Észak-Magyarország, 1991. június (47. évfolyam, 127-151. szám)

1991-06-04 / 129. szám

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG 6 1991. június 4., kedd MEZŐ TRADE SYSTEMS RT. TAXISOK, KFT.-K, VÁLLALKOZÓK! Szeretnének önök PEUGEOT személygépkocsit? A MEZÖTRADE SYSTEMS RT. segítségével minderre lehetőségük nyílik! Havi részletfizetés mellett, igen kedvező feltételekkel, garanciával, júliustól folyamatos szállítással, típus- és színigényének megfelelően biztosítunk PEUGEOT 205, 309, 405 típusú személygépkocsikat. Részletes felvilágosítással készséggel állunk rendelkezésükre: NYÍREGYHÁZÁN: MEZÖTRADE SYSTEMS RT., Telefon: 42/15-437 Szarvas u. 38. DEBRECENBEN: MEZÖTRADE SYSTEMS RT. MS-CAR Telefon: 52/19-384 Batthyány u. 8. MISKOLCON: MEZÖTRADE SYSTEMS RT.,MS-CAR Telefon: 46/74-525 Marx K. u. 49. bérbe adjuk 420 m2-es, igényes kivitelezésben, épülő, 4 szintes üzletházunkat 1991. szeptember 1-től. Földszint és galéria alkalmas ügyfélforgalommal járó tevékenységek kialakítására. További szinteken igény szerint IRODÁK BÉRELHETŐK. Érdeklődni: 46 71-942 A KAZINCBARCIKA ÉS VIDÉKE ÁFÉSZ árverést hirdet egy 500 literes, komplett szeszfőzdéi berendezés, valamint 1 db ZUK A 11 típusú, nyitott kistehergépkocsi értékesítésére. A szeszfőzdéi berendezés közvetlen gőzüzemelésü, vízlágyítóval ellátott, 2 éves készülék. A kistehergépkocsi 1,5 éves. Az árverés színhelye: az Áfész központi irodája, Kazincbarcika, Fő tér 39. sz. Ideje: 1991. június 26., 10 óra. Jelentkezni az árverés napjáig lehet a bánatpénz (szeszfőzdéi berendezés esetében: 50 000 Ft, kistehergépkocsi esetében: 30 000 Ft) egyidejű befizetése mellett. Bővebb felvilágosítást Kovács Imre műszaki vezető ad a (48) 11-995 és a 12-954-es telefonszámon. VADÁSZJELÖLTEK RÉSZÉRE az Észak-magyarországi Területi Vadászszövetség 1991. június 18-án induló 5 napos állami vadászvizsgára FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOT INDÍT Jelentkezni és felvilágosítást kérni a 46/27-288-as telefonon vagy személyesen (Miskolc, Hatvanötösök u. 17/a.) lehet A SINUS Vállalat alkalmaz teljesítménybéres, szakképzett villanymotor-tekercselő és vil- lanymotorszerelő szakmunkáso­kat. Telefon: 15-499. Pénzügyi-számviteli osztályve­zetői állás betöltésére okleveles közgazda, vagy üzemgazda ré­szére miskolci vállalat pályáza­tot hirdet. A pályázat tartal­mazza a pályázó részletes szak­mai önéletrajzát, a képzettséget igazoló okirat másolatát és jö­vedelemigényét. A pályázatokat a megjelenéstől számított két héten belül kell eljuttatni a hirdetőbe „Perfekt 174989” jel­igére. A TOKI mérlegképes szak- képzettségű munkatársat keres számviteli csoportvezetői beosz­tásba. PC ismeret előnyt jelent. Jelentkezés személyesen a pénz­ügyi és számviteli oszt.-vezető- ncl. APRÓHIRDETÉSEK expressz Ö-angoljuhász, nagytestű — feje, mellső lába fehér, hát­só része szürke — ku­IPARI, mezőgazda- Taktaiharkányban sági kisgépek ADÁS- új. tetőtér-beépítéses, VÉTELE: Oregon Kft. galériás, 150 nm-es Miskolc, József A. 33. alapterületű, össz- Mezőgazdasági szak- komfortos családi üzlet. ______________ ház nagy kerttel el­V akond élve-fogó adó- Érdeklődni: kapható a készítőnél Taktaharkány, Te­mető u. 2. tyán.k elveszett má- iefo.n: 132-74-05. Ara j us 27-én. Ny óm ra,ve- ^0 Ft. zetőjét vagy megtalá­lóját 5000 Ft-tál ju­talmazom! Telefon: 46/24-409. ______________ ( utánvéttel is). Mik ____________ rón GMK, ' Budapest Majoros Sándor 1062. Aradi_ u. 66. Te- Mezőkeresztes. Kazin­czy u. 13. szám alat­Akar ön jól keres­ni? Csinos, fiatal höl­gyeket keresünk mis­kolci esitic shcw-ba. magas kereseti lehe­tőséggel. Jelentkezni lehet: Déryné u. 14. alatt. Tel.: 44-932. A „.MEGITER Műszaki Kereskedelmi Kft. 3525 Miskolc. Vologda u. 4. Számlaszám: BB. Rt. 271-10140 4.” lenyomatú BÉLYEGZŐJE ELVESZETT, használata 1991. május 30-tól ÉRVÉNY­TELEN ! 1991. június 1-jén ellopták a „Sohrei- ber György né magán­kereskedő : Miskolc, Középszer u. 52. Xp. énig. szám: 25607/1985.” feliratú , bélyegzőt, ezért lenyomatai et­N ALJUNK OLCSÓBB! Kiskeres­kedők, viszonteladók, magán­személyek, figyelem! REKLÁM­ÁRON KÍNÁLUNK égetett szeszes italokat, olcsó .borokat! Vegyespálinka 0,5 1: (149 .Ft, 0,2 1: 68 Ft; almapálinka: 0,5 1: 149 Ft, 0,2 1: 68 Ft; törköly pálinka: 0,5 1: 149 Ft, 0,2 1: 68 Ft; rum: 0.5 1: 173 Ft, 0,2 ,1: 71,50 Ft; kevert: 0.5 1: 145 Ft, 0,2 1: 65 Ft. Minimax Aruház Miskolc, József A. u. 45. Ugyanitt hideg- és melegvizes olasz vízórák kaphatóik. 13 (7) hideg­vizes: 1808 Ft -h áfa, 13 (71 meleg­vizes: 2392 Ft + áfa. REDŐNY, RELUXA. Nyugati színvonal, tői az idő'po.nttól ér- hazai ár, 2 év garan- sürgősen vény télének. cia. 46-647. ti háza eladó 515 négyszögöl kerttel, ára 150 000 forint. Ci­gány előnyben. Ér­deklődni lehet: az öregotthonban. ________ E ladó diósgyőri, 1 + 2 fél szobás, I. em., 54 nm-es szö­vetkezeti lakás. Te­lefon : 78-863._________ B elvárosi garzon­lakás eladó. Miskolc, Vándor Sándor 30. sz. IV. em. 3. Ham­dari.______________ M iskolc belvárosá­ban 2 szobás lakás a zon.n ali b e kő 11 ö z és s el 1 050 0.00 kp.-ért el­adó! Bodnár. 45-211/ 363 mellék.__________ T iszadobon, a Ti­szához 300 méterre eladó 560 négyszögöl nagyságú házas in­gatlan, 2 szoba-kony­ha, fürdőszoba, elő­szoba, kamra helyisé­gek és különálló mosókonyha, garázs, gazdasági épületek. Érdeklődni lehet: Ti­szadobon, a Bocskai út 4. sz. alatti Gyöngy presszóban. Eladó 617 nm-es beépíthető telek. Érd.: Miskolc, III. kér. Fenyves út 18. sz. alatt.______________ K azincbarcika leg­szebb helyén másfél szobás, parkettás, te­lefonos, tehermentes, j ó álla p o tb an lévő szövetkezeti lakás eladó. Ér­_____________________ deklődni 17 óra után L ada, Fiat. könnyű- 18/15-853 telefonon. fém felnik, bútorok, Másfél szobás, fotelok, ajtók, lemez- összkomfortos, tele- szekrények, lemezek, fenos, bútorozott la- alkatrészek eladók, kás kiadó. „Naple- Érdeklődni: hétköz- mente 304053” jel­napenként 8—9 óra igére a kiadóba, között a 63-363-as te- Eladú Tolcsva. lefon on,________________Rány-dűlőben 1 ha M INIREDŐNY, RE- kordonművelésű 7 «uv«,»*««»« LUXA! Reális áron, éves szőlő. Ugyanitt mettség^Setén * főál- garanciával! Telefon: ARO 243 D 4X4-es lásban is. „Keresni 41-518. Lehet” Poll S. 40. Te- lefon állás VERTEX KFT. RE­DŐNY-RELUXA szak­mában üzletkötőket alkalmazna. Ráter­Köny vetésben, ad­minisztrációban jár­tas/ lehetőleg friss- nyugdíjas munkatár­sat keresünk napi hatórás munkakörbe. Részletes, bemutat­kozó leveleket: Mis- kolc, Pf.: 382.________ csukott, 3 éves friss műszakival, felújított motorral, reális áron eladó. Érdeklődni: egész nap lehet Pauleczki András. Tolcsva. Jókai út 7. vállalkozók „ ^ ^ . FIGYELEM! Régi Homrogd, Kossuth ut posta 29. sz. alatti 157. szám alatt eladó 216 nm alapterületű 2 szoba, konyhas regi kereskedelemre és . családi ház, pincevei, szolgál tatásra alkal­Gyors, precíz. meg- melléképületekkel, más ingatlan eladó, bízható varrónőket gazdálkodásra vagy Érdeklődni a 2. Sz. alkalmazunk otthon vállalkozásra alkalmas ügyvédi Mumkakö- végezhető, egyszerű 800 négyszögöles te- zösségben a 42-904, szériamunkára. Rész- lekkel. Érd. munka- vagy a 42-871 t-elefo- letes bemutatkozást: időben: Méra 1-es te- non Ráczkövesi Já­Miskolc, pf:: 882. __ lefonon, munkaidő nosné dr. ügyvédnő1. N ői üzletkötőt ke- u„tan: Tóth__Géza» Pe“ vagy este a 42-904 te­resünk divatkiegészí- tőfi u. 13._____________Infomon.__________________ t ők, illatszer, rövid- Mezőkövesd köz- Bulgár.földön, m. áru. stb. mintakollek- pontjában bevezetett emeleten 1 4- 2 fél cióval történő értéke- üzlet eladó. Érd.: Dó- szobás. erkélyes, 63 sítéséhez, Miskolcra zsa György 4. Tele- nm lakás eladó. Ér­és a környező me- fon: 12-946. deklődni este 6 után. gyékbe. Lehet friss nyugdíjas is. Utazási 75-344. Belvárosi 3 szobás. vánv^Stovös j0l°/ÍW összkamfOTto?,métte?e- lafcS^^arálflv léte./ bemutatkozó le'- 1™“' «1 rfu. M.5*0’"' VaSVe' veleket: Miskolc. Pf.: rázzsal ' vagy ané’kül Eladó Ároktő. Deák ’---------------------------------- eladó. Kft. vagy bt.- f. 45. alatti 555 négy­N ONSTOP boltba nek is alkalmas. Érd.: szögöl telken, 2 szo­vagy vendéglátóipar- 53-961, délután._ bás régi típusú csa­b an sürgősen eLhe- Eladó Mezőkövesd ládi ház melléképü- ly-ezkednék. Szakké- melletti Szentistván letekkel. Irányár: pesítésem megvan belterületén új ház- 500 000 Ft. Érdeklőd- minökét területen, sorban 400 négyszögöl ni a fen/ti címen. Érdeklődni telefonon: beépíthető házhely, vagy a 46 78-605-ö.s te- 56—414, du. 5—6-ig. (Víz. gáz e’őtte.) Te- Lefonon, 19 óra után. lefon: 46/25-695. Monokon 320 négy­Aron alul sürgősen szög01011 fekvő teher- összeálliitá9hoz női eladó 2,5 szobás, te- meate^ rtcf.í:ádi munkatársakat kere- hermentes. első eme- £e,rtí?i.. az?”J}al sünk főállásban, 45 leti, Kuruc utcai la- bekoltozhetoen surgo- forjnt óradíjért. Varr- kás. Érdeklődni mun- sen *, Erdn: Mo“ Rövidáru, divatáru csomagolásához, ár.u­ni tudók előnyben! kainapokon 10—12 órá- Részletes bemutatko- ig a 72-412-es, min- zó levelet: Miskolc, dennap este a 72-081- Pf.: 382. ______________ es telefonon._________ K ft. magas kerese- Eladó Miskolctól 10 ti lehetőséggel fiaital km-re 170 nm, kom- embereket alkalmaz fortos családi ház üzletkötői munkakör- kocsmával és egy ben. Akarat, hit, el'- üzletihelyiséggel, gáz várás. Sült galamb ki- az udvaron! Érd.: zárva! „Próbatétel raj- 46/42-532, egész nap! tam áll 303 986” jel' nők, Jókai u. sz. igére a kiadóba. Ragyogó fekvésű 2 szobás OTP-lakás sürgősen eladó jövő évi kiköltözéssel, fi­zetési könnyítéssel is. Érdeklődni Hajós I. u. 6. Marosi. Eladó 2 szobás, összkomfortos, bel­városi bérházi lakás Vörösmarty 7. VHI/2. Érdeklődni csak hét­Csermőkén (egye­di?1 .feltett) 250 négy- köznap. szogol.es zártkert. el- --------------------------------— a dó. Tel.: (46) 23-559. Taktaharkányban _ . 3 szobás családi ház Családi otthont eiia,d5 vagy miskolci Miskolcon, a belvá- lakásra cserélhető, ros szívében. de Érdeklődni .napköz­este 45-927, csöndes helyen, kér- bcn. _ ., ,, , tes, szép fenyőkkel, 4d_,«Éo Osztrák zsalutábla földszintes, nagy te------------!---------------------------­b érelhető. Miskolc, raszos, gázfűtéses. Azonnali beköltö- Dalia u. 17. Érd.: 16 gp nm-es. 1 és fél zéssel eladó Mályi. óra után, hét végén szobás lakást élet- Bem József 11. sz. egész nap. fogy.tig használatra alatti 3 szoba -f ét­iM?r>t7^iKi*xivi?o átadunk. Üzletek, kezős. gázos családi A naÍt, - meny.es templomok. gyógy- ház fizetési kedvez­aron kínálunk mu- szertár 5 percnyi já- mennyel. Érdeklődni: anyag hordókat, egyes rásra. Telefon. or- telefonon: 60-644. rotációs kapat es al- vos a házban. Magá­katrészeit, fűnyírót. nyos, idősebb, igé- Tartós használatra, láncfűrészt és alkat- nves’ személyek Leve- nagyikereskedelimi részeit, Invertcukrot, 1ét várjuk! ..Béke^- célra alkaiümas, tele- borászati festékeket sédben 304119” jel- fonos. 200—300 nm és aromákat. Oregon igrére a Miskolc, raktárhelyiséget bé- Kft. Miskolc. József Széchenyi u. 15—17. Telnénk. Ajánlato- A. 33. Borászati C’k- alatti kiadóírodába., kát a 06-52/25-231 te­kék, mezőgazdasági Vagv telefonon: lefoinra kérjük, kisgépek boltja. 47-707. Miskolci szoba, öriás Schnauzer kan Perecesen komfort összkomfortos családi kiskutya eladó. Ér- nélküli szeba-kony- ház eladó. Érdeklődni deklődni: Miskolc-Pe- hás lakás kiadó. Ér- az (52) 29-708-as tele- reces. BoLlóaija 150. deklődni: 55-830. fonon. Friss műszaki vizs­gás Dacia TX, 1988-as évjáratú eladó. Irány­ár: 135 ezer Ft. Ér­deklődni: 22-316-os te- lefonon, 16 óra jatán. BMW 316 I. KÁT. gyémánt-fekete me­tál, Peugeot 205 pi­ros , öta j tós, á ro n alul eladó, cserél'he­tő. 06-52 25-872. ________ 4 éves STÁR fixes, és két és fél éves IFA L—60-as biLlenős, 8,3 tonnás, bil'Lenős pótkocsival. vagy anélkül eladó. Tel.: 62-227.__________________ T L-es TRABANT és IBM XT kompati­bilis számítógép (színes monitor -f egér) kedvező áron eladó vagy mindez -V készpénz fiatalabb gépkocsira cserélhe- tö. Tel.: 66-636. 4X4 ARO-kiiuta.lás eladó. Érdeklődni 17 óra után, 49-882, Fűtött garázsban tartott, igen jó álla­potú Zastava GTL 55 49 800 km-rel el­adó. Tel-efon: 64-505. Tizenhat hónapos négyütemű Wartburg kombi eladó. Érdek­lődni: Edelény, Má- jus 1. út 9. sz. ______ 2 107-es Lada 0 km- rel, extrákkal eladó. Érdeklődni: este fél 7 után, a 82-302-es telefonon. 13 éves Ford Fiesta friss műszakival, ugyanitt platós ARO magasított ponyvá­val sürgősen eladó. 18 óra után: Szeles u. 66. IH/2. Kiss. EG-s (’90 febr.) há­romajtós Lada Sama­ra 12 000 km-rel csa­ládi okok miatt, sür­gősen eladó. Irányár: 375 ezer Ft. Érdek­lődni: Miskolc, Szé- chenyi út 94. 1/7. Mitsubishi L 300-as, 9 személyes. 6 éves, megkímélt állapotban, vonóhoroggal, 1993. április hóiig vizsgáz­tatva eladó. Érdek­lődni a (46) 55-292-.es telefonon, 8—17 óráig. Hosszúplatós IFA eladó. Köröm, Béke út 2. sz. vegyes Zsalutábla (1,35 m X0,85 m) kedvező áron bérbe adó. Tel.: 46/41-550. ________ R EDŐNY, RELUXA JAVÍTÁS—SZOLGÁL­TATÁS! Expressz- ügyeleti Tel.: 62-418. Angol nyelvoktatást vállalok kezdőknek, haladóknak, nyelv­vizsgára készülőknek. Telefon: 66-498. Gépi és kézi föld­munka, rakodás, ház­tartási gépek javítá­sa: 80-637.____________ B illenős gépkocsival hóm ok-sóder szállítá­sa. Tel.: 80-221. Lakodalomra. ren­dezvényre kölcsönzők sátorit, asztalit, padot, evőeszközökkel komp­tett. SzáJMltás megold­ható. Mlsikolc-Szirma Dienes L. 38. alatt. Tel.: 46-80-790._________ Könyvelést, önellen­őrzést, vagyonmérleg és szaibályzato.k ké- s zí tés ét v ál Iái j a PM álta-l bejegyzett nyug- díj as kő ny vvi zsgáló. Telefon: _46/74-546.__ S zobafestést, mázo­lást, tapétázást ked­vezményesen vállalok. Közületnek is. Tele­fon : 57-019.___________ I dős, egyedülálló né­nit keresünk gyer­mekgondozásra, ott- lakással. Leveleket: „Sürgős 515255” jel- igére a hirdetőbe. Kislányunk beteg­sége miatt, hegyvidé­ken lévő szobát bé­relnénk, nyáron 3 fő­nek. elfogadható áron. Ajánlatot 16 óra után, a 06-7i6/24-708-as tele- fonszámra kérek. Belvárosi ruha köl­csönzőben menyasz- szonyi, vőlegényi. ál­dozati ruhák. Széche­nyi 90. 53-085-ös tele­fonom _________________ Ü düljön a Mátrá­ban, kellemes 2—3 ágyas szobákban; konyhahasználattal. 1- éjszaka 240 Ft/fő. Otthon panzió 3242 Párád sas vár, Petőfi út 36. Szobafestést, mázo­lást. tapétázást fólia­takarással vállalok. Címfelvétel: 17—19-ig, 24-691. Közlemények VÁSÁR az EURODISZKONTBAN Cukor 44 forint, olaj 68 forint, mosópor (3 kilogrammos) 336 forint, öblítő (4 literes) 198 fo­rint, olcsó borok már 46 forint/ litertől. Miskolcon, a „kék rendőrség­gel” szemben, az Agrober-szék- ház földszintjén. Görög tengerparti nyaralás, legolcsóbban a GLÓRIA TOURS-szal! A június 15-én és 26-án induló turnusokra még korlátozott számban tudunk helyet biztosítani. 10 napos utazás autóbusszal, 4325 Ft + 66 DM/fő. Elhelyezés felszerelt lakósátrakban. Érdeklődni: Miskolc, Centrum Aruház, I. cm. Tel.: 70-053 vagy 45-711/26. A Kolumbusz Utazási Iroda ajánlatai! Isztambul 5 nap, minden szerdán, részvételi díj 3200 Ft + 45 DM. Kassa min­den szerdán, részvételi díj 250 Ft. Bécs hétfő esti indulással, időpontok: június 3, 17, részvé­teli díj 900 Ft. Érdeklődni, je­lentkezni : Rendezvények Háza, Miskolc, Széchenyi 107. III/312. Tel.: 44-454. A Kolumbusz Utazási Iroda ajánlata! Tengerparti nyaralás Görögországban, autóbusszal, 10 nap, 7 éjszaka. Időpontok; jún. 21—30. 4200 Ft + 80 DM. Jún. 28—júl. 7. 4200 Ft -f- 110 DM. Júl. 5—14., júl. 12—21., júl. 19— 28. 4200 Ft + 140 DM. Érdek­lődni, jelentkezni: Rendezvények Háza, Miskolc, Széchenyi u. 107. III/312. Telefon: 44-454. Gyászhírek HALÁLOZÁS Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy danyi Péter LKM-nyugdíjas 1991. május 31-én, 68 éves ko­rában, váratlanul elhunyt. Te­metése 1991. június 6-án, csü­törtökön 16 órakor lesz a Szent Anna-temető ravatalozó­jából. Gyászolják: felesége, lá­nya, veje, unokái. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy NAGY ISTVÁN 1991. május 10-én, életének 47. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Hamvasztás utáni te­metése 1991. június 5-én, 13.30- kor lesz a Szentpéteri kapui temető kisravatalozójából. A gyászoló család. Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, test­vér és rokon JUHASZ BÉLA a Borsodi Hőerőmű nyugdíjasa életének 65. évében váratlanul elhunyt. Temetése 1991. június 7-én, de. 11 órakor lesz a Szent Anna-temetőben. A gyá­szoló család. Fájó szívvel tudatjuk, hogy ÖZV. GROSZOS JANOSNÉ 1991. május 29-én, életének 67. évében elhunyt. Temetése 1991. június 6-án, 13 órakor a diós­győri temetőben lesz. A gyá­szoló család. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy GOLDNER DEZSŐ kisiparos életének 74. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatá­sa 1991. június 7-én, 15.30 óra­kor a Szentpéteri kapui teme­tőben lesz. Gyászoló felesége. Fájó szívvel tudatjuk, hogy SELYEBI .ISTVÁN szerető gyermek, férj, apa. testvér, vő és rokoim. a PV Diósgyőri Papírgyár dolgozója. 44 éves koráiban hirtelen el­hunyt. Búcsúztatása hamvasz­tás után. június 5-én. 1-4 óra­kor a Törköly ősi tem ető ra­vatalozójából. A gyászoló csa­lád. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KELEMEN LAJOS a drága férj, édesapa, nagy­apa, após, testvér, keresztapa és jó rokon, 85 éves korában, június l-jén elhunyt. Temetése 199:1. június 4-én, délután 4 órakor, az alsózsoiicai temető ravatalozójából. A gyászoló család. Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik is­merték és szerették, hogy a drága jó édesanya, nagyma­ma, anyós, testvér, kereszt- szülő és jó rokon ÖZV. SZABÓ ISTVANNÉ sz. Kupcsilc Erzsébet sajószentpéteri lakos öt hónapja tartó, türelemmel viselt, súlyos betegségben, éle­tének 77. évében, május 31-én csendesen itthagyta szeretteit. Felejthetetlen halottunkat 1991. június 5-én 16 órakor kísérjük utolsó útjára a hejőcsabai ró­mai katolikus temető ravata­lozójából. Gyászoló két gyer­meke, ön unokája, menye, ve­je, testvérei és a kiterjedt ro­konság. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZUROMI ANNA jóságos szíve 73 éves korában, június l-jén örökre megszűnt dobogni. Temetése Hevesen történik. A gyászoló család és barátnője. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy LIPTAI FARAGÓ ISTVANNÉ sz. Bucskó Mária életének 85. évében elhunyt. Temetése 1991. június 5-én, 17 órakor a diósgyőri temetőben lesz. A gyászoló család. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Hálás szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak, akik ÖZV. MRAZ KAROLYNÉ sz.; Mihalik Mária temetésén megjelentek, sírjá­ra virágot, koszorút helyeztek, ezzel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Kiöszönetünket fejezzük kj mindazoknak, akik szeretett halottunk, KÖVÉR JÓZSEF temetésén megjelentek, és megjelenésükkel fájdalmunk­ban osztoztak, sírjára virágot, koszorút helyeztek. Külön kö­szönetét mondjunk a BRK Váll. munkatársainak, a keres­kedelemben dolgozó kollégák­nak, a Diósgyőri Édesipari Gyár megjelent dolgozóinak, valamint a ház lakóinak. Gyászoló család. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak a roko­noknak, barátoknak, volt munkatársaknak, szomszédok­nak, ismerősöknek, mindazok­nak, akik szeretett halottunk BIKKI JÓZSEF temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, ezzel fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.

Next

/
Oldalképek
Tartalom