydíjért folyik a küzde­lem. Lengyelek, németek, csehszlovákok, ukránok és természetesen magyarok találhatók a mezőnyben, amely Tornyosnémetitöl a Gönc — Vizsoly — Encs — Baktakék — Halmaj —• Miskolc útvonalon halad. Labdarúgás, NB I. B VSC-Má vtra nssped-D VTK 2-1 (1-1) Szőnyi út, 2000 néző. Vezette: Varga S. Gólszerzők: Far- kasházy (39.), Pintér (49.), illetve Pctcu (13.), sárga lap: Budai (14.). Jók: Pintér, Húszak, Gracsov, illetve Petcu, Gábor. BVSC: Erdélyi — Kincses (Garas, 35.), Pintér, Iscsak, Kroner — Huszák, Balogh (Nahóczky, 86.), Farkas, Nyiki- torov — Farkasházy, Gracsov. DVTK: Knotz '— Bém, Parhomenko (Budai, 44.), Szabó, Kertész — Csizi, Vitelki, Molnár — Petcu, Gábor, Kiser (Cigankov, 61.). Mintha Borsodban ját­szották volna a találkozót, az első percekben csaik a „Diósgyőr”-biztatás hallat­szott a lelátóról. A támadás joga viiszont a hazai kék­fehéreké volt. A 4. percben Huszák 16 m-ről alig lőtt mellé, öt perc múlva Pintér emelt Knotz kezébe. A 13. percben mégis a vendégcsa­pat örült: a védőkről lepat­tant labdát Petcu 10 m-ről laposan a hosszú sarokba vágta (0-1). Nem sokkal ké­sőbb megismétlődött a hely­zet. de ezúttal Erdélyi gyors született: Farkas baloldali beadását Farkasházy fejelte az alsó sarokba (1-1). Az egyik összecsapásnál Parho­menko megsérült, ölben vit­ték le a pályáról. (Valószí­nűleg lovaglóiizom-szakadást szenvedett.) Másodpercekkel a szünet előtt Pintér sza­badrúgását Knotz kiütötte, Gracsov közelről ismételt, de a kapus másodszorra is bra­vúrral hárított. A 49. percben megszerezte a vezetést a BVSC: Pintér 18 m-es szabadrúgása nyo­mán a labda a sorfalat meg­kerülve csavarodott a bal álsó sarokba (2-1). Egyre nagyobb fölénybe kerülték a hazaiak, a vendégék ritkán lépték át a felezővonalat. A 65. percben Gracsov bombá­ját vette mellre a kapus. Tíz perccel a vége előtt Pintér már a hatodik sza­badrúgását lőtte — ezúttal alig mellé. A BVSC végigtámadta a mérkőzést, a DVTK ezúttal is csak a vezetést tudta megszerezni. A hazai győze­lem megérdemelt. * Kisteleki István: Az egy gólos győzelmünk reális! Vlád László: A döntetlen jobban megfelelt volna a játék képének! vetődéssel hárított. Pintér harmadik ikapuralövését hozta a 30. perc, a kapus ezúttal szögletre hárított.ÍLz egyenlítő gól a 39. percben * A labdarúgás első vonalában ma a következő mérkőzéseket játsszák: Vasas-Váci Izzó; Pécsi MSC-Újpesti TE; Videoton- Waltham—Tatabánya; Haladás VSE—Siófok; ZTE-Ferencváros; Rába ETO-MTK-VM; Kispest HFC—Veszprém FC. Lukács (végre) játszhat Barcikán a Nyíregyháza A labdarúgás kazincbarci­kai hívei kicsit másképpen képzelték el az NB II-es pontvadászat menetét. Ar­ra ugyanis kevesen gondol­tak, hogy a KVS'E négy for­dulót követően .a 15. helyet foglalja el a táblázaton, há­rom vereséget gyűjt össze és mindössze egyszer hagyja el győztesen a pályát. Mondhatnánk, ilyen a fut­ball, ám mindez aligha nyugtatna meg bárkit. Holnap újabb megoldásra váró feladat tornyosul Vigh Tibor legénysége ellőtt. A vezető edző szerint az egyik legnehezebb erőpróba vár együttesére. — A Nyíregyháza a Ke­leti csoport egyik legerősebb csapata — mondta. — Atkád néhány idegenlégiós, akik kiváló képességekkel ren­delkeznek, s a felkerülést sem tartják lehetetlennek. Borzasztóan nehéz lesz, mert szervezett, egységes társaság, ráadásul gyorsak is. — Ügy tudom, enyhültek a gondjai. . . — A héten végre meg­kaptuk a két szovjet fut­ballista játékengedélyét, így bevethetők. Közülük Lukács a kezdő tizenegyben jut szóhoz. — Kecskeméten javuló teljesítményt nyújtott a KVSE. — Ez bizakodással tölt­het el bennünket, az viszont bosszantó, hogy adódó hely­zeteinket rendre kihagytuk. Ügy érzékelem, a játékosok kezdik átérezni helyzetük ta rth a ta tla ns ágá t, úgy anak - kor elgondolkoztató, miért engedik el magukat néhá- nyan a hét első napján ? ... — Nagyon kellene már agy győzelem! — Csak maximális erőbe­dobással, nagy akarással, töretlen harci szellemmel le­het esélyünk. Így küldöm a pályára a fiúkat, más kérdés, hogy ez mire lesz elegen­dő? Nem feledkezhetünk meg az óvatosságról, a biz­tonságról, mert roppant ve­szedelmes ellenféllel szem­ben kell hélytállnunk. Vígh Tibor tervei szerint a Májer — Szabó, Sztahon, Kondás, Szamosi — Zsiga, Lukács, Asszony (Hauber- ger) — Ternován, Csipke (Timári), Kalmár összetéte­lű gárda kezd a nyírségiek ellen. A találkozó Kazinc­barcikán, vasárnap délután, 4 órakor kezdődik, a játék­vezető Herbály lesz. A további mérkőzésék: Miske—KSC, Kaba—Eger, Bag—DVSC, H. Bocskai— Salgglas, BMTE-Törley— Hatvan-Deko, Szeged SC— Szarvas. A partvonalnál „ Vagánykodók ” Az immár hírhedtté vált ma­gyar „drukkerhad” ismét hal­latott magáról. Ezúttal Bulgá­riában mutatta meg, mire ké­pes, s ezek után igencsak meg lennék lepődve, ha elmaradna az UEFA szigorú büntetése. Csak emlékeztetőül: az Euró­pai Labdarúgó-szövetség ko­rántsem szívbajos. Attól sem riadt vissza, hogy „elmeszelje" az Ajaxot, illetve az AC Mi­lant. Miért tenne kivételt az immár sorozatban botrányt produkáló magyar együttessel, amely alighanem szenvedője lesz hívei randalírozásának. Terjed az erőszak. Igaz, az élet egyéb területein is kimu­tathatók a durvulós kézzelfog­ható jelei, elszomorító adato­kat tesznek közzé a rendőrség iIlletékesei. Miért éppen a fut­ball, a stadionok lennének ki­vételek? Egyre több országban igényelnek fokozott készültsé­get a labdarúgó-mérkőzések, márpedig abnormális dolog, ha a rendőrségi osztagoknak ez köti le a figyelmét. Egy hónapja sincs, hogy olasz földön útjára indult a labda. Már az első forduló „emlékezetesnek” bizonyult. Három mérkőzés után zajlot­tak le összecsapások az egy­mással rivalizáló szurkolócso­portok, illetve a drukkerek és a rendfenntartó erők között. Sokan attól tartanak: Itáliá­ban a frissen rajtolt pontva­dászat egyik jellemzője lehet az erőszak. Taljánországban a kormányzat mindenesetre rend­kívül élénken figyeli a fejle­ményeket, s készen áll arra, hogy a futballhuliganizmus le­küzdésének módozatairól foly­tasson tárgyalásokat. Ruud Gullit, a rastafrizurás holland sztár szerint az ...... erősza­k os cselekmények előbb-utóbb megölik a labdarúgást, mert a stadionokban lehetetlenné vá­lik a nyugodt sporttevékeny­ség." A klubok sokat tettek a biz­tonsági előkészületek terén. Am tehetetlenek, ha 30-50 forrófejű ember azzal a cél­zattal vált jegyet, hogy a szur­kolás helyett verekedést, ösz- szetűzést kezdeményezzen. Jür­gen Klinsmann, az Inter né­met sztárja érdekes okot em­lített: ,, . . . a labdarúgók kö­zül sokan színészkednek, fet- rengenek és ezzel hergelik a lelátókon ülőket. Ha higgad­tabban játszanának és csak a labdával törődnének, biztosan nyugodtabb légkör uralkodna a stadionokban." Itthon (is) egyre kilátástala­nabb a helyzet. Jóérzésű em­ber nagy ívben elkerüli a pá­lyákat, amelyek környékén mos­tanság jobbára mocskolódást, gúnyolódást tapasztal, nem be­szélve az ütemesen üvöltözött rigmusok szövegéről. Lehetne persze az energiát egyébre, hasznos dologra fordítani, s a mai vagánykodók kitűnhetné­nek például az iskolában, a munkahelyen a többiek közül. A jelek szerint ez a lehetőség nem örvend nagy népszerű­ségnek, jóval' vonzóbb a trá­gárkodás, mások molesztálása, a kötekedés. A kérdés csak az: út vége? . . . hol az D. L. Röviden ATLÉTIKA. Nemzetközi senior verseny, Düsseldorf (Németország). Férfi utcai 10 kilométeren (a 45 éve­sek között): 1. Babinyecz (a DVTK vezető edzője) 32:10. JUTALMAZÁS. A közelmúltban a fővárosban ren­dezték meg a testnevelő tanárok országos konferen­ciáját. Ezen az OTSH elnöke a régi, idős pedagógu­soknak oklevelet és pénzjutalmat adott át. Akkor a miskolci Eördögh József nem tudott részt venni az eseményen, noha őt is szólították. Nos, csütörtökön a testnevelők megyei elnökségi ülésén megtörtént a pót­lás: dr. Csótai József elnök adta át a jól megérde­melt jutalmat az idős sportembernek, akinek mi is jó egészséget kívánunk. EDZŐTÁBORBA utazik hétfőn Kozák András, aSa- jóbábonyi Vegyész ökölvívója, akit a Szabadság-hegy­re invitált a junior válogatott vezetése. A 75 kilós súlycsoportban versenyző sportoló egy hetet tölt a kö­zös gyakorláson. Pronyina (fehér szerelésben) dob kosárra az elmúlt heti, kassai tornán. A DVTK-SeM centere valamennyi mérkőzé­sen jó teljesítményt nyújtott. Fotó: Robert Berenhaut Pár esztendős kihagyás után, ismét a felsőházban küzd a vasárnap kezdődő bajnokságban a DVTK- SeM NB I-es női kosárlab­da-csapata. A piros-fehérek ellenfelei lesznek: BEAC, Tungsram, SC, MTK-VM, Szarvas, Sabaria, PVSK, Szeged, SVSE, BSE. — Alapozásunk nem volt zökkenőmentes — kezdte Király Sándor vezető ed­ző. — Zavart okozott, hogy Králik és Kiss csak ké­sőbb kapcsolódott a mun­kába, aztán Prudnikovát, aki szinte még meg sem melegedett nálunk, „to­vábbcsalták” Ausztriába, és már a Wels játékosa. Eze­ket leszámítva, a csapat tagjai becsülettel dolgoztak, kondíciójukkal nem lesz baj. — Prudnikova ügyét ho­gyan rendezték a Dinamo Ki jewel? — Űri módon. Adtak he­lyette egy másik centert, éspedig a 196 centiméteres Szadovnyikovát. Dianára a nyitányon még nem szá­mítok, társai pillanatnyi­lag jobbak. Ha behozza le­maradását, átveszi a rit­musunkat, erősségévé vá­lik a csapatnak. — A felkészülési torná­kon irigylésre méltó mér­leget produkáltak: 21 mér­kőzés — 19 győzelem! — Az előkészületi talál­kozókból sohasem szabad végkövetkeztetéseket levon­ni, de azért a mutatókat figyelembe kell venni. Át1 lagban 64,3 kosarat kap­tunk, szemben a tavalyi 79-cel. Dobott pontjaink meghaladták a 93-at, egv esztendővel ezelőtt csak 83 „találatra” futotta az erőnkből. Játszottunk, igye­keztünk és kellő önbiza­lommal várjuk a küzdelem­sorozatot. — Ismeri a felsőház me­zőnyét? — Természetesen, hiszen dolgoztam már az A-cso- portban, és mostani ellen­feleinkkel sokszor találkoz­tunk a különböző tornák, kupák keretében. Megítélé­sem szerint a Tungsram SC, a Pécsi VSK, az MTK-VM, no és a DVTK-SeM okoz­hat meglepetést. — Célkitűzésük? — A szakosztályvezetés elvárja tőlünk, hogy > ket„ rü'ljünk be az első hat kö­zé. En pedig azt szeret­ném, ha még feljebb ka­paszkodnánk a tabellán. — Milyen játékot ígér a szurkolóknak? — Fegyelmezett, energi­kus kosárlabdát, harcias játékot. Egy esztendővel ez­előtt egész pályás letáma­dást hirdettem, de közben rájöttem, hogy ehhez las­súak vagyunk. Emberfogá- sos védekezést alkalma­zunk, láberőnk van hozzá. Hogy mire leszünk képe­sek, ha megszerezzük a labdáit? Ez nagymértékben az ellenfelektől függ majd. — Kik rendelkeznek „bérlettel” a kezdőcsapat­ba? — Bérletet sohasem osz­tottam, de nem is fogok. Versenyt hirdetek és min­dig azok jutnak szóhoz, akik pillanatnyilag a leg­jobbak. — Valamennyi játékos a rendelkezésére áll? — Sajnos, nem. Kiss Gabriellát Kecskeméten megoperálták, orvosi véle­mény szerint két hét múl­va kapcsolódhat be újra az edzésmunkába. Addig ren­dezzük a ligával és a szö­vetséggel fennálló „vitán­kat”. Ugyanis a letelepe­dési engedélyét hiányolják. Králik húzódása miatt nem játszhat, Szadovnyikovát pedig — amint már emlí­tettem — később vetem be. Továbbra is a maródiak listáján van Sitkéi, akinek lábából már eltávolították a rögzítő csavarokat. Azt jelenleg nem tudom meg­jósolni, hogy mikorra lesz teljes értékű játékos. A többiek egészséges rajtláz- zal várják a vasárnapi meccset. Név szerint: No- vák, Ambrus, Pronyina, Madaras, Jevtusenko, Mol­nár K., Lakosa, Eperjessy, Juhász. A piros-fehérek tovább­ra is a Nagyváthy Utcai Általános Iskolában szere­pelnek. A BEAC ellen va­sárnap 10 óra 30-kor kez­denek. K. T. Vasárnap 10 óra 30-tól: A DVTK-SeM „kikosarazza” a BEAC-ot?

Next

/
Oldalképek
Tartalom