Észak-Magyarország, 1977. április (33. évfolyam, 77-100. szám)

1977-04-01 / 77. szám

Rádió KOSSUTH RADIO PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Zalatnay Sarolta énekel. — 8.33: Fúvósai iratok. — 8.55: Nótacsokor, csárdáscsokór. — 10.00: A zene hullámhosszán. — 11.50: Április bolondjai. — 12.00: Kard cs szerelem. Készletek Ke­rekes János—Romhányi József operettjéből. — 12.33: Dohnányi: B-moll szonáta. — 13.00: Nőkről — nőknek. — 13.33: Süssünk, süssünk valamit... — 14.00: Kel­tőtől ötig... — 17.00: ötödik sebesség. — 18.05: Mindenki is­kolája. — 18.33: Egy rádiós nap­lójából. — 19.46: A cirkuszher­cegnő. Részletek Kálmán Imre— Kulinyi Ernő operettjéből. — 20.33: Hogv volt?? — 21.82: Slá­germúzeum. —- 22.83: Kellemes pihenést! 3. MŰSOR 14.05: Turandol. * Részletek Puccini operájából. 14.50: A Bartók vonósnégyes felvételeiből. — 16.03: Zenekari muzsika. — 38.05: Közkívánatra! — 19.33: John Ogdon zongoraestje az 1076. évi ohridi fesztiválon. — 20.44: Csokonai Vitéz Mihály verse. — 20.43: Hangfelvételek felsőfokon. — 22.15: Reinitz Béla arcai V. A MAGVAK RADIO miskolci stúdiójának műsorából (a 139 m-es középhullámon, 17.00—18.30 óráig) .17.00: Műsorismertetés, hírek 17.05: Kisiskolások, gyerekek! — Jakab Mária műsora }7.11 : Kulturális körkép — Közművelődés a szentistváni termelőszövetkezetben 37.23: Hangversenyen hallottuk 17.40: Hol töltsük a hét véget? — Programjavaslat és sportmű-? sor 17.47: örökzöld dallamok 3 8.00: Borsodi tükör — a stúdió krónikaműsora 18.15: A dzsessz kedvelőinek 18.25: Hírösszefoglaló. időjárás- jelentés, műsorismertetés Televízió BUDAPEST, 1. MŰSOR 7.59: Tévétorna. — 8.05: Isko­láiévá: Angol nyelv. — ..0.00: Tízen Túliak Társasága. — 11.05: Fizika. — 12.05: Francia nyelv. — 15.55: Tskolatévé: Fizika. — 16.20: Pedagógusok fóruma. — 16.55: Charlie, az inas. Ame­rikai film. — 17.15: Reklám­műsor. — 17.25: Több tejet. Ri­portfilm. — 17.50: Reklámműsor. — 17.55: öt pere meteorológia.— 18.00: Soha jobb kor! Műveltségi fejtörőjáték. — 13.30: Lipcse l»77 Kíportfilm. — 19.00: Reklám­műsor. — 19.10: Esti mese. — 39.20: Tévétorna. — 19.30: Tv­híradó. — 20.00: Delta. Tudomá­nyos híradó. — 20.25: Azok a csodálatos férfiak. Magyarul bo- szélőj amerikai film. — 22.40: Tv-hiradó 3. 2. MŰSOR 20.00: Csajkovszkij: b-moll zongoraverseny. Közvetítés' a Zeneművészeti Főiskola nagy­terméből, felvételről. A Zene. zene, zene. . . című körkép mellékleteként. — 20.35: Veze­tők klubja. KI lehet a legoko­sabb? — 21.05: Tv-híradó 2. — 21.25: Budapest nemzetközi férfi törvívó-bajnoksága. női­Kiállítás Miskolci Galéria: Kiss Nagy András szobrászművész kiállítá­sa. Nyitva délelőtt 10 órától este 6 óráig. Miskolci Képtár: Rudnay Gyu­la grafikái. 'Megtekinthető dél­előtt 10 órától este 6 óráig. Gaál Kálmánná vész kiállításának megyei órakor. népi iparmű- megnyitása könyvtárban, délután 5 8.27: Meddig használhatjuk a konzervekel? —8.37: Zenekari mu­zsika. — 9.31: Sírjunk, ríjunk... — 10.05: líákolarádió. — J0.33: Fodor József versei. — 10.40: Operakórusok. — 11.00; Hogy volt? — 12.35: Tánczenei koktci. •— 13.20: Sánta Ferenc népi ze­nekara játszik, Karpáti István nótákat énekel. — 13.59: Sebes­tyén András: Három szatirikus dal szovjet költők verseire. — 11.04: Beethoven műveltségi ver­seny. — 14.25: „Nyitnikék” — Kisiskolások műsora. — 15.10: Zengjen a muzsika. — 16.05: Az első pohár. — 17.07: Beszélni nehéz. — 17.19: Magyar opera­énekesek. — 18.09: Budai Lívia ncpdalfelvétcleiböl. — 19.15: Apák és fiúk. Turgcnycv regé­nye rádióra alkalmazva. — 20.18: Bartók: Falun. — 20.31: Állatok emberközelben. ív. rész. —20.56: A Belügyminisztérium Duna Mű­vészegyüttesének népi zenekara játszik. — 21.44: Láttuk, hallot­tuk. — 22.15: Közvetítés az asz­talitenisz VB-röl. — 22.30: Tíz perc külpolitika. — 22.40: David Ojsztrah három hegedűversenyt játszik. — 23.42: Virginia Zeanl Puccini-áriákat énekel. — 0.10: Részletek Rózsa Miklós filmze­néiből. Járási gyermekrajzkiállítás a mezőcsáti művelődési .központ­ban. Megtekinthető délelőtt 10 órától este 6 óráig. Üjságrajzok — kiállítás a mis­kolci Kossuth Művelődési Ház­ban. Megtekinthető délelőtt 10 órától, este 6 óráig. Jakab Károly festő-, és Kele­men Kristóf szobrászművész ki­állítása a sárospataki galériában. Nyitva délelőtt 8 órától este 6 óráig. APROHIRDETESEK IIISF «BSOB Heti egy alkalommal bejárónőt keresek. „Tisztaság 168252” jel­igére a hirdetőbe. Sajókazai cukrász- üzem fagylalt mozgó­árust keres. Jelent­kezés: Sajókaza, cuk­rászüzeni . vezetőjénél. GAZ—69-ct vennék. „Kocsi 107 848” jeligé­re a_hirdetőbc. 407-cs Moszkvicshoz alkatrészek eladók. Miskolc, Gőz u. 25. Kiliánnál. Most vizsgázott Polski FIAT 1300-as gépkocsi első kézből, 33 ezer km-rel sürgő­sen eladó. Érdeklődni: Mezőcsát, Kossuth u. 13. Tel.: H. Riadó Diósgyőr Bá­ré thegy tetőn városköz­pont lelett 263 és 374 négyszögöl víkend te­leknek * felparcellázva. Érdeklődni: Miskolc, III., Báth ori-sor ni. sz. Nyirjcs. Ugyanott 80f> négyszögöl beépít­hető házhely, gyümöl­csös. El a dó szoba konyhás családi ház. Irányár 60 ezer forint. Szik­szó, Bercsényi út 5. Bcal-zcnekar orgo­nistát keres, szerelés­sel. Telefon: 12-690. Egyetemváros fölött 3üi) négyszögöl víkend- tcleknelc is alkalmas gyümölcsös eladó. Hu­tás u. 28. 380/220 V-OS, 180 1-OS betonkeverő eladó fizetési könnyítéssel. Üjcsanálos, Rákóczi u. 18. sz. Csáki. Eladó kombinált szo­ba és hálószobabútor. Érdeklődni du. 3-tól, Torontáli 14. H/3. Családi ház eladó. Miskolc. Tölgy u. 14. Tenkács Tibor festőművész ki­állítása a mezőkövesdi művelő­dési központban. Megtekinthető délelőtt 10 órától este 6 óráig. Koszorú zási ünnepség Mező- csálon, délután 5 órakor. Ünnepi megemlékezés a fel- szabadulás évfordulójáról, a le­li in városi művelődési központ­ban, este 6 órakor. Fáklyás felvonulás este 0 órakor. Ernődön. A Bükk természeti szépségei — előadás a Rónai Sándor Mű­velődési Központban, délután 5 órakor. Szerelem — előadása, az Művelődési Házban kor. n Déryné Színház ózdi Ady Endre este 7 óra­,Biológiai előadás este 6 órakor. H érből yán, BÉKE, DE.: A királylány zsámolya Bérletes előadás! I?U.: V. orró Mb. szí. olasz film Másfél helyár! Kezdés: 14. hntí és 8 órakor KOSSUTH, DE.: A királylány zsámolya Szí. magyar film Kezdés: ü és 11 órakor DU.: A királylány zsámolya Szí. magyar film Kezdés: í3, hn5 és 7 órakor HEVESV IVAN HLMKLUB: Sodrásban Magyar film Kezdés: f5 és f7 órakor FÁKLYA: Olcsó regény Mb. szí. olasz film 16 éven felülieknek! Kezdés: í5 és 17 órakor PETŐFI: Szépek és bolondok Szí. magyar film Kezdés: í'5 és í7 órakor SZIKRA: ' Ilcrkulesfürdői emlék Szí. magyar film • Kezdés: 5 és 7 órakor TÁNCSICS: A cigánytábor az égbe megy Szí. szovjet film Kezdés: í5 és Í7 órakor TAPOLCA, ADY: .látszd újra, Sam! Mb. szí. amerikai film Kezdés: 7 órakor HÁMOR: A második utca foglyai Mb. amerikai film Kezdés: 6 órakor SZIRMA : A második utca foglyai Mb. amerikai film Kezdés: 17 órakor SzÍBiliáz 1, péntek lickabc — Elektra . Vörösmarty bérlet Este 7 órakor szombat Hekabc — Elektra Arany János ifjúsági bérlet Délután 3 órakor lickabc — Elektra Katona bérlet Este 7 órakor 3, vasárnap lickabc — Elektra Déryné bérlet Este 7 órakor Az Országos Takarékpénztár csütörtökön Budapesten tartotta a nyereménybetétkönyvek 1977. első negyedévi sorsolását, ame­lyen a március 29-ig váltott és a sorsolás napján forgalomban levő betétkönyvek vetlek részt. Mindazok a betétkönyvek, ame­lyek sorszámának utolsó három számjegye (számvégződése) meg­egyezik az alább felsorolt szá­mokkal. az 1977. első. negyedévi átlagbetétüknek a számok mel­lett feltüntetett százalékát nyer­Lengyel népművészeti kiállí­lék: tás megnyitása a Herman Olló Múzeumban, délután 4 órakor. 029 50 475 25 ÖG7 25 506 25 Zala Tibor grafikusművész, ki­075 2 í 559 200 állítása a sátoraijaúihelyi műve­153 25 646 50 lődési központban. Megtekinthe­181 100 «05 25 tő délelőtt 10 órától, este 6 órá­198 25 706 25 ig­227 2 5 768 25 253 25 815 25 Táj a képzőművészetben. Kiál­268 25 837 25 lítás a szikszói k’sgalériában. 319 25 075 25 Megtekinthető délelőtt «3 órától 362 25 918 25 ?ste 6 óráié. 398 25 957 25 Mazsaroff Miklós festőművész 10 — A n:. eremé ■ny összeget a betét­kiállitása a borsodsziráki klub- •önyvlárban. Megtekinthető egész nap. könyvel kiállító OTP-Nók, vagy postahivatal április 18-tól Űzeti ki. Pl C.I kétszemélyes ágyneműtartós reka­mié eladó. Kun Béla 12. IP-s Wartburg de Luxe fehér személy- gépkocsi igényesnek eladó. Érdeklődni a 13-388-as tclcfonszá- mon. Veszek ágyfollat Farkas János, Miskolc, Búza tér 17. mindenféle magas áron! Gombhúzóprcst ver­nék. Edeiény, Táncsics út 43. Sándor Irén. Ugyanitt nagy dato- lyapálma eladó. Intarziás ebédlőkrc­denc, asztal, székek, hálószoba nagysző­nyeg, márványlap, ku­tyaól olcsón eladó. Attila u. 9. Olajbojler eladó. Csaba vezér 26. 2/2. Boroshordók, szőlő- daráló, permetező és 250-cs Jáwa eladó. Ér­deklődni :_73-638. __ 30 W-os Regent Vcr- mona, basszusgitár, előerősítővel eladó. ..Sürgős ?9 495” jeligé­re a kiadóba. Űj variálható gyer­mekkocsi, mózeskosár, mosógép, lemez für­dőkád eladók. Bocs­kai 44). Telefon: 33­822. Nagyobb mennyiségű jó minőségű széna el­adó Szirmabesenyő, Alkotmány u. 37. sz. alatt. Érdeklődni min­dennap _a_ helyszínen. S zaralov hűtő eladó. Miskolc. Árpád u. 66. X/3. Lemezjátszós rádió, hanglemezek, Toknj- konverter, csillár, vit­rinszekrény, függöny karnissal, karszék, dohányzóasztal, ía li tü­kör, elöszobafal, fest­mény, konyhabútor, szőrmalrac, hűtőgép eladó. Régiposta 10. (Föpostánái.) Görömbölyön a Me- Icgoldal dűlőben szőlő eladó. Érdeklődni: Gö- rümböly, Kaffka M. 22. sz. Vikcncltelcknek föld eladó Görömbölyön a Csóznya dűlőben. Ér­deklődni: Görümbüly, Német István u. in.'sz. Parkcttesiszolás, lak­kozás. pvc-s/.önyeg ra­gasztás közül etek ré­szére is. Tel.: 18-651, du. 17—:19-ig. __ 40/164 elvált szak­munkás egyedülálló 49 éves 170 cm ma­gas barna, tetlkarcsú.j önhibáján kívül elvált asszony, aki 2 szoba összkomfortos, föbér«* leti lakással rendelke­zik, keresi azt a ko­moly, rendes jólelkű férfit házasság célja -!• ból, aki megértő tár­sa t udna len ni.! . ..Őszinteség, szerelőt 34 270” jeligére a ki- 1 adóba. Vízvezeték-, köz-j ponti fűtés szerelési javítások. Tel.: 17 óra után. 31-536. Rock-zenekar orgo­nistát keres szerelés­sel. Tel.: 12-690. (5 óra után.) Gyermek sportkocsi ernyővel és hintaló eladó. Martintelep, Ka­pos 37. Kiiián-észaJ^i lakó­telepen kétszobás, gáz­fűtéses öröklakás, be­költözhetően eladó. Tanácsi garzonlakást bcszárn ltunk. M égi c­kinthétő: ápr. 5—8. kö­zöli.. Miskolc, III, Dorottya u. 4. míszt. 3. hölgy ismeretségét ke­resi házasság céljából 35—40 évesig. Lakás van. „Május 34574” jeligére a kiadóba. i Eladó két család méh nagy bocongdi kaptárban. Ságvári E. 18 ' Óriásgyümölcsű pi­ros és fekete ribizke- tövek darabonként io Ft-ért, évelő szegfű- palánta tövenként 3 Ft-ért kaphatók. To­ronyi kertészet. Bé­késcsaba, Botyánszki 27i Pannónia és Pille utánfutó újszerűén, rendszám nélkül eladó. Miskolc, Ili. kerület, Bródy S. u. 9. ______ E ladó gyermek sportkocsi új állapot­ban. Középszer u. 62. 11/1. Veszek: száraz ke­nyeret, hulladékot, nem penészest. Érte megyek. 1. kér., Feszty Árpád u. íoi). 11-es busz végállomása.___ P B-gázpalackot ven­nék. Szirmabesenyő. Hunyadi 12. Kompasz. Építkezésből vissza­maradt faanyag, Nova villanytűzhely eladó. Liebher, 111., Hcrczeg F. 39.____________ T eljesíthető NDK sport gyermekkocsi újszerű állapotban és kétszemélyes rckamié eladó. 111., Tömörké- 19. Elcserélném 2 szo­bás. komfortos MIK- lakásomal, hasonló központi fűtéses bér­házira — IV. emeletig — lirtes lakásra. Ta­polca, Gürümbölyi u. 77. Szeretném megtalál­ni házasság céljából azt az 50—55 éves ren­des férfit, aki egy 49 éves, 171 cm magas, barna, lelkiekben gaz­dag. elvált asszonynak összkömíortos lakásá­ban társa tudna len­ni. „Lakás megoldha­tó 34 191” jeligére a kiadóba. 52 éves, 175 cm ma-j gas, özvegy nyugdíja férfi keresi kimondoM tan komoly szándékú" hölgy ismerettségét házasság céljából, 45—, 50. évesig, aki megosz­taná vele a magányt; Csalódott özvegy­clönybcn, kaland ki-N zárva, komoly szán-g elékúak levelét váromllt Minden levélre vála-j- szolok. Leveleken „Rossz egyedül i68277 'K jeligére a miskolcit hirdetőbe kérem. j­Azonnal beköltöz­hető 35 négyzetméter a 1 a p te r ü I e t ü öss z k o m - J'ortos szövetkezeti la­kás eladó. Ajánlatokat „Napsugár 168288” jel­igére a hirdetőbe ké­rem. Végleges szőrtelení- tés, pattanások keze­lése: Tömösjcözynénél. Kemény 8. Kiliánnál nyi 10 család méh eladó minden elfogadható áron. Miskolc, Elő­hegy 54/a. Üj Tirol garnitúra: k é tsze m él y es reka ­mié, két fotel áron alul eladó. Érdeklőd­ni a 16-079-cs .telefo­non. Varrógép (cseh), süllyesztett, csillár, öt­ágú, toalett-tükör, mo­dern, eladók. Szentpé- teri kapu 20. 1/2. Kctszoba összkom- í< rtos szövetkezeti la­kásomat elcserélném l -h 2 félszobás la rács­ra, vagy két kisebb tanácsi lakásra. ..Áp­rilis 168278” jeligére a hirdetőbe. Lakásom, kocsim van, de hiányzik az életemből az a káros szenvedélytől mentes, nemesidkü lány, akit szeretet, megbecsülés, igazi emberi érzések vezetnek életútján 25/174 fiatalember, aki hason I ó adottságok kai rendelkezik. „Csak té­ged várlak 34 297” jel­igére a kiadóba. Középmagas, 38 évesp elvált férfi korbaijr hozzáillő növel megisö merkedne házassági céljából. Vidékiek i$a Írjanak. Minden levélj re válaszolok. „öszinV teség 167976” jeligére an hirdetőbe. 61 éves, 162 cm máj1 gas özvegy nyugdija^ férfi keresi házasság' céljából jólelkű hölgy" 50—öS1. Eladó 5 db Nagybo- eonádi kaptár, 24 ke­retes, egy szivattyús törpe kút. Érdeklőd­ni : Miskolc, IH. kér., Ákos u. 2. Eladó kombinált szekrény, vitrines rc- kamjé, fotelek, székek, asztal. Miskolc, Baj- csy-Zsilins/ky u. 40. I /10. Érdeklődni min­dennap du. 4 órától: 37-687. 500-as Trabant, Pan­nónia oldalkocsi eladó. Érdeklődni hátúi az udvarban. Miskolc, At- tila u. ív. Eladó: új állapotban levő négyszemélycs ickamié, háromajtós Tízhónapos ordas színű német juhász­kutya áron alul* el­adó. Érdeklődni: szombat, vasárnap 19 óráig. Somogyi Béla utca 17. Szirmabescnyön, a Lenin utca 10. számú ház eladó. Érdeklőd­ni lehet: Szirmabese­nyő, Erdősor 41. szám alatt, újtelep. Tapolcán 700 négy­szögöl kert, gyümöl­csös, szőlő eladó. Miskolc, Szigligeti tér 4. I. cm. ____________ E lcserélném város- központi 2 szoba össz­komfortos tanácsi la­kásomat 3 szobásra. Érd.: 73-895-ös telefo­non. 200 négyszögöl be­építhető telek eladó. Sajóvámos, Kiserdő 39. sz. alatt, délután 16 órától. 70 éves nyugdíjas gondozót vagy élel- társat keres őszinte asszonyban vagy lány­ban. Modern lakással rendelkezem. Cím: Bu­dai János, Kazincbar­cika. Tavasz köz 3., földszint l. ismeretségét éves korig. Egy fiú­gyermek nem akadály, 15—20 évesig. Komoly szándéknak levelet váj rom. aki vidéki ottho­nomban jönne és huj séges társam tudna* lenni. Fényképes vá-r laszokat kérem a mis*5 kolcl hirdetőbe „Rossu a magány 168276” jel*:! igére. L Az AGROKON/,UM S/KV mis­kolci kirendeltsége azonnali be­lépéssel felvesz: elektromos tar- goncák javításához crtő clcktró- iakatos, akkumulátortöltő-keze­léshez villanyszerelőt, valamint közpon tifűtés- és vízvezeték- szerelő szakmunkásokat. Jelent­kezni lehet a vállalat miskolci kirendeltségének munkaügyi cso­portjánál. (8-as autóbusz). szekrény, porszívó, vil— lány varrógép, két dió­faágy. Cím: Bakos Pál né, Miskolc, III. kcr„ Lányi E. 11. TI/2. Felújított Volga-mo- lorok eladók. Javítá­sukat garanciával vál­lalom. Miskolc III. Szabadság u. 32. Er­dős. Nyugdíjas, üres na­gyobb szobát keres. Bérházi előnyben. Tel.: 12-500. Rió szuperautomata mosógép eladó. Tel.: 36-445, Bacsy-Zs. U. 38. 1/7. Kocka-Wartburg sze­mélygépkocsi, CU rendszámú, sürgősen eladó. Vászoníehéritö u. 62. VTI/2. 1 1/2 -|- étkezős szö­vetkezeti lakás eladó. Érdeklődni 17 óra után, . vagy a 31-635 telefonon, Pozsonyi u. 48. 4/2. Eladó megkímélt ál­lapotban hálöszobabú- lor, csillár, karnisok, fotel, üst, zárható lá­dák, átmeneti fiuka- bát, kétszárnyú elő­szobaajtó tokkal. Bors­vezér u. 52. •Sürgősen és olcsón eladó 1000-es nagyke­reső Wartburg. Dózsa György u. 25. Erd.: du. 3 órától. Eladó jó állapotban cimbalom: Sunda és Bohág. Balogh Zol­tán, Miskolc, Vörös­marty 80. Víkend területnek való területek kü­lönböző mezőgazdasá­gi művelési ágnak megfelelően eladók. Érdeklődni: Miskolc, II.. Lavotta 27. A B.-A.-Z. megyei Tanács Egyesített Tüdőkórház Gondozó­intézet li. sz. Intézménye Edc- lény pályázatot hirdet E 308 kulcsszámú előadó I. munkakör­re. Az állás elnyeréséhez érett­ségi és gyors-gépírói képesítés szükséges. Bérezés a 18/1971. EÜM.— MiiM. sz. együttes ul ásí­tás szerint, a gyakorlattól füg­gően. Eladó egy jó álla­potban. levő fekete bé­csi, páncél tők és zon­gora. Érdeklődni: hét­köznap 18 órától, va­sárnap egész nap. Mis­kolc, Novak Gyula u. 1. Tel. hétköznap 9— 17 óráig: 11-326. 2 személyes, favázas szétszedhető kajak és 4 személyes sátor el­adó. 3565 Tiszalúc, Kos­suth 18. Tapolcához 10 perc járásra víkendtelek- nelc alkalmas szőlőte­rület, négyszögölen­ként 150 Ft eladó. Ér­deklődni : Miskolc, H„ Csaba vezér 105. A Szövetkezeti Szállítási és Szolgáltató Vállalat, Miskolc, Kun Béla u. 11. szám alatti üzemegységéhez gépkocsivezető­ket azonnali belépéssel felve­szünk. A 10. számú Általános Iskola takarítónőt és konyhalányt fel­vesz. Jó állapotban levő sötét. hálószobabútor és kályha eladó. Mis­kolc, I., Bocskai u. 15. sz. Gyümölcs- és szőlő­telepítésre alkalmas üres földterület a nyéki hegyen sürgősen eladó. Zarándi Imre, Nyékládháza, Kossuth u. i()2. Virágkertészethez, parkírozás­hoz értő nyugdíjast felvesz a Miskolci Gyermekváros. Üt- és mélyépítésben iártas munkavezetőt felveszünk. Jelent­kezni lehet munkanapokon Költ­ségvetési Üzeni, Mezőkövesd, Gaál l. 7. sz. alatt. Telefon: 235. — vegyésztechnikus, vegyipari és vegyipari gépész szakközépiskolát végzett férfi vegyészeket, — férfi vegyipari szakmunkásokat, folyamatos négyműszakos üzemmenet mellett, vegyipari rendszerkezelői munkakörben. Nagy szakmai gyakorlattal rendelkező — gőzturbina-gépészeket, — elektrikusokat, — karbantartó villanyszerelőket. A családosok esetében— amennyiben a hirdetési feltételeknek megfelelnek — a vállalat rövid határidőn belül lakást biztosit. A pályázatokat levélben kell a Borsodi Vegyi Kombinát munkaügyi főosztályára megküldeni. A pályázatban feltüntetendók az eddigi munkahelyek és munkakörök, az egyes munkaviszonyok időtartamának megjelölésével. Cím: BORSODI VEGYI KOMBINAT MUNKAÜGYI FŐOSZTÁLYA 3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1. halálozás Mély fajdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, drá­ga jo édesanya és nagymama, i'auiás Jánosnc szül. Babuczki Mária életének 67. évében, vá­ratlanul elhunyt. Temetése 1977. április 1-én, pénteken dél­előtt lu órakor lesz, a pereec- si temetőben. A gyászoló csa­lád. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett, jo férj, édes­apa, gyermek, testvér, rokon, Farkas «János vájár életének 36. évében, tragikus hirtelen­séggel elhunyt. Temetése 1977. április 2-án, szombaton dél­után 1 órakor, a lyukúvölgyi temetőben. Gyászolja báuatos felesége, gyermekei és az egész család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy felejthetetlen drága édes­anyánk, nagymamánk, déd- marna, testvér és jó rokon, lvuscsik Andrásné szül. Cson­tos Mária rövid szenvedés után életének 77. évében márc. 30- án csendesen elhunyt. Teme­tése 1977. ápr. l-én 14 órakor, a gürümbölyi temető ravata­lozójából lesz. A gyászoló csa­lád. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága feleség, édes­anya, nagymama, Nagy Ist­vánná hosszú szenvedés után elhunyt 1977. március 30-án, 68 éves korában. Temetése 1077. április 5-én, du. 5 órakor, a hejőcsabai római kát. temető­ben. Gyászoló férje, leányai és unokái. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága férj, fiú, édes­apa testvér cs rokon, Tasi Jó­zsef, élete 46. évében hosszú — türelemmel viselt — szenve­dés után, március 29-én el­hunyt. Temetése 1977. április 2-án, délután 4 órakor lesz a diósgyőri evangélikus temető­ben. A gyászoló család. Tudatom mindazokkal, akik ismerték és szerették, • hogy férjemet, Skultéty Bélát ápri­lis hó l-én, pénteken délelőtt 9 órakor helyezzük örök nyu­galomra, kívánsága szerint Debrecenben, a nagyerdei te­metőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, após. testvér és ro­kon, Szlancv Károly életének 62. évében bosszú betegség után elhunyt. Drága halottun­kat 1977. április 2-án 15 óra­kor. a diósgyőri róni. kát. te­mető ravatalozójából temet­jük. Bánatos felesége éí* a gyászoló család. Török Sándorné szül. Zorgcr Etelka hamvainál*» búcsúztatá­sa 1977. április 5-én, du. 4 óra­kor lesz a hejőcsabai ref. te­metőben. A gyászoló család. Fájdalommal tudatom, hogy nagynénérn. Jó/.sa Margit (Mi­ire)' 62 éves korában elhunyt. Temetése április 5-én 14 óra­kor. a Törkölyüsi temetőben lesz. Unokaöccse: Kovalcsik. köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mind­azoknak a rokonoknak, isme­rősöknek. szomszédoknak, akik felejthetetlen édesapánk, id. Balogh János temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszo­rút helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyá­szoló család. Ezúton mondok köszönetét mindazoknak, akik szeretett férjem, Nyulászl Gyula teme­tésén megjelentek, sírjára vi­rágot hoztak é.s ezzel fájdal­ma mat enyhíteni Igyekeztek. Gyászoló felesége.

Next

/
Oldalképek
Tartalom