Észak-Magyarország, 1976. augusztus (32. évfolyam, 181-205. szám)

1976-08-25 / 200. szám

SPORT ♦ SPORT♦ SPORT . SPORT . SPORT . SPORT Labdarúgás Ma 16 órakor: Naptár ZTE-DVTK Tegnap délután Hejőesabán megkezdődön a megyei üjúsúgi válogatottak tornájának elódün- löje. A/. Ötödik csoport küzdel­mében Daca, Csongrád, Zala es Borsod megye ifjúsági váloga­tottjai vesznek részt. A lói na első napján két mérkőzésre ke­rült sor. Az első napi eredmé­nyek : Borsod—Bites 2:0 (0:0), l-iejó- osaba. 400 néző. Ve/.: Drahos. Borsod: Xuvuk — Sebők, Fagy- syas. Máté, Sverla. Csontos, Boczky. Kapus. Munkácsi. Czel (Fodor) Kéri. Edző: Krompaszky Gyula. Bács: Brindza — Szenlgyörgyi, Zavisch, Hegedűs. Tajti, Szarka. Körösi (Tóth). Herceg, Veres, Agues. Kovács. Edző: Czagány Mihály. Az első félidőben nyomasztó mezőny fölény ben játszott ti bor­sodi csapat, iie gj&ii néni síké. rült elérni. Fordulás után az első húsz perc kiegyenlített já­tékot h/jzotl, ezután barom perc alatt Két gyors gólt lőttek a borsodiak, s ez eldöntötte a ta­lálkozol. Góllövök: Sverla, Kéri. Jók: Sebők. Boczky, Kapus, Ké­ri. ilh Tajti. Körösi. Csongrád—Zala 3:2 (1:1). Vcz.: Krájnyák. • Csongrád: Priszlinger (Nagy) — Tulkán, Nemes, Szabó. Török, Frányo, Buliás, Hegedűs, Olasz (Polyak). Boldog. Maszlag. Ed­ző: Pólyák Gyula. Zala: Benő — Bamlula (Miko). Liviczki, Vincze, Nagy, Fitos, Torsa, Rondakor. Lukács (Sza­bó), Iladászi. Borzok. Edző: Gyurkó Kálmán. Kiegyenlített küzdelmet hozott az első félidő mindkét goi nagy védelmi hibából esett. Fordulás után a csongrádiak kezdenie* 1 nyeztek többet, s bár Szabót a hatvanadik percben kiállítottak, tíz emberrel is tovább támadott a csongrádi csapat és megérde­melten győzött. Góllövök: Masz­lag. Frányó. Buliás. illetve 1-Ia- ciászi (2. egyet tizenegyesből). Jók: Nemes. Török, Maszlag, ill. Liviczki, Hadász!, Borzók. * Az Építőipari Dolgozók Szak- szervezete Központi Vezetősége az idén is megrendezte a szocia­lista brigádok kispályás labda­rúgó-bajnokságát. Huszonkét vállalat 330 csapata versengett a végső győzeleméit. A molcas döntőben 24 mérkőzést játszot­tak az együttesek. A sorozat győztese a Cementipari Gépja­vító Vállalat csapata lett. akik mindössze egy pontot veszítet­tek. Így Ők képviselik megyén­ket az Építők Országos Sport­ünnepélyén. A második helyen a BÁÉV. míg a harmadikon az EPFU gárdája végzett. Nem vart. nagyszerű sikert hozott a diósgyőriek bemu­tatkozása az NB I-es labda­rugó-bajnokság nyitányán. Második télidéi játékukkal teljesen egyértelműen fek­tették két vállra a rutinos székesfehérvári gárdát. Ért­hető. hogy a hétfői edzésen is jó hangulatban végezték a játékosok a gyakorlatokat. — Alaposan .,feltérképez­tük■/’ a Videoton várható tak­tikáját, hadrendjét — emlé­kezett Szabó Géza vezető ed­ző. — Valamennyi játékos személyre szóló taktikai fel­adatot kapott. Az első fél­időben azért játszottak a vendégek fölényben, mert a mieink megillctödötten, re­megő lobokkal léptek pályá­ra. Negyvenöt perc kellett, tiniig rájöttek, hogy van ke­resnivalójuk'. A második' fél­idei lelkes játék ennek a fel­ismerésnek volt a következ­ménye. Hamar töltették magukat Diósgyőrött az első mérkőzés sikerén, hiszen ma már újabb fordulót játszanak élvonal­beli együtteseink, s a DVTK- ra ismét nehéz feladat vár. Zalaegerszegén lépnek pá­lyára. A hétfői edzésen, játékrész- leteltet gyakoroltak. — Nem tervezek változta­tást az összeállításban —kö­zölte Szabó Géza. — Egyedül Pólyák- bajlódik kisebb sé­rüléssel, de fog játszani. Azon gondolkodom, hogy a jobb szélen esetleg felváltja Ko- leszárikot Feledi. Ezt csak közvetlenül a találkozó elölt döntöm el. A DVTK várható összeál­lítása: Szabó—Tóth. Salamon, Vara di, Marlis—Oláh. Fickó. Tatár—Koleszárik (Feledi). Polyak, Fekete. Érdemes megemlíteni, hogy a Zalaegerszeg az egyetlen csapat az élvonalban, amely­től a DVTK a bajnoki mér­kőzéseken eddig még soha nem szenvedett vereséget! Nem bánnák, ha ez a jó ha­gyomány ezúttal is folyta­tódna! * Negyedik NB 1-cs idényé! kezdte el a ZTE. A cél: kö­zépmezőnybeli helyzetének megszilárdítása. — A DVTK az egyedüli NB I-es csapat, amelyik el­len még sohasem sikerült győznünk — mondta Szőcs. — Ez egyúttal a ZTE szerdai játékának is meghatározója lesz. A különleges vendéget érthetően különleges fogad­tatásban részesíti majd a ZTE. A dunántúli együttes otthonában ügy készül erre a mérkőzésre, mintha leg­alábbis a kiesés függne tő­le. Es a hangulatot csak fo­kozza, hogy — a tavalyi idénynyitó mérkőzéssel ellen­tétben — az idén a ZTE győzni tudott idegenben is. A tavalyi első mérkőzésén otthon is vereséget szenve­dett az egerszegi garda. Égy ellenében kettőt kapott, az egyiket Borostyán a 40.. a másikat Görgei a 48. perc­ben fejelte, illetve lőtte. Ami­ből az is kiderült, hogy a győztes Zalaegerszegen is a DVTK volt. Ott viszont még ma is sokan emlékeznek er­re. hiszen otthonában a di­ósgyőrieken kívül a ZTE-t csak az FTC, az MTK és a Csepel győzte le. — Szeretnénk végre meg­törni a számunkra rossz em­lékű hagyományt — folytat­ta az edző. — Legutóbb dön­tetlent értünk el Diósgyőrött, most végre győzelemmel akarjuk feledtetni a diósgyő­riek által okozott sok kese­rűséget. Nem lesz változás a Do­rogon . győztes ZTE összeálli- tasában. bár valószínű, hogy Szatmári ezúttal a támadó- sorban játszik. A keret: Bo- lemányi—Molnár, Papp II-, Mihalecz, Fiió. Szatmári. Tóth Gy., Gáspár. Józsi 1.. Bogáti, Soós. Kelemen, Csep- regi, Szimaesek. Táblázatok AZ NB II. ALLASA NB III. Északkelet BVSC 3 3 — — 8: 3 6 1. KVSE 3 3 — — 10:1 6 Szekszárd 3 3 — — 5: 2 6 2. B.-gyarmat 3 3 — — 6:2 6 Ganz. M. 3 2 1 — 7: 3 5 3. DM TE 3 2 1 — 6:2 5 Eger 3 2 — 1 10: 3 4 •1. LMTK 3 2 1 — 5:2 5 PMSC 3 2 — 1 5: 1 4 5. Gyöngyös 3 2 l — 4 :l 5 Búd ülök 3 , 2 — 1 8: 6 4 6. MVSC 3 1 2 — 5 :l 4 DVSC 3 2 — l 5: 3 4 7. S.-üjhely 3 2 — 1 5:3 4 Szf-i MÁV 3 1 2 — 5: 1 4 8. Nagybútony 3 1 1 1 8:5 3 Várpalota 3 1 1 1 7: 5 3 9. Iludabánya 3 1 I X 4:2 a Fűzfő 3 1 1 1 6: 5 3 10. B. Bányász 3 .1 1 1 5:4 3 Olajbányász 3 l 1 l 3: 4 3 11. E. Vasas 3 I 1 1 3:3 3 Izzó 3 1 1 1 3: 5 3 12. Záhony 3 1 1 1 3:5 3 MÁV DAC 3 1 — 2 5: 6 2 13. V. Ikarus 3 1 — 2 3:3 2 Ózd 3 1 — 2 6: 8 2 ■ IL-SRísE 3 — 2 1. 2 ;5 2 Oroszlány 3 — 2 1 4: 7 2 15. Papp J. .SE 3 1 — a 3:7 2 Komló 3 1 — 2 1: 4 2 16. Hatvan 3 — 1 2 2:6 1 SZMTF 3 1 _ 2 3 :10 o 17. Kisvárda 3 — 1 2 1:5 1 Szó. MÁV 3 — 1 2 1: 5 1 18. Nyíregyháza 3 — 1 « 1:5 1 Volán 3 — — 3 4: 8 — lí*. H.-szob. 3 — 1 2 0:8 1 KKFSE 3 — — 3 3: 7 — 20. S. Síküveg. 3 — 3 1:7 ~ APRÓ HIRDETÉSEK Yécsey u. 15. .sízámú kétszobás családi ház, ugyanott Voloiex gép­kocsi eladó. Háztartási alkalma­zottat keresünk napi 4—C» órára. Hr. Zolnay Béla, Miskolc. Blusko- vies u. 2. Telefon: 36- 425 Skoda 1000 MB el­adó. Megtekinthető: 111., Somlyó Zoltán u. 17. _sz. _______________ B a I á ss agy a r m a t k o i n - binált szekrény igé­nyesnek eladó. Érdek­lődni : Biró, Miskolc, József Attila u. 17.’ sz­öuliul az udvarban), délután lü órától Gáztűzhely palack­kal eladó. Érdeklődni lehet: 29-éil. 9 urától. Eper u. 49. sz.______ I lövid zongora eladó. Győri kaou 39. 7/3. Tel.: 32-310 ..Napfény’-* szekrény­sor. 2 hónapos, eladó 10 01)0 Ft-ért. Miskolc, Hl.. Zenta u. lő. szám. Kólán után. Háromajtós szekrény, kok Venus garnitúra asztallal. NDK gyer­mekkocsi eladó. Ér­deklődni este 6 után: 10-318. _ Oslbisa-, Traffic-, BUI Haley-, Sou!-válo_ gatás, nagylemezek el­adók. Miskolc. HL, Chlepkó u. 2. x/4. Váll (délután). Lcnco 725 lemezját­szó. dinamikus fejjel, valamint Share M 4i dinamikus betét és angol bcat-lemczek el­adók. III.. Chlepkó E. u. 2. X/7. Fejérpata- ky. Eladó használt háló- s/oba-berende<.és. mg- gönylartók. matracok francia ágyba, tizedes, mérleg, íoo literes pa­tent kannák. Balogh Adam u. 17. Bőr gyermek üloko- csi eladó. Miskolc, I. kér,. Kapós u yj. világos hálószoba ju­tányosán eladó. Rucz A. u. 1. sz. Eladó 60 és 30 literes két f ü lü lemezed én y ek. Érd. 5 óra után: Dani. janlch u. 14/a. Gyermekkocsi eladó Görömböly, Tárogató u. 19^ sz. ____ Ü J piros szekrény­sor. új piros rekamié, szőnyegek, olajfest­mény. képkeretek, edények eladok. Au- gusztus 20. u. 3. 1/2. Bélyeggyűjtőmén \ - eladó. Érd. mindennap 17—19 óráig. Cím: Páll. Vörösmarty u. 66. 3 3. Eladó 60i-es Tra­bant Combi k i fogást a - tan állapotban. 28 linó­ért. Miskolc. Bertalan u. 30. sz. 4/1. FIAT 050-hez új jobb hátsó .sárvédő eladó. Telefon: 15-872, 13 óráig. Négy szárny u elöszo- baablak. gyermek sportkocsi kitűnő ál­lapotban eladó. Mar­tint élen. Balassa u. 27. Veszek mindenféle ágytollat! Magas áron! Házhoz megyek! cím­felvétel: 30-859. Olympia t á s kai róg é p eladó. Vörösmarty- u. síi 3/1. Kari Hamburger gyai tniányú kereszt­it úros. páncél tőkés rö­vid zongora eladó. Al- sózsolca. Lévay J. u. 25__1/3. i tekamlé, fotel, sez- lon, ágybetét kapha­tó: Vadászi kárpitos­nál. . Fü-es u. 21. Ja­vítást vállalok. Eladó álon alul új . Promontor 45’* típu­sú gázkonvektor, jótái­lássál Miskolc, HL, Erdélyi u. 4. 11.1. Te­lefon: 74-960, Verhovina motor ~ 600 kilométerrel eladó. Ér. deklődni lehet: 72-752 trlefonszámon, 18 órá­tól. Eladó sajókeresztúr, Lenin utcában 237 négyszögöl telek alap­pal. építőanyaggal, rajzzal együtt. Meg­egyezés szerint. Ér­deklődni lehet: Hor­váth Gábor. Budapest, XVII.. Rákoshegy, Pa- rai_uL_1-!' ________ E ladó egyszoba-kony- has. spájzos. elószobus ház. beköltözéssel. Ér­deklődni: 16 óra után: Miskolc. Tatár u. 13. sz. alatt. Albérleti szoba két diáknak, vagy diák­lánynak kiadó busz­megállóhoz közel. Mar. tlntelep. Franklin u. L3. Elcserélném összekö­tő városrészben levő I. emeleti '2 1 '2 szobás szövetkezeti lakásomat I 1(2 szobásra Aján­latokat ..Garázs van II 324” jeligére a mis­kolci hirdetőbe. Mástól szobás. II. emeleti tanácsi laká­somat 3. vagy 1 4- 2 félszobásra cserélem. Katowice u. 4L II Tel.: 38-500, este 17—19 óra között Miskolc-Pcrcccben, Csajkovszkij u. 69. sz. alatt 150 négyszögöl házhely. kétszobás melléképülettel eladó. ' Központi fűtésű bú- » torozott szoba, kony­ha. fürdöszobu-haszná- latlal kiadó egyedülál­ló nőnek, esetleg egy gyermekkel. 3534 Mis­kolc. Bertalan u. 30. sz. 4/1. Alaoo gvrézsn'c.r/ az A F1 T-sor g a rá:Tt-r I. Hcjőesabán. Erdclübo- ni; Középszer u 28. ív 3. Családi ház -I- 270 négyszögöl telek 130 000 I't-ért sürgésen eladó Érdeklődni; ni. kér.. Ban Tibor 13. Egyetemvárostól 10 percre v 1 k e n d t ele knek alkalmas terület négy­szögölenként 130 Ft­ért. sürgősen eladó. Telefon: 52-325. _____ K ülön bejáratú bú­torozott más'fél szo­bás -f fürdőszoba há­rom diáklány részére fi/.eptember l-töl ki­adó. Érdeklődni: Kun Béla 16. 1/8. Szabóék. Telefon: :h-iv4. Selyemréti féléméá t kétszobás lakást ha­sonlóért. esetleg egy­szobásért cserélek. Te­lefon: 35-403. Eladó keisxoba-ir - - komfortos öröklakás, tarsasházban Cím* Csabai kapu 32. II. cm. _9._ TeL : 33-683._^ Szirma besenyő. Deák F. 6. családi ház el­adó. Érdeklődni: Ara­nyosi. Miskolc. Repü­lőtér. A közelmúltban át­adott. vagy most át­adásra kerülő szövet­kezeti lakást keresek, 89 000 Ft készpénzzel. ..Ősz 29 661” jeligére a kiadóba. 500 négyszögöl építé­si lelek eladó. Bala­ton füreden. 400 Ft/ négyszögöl. Érd.: Ba­laton Jűred. Völgy u. 17. sz. alatt. Miskolc, IIL. Erdő­sor 18. sz. alatt ket- szoba-konyhás családi ház eladó. Családi ház és nor- tahely eladó Felső- zsolea, Kossuth L. u. 104. _________________ B elváros központjá­ban. Szemere u. 1. H'3. sz. kétszobás örök­lakás eladó. Tel.: 38- 042. Megtekintés az es- ti órákban,_______ M ost Vadasra kerü­lő szövetkezeti »akást a ' Vi y• •' ~k. ., f 'irg ö s 29 u'i” yeligére a ki­adóba. A vászonfehéritd úti fgarázssorbnn garázs eladó. Érdeklődni: Mis­kolc. Herman Otto u. 4. VI/ö. alatt. Különálló szoba, konyha. éléskamra, mozsdófülkés lakás al­bérletbe kiadó. Leve­leket ..Konyhabútor­ral” jeligére a kiadó­ba kérek. Üttörőparknal 1200 négyszögöl szánt ó­gyümölcsös. szóló, vi- kendház-építésre al­kalmas, megosztva is eladó. Érdeklődni: Pe­tőit utca 39., gond­noknál. Most átadásra kerü­lő 2, vagy 212 szo­bás szövetkezeti la­kást. veszek. Z1 Tra­bant Speciált adok. ..Sürgős 11 473” jeligé­re a hirdetőbe.___ E ladó félkész tömb- lakás lakható mellék­épülettel. 300 négy­szögöl kerttel. Ipari áram, %vrz van. Ka- 7. inéba re í ka. H e r b oly a, Vak Bottyán í... Beköltözhetően eladó ,2 szoba, összlcomfor- ios, szuterénos. telefo­nos családi ház. 200 11 é x y s z ü g ö l telekkel. Miskolc-Tapolca, Ba­konyi 4. Budapest belterüle­ten szoba-konyhas ta­nácsi. gázfűtéses laká­somat elcserélném miskolci komfortosra. Cím: Molnár István. Budapest. 1196 Bat bori ti 52. Víkendhaz, szét szed­hető. eladó. Csillag u. 14. Üveggyár mellett. Albérletet keresek Gürömbölyön nyolca­dikos fiam részére. Is­kolához lehetőleg kö­zel. szeptember i-től. Cím: 3576 SujóhtdvégT Rákóczi 18. Vuss Lász- lóné. Külön bejáratú bú­torozott szoba egy fér­finak azonnal kiadó. Miskolc. Hl. kér., Zal­ka Máté 11. h 1/2 szoba, konyha, spájzos lakas sürgő­sen eladó. Pereces, Erdősor 10 5. Eladó 4U négyszögöl szőlő jo termessel együtt örömhegy 11.. Érdeklődni vasárnapo­kon. B ékül t ö 7,li rt oen el ­adó kettőszobás csalá­di ház, műhely, ga- rá/.slehetőséggel. Sem­melweis Kórház mel­lett. Címet ..Összkom­fort” jeligére a kiadó­ba . Sajópálfala, Dózsa György 17. sz.. Po- lánszki Béla 1. porta- hely jutányos áron el­adó. sürgősen, 210 négyszögöl. Ház eladó. A!sózsol- ea. Kossuth Lajos u. 87. sz. 50178, önhibámon kívül elvált, teljesen független, természetet, zenét kedvelő D2GÉP- szak m u n ká s kerese m azt: az. öz.vcgy, vagy elvált, tiszta múltú asszonyt 40-től 45-ig. teljesen független sze­mel vében. h á zásság céljából, ki szintén ér­zi. hogy rossz a ma­gány. Egy gyermek nem akadály. Ha le­het. fényképes választ kérek. Lakás szüksé­ges. kaland kizárva. Teljes diszkréciót ké­rek. nem mindjárt vá­laszolok. ..Sárga- f«le­vél' 11 465” jeligére a hirdetőbe. Egyedülálló, 52 éves. minden karos .szenve­délytől mentes diplo­más özvegy férfi meg­ismerkedne házasság cellából korban hozzá­illő. diplomás, vagy érettségizett, emberi értékekre igényes hölggyel. Leveleket ..Rossz a magány 11418” jeligére a mis­kolci magyar hirdető­be. Gépírást, gyorsírást tanít Varga Gyuláné, Kossuth u. 10. Menyasszonyok. fi­gyelem! Elegáns ru­hákból kölcsönözhet­nek Csillánál. Kun Béla 2. Menyasszonyi ruhát esküvőjére Nagynétól k öl esőn özz ön. Rákóczi u. 1. 1. cm. 1976. augusztus 25., szerda A nap kelte 4.53. nyugta 18.3o órakor A hold kelte 4.51, nyugta as.15 órakor Névnap: Lajos Évforduló Harminc évvel ezelőtt. 1946. augusztus 25-én halt meg — 6.5 éves korában — Kormos Tivadar geológus, paleontológus, akinek tudományos kutatásai világviszonylatban is érdeklő­dést kellettek. Idüjárás -—-— Várható időjárás ma estig: kevés felhő, napos idő, cső nem lesz. Gyenge, változó irányú széf. Várható legmagasabb nap­pali hőmérséklet 20—2á iok között. — ELVESZETT a Baross Gábor utcai rendörlámpánál egy vászontáska, benne mű­szerekkel. iratokkal. A meg­találót kérik, adja le a Geo­déziai Vállalatnál. Miskolc, Baross Gábor utca Ki—15. szám alatt. — Tatabányán 240 személyes munkásszállót építenek a Komárom megyei Állami Építőipari Vállalat dolgozói­nak. A vállalat több mint: 3 ezer dolgozójának a követ­kező években 5 millió ío- rintot szánnal, lakásépítésre, vásárlásra. — Ideiglenes ÁBC-áruház épül az Avas-déli lakótele­pen. A Miskolci Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat karbartarto részlégé előrelát­hatólag október elejére ígéri a munkálatok beiejezését. — A szivattyú gyáregység teljes kiköltöztetését teszi lehetővé a DiGÉP szerencsi, „D” gyáregységének a fej­lesztése. A beruházás jövőre indul, s 1980-ra fejeződik be. — Százhetven üzemzavart hárított el a középfeszültsé­gű. hálózaton az ÉMÁSZ hi­baelhárító szolgálata az idén. A legtöbb kárt most is a ká­belek megrongálása okozta. — Tokaj nagyközségben ma, szerdán délelőtt tartanak ta­nácsülést. Napirenden szere­pel többek között a nagyköz­ségek áruellátásának értéke­lése. — A nők szakmai tovább­képzése érdekében hozott ál­lami intézkedések végrehaj­tását tárgyalják meg többek között augusztus 26-án a Nvékládháza nagyközségi Ta­nács ülésén. A tanácsülésen a polgári szertartások taná­csi megrendezését szervező bizottság1 is. beszámol eddig végzett munkájáról. — Használtautó lelop nvílik Miskolcon. A MERKUR Sze­mélykocsi Értékesítő Vállalat szeptember 3-án 11 órakor nyitja meg Miskolcon a Lo- rántlly Zsuzsanna út 49. sz. alatt a használtautó telepet. — Házhelyeket alakítanak ki Sátoraljaújhelyen a Boda- dülőben. Az ehhez szükséges terveket, a közművesítés ter­veit megrendelték, a munkát ebben az évben fejezik be. — Szód község külterületén kedden ABC kisáruház nyílt. A 220 négyzetméter alapte­rületű üzlet a helyi termelő­szövetkezet hozzájárulásával és a lakosság társadalmi munkájával épült fel. — A miskolci kertbarátok népes csoportja, az Ady Endre Művelődési Ház szer­vezésében ausztriai kirándu­láson járt, ahol többek között ellátogattak Kremsbe, s megismerkedtek a híres Leriz Moser szóló-ültetvényekkel, az oltani borpincészettel, pa­lackozóval és üdítőital gyár­ral. — Üj üzem szerelését kezd­ték meg a Peremartoni Vegy­ipari Vállalatnál. A korszerű központi irányítású üzem, amely javítja a növényvédő szerek és a gumiipari segéd­anyagok minőségét az év vé­gére készül cl. — A Dolgozók Gimnáziumá­ba évente több mint 3000-en jelentkeznek levelező és esti tagozatra. Idén szeptember elsején és másodikén lesz beiratkozás a Déryné utca 11. szám alatt. — Vaddisznó-,.riadót" léptet­tek életbe megyénkben, a vadásztársaságoknál. A vad- disznófalkák ugyanis a Bod­rogközben és a Bükk déli részén dézsmálják a kukori­cát, a burgonyát, a szőlőtáb­lákat. A gazdaságok tűzra­kással kolompokkal riaszt­ják a kártevőket. — Mintegy 43 millió liter sört főznek az idén a Sopro­ni Sörgyárban. Az Eszak- Dunántúlon igen kedvelt a soproni Aszok sör, s a 18 fokos barna Lőt ér sör is. Jö­vőre a gyár egy újfajta. 13 fokos világos sört hoz forga­lomba. — A paksi atomerőmű építése nevezetes eseményhez érkezett kedden: felállították a monumen­tális méretűnek tervezett üzemi főépület gépházának első. 31 mé­ter magas. 30 tonna súlyú pillé­rét.-. Ez évben, a gyártástól füg­gően. további 12—20 darabot emelnek helyére, összesen pedig Sfi óriás pillér alkotja majd a 252 méter hosszú csarnok acél- szerkezetét. A tervekei hazai vállalat, az IP ARTE v készítet­te. A gépházban kapnak helyet a paksi atomerőmű turbinái. — A salgótarjáni városcent­rumban kedden átadták az épülő, 512 személyes főisko­lai és középiskolai kollégium első épülettömbjét. A négy­ágyas szobákkal, beépített, szekrényekkel, emeletenként zuhanyozóval, valamint rá­dióval. televízióval, kollégiu­mi stúdiófelszereléssel ellá­tott szárnyépületet szeptem­bertől a salgótarjáni Pénz­ügyi és Számviteli Főiskola 128 hallgatója foglalja el. — A lakosság bejelentése alapján élfogta a rendőrség a televízió Kék lenv-adásá- ban bemutatott körözés alatt álló Eke János 26 éves asztalos, és Péter Ferenc 34 éves gépkocsivezető, bünte­tett előéletű budapesti lako­sokat. Előzetes letartóztatás­ba helyezés mellett- indult eljárás ellenük. — A Pamutfonóipari Válla­lat Kaposvári Gyárának 50 személyes óvodáját 5 és fél millió forintos költséggel 100 személyesre bővítették. Az építkezést a gyár szocialista brigádjai, valamint a So­mogy megyei Állami Építő­ipari Vállalat szocialista bri­gádjai társadalmi munká­ban segítették. A bővített gyermekintézményt kedden avatták fel. — A Miskolci Gépíró és Gyors­író Iskola közli, hogy az érett­ségi bizonyítvánnyá! rendelke­zők augusztus 25-én. szerdán délután 16 és 18 óra között irat­kozhatnak be. Az érettéül,; bizo­nyítványát minden jelentkező vi­gye magával. Az érettaée^'e1 nem rendelkezők felvételi vizs­gája augusztus 27-én. pénteken reggel 9 órakor kezdődik. Kérik a felvételizőket, hogy vigvenek magúkkal íróeszközöket- * ' j' - sö osztályosok javító-, »«vutvt pótvizsgájára 26-án reggel kilenc órai kezdettel kerül sor. A tan­évnyitó ünnepséget szeptember 6-án. hétfőn délután .17 órakor tartja az iskola.

Next

/
Oldalképek
Tartalom