Észak-Magyarország, 1983. január (39. évfolyam, 1-25. szám)

1983-01-20 / 16. szám

1983. január 20., csütörtök IFSZAK-MAGYARORSZAG 7 SPORT SPORT SPORT Innen-onnan Jeges m a üian A Miskolci Kinizsi elnöksége közli, liogy a szombatra tervezett M. Kinizsi—Dohéi SC úttörő és ií'júsági jégkorongmérkőzés — szervezési okok miatt — elmarad. * Kecskeméten készül fel a ta- ■v .’szí szezonra a Honvéd Papp J. S15 terű 1 éti labdarúgó-bajnokság­ban szereplő csapata. A Mátra- c-oport listavezetője a hírős vá­rosban két hetet tölt el erőgyűj­téssel. yk Győri Richards—Ózdi Kohász 0:2 (2407:2373). Győr, NB I-es nőj t.e- kemérkőzés. Egyénileg: Tóth 444, Mészáros 439. • * Hollóházán rendezték meg a Magyar Sí Szövetség országos Idénynyitó síiulóversenyét. Ered­mények, férfiak, felnőttek: 1. S • illési (II. Papp J. SE), 2. Lihi (U. Papp J. SE). Juniorok: 2. Hor­váth Zs. (H. Papp J. SE), 3. Bér­ezés (H. .Papp J. SE). Ifjúságiak, I. korcsoport: 3. Szalma (H. Papp J. SE). Serdülő, I. korcso­port; 1. Kovács (H. Papp J. SE). * Az Olimpiai Csarnokban ren­dezték meg a Ganz-MAVAG fo- dettpaiyas itjúsági atlétikai ver­senyét. Eredmények, férfiak, 60 m: 2. Gantner (DVTK), 6,8. 1500 m: 1. Drótár. (MVSC) 3:59,7. Tá­vol: 1. Almási (DVTK) 681. Nők, 60 m- 3. Bártfai (Olefin SC) 8.0. 1500 m; 2. Varga (MVSC) 5:03,3. 00 m gát: 3. Molnár (DVTK) 9,1 A Bp. Honvéd is rendezett fe- deltpúlyás serdülő A-korcsopor- tos versenyt. A fiúk 60 m-es ver­senyében Bekecs (Olefin SC) 7,1, 400 méteren pedig Czeglédi (DVTK) 54.0 másodperces idővel harmadik lett. A leányok 60 mé­teres viadalát Mádat (MVSC) nyerte, 7,8-as idővel. Magasugrás­ban Szabó (Olefin SC) 160 centi­méteres eredménnyel ezüstérmet szerzett. Pillanatkép a korcsolyázó gyerekek játékos vetélkedőjéből Fotó: Nagy Miklós Kaptár __________ 19 83. január 20., csütörtök A nap kelte 07.24, nyugta 16.27 órakor A hold kelte 10.33, nyugta 22.51 órakor Nóvn*tp: Fábián, Sebestyén Évforduló__________ S zázhetvenöt évvel ezelőtt, JS0S. január 20-án született a Veszprém megyei Vanyolán, és 38 éves korában, 1846-ban halt meg a Békés megyei Szarvason Vajda Péter költő, pedagógus és természettudós, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Időjárás_________ Várható időjárás az ország területén ma estig: délkeleten is felszakadozik a felhőzet. A felhőátvonulásokból elszórtan várható hózápor. Általában erős, gyakran viharos észok- nyugati szél várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 fok körül alakul. 1. forduló (március 20., 13 óra): Ormosbánya—Tiszake­szi, SÜMSE—Ernőd, M. Üveg­gyár—Somsály, Hejőcsaba— Rudabánya, Putnok—MEAFC, Szuhavölgy—Mákvölgy, Sa­jóbábony—Borsodszirák. 2. forduló (március 27., 13 óra): Tiszakeszi—SÜMSE, Ernőd—M. Üveggyár, Som­sály—Hejőcsaba, Rudabánya —-Putuok, MEAFC—Szuha­völgy, Mákvölgy—Sajóbá­bony, Borsodszirák—Ormos­bánya. 3. forduló (április 3.. 13 óra 30): M. Üveggyár—Tiszakeszi, Hejőcsaba—Ernőd, Putnok— Somsály, Szuhavölgy—Ruda­bánya, Sajóbábony—MEAFC, Borsodszirák—Mák völgy, SÜMSE—Ormos bánya. 4. forduló (április 10., 13 óra 30): Tiszakeszi—Hejőcsaba, Ernőd—Putnok, Somsály— Szuhavölgy, Rudabánya—Sa­jóbábony, MEAFC—Borsod­szirák, Ormosbánya—Mák­völgy, SÜMSE—M. Üveggyár. 5. forduló (április 17., 14 óra): Putnok—Tiszakeszi, Szuhavölgy—Ernőd, Sajóbá­bony—Somsály, Borsodszi­rák—Rudabánya, Mákvölgy— MEAFC, Hejőcsaba—SÜMSE. M. Üveggyár—Ormosbánya. 6. forduló (április 24., 14 óra): Tiszakeszi—Szuhavölgy, Ernőd—Sajóbábony, Somsály —Borsodszirák, Rudabánya —Mákvölgy, Ormosbánya— MEAFC, SÜMSE—Putnok, M. Üveggyár—Hejőcsaba. 7. forduló (május 1., 14 óra 30): Sajóbábony—Tisza- keszi, Borsodszirák—Ernőd, Mákvölgy—Somsály, MEAFC —Rudabánya, Putnok—M. Üveggyár, Szuhavölgy—SÜM­SE, Hejőcsaba—Ormosbánya. 8. forduló (május 8., 14 óra 30): Tiszakeszi—Borsodszirák, Ernőd—Mákvölgy, Somsály —MEAFC, Ormosbánya—Ru­dabánya, SÜMSE—Sajóbá­bony, M. Üveggyár—Szuha­völgy, Hejőcsaba—Putnok. 9. forduló (május 15., 14 óra 30): Mákvölgy—Tiszake­szi, MEAFC—Ernőd, Rudabá­nya—Somsály. Szuhavölgy— Hejőcsaba, Sajóbábony—M. Üveggyár, Borsodszirák— SÜMSE, Putnok—Ormos­bánya. 10. forduló (május 22., 15 óra): Tiszakeszi—MEAFC, Ernőd—Rudabánya, Ormos­bánya—Somsály, SÜMSE— Mákvölgy, M. Üveggyár—Bor­sodszirák, Hejőcsaba—Sajóbá­bony, Putnok—Szuhavölgy. 11. forduló (május 29., 15 óra): Rudabánya—Tiszakeszi, Somsály—Ernőd, Sajóbábony —Putnok, Borsodszirák—He­jőcsaba. Mákvölgy—M. Üveg­gyár, MEAFC—SÜMSE, Szu­havölgy—Ormosbánya. 12. forduló (június 5., 15 óra): Tiszakeszi—Somsály. Ormosbánya—Ernőd, SÜMSE —Rudabánya, M. Üveggyár— MEAFC, Hejőcsaba—Mák­völgy, Puinolc—Borsodszirák, Szuhavölgy—Sajóbábony. 13. forduló (június 12., 15 óra): Ernőd—Tiszakeszi, Mák- vöigy—Putnok, MEAFC—He­jőcsaba, Rudabánya—M. Üveggyár, Somsály—SÜMSE, Sajóbábony—Ormosbánya, Borsodszirá k —Szu ha völgy. Mozgalmas, játékos © sporteseményeknek adott otthont a napok­ban a leninvárosi műjégpá­lya. Az elmúlt esztendő végén került sor a jelmezes jégkar­neválra, amely egyértelmű si­kert aratott kicsik és felnőt­tek körében. A legutóbbi va­sárnap ismét népes és nyüzs­gő gyerekseregtől volt han­gos a létesítmény, ekkor ke­rült sor a Magyar Rádió je­ges napjára. Három helyszí­nen (Budapesten, Székesfe­hérvárott és Lenin városban) vetélkedtek a gyerekek. A leninvárosi programban többek között gyorskorcsolya­verseny, luftballon üldözés, kosár- és kézilabda-mérkő­zés, valamint kötélhúzás sze­repelt. Egy-egy játék, ügyes­Események A hollandiai Wijk aan Zee- ben zajló nagyszabású nem­zetközi férfi sakktornán a negyedik fordulóban a kitűnő rajtot vett magyar világbaj­nokjelölt, Ribli Zoltán ezút­tal döntetlent ért el: a jugo­szláv Hulak ellen világossal játszva, osztozott meg a pon­ton. A tornán Ribli, Anders- son és Hulak áll az élen 3—3 ponttal. * A moszkvai olimpia 1500 méteres síkfutóbajnoka, a 800 és az 1000 méteres, valamint az egymérföldes síkfutás vi­lágcsúcstartója, az angol Se­bastian Coe négy és fél hó­napos versenyszünet utón is­mét rajthoz áll. Január 28- án és 29-én a Wolverhamp­ton közelében levő Cosford- ban rendezendő fedettpályás ségi verseny győztesei érté­kes jutalomban részesültek. A főnyeremény — amely pilla­natok alatt el is fogyott — egy torta volt. Leninvárosban igen nagy a népszerűsége a két éve meg­nyílt műjégpályának. Az élénk érdeklődést jelzi, hogy esetenként valósággal kicsi­nek bizonyul a létesítmény. Újszerű kezdeményezésként üdvözölték a helyiek a kor­csolyaiskolát, amelyben gye­rekek és felnőttek sajátíthat­ják el a sportág alapelemeit — természetesen szakemberek segítségével. Nagy előnye a műjégpályának, hogy egyet­len hónap kivételével — ami­kor a karbantartási munká­kat végzik — egész évben lá­togatható.- a sportágiról atlétikai versenyen indul, ahol a tervek szerint a 3000 méteres számot választja. * Több mint hetven évvel a történtek után visszaadták az amerikai Jim Thorpe profi­vád miatt elvett olimpiai ér­meit. Az 1912-es stockholmi olimpián hat arany- és két ezüstérmet szerzett Thorpe-t, mint ismeretes, annak idején profivá nyilvánították, mi­vel olimpiai sikereit követő­en kiÚarült, hogy 1910-ben egy észak-karolinai baseball- csapatban játszott félprofi já­tékosként. A már korábban rehabilitált Thorpe érmeit kedden, a Nemzetközi Olim­piai Bizottság Los Angeles­ben tartózkodó elnöke, Juan Antonio Samaranch adta át az egykori bajnok gyermekei­nek. Elcserélném be­rettyóújfalui, új vá­rosközpontban levő tanácsi kétszoba-étke- zős, loggiás. összkom­fortos, X. emeleti la­kásomat miskolci más­tul szobásra. Érdeklőd­ni a 32-133 telefonon, 18—20 óra között. Avas-déli kétszoba- összkomfortos taná­csi lakásomat elcserél­ném 1,5 szobásra. Minden megoldás ér­dekel. Érdeklődni: 11 —20 óra között a 12- 810-as telefonon. Garázs kiadó a Kö­rösi Csorna Sándor ut­cában. Érdeklődni: Augusztus 20. U. 12. 1/2. Tóth, szombat-va­sárnap _egész_nap.__ El adó Marx K. ut­cai. IX. emeleti, 56 m'2-es öröklakás. Irányár: 500 ooo Ft + OTP-úlvállalás. Ér­deklődni: MIK Válla­lat. INKÖZ-iroda, Miskolc. Széchenyi u. 56. ez, alatt.________ Eladó Nyékládliázán, a 3-as főút mellett 800 négyszögöl zártkerti ingatlan, megosztva is. Irányár: 120 000 Ft. Érdeklődni: MIK Vállalat, INKÖZ-iroda, Miskolc» Széchenyi u. 56. sz. alatt. _________ L yukéban 180 négy­szögöl szőlő-gyümöl­csös. kis ház, villany van buszmegállótól 5 percre eladó. Érdek­lődni: III.. Chlepkó Ede _19._ 4/2._________ Erdei, vagy erdő melletti lakást ven­nék. válaszokat ár­megjelöléssel kérem „Szép hely 239 004" jeligére a miskolci hirdetőbe. Társas-. sorház­építkezésbe belépnék vagy készen vennék. Telefon: 11-001. Cím: Lányi Ernő u. 3. fszt. 2. ajtó. Ugyanott kom­binált szekrény olcsón eladó. 1+2x1/2 szobás szö­vetkezeti lakást gar­zonra cserélnénk. Áp­rilisi költözés. Érdek­lődni lehet délután a 10-882-es telefonon. Eladó 3 szobás bel­városi OTP-öröklakás, vagy 2 szobásra cse­rélem. Ajánlatokat „Tavasz 239 115” jel­igére a hirdetőbe ké­rem.________________ E gyetem felett 049 négyszögöl gyümöl­csös. 30 m2-es alá­pincézett épülettel 300 ezerért eladó. Ér­deklődni: Középszer u, 06, VII/!■________ E lcserélném tiszalú- ci 3 szoba, összkom­fortos, mellékéníilctes lakásomat, mely 000 négyszögöl telken fek­szik. miskolci hason­ló értékű lakásra. Le­veleket ..Kényelmes otthon” jeligére a mis­kolci hirdetőbe ké- rcm.______________ El adó magántulaj­donban levő telek Her- ntídnémetiben, mély gyermekkocsi és üzemképes mosógép. Érd.: Ujj Sándor. Mis- kolc, Bajcsy-Zs. 31. ltégi parasztházat vennék Bükkszentlász- ió területén. Ajánlato­kat „Víkend 419 751" jeligére kérjük a ki­adóba. Lakásmegoldást ke­resek. Érdekel befe­jezés előtt álló, vagy felújításra szoruló’ családi ház, vagy 2,5 szobás bérházi iakás. III. kér. előnyben. Ajánlatokat a kiadó­ba „Ármegjelölés 119 750” jeligére kérek. Elcserélném belvá­rosi 2 szoba, összkom­fortos, OTP-öröklaká- somat 2 szobás, kertes családi házra Diós­győrben. vagy a Ki­lián környékén. Vétel is lehetséges. Levele­ket „Jó közlekedés 119 721" jeligére a ki­adóba kérem. ______ El adó 200 négyszög- öles telek Hernádka- kon. a Hernód-parton. termő gyümölcsössel, szőlővel, 30 m2-es alapterületű faházzal. Villany, víz van. Érd. hétköznap 16 óra után és szombaton, vasár­nap. Sajóbábony, Er- kel F. u. 23, II hl. 200 négyszögöles ví- kendtelek Perecesen eladó. Érdeklődni lej hét délután a 78-082- es tclcfonszámon. Eladó Ongán 200 négyszögöl közműve­sített telek. Vasúthoz, buszmegállóhoz három percre. Érd.: Majzik János, Onga. Petrovics út 37. sz. Szikszói kétszoba- konyhás kertes ház el­adó, vagy cserélhető tanácsi egyszoba-étke- zősre. vagy garzonra, értékkü 1 önbözettel. Jelige: „1983-as költö­zés 119 697”. a kiadó­ba. ____________ 1 30 «00 kp.-vei Mis­kolcon kétszobás la­kásmegoldást kere­sek. Ajánlatokat „Rita 110 913" jeligére a ki­adóba kérek._______ E lcserélnénk 2,5 szo­bás OT P-ürn klak ásón­kat 1,5—2 szobás ta­nácsi lakás beszámí­tásával + OTP-átvál­lalással. (Érd.: 17 óra után.) Miskolc, i II., Templom u. 45. fszt. 2. SZ. ___________________ H cjöpapi, Kossuth út 107. szám alatt azon­nal beköltözhető csa­ládi ház eladó. 500 négyszögöl telekkel. Érd.; a postahivatal- nál._________________ Ela dó Tokajban, a Csurgóközben 800 négyszögöl kordon­művelésű szőlő bor­házzal. Télen-nyáron gépkocsival megköze­líthető. Autóbusz-vég­állomástól 8 perc. „Helikopteres perme­tezés 119 698” jeligére a kiadóba, vagy tele­fon: 78-98«. Erdőbényén szőlő gyümölcsössel, félig kész szerszámtartóval eladó. Köves úttól íoo méterre. Mátyási Jó­zsef. 3534 Miskolc, Nyár u. 38. sz._____ K étszobás, központi fütéses szövetkezeti la­kás azonnal eladó, készpénz + OTP-át- vállalással. Tel.: 32- 426. Pusztai, Ságvári u. 17. 4/1.______________ M iskolc-Tapolcán (Júnó-szálló 5 perc) 220 négyszögöl telek fallázzal eladó. Víz, villany megoldható. Irányár: 200 ezer Ft. „Tavasz 119 181” jel- igére a’ kiadóba._____ K ét és fél szobás, Avas-déli. tanácsi la­kásomat elcserélném másfél szobás, tanácsi lakásra. Érdeklődni lehet: Miskolc. Elek Tamás 17. IX/4,______ 9 0 m2-es. háromszo­bás ingatlanom kiad­nám hosszabb időre vállalatnak varv szö­vetkezetnek. 3501 Mis­kolc. pf. 95. Garzont vagy másfél szobás, összkomfortos, bútorozott, külön be­járatú lakást bérel­nénk egy évre, sürgő­sen. Telefon: 72-621, 16 órától. — „Szülőföldünk — Dunán­túl” címmel országos fotópá­lyázatot hirdet a Dombóvári Művelődési Központ és Könyvtál’. A pályázatra — 1983. március 30-ig — küld­hetők be olyan, másutt még nem díjazott fekete-fehér és színes fotók, amelyek témáju­kat a Dunántúl gazdasági, kulturális életéből merítik, művésziesen és dpkumentá- loan örökítik meg ezen or­szágrész természeti szépsége­it, néprajzi, művelődéstörté­neti emlékeit, hitelesen tudó­sítanak az ott élő emberek mindennapjairól. — Harminc evvel ezelőtt — 1953. januárjában — kezdte meg adásait Győrött a Ma­gyar Rádió második vidéki stúdiója Azóta lényegesen korszerűsödött technikai fel­szereltsége, növekedett a mű­sorideje, javultak és tartalma­sabbak lettek a műsorai. A Győri Rádió napjainkban öt megye politikai, társadalmi, kulturális és sporteseményeit kíséri figyelemmel. — Elkészült a hagyományos kaposvári farsangi napok programja. A január 31-én megkezdődő egyhetes vigas­ság első eseménye a kaposvá­ri Ifjúsági és Úttörő Művelő­dési Központban sorra kerü­lő farsangi kabaré lesz. A ren­dezvénysorozat egyik fény­pontja lesz a Május 1. utcá­ban február 5-én, szombaton reggel megkezdődő farsangi kirakodóvásár. — A Bábszínház új bemuta­tója: a Berzsián és Dideki cí­mű bábjáték, Lázár Ervin nemzetközi Andersen-diplo- mával kitüntetett, meseregé­nyének babváltozata, amelyet a szerző írt színpadra. — Húsz év alatt most tized­szer jelentetett meg orvosi szótárt az Akadémiai Kiadó. Az újabb szótár alapvetően különbözik a korábbiaktól: bővült a legújabb kifejezések­kel, elsősorban a legrohamo­sabban fejlődő tudományágak, az immunológia, a genetika és a biokémia szakszavaival — Április 6—7—8-án rende­zik meg Kecskeméten, a XXI. Nemzetközi Iskola Kupa, a VIII. Ifjúsági Közlekedésbiz­tonsági Kupa és a KGST IV. ifjúsági közlekedésbiztonsági versenyének országos döntő­jét. A selejtezőit januárban, a megyei döntőit februárban és márciusban tartják. — Mezőkövesd városközpont­jának rendezésére kiírt terv- pályázat eredményeken! 15 mű készült el. A pályaművek­kel kapcsolatos elképzelések­ről a városi tanács végrehajtó bizottságának soron követke­ző ülésén hangzik el tájékoz­tatás. — Technikai okok miatt egy hétre bezár a Herman Ottó Múzeum Képtára. A Miskol­con. a Felszabadítók útján le­vő képtárat január 24-e és 31-e között nem kereshetik fel a látogatóit. — A Népfront Miskolc váro­si Bizottsága január 24-én tartja ülését. Napirenden sze­repel egyebek között időszerű politikai és gazdasági felada­tokról szóló előadás, a bizott­ság és szervei múlt évi mun­kájának értékelése, valamint az idei munkaterv. — Ötvenmillió forintnál na­gyobb összegű forgalmai bo­nyolított le a Tüzép mezőkö­vesdi telepe az elmúlt évben. A kövesd i telep a miskolci után megyénkben' a legna­gyobb, és a kereslet minden anyag iránt itt is nagyobb, mint a kínálat. — Fotótanfolyamot Indítanak kezdők részére a megyei mű­velődési központban. A feb­ruár elsején kezdődő tanfo­lyamon az érdeklődök számá­ra elméleti előadásokat és gyakorlati foglalkozásokat tartanak. — A természetvédők, környe­zetvédők társasága, a Szivár­vány, 22-én, szombaton dél­után 4 órakor rendezi évnyi­tó programját Miskolcon, a Molnár Béla Üttörőház nagy­termében. Bemutatják a Szomjas világ, a Királykőtől a Fogarasi havasokig és a Növényvédelem — környezet- védelem című színes filmeket. A „Tisztasági őrségelv” kisdo­bos- és úttörőtagjai számára díjtalan a belépés. — Immár ötödik alkalom­mal rendezik meg a Zene- művészeti Főiskolán a Wei­ner Leó-emlék versenyt. A kiváló zeneszerző és peda­gógus emléke előtt tisztelgő versenyre 18 évtől 32 éves korig nevezhetnek a jelent­kezők hegedű-zongoraszoná­ta és vonósnégyes, illetve vonóstrió kategóriákban. Mindkét kategória kétfordu­lós. — A most alakult Hőköm Színpad az első olyan szín­ház, amely kisszövetkezeti formában, állami dotáció nélkül, önfenntartással mű­ködik — erről tájékoztatták az újságírókat Karinthy Márton és Harsányi Gábor társigazgatók kedd délelőtt a Fészek művészklubban. A Karinthy Frigyes szellemi örökségét és dramaturgiai elképzeléseit megvalósító színházi társulás január 22- én délelőtt a Corvin mozi­ban Fekete István Vük című regényéből készült mesejá­tékkal, 27-én este a Kaffka Margit Gimnáziumban pedig Hubay Miklós Zsenik iskolá­ja és Karinthy Ferenc Gőz című egyfelvonásosaival lép a budapesti közönség elé. — A Komárom megyei Ta­nács művelődési osztálya pá­lyázatot hirdetett az 1983. évi alkotói ösztöndíjakra. A kü­lönböző művészeti ágakban! a társadalom- és természet- tudományokban, valamint az alkalmazott tudományok bár­melyik területén dolgozó szakembereket támogatják: ily módon, ha Komárom me­gyével kapcsolatos az alkotó tudományos vagy elméleti munkájuk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom