Észak-Magyarország, 1984. február (40. évfolyam, 26-50. szám)

1984-02-24 / 46. szám

ESZAK-MAGYARORSZAG 6 1984. február 24., péntek ’■ 'MsAíj/0^00^0000.. m 1= rádió KOSSUTH: 8.27: Egy kis fi­gyelmet kérek! — 8.87: Kóru­sok, nangbzerszólók. — 9.3U: Jó » dal. — 9.50: Lottosorsuiás. — 3 0.05: Rétszínvirág. — 10.35: A íogadábtetel. Csokonai Vitéz Mihály versei. — 10.40: Riszt: A bölcsőtől a sírig. Szimfonikus költemény. — íl.uo: Harandsza- vak. — 12.45: Hétvégi Panoráma. — 14.02: Zenekari muzsika. — 14.44: Magyarun szólva. — 15.05: Hévkalauz. — 15.85: A banya­mester. Operettrcszletek. — Hl.00: Földrészek fuvarosa, — a Hungarocamion. — 17.05 : Rakatos Sándor népi zenekara játszik. — 17.35: Ami a számok mögött van. — 18.00: A Szovjetunió né­peinek zenéjéből. — 19.15: Ör­dög váltó* ás Csíkban. Tamási Áron két novellája rádióra al­kalmazva. — 19.35: A Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekarának hangversenye. Közben: 20.20: Verses összeállí­tás. — 20.40: A hangverseny­közvetítés folytatása. — 21.20: Népdalok. — 21.40: A kötvény lélektana. Radnóti Jánossal, az Állami Fejlesztési Bank főosz­tály-vezetőjével és Antal Rászló közgazdásszal beszélget Mihan- osik Zsófia. — 22.20: Tíz perc külpolitika. — 22.30: Pászth.v Júlia énekel. — 23.30: Zenekari operarészletek. — 0.10: Melódiá­koktól. PETŐFI: 8.05: Furulya- és ci- t.eramuzsika. — 8.20: Tíz perc külpolitika. — 8.35: Slágermúze- um. — 0.18: Háttérbeszélgetés. — 9.50: Rottősorsolás. — 10.00: Zenedélelőtt. — 12.35: Édes anya­nyelvűnk. — 12.40: Népi muzsi­ka. — 13.15: A szelistyei asszo­nyok. Daliátékrészletek. — 14.00: Zenedélután. — 15.30: Könyvről —■ könyvért. — 15.40: Egészsé­günkért! — 15.45: Eionel Richie felvételeiből. — 16.35: Jó utat! — 17.30: ötödik sebesség. — 38.35: Popzene sztereóban. — 3 0.40: Régi nóta, híres nóta. — 20.35: Sokféle. Szórakoztató iro­dalmi magazin. — 21.35: Santana összes albuma. — 22.13: Görög népi dallamok a Szirtosz együt­tes előadásában. — 22.30: Igen is, nem is. — 23.20: A mai dzsessz. 3. MŰSOR: 9.Ott: A magyar pe­dagógia évszázadai. — 9.38: A Melos vonósnégyes látszik. — 30.28: Bluesfelvételekből. —10.49: Kősa György: Damján és Rém- anyó. — 11.05: Sosztakovics: VIÍ. (Lennigrádi) szimfónia. — 12.21: Theo Adam énekel. — 13.07: Fiataloknak! — 13.57: Oláh Já­nos: Az őrült. Könyvszemle. — 3 4.07: Kartáncosok. Zenésjáték- részletek. — 14.45: Barokk zene. •— 15.13: Beszélő .székek. — T6.03: Üj kamarazene-felvétele­inkből. — 16.48: Gluck: Armida. Opera. — 19.05: Concertino Prá­ga *83. — 19.31: világújság. — MISKOLCI STÜDIÖ (a 268,8 m-es közép-, a 66,8, a 72,ll, valamint a 72,77 URH-on) 17.00: Hírek, időjárás. Műsor­ismertetés. — 17.05: Péntek .este Eszak-Magyarországon. (A tar­talomból : Szolgáltatások a könyvtárban. — Mit főzzünk vasárnapra? — Tanácsok kis­termelőknek. — Programajánlat hétvégére.) — 18.00: Észak-ma­gyarországi krónika. (Kohóát­építés Ózdon. — Zárszámadó közgyűlés a borsodsziráki Bar­tók Béla Mg. Ipari Tsz-ben.) — 3 8.25—18.30: Rap- és műsorelőze­tes. televízió 1. MŰSOR: 8.00: Tévétorna. — *.05: Fizika. (Ált. i.sk. 6. oszt.) — 8.35: Fizikai kísérletek. — 8.45: Stop! Közlekedj okosan! —8.50: Orosz nyelv. (Alt. isk. 6. oszt.) — 9.15: Munkahelyi ismeretek. — 9.50: Rottősorsolás. — 10.00: A fekete Napóleon. Angol doku­mentumfilm. — 10.40: A korona lovai. Francia dokumentum­film. — 11.10: A perzsa­szőnyeg. — 11.25: Képújság. — 11.30: Iskolatévé. Stop! Közle­kedj okosan! 23. rész. — 15.10: Tudományos? Fantasztikus! Az árnyék. — 15.25: Egy osztályba járunk. — 15.50: Magyarország és a II. világháború. — 16.30: Hírek. — 16.40: Bors. Kaland­filmsorozat. — 17.40: 55 éves lenne ... — 17.50: Képújság. — 17.55: Reklám. — 18.00: Ablak. 19.00: Reklám. — 19.10: Tévé­torna. — 19.15: Esti mese. — 39.30: Tv-hiradó. — 20.00: Csak ülök és mesélek. Vitray Tamás műsora. — 21.05: Faustus dok­tor boldogságos pokoljárása. Tévéfilmsorozat. 5. rész. — 21.55: A fele sem igaz. Vetélkedömíi­sor. — 22.25: Mestersége: A színház. Hegedűs Tibor. — 23.00: Tv-hiradó 3. 2. MOSOK: 17.25: Képújság.— 37.30: Természetbarát. — 17.50: Csali. Horgásztízperc. — 18.00: Kisfilm. — 18.20: Még egyszer gyerekeknek! — 19.00: Ablak. A műsor folytatása. — 19.30: Antonina Kowtunowa énekel. Lengyel film. — 20.00: Kisfilm. — 20.30: Alföldi antenna. — 21.00: Tv-hiradó 2. — 21.20: Joe Dassin műsora. — 22.15: Latin- Amerikában írták. — 23.05: Kép­újság. SZLOVÁK TELEVÍZIÓ l. MŰSOR: 8.45: Ez történt 24 óra alatt. — 9.00: Lskolatelevi- zió. — 9.25: Óvodások oktató­műsora. — 9.50: Szórakoztató vetélkedömüsor. — 10.30: Feke­ték Natalból. Tv-jálék. — 11.20: Tv-fórum. — 12.00: A rendőrség naplójából. — 12.10: Hírek. — 15.20: Hírek. — 15.25: Tv-torna. — 15.30: Lengyel tv-fil msorozat gyermekeknek. — 16.00: Tenisz Davis Kupa. — 18.25: Nótaszó. — 18.30: Esti mese. — 18.40: Bratislavai magazin. — 18.55: A bálnák. Kanadai természet- film. — 19.30: Tv-hiradó. — 20.00: Ellentámadás. Szovjet film. — 21.20: Szórakoztató vetélkedö­müsor. — 22.00: Ez történt 24 óra alatt. — 22.15: Teheráru. — 23.50: Hírek. mozi BEKE: Amit tudni akarsz a szexről ... Mb. színes amerikai vígjáték. 18 even felülieknek! III. helyár! Kezdés: nlO és 112, du. 3, n6 és £8 órakor. — KA­MARA: Egy zsaru bőréért. Mb. francia krimi. 16 even felüliek­nek! III. helyár! Kezdés: 6 óra­kor. — Szerencsés Dániel. Színes magyar film. 14 éven felüliek­nek! Kezdés: 4 órakor. — KOS­SUTH: Futásod véget ér. Mb. színes NDK-beli film. 14 éven felülieknek! Kezdés: de. 11, du. f3, hn5 órakor. — A nyolcadik utas: a halál. Színes angol film. 18 éven felülieknek! III. helyár! Kezdés: 7 órakor. — HEVES Y I. FILMKLUB: Tüzszekerek. Mb. színes angol film. Kezdés: f5 és f7 órakor. — TÁNCSICS: Vám­hivatal. Színes szovjet krimi. Kezdés: f5 órakor. — Biztosan ölő Sárkánylady. Színes japán film. 16 éven felülieknek! 111. helyár! Kezdés: 17 órakor. — KAMARA: Vámpír négy keré­ken. Mb. színes csehszlovák pa­ródia. Kezdés: 6 órakor. — SZIKRA: Tű a szénakazalban. Mb. színes angol történelmi ka­landfilm. 16 éven felülieknek! III. helyár! Kezdés: 4 és 6 óra­kor. — PETŐFI: Óvakodj a tör­péitől. Mb. színes amerikai kri­mi. 16 éven felülieknek! II. helyér! Kezdés: fő és f7 órakor. — FÁKLYA: Jegesmedve a po­rondon. Mb. színes román film. Kezdés: 4 és 6 órakor. — KA­MARA: Ez Amerika! Amerikai dokumentumfilm. 16 éven felü­lieknek! III. helyár! Kezdés: f5 órakor. — TOKAJ, DISCO: A francia hadnagy szeretője. Mb. színes angol film. 16 éven felü­lieknek! Kezdés: f8 órakor. — TAPOLCA, ADY: Telitalálat. Mb. színes szovjet filmvígjáték. Kez­dés: 7 órakor. — GÖRÖMBÖLY, KRÜDY: A matróz, a kozák és a hamiskártyás. Mb. színes szov­jet háborús kalandfilm. Kezdés: f7 órakor. — NEHÉZIPARI MŰ­SZAKI EGYETEM: A profi. Mb. színes francia krimi. III. hely­ár! 16 éven felülieknek! Kezdés: 5 órakor. — MISKOLC-HAMOR: Jegesmedve a porondon. Mb. román film. Kezdés: f6 órakor. — jVIISKOLC-SZIRMA: Riki-Tiki- Téví. Mb. szovjet—indiai gyer­mekfilm. Kezdés: f6 órakor. — KAZINCBARCIKA, BEKE: Sze­retők. Színes magyar film. 14 éven felülieknek! Kezdés: 4 és 6 órakor. — LEN IN VÁROS. DER­KOVITS: Szupermodell. Színes amerikai krimi. 16 éven felüliek­nek! III. helyár! Kezdés: f6 és f8 órakor. — MEZŐKÖVESD. PETŐFI: Misi mókus kalandjai. Színes magyar mesefilm. Kez­dés: in és 7 órakor. — SÁROS­PATAK. RÁKÓCZI: Dühöngő, Bika. Mb. amerikai Film. 14 éven' felülieknek! II. helyár! Kezdés: fő órakor. — Angi Vera. Színes magyar film. 14 éven felüliek­nek! Kezdés: 7 órakor. — SÁ­TOR ALJ AŰ.THELY. BÉKE: Te rongyos élet. Színes magyar film. 14 éven felülieknek! Kez­dés: 5 és 7 órakor színház 24, péntek Rómeó cs Júlia Moliére bérlet Este 7 órakor Közületek és magánmegrendelök! A Miskolci Köztisztasági Vállalat rövid határidővel vállalja különböző rovarok — csótány, poloska, légy, zsizsik, szúnyog — vala­mint egér és patkány irtását a legkorszerűbb vegyszerek alkalmazásával, garanciával. Megrendelhető: Miskolci Köztisztasági Vállalat Miskolc, József Attila atca 65. Telefon: 35-161 5SS APRÓHIRDETÉSEK I állás Figyelem! Személy- gépkocsi szerelésben jártas autószerelőt ál­landóra felveszek. Bertalan u. 31. TF-et végzett tanáro­kat. edzőket, szervező­ket keresünk fő- vagy mellékállásra. Úszás, tenisz, vitorlázás, szörf, sí, vízisí stb. sport­ágakban. ..Bemutatko­zó levél. leJefonszám 174 638” jeligére Fel­szabadulás téri hirde­tőbe Bo Központifűtés-szerelő, több éves gyakorlattal, so ki szabad idővel, jo­gosítvánnyal másodál­lást vállalna. Telefon: (59-846. Délután; 16— 20-ig. Kaziitcöai oman két­szobás szövetkezeti la­kás. azonnali beköltö­zéssel, sürgősen eladó. Érdeklődni: Szabó Pál, Kazincbarcika. Csokonai 10. 2/3. Tele­fon: 15-755. vagy 11-316. Zénó nevű kan tacs­kó kutya elveszett. Ké­rem a nyomravezetőt, jutalom ellenében 89-821 telefonon értesí­teni. Eladó 10 db-os neo­barokk ebédlöbútor, olajfestmények. Érd.: szombat délután, va­sárnap. Arany J. 19., fszt. l. Szölővesszőhöz para- fin-hőmérö, must-, szesz-, borfokoló kap­ható, képkeretezést vállalok. Svéda, Sze­mere u. 3. PARKETTA kedvezményes áron KAPHATÓ, megegyezés szerint, szállítással, bedolgozással. DEZSŐ LAJOS, Kazincbarcika, Vajda János 18. Telefon: 14-551. Orgona — japán — és dobfelszerelés igé­nyesnek eladó. Tei: 74-972. ________________ G yökeres Zalagyön- gye eladó I. o. 10 Ft, II. o. 6 Ft. Utánvéttel szállítok. Feldebrő, PetŐfi_u. 17. Milibák. Szőlőoltvány meg­rendelhető kedvezmé­nyes áron. Államilag ellenőrzött telepemről. Kérjen árlapot! Filó József 3261 Abasár, Radnóti út 6. Elcserélnem pécsi, 2 szobás, összkomfortos, első emeleti, tanácsi lakásom, hasonló nagy­méretű, másfél szobás, miskolcira. „Tavasz” jeligére a pécsi Sallai utcai hirdetőbe. Kiadó evekre válla­latnak, tsz-nek, irodá­nak telefonos, kertes, 4 szobás családi ház. „Garázs 84 140 553” jel­igére a kiadóba. Egyedülálló pedagú- gusno albérletet vagy íoo ooo Ft készpénzzel lakásmegoldást keres, esetleg eltartási szer­ződést kötne. Minden megoldás érdekei. Ajánlatokat „Tavasz 341463” jeligére kérek a hirdetőbe. Olcsón eladó Emud központi helyén 3 .szoba és mellékhelyi­ségekből álló családi húz 300 négyszögöl te­lekkel. Érdeklődni egész nap a 72-493-as telefonon. hétvégén Kovács János Miskolc, Fclmezö út 17. szám alatt. Hejöcsabán a Ternp­lomhegy legszebb he­lyén 400 négyszögöl szölő-gyümülcsüs azonnal is eladó a 14-es busz végállomásától tíz percre. Érdeklődni: szombat és vasárnap, Farkas Antal u. 15. Matáék. _________ M ádon a müút mel­lett 400 négyszögöl, kordon művelésű légi­permetez ésü szőlő el­adó.. Érdeklődni: Mis­kolc-Tapolca, Ungvári u. 12. alatt. Minden­nap 16 órától. Lyukóvölgy, Kisimí­tás u. 1/a alatt 519 négyszögöl telek la­kással eladó. víz. vil­lany van. Érd.: ugyan­on. ötvenezer forintig borospinéét vennék Miskolcon. ...ló bor 140 542” jeligére a ki- adóba.________________ L yukóvölgy mellett, Középcsászár-hegyen 330 négyszögöles szom- sz.éd-ví kend telkek el­adók, kövesúttal. mű­velésben lévő, déli fek- vésüek. Érdeklődni: Győri kapu 12. sz. 2 2. Tapolca szélén. Asító- dülőben 246 négyszög­öl bekerített gyümöl­csös, faházzal eladó. Víz, villany megold­ható. Ugyanott fotel­ágy, nagyképernyős tv eladók. Érdeklődni 75-453 telefonon. 3 szobás összkom­fortos tanácsi lakáso­mat elcserélném 1 1 '2 szobásra. Érdeklődni: esti órákban. Kazinc­barcika, Ságvári tér 5. III/14.__________________ Kazincbarcikán, kertvárosnál kert, kis házzal (pincével) el­adó. Érdeklődni: Hrisztó Botev tér 6. III/I. Telefon: 14-773. Kazincbarcika-Herbo- lyán 300 négyszögöl, vízvezetékes kert eladó. Érdeklődni esti órák­ban, Kazincbarcika, Tardonai u. 9. _____ Ü j állapotban lévő 3 éves, most vizsgázott Wartburg de Luxe 20 ezer kilométerrel el­adó. Bánréve. Kossuth út 8. (Dome). Jó állapotban lévő UAZ kocsi eladó. Szo- boszlai. Taktaszada, Kossuth út 1.________ Ü. i állapotban lévő Trabantot vennék. Te- 1 cfo n : 17 ó rá tó ]_ 69-4 01. TA-s Wartburg de Luxe személygépkocsi 28 000 km-rel eladó. Érdeklődni: Tel.: 16-364 17 után. Bolgárföldi 1 -+- 2x1/2 szobás tanácsit, vagy Győri kapu környéki kétszobás OTP-s la­kást cserélnénk kertes házra. Ajánlatokat: „Közművesített 141092” jeligére a kiadóba ké­rek. _ Üj, ötszobás, két für­dőszobás családi ház eladó Nagykovácsi­ban. kék busz végállo­másánál. „Pestközei 175122” jeligére. Bo„ Felszabadulás téri Hir­detőbe. Kis ház eladó, kert­tel. Sa.iószentpéter, Zalka Máté 22. Érdek­lődni helyben. _______ K étszobás öröklakás eladó. Érdeklődni a helyszínen 18 órától,. Miskolc, Középszer 50. X/3V Alsóvadász Fő u. 123. sz. alatti családi ház eladó, vagy diósgyőri kis családi házra cse­rélem. Érdeklődni a helyszínen, vagy Mis­kolc 73-091 telefonon 18 óra után. ________*_ S zctköltözők figyc-- leir.! Keresek 4 szobás családi hazat, adok 2 db 2 szobás tanácsi la­kást. különbözeiét készpénzben fizetem. Telefon; 63-852.__ N yéki hegyen a leg­szebb helyen 600 négy­szögöl szőlő eladó, gvümölcsössel. Érdek­lődni Nyékládháza. Szabadság u. 8. alatt, a templom mellett.__ L ecserélném 2 szo­bás tanácsi bérlakáso­mat budapesti másfél szobásra. Sürgős. Miskolc, n„ Engels u. 10. 3f4.________________ T iszalúcon Jókai u. 31. sz. alatti, központi fekvésű építési telek eladó. Érdeklődni helyben a Széchenyi IE_ 3. sz. alatt. _________ N épkert mellett 2,5 szobás, összkomfor­tos társasház 96 négy­szögöl zártkerttel, azonnali beköltözéssel eladó. Szigligeti tér 4., hátul az udvarban. Tel.: 62-940. Elcserélném nagy­méretű, 3 szobás össz­komfortos tanácsi la­kásomat. hasonló ker­tes családi házra. Mis­kolc környékén is, 10 km-en belül. Érdeklőd­ni lehet mindennap 4—6 óra között. Mis­kolc, Leszih A. u. 23. T/2. 3-as ütem. Avas­dél (honvédelmi park mellett). Eladó a nyéki István tónál lévő kétszintes nyaraló. Víz, villany van. Érdeklődni: 35-973. vagy 87-905 telefonszá­mon. Hajdúszoboszlón, für­dőhöz közel, négyla- káso.s társasházban két és fél szobás OTP- öröklakás, kerttel, ga­rázzsal igényesnek kp.-ért eladó. „Üdülő­nek átírható 109558” jeligére a Debreceni Hirdetőbe. Kétszobás, n agy kon y- hás, jó fekvésű, ös.sz- k o m 1 o r tos. b e I vá ro sí szövetkezeti lakás el­adó. Szükség esetén fizetési kedvezmény- n.vel. Tavaszi beköltö­zés. Érdeklődni: Nagy­ító, Miskolc. Hoffmann O. 17. IV/1. Kél és fél szobás Avas-déli. szövetkeze­ti lakásomat ráfizetés­sel elcserélném kertes családi házra. lí. ke­rület előnyben. Aján­latokat: „Igényes 341380.” jeligére várom a hirdetőbe. Szikszó, Rózsa Fe­renc u. 8. sz. alatti ház. beépíthető telekkel ol­csón eladó. Érdeklőd­ni Szikszó, Rózsa Fe­renc u. 13. sz. alatt. Garázs eladó a diós­győri városközpont­ban. Érdeklődni Ku­ruc u. 81. VIIT. Be- döcs. Telefon: 77-782. Belvárosban 2,5 szo­bás szövetkezeti lakás beköltözhetően -I- ga- rázs is eladó. Érdek­lődni: 67-242-cs telefo­non. Velúrkabátok, irha- bundak tisztítását vál­lalja Vöneky szűcs, Szendrey u. 4. Tele­fon : 15-303.___________ Lassú jármű szgk. utánfutó hatósági en­gedélyeztetési tervé­nek elkészítését vállal­ja oki. gépészmérnök. Levélcím: „Jármű” Miskolc, II„ Malom u. L _________________ F ölösleges szőrszá­lak végleges eltünteté­se nőknek arcról, mellről és lábszárról. Pattanásos arcbőr ke­zelése férfiaknak is, előre bejelentéssel, kozmetikámban. Vár­szeginél Pctneházy-to- ronyház. Faredönyök felújítá­sát vagy cseréjét, il­letve új műanyag re­dőnyök készítését, re- dőnytok nélküli ablak­ra is rövid határidővel vállalom. Cím: Mis­kolc. Károly út 25/B., Takács. _______________ A VERTIKAL Kis­szövetkezet rövid ha­táridővel vállal ' ka­zánszerelést, csövezést, revíziót és javítást, egyen- és ellenáramú készülékek csövezését, hőközpontok kialakí­tását. Debrecen. Lehel u. 24. 4032. Telefon: 12-288. _________________ M egbízható szobafes­tő árengedménnyel vállai minőségi kivitel­ben szobafestést, tapé­tázást és parkettesis/o- iást. mázolást. Telefon: 73- 486. ________ M agánosok — közü­letek ! Pvc- és szőnyeg- padló ragasztást vál­lal kisiparos. Tel.: 74- 474 __________ S zobafestést, mázo­lást. tapétázást, pvc- ragasztást vállalok köz.ületeknek is 30 szá­zalék árkedvezmény­nyel. Tel.: 36-643. Minőségi kivitellel, garanciával vállalok. 20 százalék árengedmény­nyel szobafestést, má­zolást. parkettesiszo­lást. Tel.- 77-514.___ I ntézmények, válla­latok és magánosok ré­szére vállalok szak­szerű burkolást: csem­pe, mettlachi, mozaik- kő. parkettázás, ove- szőnyegpadló ragasztá­sát. Tel. r_35-66L__ 2 0 százalékos áren­gedménnyel vállalok szobafestést, tapétá­zást. mázolást és par­ii ettesisz ol á s t ga ra n c i á - val, fóliatakarással azonnalra is. Telefon: 87-379. Lakatos, hegesztő kisiparos munkát vál­lal. Pető Károly. 4225 Debrecen, Felső-józsai U. 22.__________________ K ULCSMASOLÁS mindenféle ajtó- és autózárakhoz. azonnal. Üj bejárat: Kincses­bolt mellett.__________ S zobafestés. mázo­lás 30%-os árenged­ménnyel. Tel.: 72-198 A VILLKÉSZ Kisvállalat fel­vesz: rádió-magnetofon-, televí­zió-, háztartási gép-, háztartási hűtőgép javító műszerészeket, valamint híradástechnikai raktá­rost, anyagbeszerző-anyaggaz­dálkodót. Jelentkezés: Miskolc, I„ Si&cx 5. n. 5. nr,. Miskolci Mélyépítő Vállalat fel­vesz* autóvillamossági szerelő­ket, autó-motorszerelőket, kubi­kosokat, portást, éjjeliőrt (nyug­díjasokat). Jelentkezni lehet: Miskolci Mélyépítő Vállalat Mis­kolc, Partizán u. 2. sz^ mutikar- *vé-(f»zdállWHhíson. A Bükkvidéki A'cndéglátó Vál­lalat felvételre keres sárospataki munkahelyre gyakorlattal ren­delkező víz- és villanyszerelőt. Jelentkezés: a Bodrog Hotel ve­zetőjénél. A taktaharkányi Petőfi Mgtsz felvételt hirdet munkaügyi és számviteli vezetői munkakörök betöltésére. A pályzat feltételei: felsőfokú szakirányú végzettség, 5 éves szakmai gyakorlat, fize­tés a 25 1983. (XII. 29.) MÉM sz rendelet szerint. Jelentkezés írásban, vagy személyesen a termelőszövetkezet elnökénél, vágv személyzeti vezetőjénél. A Gáz- és Olajszállító Válla­lat 15. sz. üzeme felvételre ke­res I fő gáz-, olaj- vagy vegy­it) »ri felsőfokú végzettségű szak­embert üzemmérnöki beosztás­ba, továbbá 1 fő irányítástech­nikai műszerészt, körzetszerelői munkakörbe, 1 lő jogosítvány- nyál rendelkező munkavállalót gázátadói munkakörbe, Kazinc­barcika térségében. Bérezés kol­lektív szerződés szerint. Jelent­kezés személyesen az üzemnél, Miskolc, Sajószigcli u. 1. Beton- és Vasbetonipari Mű­vek Miskolci Gyára azonnali be­lé pcs«el alkalmaz víz- és köz­pontifűtés-szerelőt, gyors- és gépírót és szerkesztő-rajzolói. Jelentkezés a munkaügyi osztá­lyon, József Attila u. 25—27. ^ A u ló v i II am os sági Felszere lés e U Gyára mezőkövesdi gyáregysége. Dózsa Gy. u. 38—49. sz. felvé­telre keres felsőfokú végzettség- erei rendelkező dolgozót techno­lógust vagy szers/ámszerkesztői munkakörbe. Jelentkezés a gyáregység gyártástervezési osz­tályán. A Debreceni Ruhagyár Ózdi Gyára gyengeáramú ismeretek­kel rendelkező villanyszerelőt keres karbantartói munkakörbe. Jelentkezni lehet: Debreceni Ru­hagyár Ózdi Gyára, karbantar­tási iroda, 3600 Ózd, Bolyki főút 130. Állást hirdetünk: takarítónői és bőrdíszműves betanított munkás munkakörökben. Jelentkezni le­het: a Miskolci Boripari Szövet­kezet személyzeti vezetőjénél, Miskolc. Rákóczi u. 18. sz. A VAS VILI. Kereskedelmi v állalat központja azonnali belé­péssel felvételre keres általános karbantartót. Jelentkezés szemé­lyesen. Miskolc. Sétány u. l. sz. alatt Felvételre keresünk egy fő pé ii/.tár gép-szerelő m ús z c részt ózdi telephelyre, egy fő gépko­csivezetőt 1 tonnás Zsnk teher­gépkocsira, l fő pénztárgép- szcrclő műszerészt és 1 fő férfi kirakatrendezőt miskolci telep­helyre. Jelentkezés: Borsodi Élelmiszer Kisker. Vállalat, munkaügyi osztály, Miskolc, III., Győri kapu 149. A Vasgyári Kórház azonnali belépéssel felvesz osztályos ta­karítónőket, valamint beteghor­dókat. Jelentkezni a Vasgyári Kórház munkaügyi osztályán. A Szerencsi Állami Gazdaság Észak-magyarországi Mclioráci- ciós Főmérnöksége pályázatot hirdet az alábbi munkakör be­töltésére: 2 fö drengépvezetö: nehézgépkezelői vizsga. Fizetés, bérezés megegyezés szerint.. Je­lentkezés a vállalat igazgatójá­nál. vagy főmérnökénél. Sze­rencs. Rákóczi u. 59. sz. Tele­fon: 255 Dolgozókat alkalmazunk Munkaügyi Szolgáltató Iroda Miskolc, szemére ti. 17. II. cm. Levélcím: 3501 Miskolc. i*f. 56. ÁLLÁST KÍNÁLUNK — ÉRDEKELHETI ÖNT IS! Kere­sünk: kéményseprő szak- és betanított, munk/ásokat, cserép- kályhás szakmunkást, hegesztőt. Jelentkezés: B.-A.-Z. megyei Kéményseprő és Tüzeléstechni­kai Szolgáltató V. Miskolc, Vo­logda u. 3. Jogi előadót, D-vizs­gával rendelkező autóbuszveze­tőt, kalauzt, kovácsot, esztergá­lyost. gázkazán fűtőt, vízvezeték- szerelőt, E-kategöriai vizsgával rendclk czö gép iá rm ü vezető t, TE 74-re rakodógép-kezelőt, gépkocsimosót miskolci telep­helyre. Kazincbarcikai telep­helyre D-vizsgával rendelkező autóbuszvezetőt, kalauzt. Lenin- városi telephelyre: forgalmi szolgálattevőt. telicrgcpjármu- vezetöt, D-vizsgával rendelkező autóbuszvezetőt, autószerelőt, autóvillamossági szerelőt. Encsi telephelyre: tehergépjármű-veze­tőt, autóbuszvezetőt. Vidéki munkavállalók részére, a válla­lati autóbuszra díjtalan utazási jegyet biztosítunk a munkába járáshoz. Jelentkezés: 3. sz. Volán. Miskolc, József A. u. 70. Vasútüzemi szakmunkást és pá­lyamunkáét. Jelentkezés: MÁV Pálvafcnntartási Főnökség mun­kaügyi csoport. Miskolc, Tiszai pu. Gyászhírek HALÁLOZÁS Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. BELEZNAY MÁTYÁS nyugalmazott ügyvéd hosszú szenvedés után életének 68. évében elhunyt. Temetése Ozdon a Bolyki temetőben, február 25-én, szombaton 15 órakor lesz. a gyászoló csa­lád. Fájdalommal tudatjuk mind­azokkal, akik szerették és is­merték. hogy IVANOV JÁNOSNÉ sz. Pólyák Anna 1984. febr. 17-én, életének 57. évében elhunyt. Temetése 1984. febr. 23-án 13 órakor lesz a Szentpéteri kapui városi teme­tő kisravatalozójából. A gyá­szoló család. Fájó .szívvel tudatjuk, hogy a drága férj. édesapa, testvér, só­gor, unokatestvér SZARKA JÓZSEF üzemegység vezető, nyugdíjas erdész, volt hejöcsabai lakos, életének 72. évében elhunyt. Temetése 1984. február 24-én 14 órakor lesz Poroszlón. A gyászoló család. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Fájó szívvel mondunk köszö­netét mindazoknak, akik fér­jem BACSÓ BARNABÁS temetésén részt vettek, sírjára koszorút. virágot helyeztek. Külön köszönetét mondunk a hidasnémeti HÖR parancsnokai­nak és az ott szolgálatot ellátó személyeknek együttérzésükért, részvétnyilvánításukért.. mely- lyel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Megtöri szívű fele­sége, lánya Ilona, fia Barnabás. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak a mun­katársaknak. szomszédoknak, rokonoknak, akik felejthetetlen halottunk RAGÁLYI FERENC temetésén részt vettek, sírjára virágot hoztak, ezzel fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló felesége és a rokon­ság. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét a rokonoknak, ismerő­söknek. szomszédoknak, akik felejthetetlen édesapánk idős OSTORHÁZI JÁNOS temetésén megjelentek, sírjára virágot, helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászo­ló család. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak a roko­noknak, szomszédoknak, isme­rősöknek, akik felejthetetlen férjem, édesapánk és testvérem ANDREJKOVICS ISTVÁN DIGEP-nyugdíjas temetésén részt vettek, sírjára virágot hoztak és részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. Külön köszönetét mon­dunk a MÁV Koncert Fúvósze­nekarnak, a D1GEP gépjavító üzem dolgozóinak, az 1. sz. Gyak. Óvoda, a HT1 és a táv­íróközpont dolgozóinak, vala­mint az Ep. lp. Szakközép Is­kola III. c. osztályfőnökének és tanulóinak. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak a roko­noknak. Ismerősöknek, munka­társaknak. akik a felejthetetlen testvér BELÉNYESI KÁROLY búcsúztatásán reszt vettek, ra­vatalára virágot helyeztek és ezzel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló testvére. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak a roko­noknak, ismerősöknek, akik drága halottunk KRÁLIK JÁNOS temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mind­azoknak a rokonoknak, szom­szédoknak. ismerősüknek, akik kiss Lajos sírjára koszorút, virágot hoz­tak és fájdalmunkat enyhítet­ték. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét a rokonoknak, ismerő­söknek, szomszédoknak, akik felejthetetlen édesanyánk Özv. ARANYOSI KAROLYNE sz. Szövct.es Julianna temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmun­kat. enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak, akik drága halottunk BODNÁR SÁNDORNE sz. Kardos Borbála temetésén részt vettek sírjára virágot hoztak és ezzel gyá­szunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszö­netét. mindazoknak, akik sze­retett halottunk SZŰCS JÖZSEFNE sz. Felföldi Margit temetésén megjelentek, ezzel fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. A gyászoló család.

Next

/
Oldalképek
Tartalom