Észak-Magyarország, 1985. július (41. évfolyam, 152-178. szám)

1985-07-06 / 157. szám

1985. július 6., szombat ÉSZAK-MAGYARORSZÁG 11 APRÓHIRDETÉSEK állás Taurina Műszaki Ál­lomás felvételt hirdet az alábbi szakmák­ban : lakatos, hegesz­tő, hűtőgépszerelő. Te 1J esítmény béres el - számolás. Jelentkezés naponta 7—16 óra kö­zött: Taurina. Mis­kolc, Erdélyi u. 1., az üzemvezetőnél. Tele­fon: 51 -000/28-as mel­lék. adás-vétel Nagyon jó állapot­ban levő gerenda, sza­rufa, léc és deszka el­adó. Érdeklődni min­dennap, Arnót. Kris­tóf József. Üj telep. Móricz Zsigmond u. 22. Szép bútorok vétele- s! adása Miskolc, Be­loiannisz u. 5. Cent- rummal szemben. Régiségek adásvéte­le: Miskolc, Győri kapu 39. sz. Nyitva: keddtől péntekig 11— 19, szombaton 9—19 óráig. ___________________ K étszemélyes reka- mié, két fotel eladó. Iván u. 20. fszt. 3. Ér­deklődni: 17—19 óra között._________________ 1 00 db anyabárány eladó, ellésük szep­temberre várható. Ér­deklődni: 19 óra után a 65-575-ös telefonon. ItESCACIB 2xHPJ apától', displáziamen- tes (131/1985) anyától, kuvaszkölykök el­adók. Tóth József, Szentistván, Felszaba­dulás út 28. ____________ E ladó l konyha- szekrény, 1 háromsze­mélyes rekamié, l hú­rom ajtós ruhásszek­rény, háromrészes vi­lágos szekrénysor. Miskolc, III.. Mónus Illés u. 44.____________ C súcscsztergft E—63- as, 3000-es, 170 m ni­es, gyári magosítás- sal eladó. Érdeklődni egész nap: Szerencs, Magyar u. 36. ________ ö sszeköltözés miatt eladó: kifogástalan állapotban levő, 160 literes Lehel hűtő, te­levízió, csillárok, 2 db fotel. 1 piros műbőr kanapé. radiátorok, libatoll. dunna, pár­na. Miskolc. Madách Csepel radiátor 150/ 600-as 220 tag hasz­nált. de kitűnő álla­potban eladó. Győri utca 31. sz. Telefon: 09-107. A MERKUR Vállalaton keresztül megvételre keresünk ■1 évnél nem idősebb LADA 1500 vagy 1600-as személygépkocsit. AGROKER Vállalat Mályi „INDEX” AUTÖ- BÜRZE MISKOLC, SCHWEIDEL J, U. 6. Üzemképes Super Zetor 50-es, tartalék alkatrészekkel eladó. Érdeklődni 17 óra után: Szerencs-Ond, Hunyadi u. 3._________ A utót akar? Olcsót és szépet? Jöjjön el a ..PÓTKERÉKBE”. Miskolc. Lóránt ff y Zs. 53. sz,_____________ S koda 110 RC le­járt műszakival eladó. Leninváros, Rákóczi u. 12.________________ Vennék egy darab üzemképtelen Arót, dízelt. Tnrnóczy Ist­ván, Tállya.___________ 1 2 éves Wartburg személygépkocsi le­járt forgalmival el­adó. Érdeklődni dél­után 6-tól Szigligeti Ede tér 6. Népkert mellett. ingatlan Miskolc belterületén raktározáshoz kb. 1500 négyzetméteres összalapterületű helyiségeket VÁSÁROLUNK. Ajánlatokat „ŐSZ 85” jeligére a miskolci hirdető kirendeltségéhez kérünk. 2 hónapos Cocker '•.pániéi fekete szuka kiskutya eladó. Va­dász József né. Eger. Csapa jev sétány 8.__ Ö sszecsukható K kc­rékpár eladó. Érdek­lődni délutáni órák­ban Bekker Ferenc. Miskolc. Felső-Avas, Lövci-sor 547. _________ E ladó 600-as szalag­fűrész. Miskolc, II.. Próbatétel 4.__________ P ianínót és sátorga- rá/st vennék. Tele­fon: 67-706. este 8 után. Jó állapotban levő konyhabútor eladó. Gáspár Józsefné. Mis­kolc. Futó u. 33. Ér­deklődni szombat, va­sárnap. Udiilüház Zsóri-für­dőn eladó. Érdeklőd­ni július 10—25. kö­zött: Zsóri-fürdő, Os­toros u. 0. sz._______ K ilián-déli, 2 és fél szobás, komfortos, 2. emeleti szövetkezeti lakás eladó. Érdek­lődni : mindennap 18 —21 óráig a 16-671-es telefonon.______________ 2 4- 12 szobás, összkom fortos, teher­mentes OTP-lakós Hejöcsabán. a Csaba vezér u. 62. alatt el­adó. T,: 68-161._______ í l j - S ze g e d ü d ü 1 ö k ö z - pontjában igényes ve­vőnek villa eladó, irányár: 3,2 millió Ft. További felvilágosítás a 06-62-56-426-os tele­fonon. Iskolák, vállalatok, sportegyesü letek fi­gve.em! Eladó 4 db 6 részes öltözőszek­rény 240x200x60 cm-es. Leniováros. Pf. 40. Telefon: 49-11-600 18 óra után. Mályiban. a 3. sz. főút mellett 4 szobás, hallos családi ház sürgősen eladó. Cse­relakás. telek beszá­mítható. Mályi, Dan- kó P. u. 25. Tégla­gyári út mellett. Garzont, egy- eset­leg másfél szobás la­kást vennék, készpénz |- OT P-á tvá 11 a 1 ássál. ..Árajánlattal 170277” jeligére a hirdetőbe, összeköltözök, fi­gyelem! Széchenyi úti, 11. emeleti 5 szobás — két teljesen külön be­járatú — telefonos, komfortos, tanácsi bérlakásért kérünk egy másfél és egy két és fél szobás tanácsit. Érdeklődni: a 17-394- os telefonon, __________ E ladó Tiszaiúc. Gár­donyi u. 13. sz. más­tól szoba, konyha, fürdőszoba, mellék­épületekből álló csa­ládi ház. Érdeklődni a helyszínen._____________ G arázst vagy ga­rázsépítéshez telket vennék vagy bérelnék az Árpád u. környé- kón. Telefon: 72-278. Eladói 3 szoba, hal­los. szuterénos csalá­di ház, 120 m--es. gáz­fűtéses. Különálló bo­rospincével és szoba- konybás melléképü­letekkel. 960 négy­szögöl területen zárt­kertes szőlő, gyümöl­csössel. Érdeklődni: a 71-683 vagy a 77-165 telefonokon. 16 óra után. ___________________ E ladó 215 négyszög­ül telek a Csajkov­szkij utcában. Vála­szokat „Építési enge­dély van 170 330” jel- igérc a hirdetőbe. Miskolc-Tapolcán 118 négyszögöl telek eladó. Érdeklődni le­het: dr. Mózes, Ede- lény, Tüdőgyógyinté­zet ._____________________ K azincbarcika, Be- rente. Petőfi Sándor u. 44. szám alatti ház. 260 négyszögöles tel­ken eladó. Érdeklőd­ni: Latorcai János. Miskolc, Mikes Kele­men u. 6. Telefon: 67-670,__________________ B ogácson, Fenyő u. 12. szám alatt nyaraló eladó. Érdeklődni: Miskolc, Kinizsi u. 15. Hortobágyi Dezső. Elcserélném kazinc­barcikai 2 szobás, komfortos. I. emeleti, tanácsi lakásom Mis­kolc. I. kerületi, ha­sonló nagvsáeú össz­komfortosra. II. eme­letig. Érdeklődni te­lefonon: Miskolc 64­908._____________________ Z empléni hegyekben Basken (Fő u. 15.) hétvégi háznak is al­kalmas lakóház, kert­tel eladó. Érdeklődni a 18-065-ös telefonon, 17 óra után. Eladó) Mezökövesd- Höiürdö. Bazsarózsa u. 6. sz. alatt kétszin­tes hétvégi ház. Ér­deklődni : 3532 Mis­kolc. Oprendek S. u. 92. Telefon: 78-813. A közeljövőben épí- tési telekké nyilvání­tandó belterületi in­gatlan eladó. Érdek­lődni: Kovács. Beze­rédi u, 34, _____________ E ladó Miskolc. Pa­csirta u. 48. sz. alatt romos ház. Ar: 70 000 Ft. Érdeklődni: Mis­kolc, Oprendek S. u. 92. Telefon: 78-813, Tapolcai zártkertben szép fekvésű 400 négy­szögöl telek eladó. Érdeklődni: 66-955-ös telefonon. Eladó: 2 szobás szö­vetkezeti lakás. Ér­deklődni: 17—19 óráig. Il-076-os telefonon, vagy Ságvári u. 33. 3 1 alatt. A mályi AGROKER- rel szemben eladó) 250 négyszögöl telek fa­li ázzál és ugyanott 253 négyszögöl szőlő. Eladó 5 éves villany- bojler és villanytűz­hely. Érdeklődni: Ta­polca, Pákozd út 4. Baranesiék,____________ V ennék: a Gyár. Hutás. Dobó». Salét­rom. Damjanich. Wes­selényi. Nagy Sándor utcákban házat, vagy bérelnék — kedvező anyagi feltételekkel. Telefon: 78-363: Miskolcon egyszoba- konyhás lakás too négyszögöl telekkel eladó. Érdeklődni: Miskolc (Alsóhámor) III. kér., Szeleta u. 17. Kilián-délen — Kan* dó Kálmán út — há- rpmszobás. hallos la­kás eladó. Érdeklődni 17 óra után 71-102-cs lelcfonon. vegyes Zongorahangolás, vidékre is. Bacsó Pé­ter, hangszerhangoló, 3525 Miskolc, Fábián u. 1. 1X4. Taxirendelés! Mis- kolc-Taxi. Telefon: 17-000. 87-800. Sze­mély- és teherszállí­tás. Éjjel-nappal vár­juk megrendeléseiket. 30 éves barna férfi vagyok, nemdohányzó hölgy társat keresek. „Fényképes levél 168243”. Divatos menyasszo­nyi és menyecskeru­hák készítene várja magánszemélyek és kiskereskedők vásár­lását. Mészárosné, Ka­zincbarcika. Szabó L. 61. Telefon : 06-4845-418. 1985. július 3-án ELVESZETT a Göngyöleggyártó és Forgalmazó Szövetkezeti Vállalat Miskolci Gyáregysége, 3502 Miskolc, Fonoda u. 4. MNB 217-36021 5. számit bélyegző, valamint az L 131 123-as szánni elszámolási utalvány 1985. JÚLIUS 4-ÉTÖL Érvénytelen Színpadképes zene­kar kész műsorral énekesnőt (énekest) keres. Telefon: 74­356. Érdeklődni: hét­köznap (péntek kivé­telével) 20—21 óráig. TOVÁBBTANULÁS a miskolci Zalka Máté Gépipari Szakközépiskola ESTI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATÁN, AZ 1985/86. TANÉVBEN: Jelentkezhetnek gépipari jellegű szakmunkás-bizonyítvánnyal I. osztályba, különbözeti vizsgával II. osztályba, érettségi bizonyítvánnyal kiegészítő képzésre. Középiskolai tanulmányaik után 1 éves képzési idővel TECHNIKUSI OKLEVELET NYERNEK. Jelentkezés és bővebb felvilágosítás az iskola irodájában (Miskolc, Kun Béla u. 10.) minden szerdán 8-16 óráig. Pályázati felhívás! A VOLÁN 3. SZ. VALLALAT pályázatot hirdet új vállalati embléma készítésére. A pályázati feltételek a következők:- az emblémának tükröznie kell a szállító szerve­zet jellegét, területi sajátosságait,- foglalja magában a „Borsod Volán" elnevezést,- készüljön egyszínnyomásban,- legyen sablonozható és sokszorosítható,- cégjelzésé papírra és vállalati bélyegzőre egy­aránt felvihető. Egy pályázó 5 alkotást nyújthat be elbírálásra. A zsűri által legjobbnak ítélt pályamű dija: 10 000,- Ft Beküldési határidő: 198S. július 20. Cim: Volán 3. Sz. Vállalat, 3527 Miskolc, József A. u. 70-, igazgatói titkárság. ÉRTESÍTÉS! Miskolc Megyei Város Tanácsa V. B. építési és közlekedési osztály, a Kiss József utcában 1985. július lO.-október 15-i időszakban szennyvízcsatorna és gázvezeték-építési munkákat végeztet. A kivitelezési munkák ideje alatt az ingatlanokra történő személygépkocsi-behajtás szünetelni fog. Kérjük a lakosság szives türelmét. MIBER Dolgozókat alkalmaznak PALYAZAT. A Peremartoni Vegyipari Vállalat pályázatot hirdet a szervezési osztályán betöltendő számítástechnikai szervezői állásra. Munkaköri fel­adatát képezi a vállalat számí­tástechnikai szervezési, valamint számítástechnika alkalmazási feladataink koordinálása, számí­tástechnikai, szervezési feladatok végzése, központi kezelésben le­vő mikroszámítógépek üzemel­tetésének szakmai felügyelete. A munkakör betöltésének fel­tételei: egyetemi végzettség, számítástechnikai szakképzett­ség, legalább 2 éves számítás­technikai gyakorlat. Fizetés megegyezés szerint. Alkalmazás esetén az igénynek megfelelő összkomfortos lakást biztosí­tunk. A pályázatokat 1985. jú­lius 31-ig kell megküldeni a vállalat személyzeti és oktatási osztályára. (8182 Percmarton- gyártelcp.) A pályázók 1985. au­gusztus 31-ig kapnak értesítést. Termelőszövetkezetünk ipari üzemébe felvesz csiszolónumká- sokat, lehetőleg nőket. Bérezés darabbéres normatíva szerint. Ke­reseti lehetőség: 3000—6500 Ft-ig. Jelentkezni lehet: a termelőszö­vetkezet IV-es telepen, az üzem vezetőjénél. Termelőszövetkeze­tünk felvesz lehetőleg épí­tőipari szakmában jártas ár- kalkulátort, akit kapcsolt mun­kakörben épitőágazati művezető­ként alkalmazna. Fizetés meg­egyezés szerint. Jelentkezni le­het: Matyó Tsz, építöágazat, Nagy László ágazatvezetönél. Gyászhírek halálozás Fájdalommal tudatjuk, hogy KAPUSZTIK VILMOSNÉ, sz. Kálna Magdolna, 1985. július 4-én meghalt. Te­metéséről későbbi időpontban intézkedünk. A gyászoló csa­lád. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagy­mama, dédmama, ÖZV. MEZEI SANDORNÉ, 1985. július 3-án. 85 éves ko­rában csendesen elhunyt. Te­metése a gürömbölyi ravata­lozóból, 1985. július 9-én, 13.30 órakor lesz. Gyászolja: három gyermeke, unokái, dédunokái, két testvére, Erzsiké és Piros­ka. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy FARKAS LÁSZLÓ, DIGÉP-nyugdíjas, hosszas betegség után, 74 éves korában elhunyt. Drága halot­tunk temetése 1985. július 7- én. 16 órakor lesz Hernádné- metiben, a községi ravatalozó­ból, A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ÖZV. HARMATI PALNÉ szül.: Tóth Erzsébet türelemmel viselt, hosszú be­tegség után, életének 78. évé­ben. 1985. június 20-án elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatá­sa 1985. július 9-én 16 órakor lesz. a Mindszenti temetőben. Gyászoló családja. Mély fájdalommal, és meg­tört szívvel tudatjuk mind­azokkal, akik szerették és is­merték, hogy szeretett fiunk és testvérünk. THERN TAMAS OTTÓ életének 20. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Drága halottunkat július 10-én. 13 órakor helyezzük örök nyu­galomra a miskolci Deszka- temetőben. Gyászoló szülei és testvérei. Mély fajdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édes­apánk. PRETL JÓZSEF, 1985. július 3-án súlyos be­tegség után csendesen elhunyt, örök nyugalomra 1985. július 9-én, 15 órakor kísérjük a Szentpéteri kapui városi te­mető ravatalozójából. A gyá­szoló család. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismertek és szerették, hogy VAJDA BÉLANE szül.: Vincze Irén munkatársunk, 1985. június 30- án elhunyt. Temetése 1985. jú­lius 9-én 16 órakor lesz. a ru- dabányai temetőben. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Nagy­községi Közös Tanács, Ruda- bánya. Mély fájdalommal tudatjuk azokkal, akik ismerték és sze­rették, hogy ÖZV. BODNAR LAJOSNÉ, sz. Gajó Márta, türelemmel viselt, hosszú be­tegség után, életének 81. évé­ben, 1985. július 2-án. csende­sen elhunyt. Temetése 1985. július 9-én, 14 órakor lesz a városi (Szentpéteri kapui) te­metőben. Gyászoló testvére, lánya, veje, unokái és a csa­lád. Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szerető édesanya, anyós, nagymama és déd­mama. ÖZV. TÓTH FERENCNÉ szül.: Krajnyák Emília (volt Eperjesi utcai lakos) 80 éves korában csendesen el­hunyt. Temetése július 8-án, hétfőn 14 órakor lesz, a Hősök temetőjében. Gyászolják: fiai, menyei, unokái, dédunokái, valamint a kiterjedt rokonság. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, rokon BENDSAK LAJOS ácsmester (volt Anna utcai lakos) életének 89. évében csendesen elhunyt. Temetése 1985. július hó 8-án, hétfőn délután 4 óra­kor lesz. a szent Anna teme­tő kápolnájából. A gyászoló család. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Hálás szívvel mondunk kö­szönetét a kedves testvérek­nek, rokonoknak, szomszédok­nak, ismerősöknek, akik fe­lejthetetlen halottunk KRIZSOVENSZKY BÉLANÉ szül.: Fazekas Mária temetésén megjelentek, sírjá­ra koszorút, virágot helyez­tek. részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetét mondunk a Kazinc­barcikai 9. Sz. Óvoda dolgo­zóinak. A gyászoló család. Halas szívvel mondunk kö­szönetét azoknak a kedves ro­konoknak. barátoknak, közeli és távoli ismerősöknek. jó szomszédoknak, akik felejthe­tetlen halottunk KOLLAR JÓZSEF temetésén megjelentek, sírjá­ra virágot, koszorút helyeztek, hogy együttérzésükkel nagy bánatunkban mellettünk áll­tak. Bánatos felesége, fia, me­nye, két lánya, vejei és uno­kái. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét minden kedves ro­konnak. ismerősöknek, bará­toknak. akik szeretett halot­tunk id. ÉLIÁS JANOSNÉ szül.: Németh Ilona temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek. A gyászoló család. CENTRUM-HÉTFŐ AJÁNLATUNK 20 SZÁZALÉKOS ENGEDMÉNNYEL Minden fiú és férfiballon- és szélanorák Női és bakfis nyári blúzok Dolgozókat alkalmaznak A Beton- és Vasbetonipari Mü­vek Alsózsolcai Gyára felvesz betonelemgyártó munkakörbe férfi és női dolgozókat. Részle­tes felvilágosítás. Jelentkezés a munkaügyi osztályon: Alsózsol- ca. Gyár u. 5. sz. Karbantartó asztalost, felszol­gálót és konyhai segédmunkást alkalmazunk. Jelentkezés: SZOT Üdülök, Miskolc-Tapolca, Zója ti. 1. sz. Bodrogszolg 1SZSZ szakcsoport felvételre keres kőműveseket, valamint esztergályos szakmun­kásokat. Jelentkezni lehet: mun­kanapokon 7—16 óráig. Miskolc. Szabó I., it. 15. sz. alatt. Minden fiú és férfi úszónadrág Egyes női és férfipólók Minden gyermekszandál VARJA ÖNT A ^ C2H23S3> ' Centrum Áruház A Herman Ottó Lakásszövet­kezet munkatársakut keres mis­kolci lakhellyel, az alábbi szak­mákban : lakatos, vízvezeték és központifűtés-szerelő, festő. Je­lentkezés a Chlepkó Ede u. l. sz. alatt, 7—16 óráig. A szikszói „Béke” Mgtsz, fel­vételre keres, jó kereseti lehe­tőséggel : gépjármű-villamossági szerelő; autó-motorszerelő; mg. gépszerelő* lakatos; crőgépveze- tö; kőműves; ács, állványozó: asztalos szakmunkásokat, szik­szói és alsóvadászi munkahe­lyekre. Jelentkezni lehet a ter­melőszövetkezet műszaki főága- zatvezetőjénél, valamint a mun­kaügyi vezetőnél. BELFÖLDI TÁRSASUTAZÁSOK: Szegedi Szabadtéri Játékok Időpont: 1985. július 27—28.) (Tavaszvárás). Utazás Miskolcról autóbusszal, teljes ellátással, színházjeggyel. Részvételi díj: 1320 Ft. Nyugdíjasoknak: 1190 Ft. Időpont: 1985. augusztus 10-11. (János, a vitéz). Utazás Miskolcról autóbusszal, teljes ellátással, színházjeggyel. Részvételi díj: 1320 Ft. Nyugdíjasoknak: 1190 Ft. Időpont: 1985. augusztus 18—19. (A szarvassá változott fiák). Utazás Miskolcról autóbusszal, teljes ellátással, színházjeggyel. Részvételi díj: 1190 Ft. Nyugdíjasoknak: 1070 Ft. Hétvége Gyulán •Időpont: 1985. augusztus 31.—szeptember 1. Utazás Miskolcról autóbusszal, teljes ellátással, fürdőbelépővel. Részvételi díj: 950 Ft. Nyugdíjasoknak: 860 Ft. Nyugat-Magyarország Időpont: szeptember 27—29. Utazás Miskolcról autóbusszal, teljes ellátással, belépővel. Részvételi díj: 1630 Ft. Nyugdíjasoknak: 1470 Ft. Fürdés Hajdúszoboszlón Időpont: július 27. Utazás Miskolcról autóbusszal, ebéddel, fürdőbelépővel. Részvételi díj: 290 Ft. Nyugdíjasoknak: 260 Ft. Hidi-vásár a Hortobágyon Időpont: augusztus 19. Utazás Miskolcról autóbusszal, ebéddel. Részvételi díj: 300 Ft. Nyugdíjasoknak: 270 Ft. Virágkarnevál Debrecenben Időpont: 1985! augusztus 20. Utazás Miskolcról autóbusszal, ebéddel, belépőjeggyel. Részvételi díj: 350 Ft. Nyugdíjasoknak: 310 Ft. Jelentkezés és felvilágosítás az IBUSZ Miskolc, Széchenyi út 3., valamint ózdi, kazincbarcikai, le- ninvárosi, sárospataki, sátoraljaújhelyi, mezőkö­vesdi irodáiban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom