Észak-Magyarország, 1980. június (36. évfolyam, 127-151. szám)

1980-06-27 / 149. szám

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG 6 I960, június 27., péntek rádió mozi tefevídó színház Rádió KOSSUTH RADIO 8.25: A „Vitámét” és tarsa.—■ 8.35 : örökzöld dallamok. — 0.25: Vers. — 9.39: Óvodások műsora. — 10.05: Meseregény. — 10.23: Fecskék és fruskák. — 10.43: Enekkantátu. — 11.00: Gon­dolat. — 11.45: Operaáriák. — 12.35: Hétvégi panoráma. — 13.57: Nem születtünk katonának. — 15.10: Magyarán szólva... — 15.25: Magyar előadóművészek.— 17.10: Balettkomédia. — 17.35: Láttuk, hallottuk. — 18.00: A Szovjetunió népeinek zenéjéből. — 19.15: Hangverseny. — Köz­ben: 19.47: Nemzetközi érern- művésztelep Nyíregyházán. — 20.07: A hangverseny-közvetítés folytatása. — 20.41: Színes népi muzsika. — 21.30: Csináljuk együtt! — 22.15: Sporthíradó. — 22.25: Tíz perc: külpolitika. — 22.35: Operaáriák. — 22,50: A válság filozófiájától a konszen­zus szociológiájáig. — 23.10: Ales­sandro Scarlatti müveiből. PETŐFI RADIO 8.05: Nóták. — 8.20: Tíz perc külpolitika. — 8.33: Indulók. — 9.00: Községi politikusok. — 9.15: Zenés játékokból. — 10.00: Ze- nedélelött. — 11.45: Tánc­zenei koktél. — 12.33: Édes anya­nyelvűnk. — 12.38 Nótamuzsika. — 13.15: A Gyermekrádió új ze­nei felvételeiből. — 13.30: A zene titka. — 14.00: Kettőtől ötig . . . — 17.00: Szóból ért az ember. — 17.30: ötödik sebesség. — 18.33: A hanglemezbolt könnyű­zenei újdonságai. — 18.53: Ope- rettrésziet. — 19.35: Nem mond­hatom el senkinek. — 20.00: Fél­óra népzene. — 20.33: Iránytű. —■ 21.35: Nem mondhatom el senkinek. — 22.05: Sanzonest. — 23.15: Slágerduettek. MISKOLCI STÜDIO a 189 méteres középhullámon 17.00: Hírek, időjárás. — 17.05: Fegyveres erőink életéből. Szer­kesztő: Nagy István. — Louis Armstrong trombitál. — 17.40: Egy nap a Borsód megyei Kór­ház- es Rendelőintézetben, szer­kesztő: G. Tóüi Ferenc. — 18.00: Eszak-magyarországi kró­nika. (Az országgyűlésről jelent­jük. — A Heves - megyei SZMT küldöttértekezletre készül.) — 18.25—18.30: Lap- és müsorelöze- tes. Televízió BUDAPEST, 1. MŰSOR 9.50: Lottósorsolás. — 15.55: Hí­rek. — 18.00: Házasság — bol­dogság V — Mb. csehszlovák film. — lü.55: Természetbarát. — 37.15: Csali. — 17.20: A Móra Ferenc Múzeum. — 13.00: Rek­lám. — 18.óp: Öt perc meteoro­lógia. — 18.10: Az Országházból jelentjük... — 19.00: Reklám. — 19.10: Tévélorna. — 19.15: Esi! mese. — 19.30: ív-híradó. — 20.00: Terefere. — 21.15: Kockázat. — 21.45: Delta.—23.25: Tv-hírádó 3. 2. MOSOK ' 18.00: Szabó Magda: Kiálts, vá­ros. Tévéjáték. — 17.15: Mester­házi Lajos: A Zebegényiek. —- 18.30: Dér.y Tibor: Talpsimogató. — Diákcsiny egy felvonásban. — A Miskolci Lakáskarban tarló és Szolgáltató Ipari Szövetkezet Miskolc. Szpulnyik u. alatti telephelyén, villanymotorok tekercselését és javítását VÁLLALJA rövid határidővel. 19.05: Disco. disco. — 19.40: öt dudás, egy csárdában. — 20.40: Pulzus. — 21.20: Öt perc meteorológia. — 21.25: Tv-híradó 2. — 21.45: „Domaházi hegyek között**. — 22.35: Idő a magán­életre. Mb. francia film. (in éven felülieknek!) APRÓHIRDETÉSEK ■■ í .-;v? Fiatal szobafestőt jó kereseti lehetőséggel állandó munkára fel­veszek. Érdeklődni: 18—20 óra között, End- resz Gy. u. 30. Tele­lőn : 78-885. Trabant Limousine, megkímélt. UM-es, rendszámmal eladó. Sátoraljaújhely, Vas­vári 4. 11/3. Festmény és Lenin- ‘bélyeggyüjténv^y igényesnek eladó és több ezer levelezőlap. Minden délelőtt. Ba- ross Gábor u. 1». 11-2. Mozi BEKE DE.: Szegfű vodkával. Mb. színes lengyel film. Kezdés: ii 10 órakor. Karate. Színes japán film. ii. helyár! Kezdés: £12 orakor. DU.: Karate. Színes ja­pan film. II. helyár! Kezdés: Í4, hnü és 8 orakor. BEKE, KAMARAMOZI, DE.: Apacsok. Mb. NDK film. Kezdés: io óra­kor. ESTE: Olyan, mint otthon. Színes magyar film. 14 even alul nem ajánljuk! Kezdés: G órakor. KOSSUTH. DE.: Egy mái .sík fcríj és egy másik no. 1—II. Mb. szülés amerikai—sírancia film. Dupla és 1L helyár! Kez­dés: 10 orakor. DU.: Egy másik férfi és eg.v másik nö. 1—II. Mb. színes amerikai—francia film. Dupla és II. helyár! Kezdés: 13 es ítí órakor. KOSSUTH. ÉJSZA­KA: Egy másjk férfi és egy má­sik nö. I—II. Mb. színes ameri­kai—francia film. Dupla és II. helyár! Kezdés: f9 órakor. HE- VESY J. FILMKLUB: Aszja. Színes szovjet film. Kezdés: 15 es Í7 órakor. TÁNCSICS: Veszé­lyes játékok. Színes magyar— NDK film. Kezdés: 5 és 7 óra­kor. TÁNCSICS, KAMARAMOZI: Fellini: Róma; Színes olasz film. Ki éven felülieknek! Kezdés: (i orakor. FÁKLYA: A rejtélyes bankbetét. Mb. színes szovjet ülni. Kezdés: 15 es 17 órakor. SZIKRA: Utolsó előtti ítélet. Színes magyar film. 1G éven fe­lülieknek! Kezdés: 4 és G óra­kor. PETŐFI: Hair. Színes ame­rikai filmmusical. ill. fíciyár! 14 éven alul nem ajánljuk! Kezdés: 15 és 17 órakor. TAPOLCA, KERTMOZI: Apámurarn. Színes olasz film. 1G éven felülieknek! Kezdés: 9 órakor. GÖRÖMBÖLY, KRÚDY: Egy egészen kiesi kis­polgár. Színes olasz film. 1G éven felülieknek! Kezdés: 7 óra­kor. TOKAJ VENDÉGLÁTÓMAZ, DISCOMOZI: Nada-esuport. Mb. színes francia film. 16 even fe­lüli ekn ek ! K ez des: 7 ó ra k o r. KAZINCBARCIKA, BEKE: Ivó­juk Budapesten. Magyar film. II. helyár! Kezdés: 4 es G órakor. MEZŐKÖVESD, PETŐFI: Béke­idő. színes magyar film. Kéz-, dós: G és 8 órakor. SÁROSPA­TAK, RÁKÓCZI: Földi űruta­zás. Mb. színes amerikai film. III. ,helyár! Kezdés: 5 és 7 óra­kor. Dolgozókat alkalmaznak Házfelügyelői vagy ondnoki állást válla­lok. Lakás szükséges. Választ „1959, két gyermek” jeligére ké­rünk a kiadóba. ZB-s Luxe lödni a ionon. Wartburg de eladó. Erdek- 77-970-es tele­Eladó jó állapotban pb-gáztüzhely két pa­lackkal. Érdeklődni 12 óráig, Miskolc, 1., Sa­rolta_u._ 2. ________ E ladó barokk ebéd- i őga rn i túra, hagyó rn á- nyos konyhabútor, há­lószobagarnitúra, kombinált szekrény. Megtekinthetők: Kun Béla u. 4. 1/3., dél­után _ 2—6-ig. S—100-as, ZG-s Sko­da, ’82-lg vizsgázott, sürgősen eladó. Ózd, I. Egressy u. 8. (Szen­na.) Eladó 150 literes hű­tőgép, kétszemélyes,, összecsukható reka- mié, négyszemélyes sátor. Miskolc. Boty- tyán J. Rí. SZTK mel­lett.___________ Ger enda. szarufa (fenyő) eladó. Mis­kolc, III., Jázmin u. b._________________ Zsiguli Combi, most vizsgázott, 3 évig ér­vényes forgalmival és 850-es FIAT sürgősen eladó. Nagy Ilona u. 18. sz. 12. Tel.: 31- 308. Felvételre keretiünk az encsi ÁBC-áruliázunkba képesítéssel és ; tő. Szabó megfelelő kereskedelmi gyakor- j ■ 5-575. Trabant GOl-es, au­gusztus 2ü-ig érvényes műszaki vizsgával (CS). rendszámos, ol­csón eladó. Fróna La­jos, 845(i Mezöcsát. Jó­zsefAttila u. 1. Kitűnő állapotban le­vő gyermekszobabútor és 2 db hócsöves olaj­kályha eladó. Ernőd, A fly E, u._21._______ Ü j kétszemélyes, ágyneműtartós reka- mié eladó. Kun Béla u. 12._________ Most vizsgázott M.B lü0ü-es Skoda eladó. Miskolc, Hl. kér., Hár­ma dik u. 3,2._____ Jáwa 250 köbcentis motorkerékpár eladó. Boltivá, Dózsa Gy. u. 40. sz. alatt. Gondos. Megtekinthető: 17 óra után.___ _____ N ormálbenzines 404- es Peugeot, tartalék alkatrésszel eladó, vagy telekre cserélhe- L. 48. Tel.: lattal rendelkező boltvezető- { Vizsgázott 1300-a« La- helyettest. Jelentkezés: Borsodi*^ extrákkal eladó. Élelmiszer koic. Hl., Kiskor. Vállalat, Mis- Győri kapu 149. Érdeklődni | 857. de.: 34­A B.-A-Z. megyei Tanács V. B Gazdasági Hivatala, Miskolc, Ta- nácsház tér 1, sz. férfidolgozót kapuügyeleti munkakörben, ha- j romműszakos munkaidőben al­kalmaz. Jelentkezés a hivatal gondnokánál. Felveszünk felszolgálót és konyhai segédmunkásokat. SZOT Üdülök, Miskolc-Tapolca. Zója u. 1. Keresünk változó munkahelyre asztalosmunkához is értő fiatal, esetleg kezdő ács szakmunkást. ! Szállást, ellátást biztosítunk. ; OVIT 2. sz. Szerelésvezetöség, Nyékládliáza. A Sajószcnlpéferi Vegyesipari Szövetkezet (Sajószenlpéter, Él­munkás u. 5. sz.) felvesz i ló bádogost és 1 ró vízvezeték-sze­relő szakmunkást. Fizetés meg­egyezés szerint. Jelentkezni lehet a fenti címen. \ Fehér, sárga. ken- j ricrmagos, napos- és- } előnevelt csirke k<ap- ' nató. Nyékládhaza, j Balassi 11. Lukács. ZB 23-10 írsz. Wart­burg de Luxé jo ál­lapotban eladó. Ér­deklődni: Pereces, Csajkovszkij u. 85. Te- lcfon : H-498. 15 NB-kaptár méh eladó áron alul, meg­osztva is. sa jószöged, Kossuth ' u. 2á a._ Eladó egy í tonnás Skoda tehergépkocsi ponyvás, vizsga nél­kül. és egy szem felsze­dő gép üj. Sájószeiu- 11éter, Szechonyi_in_ 11. Sodrott csíkok el­adók. 2 db 2 éves kan­ca. 2 db 2 éves he­réi.. Érdeklődni: Gagy- bátor, Kossuth 21. Debreceni belvárosi 2-|-2 félszobás, össz­komfortos, távfűtéses, liftes, szövetkezeti la­kásom eladom, kp. -|- 170 ezer Ft OTP. Be­költözhető 1982-ben. Arató Attila. Debre­cen, Bethlen u. 33. J(I. emelet 11. Telefon: 23- 456. _______________ Sz oba-konyJiás lakás július l-töl kiadó. Fel- sözáoléa. Szabadság u. 1G. 2,5 szobás szövetke­zeti lakás garázzsal el­adó. Érdeklődni: U.j- esanálos, Kossuth u. 10. Szövetkezeti égj - szoba-lakókonyhás, 1. emeleti, telefonos, ré­gi építésű lakás el­adó a Baross Gábor utcán. Irányár: 290 000 Ft. „Azonnal beköltöz­hető 73 231” jeligére a kiadóba. ___________ Két szobás, kertes családi ház eladó. Másfél szobás tanácsi cserelakás szü kséges. Érdeklődni: Miskolc, Örs u. 22. fGlószban). az esti órákban. _ Kilián-deli kétszo­bás szövetkezeti laká­som háromszobás, te­lefonos. tanácsira cse­rélném megegyezéssel. Érdeklődni: 7—15 őréi­ig a 17-215/34 mell. te- 1 efonon.____________ B olgárföldi 1,5 szo­bás. Hl. emeleti szö­vetkezeti la kasom a t értékkülönbözettel el­cserélném • háromszo­bás, erkély es, szövet­kezeti lakással. Ki­liántól a Vörösmarty utcáig. Leveleket ..Avas 73 178” ..jeligére a kiadóba kérem. Kétszoba-konyhás családi, ház eladó 280 négyszögöles telekkel., azonnali beköltözéssel. Irányár; 450 000 Ft. Ér­deklődni: Miskolc. ír. kér.. Boglárka u. 30. Családi ház pincével, kerttel, 219 négyszögöl területen eladó. Csalá­di ház építésére is al- v kai más. Érdeklődni szombaton délután és vasárnap egész nap. Eger, Lenin u, 169. Hétvégi háznak is alkalmas, 60 négyzet­méteres. közművesí­tett, befejezés előtt ál­ló falusi ház. ;>;usz borospince Bükkvsér- ccn eladó. Érd.: Eger. Fogház 4 a. 1/4. He- ring. 17-391. ________ Kerese k kizárólag garzon öröklakást, l. emeletig, liftes házban III. emeletig, Győri kaputól a Kiliánig, Adok a Stadionnál másfél szobás, 45 négyzetméteres. föld­szintes, napfényes, gázfűtéses, modern, összkomfortos, tanácsi bérlakást plusz kész­pénzt. ^.Sürgős 73 090” K-iigei-c a kiadóba. 2 darab másfél szo­bás szövetkezeti lakást cserélnék 3 vagy 4 szobás szövetkezeti la­kásra vagy kertes házra. ,.Szentpéteri kapu előnyben 31 940” jeligére a hirdetőbe. 200 ooo kp. -I- OiT- ál vállalással vennék 1,5 szobás, vagy gar­zoniakéit. Telefon 8— 15 óráig: 34-GU3, vagy „Sürgős .73 003” jeligé­re a kiadók-». • Elcserélnénk bármi­lyen nagyobb lakásra másfél szobás és egy­szobás szövetkezeti la­kásunkat. ..Gyors cse­re 73 758” jeligére a kiadóba. Kakaeai-tónál hél vé­gi ház eladó. Edeklod- ni a 11-557-es telefo­non. délelőtt 16 óráig. Cserépfalun, bogá­csi fürdőtől 4 km-re 19U négyszögöl telek es hétvégi ház eladó. Ér­deklődés : Cserépfalu, Arany János u. 2;;. Szerencsén, Sállá! u. 10. sz. alatti regi tí­pusú háromszobás csa­ládi ház eladó. Érdek­lődni vasárnap a hely­színen. _12_órától. Ra kacai-ió partján kétszintes hétvégi ház eladó. Érdeklődni a 77-970-es telefonon. üzlethelyiség eladó az Avas-délen. Érdek­lődni 77-970-es telelő-* non. ííaiaionoogiaron épí­tendő szövetkezeti üdü- loreszek, továbbá Ve­lencei-tónál Agáidon évi* l hónap üdülő- használati jogot bizto­sító szövetkezeti és szentendrei társasház tagságát szervezi a 49. sz. ÜMK, Budapest. Alkotás u. 1. 351-165, 153-896. Kérjen tájé­koz J;, tót Elcserélnem kis lici­tes családi házamat tanácsi bérházi lakás­ra. Érd.: mindennap. Cím: Miskolc I. kér., Tetemvár, Felsősor 138. Elcserélném ^avasi 2 szobás, ‘szövetkezeti la­kásom, Vörösmarty, vagy Mátyás király ut­cai tanácsi garzonra. Telefon: 73-881. Lyukóvölgyben 400 négyszögöl telek eladó. Érdeklődni: egész nap. Miskolc, Árpád, u. 32. 6/2.______ E ladó a Garucán 575 négyszögöl szőlő. Ér­deklődni: mindennap 15 órától, vasárnap egész nap, vi kend te­leknek is alkalmas, a buszmegállótól 20 perc­re. Érdeklődni:. 11., K • r. kés A i pád I 8. BáláionszentgyöJ.g.v­hégy.cn. .680 négyszögöl zárt kért 200 Ft négy­szögöl áron eladó. Te­lefon : 15-699. Eladó háromnegyed rész családi ház be­költözéssel. Érd.: 5 i órától, szombaton egész nap. Miskolc li„ Szűcs Sándor u. 18. Kétszobás, tanácsi, városközponti lakásom elcserélném most át­adásra kerülő Mátyás király utcai, földszinti vagy első emeleti gar­zonra. Telefon: egész nap, 73-881.__________ Tanácsi egyszobás, főzőfülkés, gázosított, hideg-melegvizes laká­som elcserélném gar­zonért vagy szoba- konyhásért. Cím: in., Stadion u. 35. 1V/3. a j lm Kétszobás, komfortos családi Jiáz eladó. Mis­kolc. Tücsök u. 1. (4- es busz utolsó előtti mega 11 ójámo).______ K ertes, kétszintes, központi füléses, új la­kás eladó a diósgyőri városközponttól a kis­vasút mellett. Előhegy 1,'16/L ____ Sz ilvásváradon, köz­pontban házhely pl­adó. Érdeklődni: Tólh- né. ózd. II., Leehner Ödön u. 27. engedménnyel a miskolci centrum áruházban ÉS FIÓKÜZLETÉBEN (A SOTETKAPU ALATT) 27-én, pénteken NŐI ES FERFiCIPQK A taktaharkónyi Petőfi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet felvételt hirdet i melléktevékenység-vezető munkakör betöltésére gépészmérnöki képzettséggel, 5 éves szakmai gyakorlattal, valamint varrodaüzem-vezetöi munkakör betöltésére textiltechnikusi képzettséggel, 3-5 éves szakmai gyakorlattal. FIZETÉS 19/1977. (V. 25.) MEM-MUM sz. rendeletben foglaltak szerint. FIZETÉS a 19/1977. (V. 25.) MEM-MüM sz. rendeletben Petőfi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet személyzeti vezetőjénél ____________•V__________________ a b orsodi sörgyár, A MISKOLCI ÉLELMISZER. KISKERESKEDELMI VÁLLALAT ÉS AZ ENIÖ ÁFÉSZ 1980. június 5-től június 30-ig rendkívüli SÖRIPARI SÖRGÖNGYÖLEG-BEGYŰJTÉSI f oikc;i<ött rendez Helye: Miskolc, Búza téri Aruesarnok Sül. sz. ABC-áruház (Vasgyár főbejáratánál) Soron kívül bármilyen mennyiségű sörös-, Popsi colás, valamint Gyöngy üveg átvételét biztosítjuk Köszönjük, liugy segíti munkánkat Az Encsi Áfész Áruház ruházati osztályán június 30-tól július 28-ig, minien illőn egy-egy cikkből 20’%-oí árengedménnyel hétfői siágervásárt tartunk Áfész, Encs Gyászhírek HALÁLOZÁS Mely fájdalommal tudutjuk mindazokkal, akik ismerlek, hogy id. Vajda István hosszas szenvedés után. G3 éves korában. 3980. június 24-én el­hunyt. Temetésé 1980. június 27-én Jü órakor lesz a göröm- bölyi ravatalozóból. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudutjuk, hogy szeretett édesanyánk . özv. Filc Istvánné szül. Szalkó Gizella 1980. június 24-én, 04 eves ko­rában. rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 1980. június 27- én de. 9.30 órakor a diós­győri katolikus temetőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerelték, hogy szeretett édes­anyám, anyósom, nagymamánk, dédmamánk és jó rokonunk özv. Kecskés MiUálync szül. Kocsis Mária életének 90. évében, csendesen elhunyt. Temetése íoúo.«június 28- án. 15 órakor lesz a gurum­ból vi temető ravatalozójából. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy Rápoti Sándor 1980. .június 22-én elhunyt. Utolsó útjára elkíséri fájó szívvel bánatos családja 1980. június 27-én 13.30 orakor a vas­gyári ravatalozóból. A gyászoló csa 1 á cl. Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy Vére ekei Gyula volt vármegyei irodafötiszt, rö­vid szenvedés után elhunyt. Drága halottunkat 1980. június 25-én a Mindszenti temetőben kívánsága szerint csendesen eltemettük. A gyászoló család. Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett fe­leség. édesanya, nagymama Pillér G.vörgvné szül. Szőllősi Katalin 1980. június 26-án- türelemmel viselt hosszan tartó betegség­ben. 71 éves korában varai kí­nul elhunyt. Temetése 1980. június 30-án. hétfőn 13.30 óra­kor lesz az a vasi temető rava­talozójából. Gyászoló férje, lá­nya. testvérei, vcjo és unokái. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Balázs Béláin* szül. Török Irén 48 éves korában, hossz” beteg­ség után. 1980. június 24-én el­hunyt. Temetése 1980. június 27-én 37.30 órakor lesz a vas­gyári temetőben Gyászolja: férje és fia. KÖSZÖN ETN YJLVA MTAs Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a rokonoknak, burátoknak. munkatársaknak, ismerősöknek, akik részt vet­lek drága halottunk. Marosvári József temetésén. segítőkészségükkel gyászunkban osztoztak. A gyá­szoló család. Halás szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak, akik fe­lejthetetlen halottunk Szaka Fémioné volt Kubáczki Gaborné temetésén megjelentek, részvé­tük'kel. s a kegyelet virágaival fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak á roko­noknak. barátoknak, szomszé­doknak és ismerősöknek, akik szeretett halottunkat Urszin Jánost utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot és koszorúi helyezlek, es részvétüket fejezlek ki mély gyászunkban. A gyászoló csa- I á d. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak a roko­noknak, ismerősöknek, akik özv. Juszku Jánosjié szül. Újlaki ük zsebet temetésén« megjelentek, sírjára virágot koszorút helyezte!-: és fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. Külön köszönetét mon­dunk Nagyrozvagy lakosságá­nak akik szeretett halottunk temetésén megjelentek, örökké gyászoló gyermekei. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak a roko- noknak. nászasszonyokn a k. szomszédodnak, az LKM dol­gozóinak. a Bükk étterem dol­gozóinak'. a vontatási főnökség , cl o I g’ozó in a!;. isme rős üknek, akik drága jó édesanyánk, nagymamánk Kuruc/ JózselJié szül. Kiss Mária temetésén mo'ö ielent'k. ‘■áriára világot helyeztek és fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Fájó szívvel mondunk köszö­netéi mindazoknak, akik sze­retett éde.sa^ va,.**V özv. Nie.* István né lemeléwprt megjelent ele és sír­iára virácot hoztak f«*Hdahnun- knl envhí»eni iev^'-oz^k Kü­lön köszönetét mondunk n kedves .szomszédoknak, lakó­társaknak. valamint a hámori Iskola tantestületének és diák­jainak. A gyászoló család. \

Next

/
Oldalképek
Tartalom