Észak-Magyarország, 1980. május (36. évfolyam, 101-126. szám)

1980-05-23 / 119. szám

ÉSZAK-MAGYARORSZAG 6 1980. május 23., péntek MŰSOROK o rádió televízió mozi színház <0 Rádió Mozi KOSSUTH RADIO 8.27: Hogy a föld sebeit begyó­gyítsak. — 8.37: Szimfonikus ze­ne. — 9.33: Valamikor réges.ré- gen. — 10.05: Hétszín virág. — 10.35: Az utolsó körben. —10.40: Mozart: B-dúr duó. — 11.00: A Színházi Magazin különkiadása. — 12.35: Hétvégi panoráma. — 13.57: Amatőr zenei együttesek felvételeiből. — 14.13* Zenekari muzsika. — 14.44: Magyarán szól­va. — 15.10: Brahms: öt ének. — 15.28; Dominó. — 16.05: Húszas stúdió. — 17.10: Takács Béla nó­tákat énekel. — 17.35: Láttuk, 'hallottuk. — 18.00: Operaárják. — 19.15: Idegen vér. Mihail Solo­hov születésének 75. évfordulójá­ra — 20.00: A víg özvegy. — 20 33: Az Állami Népi Együttes felvételeiből. — 21.30: Alfred Brendel romantikus müveket zongorázik. — 22.20: Tíz perc külpolitika. — 22.30: A romanti­kus zongoramuzsika folytatása. — 23.10: Operarészlet. — 0.10: A Stúdió 11 felvételeiből. PETŐFI RADIO 8.05: Indulók, táncok fúvósze­nekarra. — 8.20: Tíz perc külpo­litika. — 8.33: Slágermúzeum. — 9.21: Harminc perc alatt a Föld körül. — 10.00: Zenedélelött. — 11.45: Tánczenei koktél — 12.33: Édes anyanyelvűnk!' — 12.38: Né­pi muzsika. — 13.15: Nőkről — nőknek. — 14.00: Kettőtől ötig..» — 17.00: Mindenki iskolája. — 17.30: ötödik sebesség. — 18.33: Hegedűs a háztetőn. — 18.40: Popműhely. — 19.25: Vérnyomá­sa rendben. — 19.55: Régi nóta, híres nóta. — 20.33: Embermesék. — 21.32: Magnósok figyelem! — 22.17: Porter zenés játékaiból. — 23.15: A miskolci dzsessznapok közreműködőinek felvételeiből. MISKOLCI STÜDIÓ • 189 méteres középhullámon 17.00: Hírek, időjárás. — 17.05: Kulturális körkép . Az amatőr művészeti mozgalmakról.. . Szerkesztő: Antal Magda. Slá- gerpanoptíkum. — 17.40: Embe­rek, utak. járművek. . A köz­lekedési morálról. Sofőrök a ke­rekasztalnál. Szerkesztő*. Hor­váth Kálmán. — 18.00: Észak- magyarországi krónika. (Észak- magyarországi vállalatok a BNV-n — Tsz kereskedelmi vállalat közgyűlése Egerben.)"— 18.25— 18.3Ö: Lap- és műsorelőzetes. Televízió BUDAPEST, 1. MŰSOR 8.05: Tévétorna. — 8.10: Iskola­tévé. — 9.05: Környezetismeret. — 9.30: Kuckó. — 11.05: Matema­tika. — 14.30: Iskolatévé. — 14.45: Fizika. — 15,10: Matematika. — 15.40: Világnézet. — 16.25: Hírek. — 16.30: Az évszázados taiga. — Szovjet rövidfilm. — 16.55: Já­ték a betűkkel! — 17.20: Tízen Túliak Társasága. — 18.00: Rek­lám. — 18.05: Literben mért gon­doskodás. — 10.35: Reklám. — 18.40: Öt perc meteorológia. — 18.45: Mindenki közlekedik ... — 19.00: Reklám — 19.10: Tévé­torna. — 19.15: Esti mese. — 19.30: Tv-híradó. — 20-00: Del­ta. - 20.20: Családi kör — 21.10: Puccini: Manón Lcscaut. ■— 23.30: Tv-híradó 3. 2. MŰSOR 18.55: Fizika. — 19.30: Tv-hír- adó. — 20.00: Az első örömök. Mb. szovjet film. — 2l>00: Öl perc mefeurológia. — 21.05: Tv-híradó 2. — 21.25* Pulzus. — Könnyűze­nei oanoráma — 22.05: Bulla El- ma emlékére Gergelv Sándor: Vitézek és hősök c tévéjáték. BÉKE, DE. Mindent bele, csak rá ne fázzunk! Mb. szí. bolgár film Kezdés: nio és fl2 órakor DU. Goodbye és amen Mb. szí. olasz film II. helyár! 14 éven aluliaknak nem ajánljuk! Kezdés: fi, hn6 és 8 órakor BÉKE KAMARAMOZI, DE. A fej nélküli lovas ML. szí. szovjet, film Kezdés: 10 órakor DU. illatos út a semmibe Szí. magyar film 14 éven aluliaknak nem ajánljuk! Kezdés; 6 órakor KOSSUTH, DE. Goodbye és ámen Mb. szí. olasz film H. helyar! 14 éven aluliaknak nem ajánljuk! Kezdés: 9 és H órakor DU. Bumfordi Szí. szovjet film Kezdés: f3 órakor A Jó. a Rossz és a Csúf I—U. Szí. olasz film Dupla és Hl. helyár! 16 éven felülieknek! Kezdés: hn5 órakor KOSSUTH, ÉJSZAKA Goodbye és amen Mb. szí. olasz film H. helyár! 14 éven aluliaknak nem ajánljuk! Kezdés: 9 órakor HEVESY IVAN FILMKLUB Annie Hall Amerikai film 14 éven aluliaknak nem ajánljuk! Kezdés: í5 és f7 órakor TÁNCSICS Vasárnapi szülők Szí magyar film 16 even felülieknek! Kezdés: 5 és 7 órakor TÁNCSICS KAMARAMOZI Az ismeretlen katona lakkcipöje Szí. bolgár film Kezdés: 6 órakor FÁKLYA Habfürdő Szí. magyar rajzfilm Kezdés: f5 és í7 órakor SZIKRA Az öt gida, és a farkas Szí. román—szovjet film Kezdés: 4 órakor Akció a fegyvertárnál Mb. szí. lerjgyel film Kezdés: 6 órakor PETŐFI Orvosság & félelem ellen Mb. szí. szovjet film Kezdés: f5 és f7 órakor TAPOLCA-KERT Oké, spanyolok! Mb. szí. spanyol film II. helyár! Kezdés: f9 órakor TOKAJ VENDÉGLATÓHAZ Disoómozi Dzsungel könyve Szí. amerikai rajzfilm Kezdés: 7 órakor GÜIÍÖ?.JP»ÖLY-KRÜDY őrült nők ketrece Szí. francia—olasz film III. helyár! 16 éven feJülieknek! Kezdés: 7 órakor HÁMOR A fekete varázsló ajándéka Mb. szovjet film Kezdés: G órakor SZIRMA A fekete varázsló ajándéka Mb. szovjet film Kezdés: 6 órakor Színház 23. oéntek IRMA. TE ÉDES! Moliére bérlet Este 7 órakor Bútorvásár Pétervásárán AZ ÁFÉSZ BÚTOItBOLTBAN! Ajánlatunk: Kupidó, Napfény, Emília, Kanizsa és még több­féle lakószobák; Klára-. ÁRTEX- és román konyhagarnitúrák. A bútorbolt ajánlja a Szigma, Helén, Borsod, valamint Pollad lengyel szekrénysorokat. Ülő-, heverő, kárpitos garnitúrák, kétajtós szek­rények, könyvszekrények, ágyneműtartók és egyéb szóló darab bútorok széles választékban állnak rendelkezésre. A megvásárolt bútorokat az áfész rövid időn belül házhoz szállítja. apróhírdetések Szobafestő-szakmun­kást állandóra felve­szek. Jó kereseti lehe­tőséggel. Tel.: 33-064. UG.s Zsiguli, 1983- ig vizsgáztatott, el­adó. Érdeklődni: Vö­rösmarty u. 11. V1J/2. 17 _órától. ___________ S zép virágedények, 40-60 literes boroshor­dók kaphatók: Simkó Imre kádármesternél, Szirmabesenyő, Alkot­mány 62.______ R ckamié ágynemű- tartóval. gáztűzhely, cserepalackkal eladó. Miskolc, Engels u. 32. V/3. Érd.: 17-19 óra között. Hegesztőtrafó eladó. Park u. 4. fszt. 1. Pet- ncházy bérházak. Trabant 601-es alkat­részként eladó, olcsó. Miskolc, Elek Tamás з. ___________1/2. ___________________ L ada 1200-as, ZF-es rendszámú szgk. el­adó. Érdeklődni: a 14-385 telefonon, vagy személyesen. Miskolc. Vörösmarty 42. V/l. Pianínó sürgősen el­adó. Arany J. 35. II/3. iCentrummal szemben.) Kétajtós szekrény el­adó. Miskolc I. kér., Árok u. 60/a.__________ Eladó RS—09-es trak­tor. Érdeklődni lehet: Legyesbénye. Rákóczi и. _75._________________ I D-s Trabant 601 el­adó. Érd.: Gépész u. 26.___________________ Ü j, akkuról működ­tethető autóhűtő és egy női 48-as, jugo­szláv fél bőrkabát el­adó. Tel.: 16-739. Fehér, sárga, kender- magos naposcsirke kapható. Nyékládháza, Balassi u. 11. Lukács. Fólia és üveg alá szegfíipalánta állandó­an kapható.* Kecel. Császártöltés! út 54. Jó állapotban levő Skoda személygépkocsi IC forg. rendszámú el­adó. Érdeklődni lehet: szombat—vasárnap. Cím: Gergely József, Monok, Széchenyi u. 137. Eladó egy négyéves tehén, nyolchónapos vemhes. Miskolc III., Mária u. 37. __________ G alambászok! 50 új gíilambköltőfészek ju­tányosán eladó. Tel.: 16-986 (estc)_.________ P áncéltőkés, bécsi zongora eladó. Miskolc, Almos u. 4. sz. irszetler-lcölykök el­adók, egy kan cs egy szuka. Nyékládháza. IV. Béla u. 35. __ P olski FIAT 1300-as üzembiztos motorral. 1 év műszakival, alkat­részként is eladó, ol­csón. Érdeklődni: Mis­kolc, Gépész u._24.sz. Villanyszerelési anya­gok nagy választékban kaphatók Egerben, a Népkert mögötti par­kírozónál levő. villa­mossági üzlelben. Te­lefon: 12-649, Eger, Dr. Münnlch F. út 8.__ * IN-es Wartburg de Luxe sürgősen eladó. Érdeklődni: minden­nap. 19 órától, Mcző- esát, Gvóni G. u. 29. Tel.: Mezőcsát 257. Egyszoba-konybás házrészemet elcserél­ném másfél szobás, tanácsira, tulajdonjog­gal az első emeletig. „Tavasz 71202” jeligé- re a kiadóba. _________ L en in városban más­fél szobás szövetkezeti lakás azonnal bekö’- tozhetőcn eladó. Ér­deklődni : Leninváros, Kilián-köz 2. 1/7. Le­vélcím : Hajdúszobosz­ló, Bányász u. 6. Ba- dics András. _________ 4i5 négyszögöl telek, téglaházzal eladó köl­tözés miatt. Kopcsó Lászlóné, Miskolc II.. Futó u. 11. fszt. 3. Miskolci 2 szoba, összkomfortos, I. eme­leti, tanácsi, gázos, te­lefonos lakásomat bu­dapesti hasonlóra, vagy nagyobbra cserél­ném. a 78-281-es tele- fonon, 17 órától. ___ O lcsón eladó 400 négyszögöl víkendte- Iek és 800 négyszögöl gyümölcsös, lakható víkendházzgl. villany, vÍ2 van. Érdeklődni le­het: Miskolc, Varga­oldal 13. szám alatt. Egy plusz két fél szobás, Kuruc u., szö­vetkezeti lakásom más­fél szobás szövetkezeti lakásra elcserélném. „Nyár 7121G” jeligére a kiadóba. _______ 2 00 ezer kp.-vcl 7a- kásmegoldást keresek, bérházban. „Sürgős 71359” jeligére a ki­adóba. ________________ K ülön bejáratú, köz­ponti fütéses, bútoro­zott szoba, egyedül­álló. intelligens nőnek kiadó. „Nyugalom 71267” jeligére a ki­adóba. __ P incét bérelnék, vagy vennék Miskolcon. gombatermesztésre, Tel,: 11-815. _ Beépíthető házhely (saroktelek). buszmeg­állóhoz közel , eladó. Miskolc-Pereces, Cse­hov utcában. Érd.: Arany J. 35. IT/3. (Centrummal szemben.) Miskolc legforgalma­sabb helyén levő tra­fik igényesnek eladó. „Nyár 71247” jeligére a Ida dob a._____________ G arázs kiadó, a Kun Béla úti garázssoron. Cím: Felszabadítók u. 26., Budai.__________ M iskolci szoba, kom­fortos lakásomat, ha­sonló budapestire cse­réin ém ._Telefonj_7h-036. Vállalatnak, tsz-nek a Mátrában kiadó pa­norámás helyen gyógy­fürdőhöz 3 percre, 8 férőhelyes nyaraló IBUSZ-on • keresztül. Leveleket: „Mátra 71454” jeligére a ki­adóba ________________ E lcserélném 51 négy­zetméter alapterületű, tanácsi lakásomat gar­zonra. „Tisza 627581” jeligére a kiadóba. Sürgősen keresek 120 ezer Ft kp. plusz OTP- átvállalással lakásmeg­oldást. „összkomfort 71930” jeligére a ki­adóba _________________ B alatonbogláron épí­tendő szövetkezeti üdülőrészek, továbbá a Velencei-tónál, Agár- don, évi 1 hónap üdü­lőhasználati jogot biz­tosító szövetkezet és szentendrei társasház tagságát szervezi. 49. sz. ÜMK Budapest, Alkotás u. 11. 351-165. 153-890. Kérjen tájé­koztatót. Elcserélném 2 szobás, földszintes távfűtéses tanácsi lakásom. 2 szobás, kertes házra. „Megegyezünk 71363” Jeligére a kiadóba. Garázs kiadó. Érdek­lődni lehet: minden­nap, de. 8-12, du. 4- 8-ig. Miskolc, Csabai kapu 26; sz. II. cm. 5 ajtó. 41 éves, vidéki, kis­városi lakással rendel­kező, tisztviselőnő tár­sat keres, józan életű, intelligens férfi sze­mélyében, diplomások előnyben. „Uj nyár 71402” jeligére a ki­adóba. __________________ 5 3 éves, 175 magas, józan életű, nemdo­hányzó falusi ember vagyok, keresem kor­ban hozzámillő, egy­szerű falus] vagy ta­nyasi nő ismeretségét házasság céljából. „Hozzád is költöznék 71264” jeligére a ki­adóba. 36 éves, 153 cm ma­gas szakmunkás, meg­ismerkedne korban hozzáillő leánnyal, vagy elvált asszonnyá» házasság céljából. Fényképes levelek és miskolciak előnyben, választ: „S?ép az élet 71281” jeligére a ki­adóba. Kézimunkaelőnyomó­sablonok nagy vá­lasztékban. Díjtalan tájékoztatót kü 1 dök. „Miskolc 71236” jeligé­re a kiadóba. Komoly gondolkodá­sú, szolid 29/165, bar­na. teltkarcsú, érett­ségizett lány megis­merkedne, komoly, in­telligens. káros szen­vedélytől mentes, őszinte, csalárlcentri- kus, korban és ma­gasságban hozzáillő férfival, házasság cél­jából. Leveleket: „Ba- racknyílás ideién 71772” jeligére a ki­adóba^ __ M agasépületek hom­lokzatú sztítása, par­kettacsiszolás. Kisipa­ros, 52-640. Parkettázást, -csiszo­lást, -lakkozást, pvc- ragasztást, padlóbur­kolást vidékre Is vál­lal kisiparos garanciá­val. Tel.: 51-287. Éreti de 9-13-ig.___________ S zobafestést, mázo­lást. tapétázást, par- kettcsiszolást kisiparos garanciával vállal. Komplett lakásolfl előnyben 33-064_____ P arkettacsiszolás, -lakkozás alapozóval vidéken js. Kazincbar­cika. Gyulai Pál u. 2, Telefon: 14-590. _____^ P arkettacsiszolás, -lakkozás világosra garanciával Szőnyeg-, ablaktisztítás a 31-744- cii___18 óráig________•__ G épi vegyszeres sző­nyeg- és padlószö- nycg-liszlítást vállalok. Házhoz megyek. Tel.j 11-861._________________ P arkett csiszolást, •lakkozást. parketta- rakást. pvc-ragasztást, padlóburkolást. kis­iparos garanciával vállal. Érd.: lehetőleg 6 órától 78-264. A Miskolci Vendéglátóipari Vállalat MEGVÉTELRE FELAJÁNLJA a Kis-A vas 1. sor 10. sz. alatt levő, borházzal megépített, 766 m2 alapterületű, 4276 m3-es pmcégét Érdeklődni: Miskolci Vendéglálóipari Vállalat Miskolc, Baross Gábor u. 13—15. Műszaki lőoszlály. A Kohászati Alapanyag-előkészítő Közös Vállalat Miskolci Vashulladék-feldolgozó Gyáregysége mély megrendüléssel tudatja, hogy HALAS JÁNOS 41 éves dolgozója munkavégzés közben tragikus körül­mények között 1980. május 17-én elhunyt. Vállalatunk saját halottjának tekinti és emlékét kegyelettel megőrzi. Temetése május 23-án, 15.30 órakor lesz Mező­nyárádon. Gyáregységvezetés és dolgozói FIGYELEM! FIGYELEM! A ZALA BÚTORGYÁR ISMÉT ÜJABB TERMÉK FORGALMAZÁSÁVAL GAZDAGÍTJA BÚTORVÁLASZTÉKÁT Az új ZSOLTI láisziiilÉf szekrényfalba épített * kétszemélyes rekamiéval, a hozzá tartozó « kényelmes fotelokkal, dohányzóasztallal minden igényt kielégít. Különösen kisebb alapterületű szobák praktikus berendezését oldja meg. MEGVÁSÁROLHATÓ A DOMUS ÁRUHÁZAKBAN ÉS BÚTORBOLTOKBAN ZALA BÚTORGYÁR ZALAEGERSZEG, MALOM ÜT. 2. . a y •' • nrrM1 FIGYELEM! Bélyegző érvénytelenítés« Elveszett a KSH SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS ÜGYVITELSZERVEZŐ VÁLLALATA Miskolci Számítóközpontja 3515 Miskolc, Egyetemváros” feliratú bélyegző. Haszná­lata 1980. május 20-tól érvénytelen. HALÁLOZÁS Fáj cla lomtó] megtört szívvel tudatjuk, hogy drága édes­anyánk D. NAGY SANDORNÉ szül. Ronkovics Ágnes 64 eves korúban váratlanul el­hunyt. Búcsúztatása' május 23- án. pénteken 11 órakor a Szentpéterl kapui új temető­ben. Gyászoló fia és családja. Megtört szívvel tudatom, hogy szeretett feleségem CSIKÓS JÓZSEFNÉ szül. Kőmívcs Éva 38 éves korában tragikus hir- telenséggei elhunyt. Temetése május 24-én. szombaton de. 10 órakor lesz a Mindszenti te­mető ravatalozójából. Férje: Csikós József. Fájdalommal tudatjuk, hogy n szeretett testvér, édesanyánk, íi ag v* mám á n k. rok on u n k ÖZV. HORVÁTH P/VLNÉ szül. Bállá Erzsébet rövid szenvedés után. hirtelen elhunyt. Temetése május 23- án 10.80-kor lesz a’ Mindszenti temetőben, A gyászoló család. Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága édes­apánk altosai Lajos DIG ÉP-nyugdíjas 64 éves korában váratlanul el­hunyt. Szeretett halottunk bú­csúztál ása május 23-án 15 óra­kor lesz a Szentpéterl kapui temetőben. Gyászoló fiai és családja. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Hálás szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak, akik fe­lejthetetlen halottunk MÁTYÁS ANTAL temetésén megjelentek sírjára koszorút he1yC7tek. részvétük­kel fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönetünket fejezzük ki az AFOR Vállalatnak és dolgozó kollektívájának A gyászoló család. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom