Észak-Magyarország, 1976. március (32. évfolyam, 52-77. szám)

1976-03-17 / 65. szám

SPORT . SPORT ♦ SPORT . SPORT . SPORT ♦ SPORT Az MlMK-ért: DWTK­DVTK: két mérkőzésen 3 pont. SBTC: két mérkőzésen két pont. Az eddig lejátszott bajnoki találkozókon a fenti pont­számot gyűjtötték be a Diós­győrött ..ia délu.án 15 óra­kor Magyar Népköztársasági Kupa találkozón pályára lé­pő csapatok. Igaz, a vendég­látók mind a kétszer hazai környezetben, a salgótarjáni­ak viszont mindkét alkalom­mal idegenben szerepeltek. Felesleges 'enne azon vitat­kozni, melyik az értékesebb. Tény, hogy az MNK-visz- szavágón a DVTK 0:3-ról in­dul. Salgótarjánban ugyanis ilyen arányban szenvedett vereséget a piros-fehér gár­da. Ritka dolog, hogy ilyen tekintélyes hátrányt behoz egy csapat. Mindenesetre iga­zi kupahangulatra van kilá­tás. — Nehezül helyzetünket Salamon kiállítása — mond­ta Sir Ede technikai vezető. — Változtatni kell a bevált kezdőcsapaton. Valószínűleg Hajas less a beillőn, s Várn­ái játszik sepregetőt. fskoéai sgsott Március 15-cn egésznapos sport­eseményre került sor a Kilián Gimnáziumban. A legnagyobb érdeklődés a kispályás labdarú­gó-mérkőzések iránt nyilvánult meg, 20 együttes nevezett. A né­gyes döntőben igen kiélezem mér­kőzéseket láthattak az érdeklő­dők. a győzelmet a ITT'A. osz­tály együttese szerezte meg. megelőzve az 1É. gárdáját. Aszta lllcntszezcsben mintegy 50-en álltok asztalhoz a fiúknál, s Balogh lett az első. Fodor pe­dig a második. A leányoknál Béres győzött, maga mögé uta­sítva Mészárost. A fiú sakkozód­nál Lőrincz lett az első. a leá­nyoknál az asztaliteniszezésben is Béres nyert. PÁLYÁZATI felhívás A B.-A.-Z. megyei Tanács Nevelőotthona pályázatot hirdet 25 köbméteres szennyvízderílő felújítási munkálatainak kivitelezésére. A felújítási tervdokumentáció a sajóörösi Nevelőott­honnál megtekinthető. A pályázaton részt vehetnek: építőipari vállalatok, ktsz-ek és kisiparosok. A pályázatot 1976. április 20-ig lehet benyújtani v- __________ , , ............... M EZŐKÖVESD ÉS VIDÉKE ÁLTALÁNOS FOGYASZTÁSI ÉS ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZET pályázatot hirdet a Maiigárázsa Vendégfogadó és a bogácsi Flh'díí vezetői beosztásának leütésére Fizetés: megállapodás szerint , Jelentkezés: személyzeti osztály, 3401 Mezőkövesd. Tanácsköztársa­ság u. 66. Telefon: 81. jói labdarúgás gombaion délután női terem- 3tf a rugó- m érkezések szí n he 1 v e 'tt a városi sportcsarnok. Ttt élezek meg négy csapat rész- jelevei az Északi Kupa tor­■'Ugy meglepetésre az Egri felület fiatal gárdája vitte cl .Kupát, lelkes játékkal és nem fősorban a kitünően védő Ita­luk révén meglepték az esély­ül szereplő budapesti lányokat ha szoros eredménnyel is. de főzték ellenfeleiket. A Mis- ?ei Pamutfonó mindkét mér­gesén vereséget szenvedett és ;v az utolsó helyen végzett. A jltegy 200 néző előtt lejátszott Mtőzések eredményei: budapesti Spartacus—Miskolci toiutfonó 4:0 (1:0). Az első fél­tben a miskolci lányok jól Mk a Spartacus rohamokat, inét után még a szerencse is értőit tőlük. Jók: Horváth, il- b'e Major. :?ri Lendület—Budapesti Fe- ba 1:1 (1:0). Kiegyenlített küz- Jetn alakult ki a pályán, egvik 5nat sem tudott felülkerekedni, Ily a 7-es rúgásokra maradt döntés. Ebben az egriek bízo­ttak jobbnak és ezzel beke­nek a döntőbe. Jó: Nagyné. budapesti Femina—Miskolci hiutfonó 1:1 (0:0). A 3. helyért párharc volt a két csapat ’’Ött. a Pamutfonó 35 percig > talált igazán magára. Az ?lsó 5 percben „feltámadt” a ''skolci csapat, ügyesen 1 át- °tt és Major a pályát végig­nézve a torna\ legszebb góljá- ■' kiegyenlített. A 7 méteres 'Sávokkal a Femina 5:4-re nyert ' így a bronzérmet szerezte •s. Jók: Szász, Kovács, illetve 'Jor. ^Prri Lendület—Budapesti Spar­es no (0:ü). A döntő mérkő- kitűnő játék alakult ki. A íves iramú első félidőben egyik >aPat sem tudót kibontakozni ' második félidőben fölénybe ■•’ültek az egri játékosok és a '•’közés végéig ők irányították a Játékot. T. L. SBJC Dávid Róbert, az SBTC vezető edzője clégedelt az eddigi eredményekkel. Igaz, a játékkal még korántsem! A szombati. Vasas ellen le­játszott találkozót követően kesernyésen jegyezte meg:- - 1-IaUa-la.n balszerencse, hogy a befejezés előtt egy perccel 11-csböl kapott gól­lal veszítettük cl a már biz­tosnak hitt második pontot is ... Az MNK-ra érkezésen ter­mészetesen b'ztos továbbju­tást vár fiaitól. A háromgó­los előny birtokában ez ért­hető. A várható összeállítások. DVTK: Veréb — Tatár. Vá- radi, Hajas. Martis — Oláh, Horváth, Görgei — Koleszá- rik. Kiss. Fekete. S3TC: Szűcs — Miklós, Kmettv. Varga. Kegye —Án­gyéi (Horváth), Földi. Mar- csok — Szoó, Kajdi, Jeck (E'-sti). A találkozói a stadion gvan'z öny egén ek kímélése miatt az egvik salakos edző­pályán rendezik meg. b I I D. L. Vívás Diósgyőri sékorok A DVTK vívói több versenyen veitek rész az elmúlt hét végén A legnagyobb sikert Mánd.y Ta­más érte el ka&dvivásban. a Pé­cseit megrendezett Pannónia "u- pa nemzetközi versenyen, amely­nek a magyar élversenyzőkön kívül 10 szovjet. 2 finn. 3 ju­goszláv részvevője is voll. Mándv -kitűnő vívással beverekedte . ma­gát a hatos döntőbe és ott az 5. helyet szerezte meg. Eredmé­nyével I. osztályú minősítést szerzett. ★ 70 indulója vol a Csepelen megrendezett országos in. osz­tályú kardvlvó-versenynek itt Jánosi 5. lett. ★ Diósgyőri sikerek jegyében rendezték meg Sárospatakon a jV. osztályú férfi tönnvóverscn't. 18 versenyző vívott na«v küzdel­met. A döntő eredménye: 1. Zádor (Sárospatak) G ev.. 2. Bo­lya (DVTK) 5 gy.. 3. Hidvésl (DVTK) 4 gy.. 4. Csorba (DVTK) 4 gy.. 5. Havril (Sárospatak) 4 gy., 6. Kőszegi (Sárospatak) 3 gy„ 7. Diczházi (DVTK) 2 gy., 8. Suta (Sárospatak) 0 gy. Meg fia ft Bőigus Lagos Tegnap reggel szomorú hír fo­gadott a szerkesztőségben, meg­halt Bohus Lajos bácsi. Hatvan- három éves volt. . . Valószínűleg a szombati Diósgyőr—Üjpcsti Dó­zsa találkozón nem sok néző hallotta a hangosbcszélőt, mely a mentőket kérte. A fé-fi. pk»neT* segítségére kellett sietniük, a DVTK egykori kiváló labdarúgó­ja volt. aki az átélt Izgalmak hatására rosszul lett, s agyvér­zéssel szállították kórházba. Ál­lapota nem javult, s kedd reg­gel elhunyt. A DVTK )936-ban igazolta le a nagy tehetségként feltűnt Bo­hns i.a lost az Attilából, litván­abban az évben tátin volt a berlini olimpián szereplő magyar labdarúgó-válogatottnak. Csaknem kétévtizedes sportpályafutását be­fejezve hosszú éveken kérésziül edzős ködön, s közben betöltöl­te Észak labdarúgó-válogatottjá­nak vezetői tisztét is. Az utóbbi években a DVTK-nál társadalmi munkásként tevékenykedett. Egyetlen mérkőzésről sem hi­ányzott. valamennyi hazai talé’- kozón szurkolt kedves csnusM.á- nak. a DVTK-nak. Töretlen ,01- kesedéssei buzdította az utódo­kat. dicsért, biztatóit. Sokolda­lúságát egyébként bizonyíria az a tón'' is. hogv snortnáD’r.fufása zenitjén a labdarúgáson kívül kitűnő dobóatlctaként is számon tartották. \ Borsod megyei Vízmüvek felhívja a működé«! lórii. Ic'en víz- es szennyvízbekötést igénylő ingatlantulai- donosokal. hogy mea rendelésű kel a területileg illeté­ke« üzemvezetőségeinkhez 19*6. április 15-ig beérkezoleg szíveskedjenek megküldeni Üzem vezetőségeink címe: 3981 Sátoraljaújhelv Pf 97 3401 Mezőkövesd P£. 31. 3861 Enes Pf. 2. 3910 Tokaj. Csokonai u. 2. 3581 Leninváros Pf 25. 3703 Kazincbarcika Pf. 310. 3601 Ózd Pf. 4. A jelzelt időponí után érkező megrendeléseket ^sak 19*7. évi kivitelezésre tudjuk előjegyezni. B m. Vízmüvek vezetősége 1 A Csőszerelőipari Vállalat 4. sz. Szerelőipari Üzent jó kereseti lehetőség mellett felvételre keres budapesti és vidéki munkahelyeire: lakatos, csőszerelő, valamint betanított és segédmunkásokat. A kiemelt munkahelyekre 8—15u/o pótlékot fizetünk. 6 hónapi ledogozott munkaviszony után külföldi kikül­detést biztosítunk. 44 órás munkahét, minden héten szabad szombat, ked­vezményes étkezés, szállás, munkaruha egy évre. Jelentkezés: Csőszcrclőlpari Vállalat 1. sz. üzem munkaügyi csoport Budaörsi Vili,. Kisfaludy u. 11 Kaptár 1976. március 17., szerda A nap kelte 5.54, nyugta 17.53 órakor A hold kelte 20.03, nyugta 6.12 órakor Névnap: Gertrud Évforduló Húsz évvel ezelőtt, 1956. március 17-én hall meg — 59 éves korában — Iréné Joliot-Curie Nobel-dijas francia atom­fizikus, a radiokémiái és atomfizikai kutatások egyik legkivá_ lóbb tudósa. foefárás----—— V árható időjárás ma estig: időnként kissé felszakadozó fel­hőzet, elszórtan, főként a Dunántúlon ismétlődő kisebb cső­vel. Mérsékelt délkeleti, keleti szél. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet: 6—11 folt között. — ÉVRŐL ÉVRE többen ke­resik fel a kemenesaljai táj legszebb, leglátványosabb te­rületét, a Balaton menti vul­kánkúpok utolsó tagját, a Sághegyel. Az elmúlt évben az Országos Természetvédel­mi Hivatal tájvédelmi kör­zetté, a Sághcgy platóját pe­dig védett területté nyilvá­nította. — Serfőző Simon közelmúlt­ban megjelent új könyvé­ről, a Ma és mindennap-fél rendez beszélgetést a mis­kolci Müvészklub művészet­baráti társasága március 18- án, este 3 órai kezdettel a művésziclubban. A baráti összejövetel résztvevőinek egyébként dr. Végvári Lajos művészettörténész mutat ja be Domanovszky Endre festő­művész emlékkiállítását. — Termelési tanácskozáson értékelték tegnap a IV. öt­éves tervben, valamint az el­múlt évben elért eredmé­nyeket a Miskolci Műanyag- feldolgozó Vállalatnál. Ugyanekkor került sor a vál­lalati nyereségrészesedés ki­fizetésére, amely mintegy 24.6 napi keresetnek megfe­lelő összeget tesz ki. — A Félkegyelmű című tű­met tekinthetik meg a ..Vi­lágirodalom a filmkockákon” szabadegyetemi sorozat részt­vevői március 18-án, este fel 7-kor a miskolci Hevesy Iván Filmklubban. A filmhez Kor- dos László mond bevezetőt. — A fonó és hangulata cím­mel hangzott el előadás teg­nap, március 16-án az encsi járási művelődési központ­ban. a díszítőművészeti szak- körvezetők továbbképzésén. Ez alkalommal tekinthették meg a szakkörök vezetői azokat a diafilmeket is, ame­lyek az amatőr képzőművé­szek országos kiállításán ké­szültek. — Három átvételi vonalra egészítik ki a jelenlegi rend­szert a Miskolci Tejüzemben az idén kezdődő rekonstruk­ció során. Így elérik, hogy a felvásárolt tej lefejtése és feldolgozása jelentősen meg­gyorsul. — Százhatvan óra társadal­mi munkát végeztek az el­múlt évben a Miskolci Köz­lekedési Vállalat 13 tagú Petőfi Sándor szocialista bri­gádjának tagjai. Ennek túl­nyomó részét a diósgyőri városközpont óvodájának patronálásával teljesítették. — Öt cv alatt több mint egymilliárd forint kártérí­tést fizetett ki megyénkben az Állami Biztosító. 1971-től a növekedés 32 százalék: eb­ben nagy része van a köte­lező gépiárműhiztosítási kár­esetek növekedésének — Három híd felújítása és átépítése szerepe! Miskolcon a III. kerületi Tanács V öt­éves tervében. Eszerint a tervidőszakban rendbehozzák az Erzsébet sétányi. a Lo- sonczi utcai és a Thököly utcai Szinva-hidakat. — Tovább növelik a női gép­kocsivezetők létszámát a VOLÁN 3. számú Vállalat­nál. Erre a vállalati intéz­kedési terv határozatai alap­ján kerül sor. — Nagy a kereslet a Sajó- szentpóteri Vegyesipari Szö­vetkezet csővázas, kárpito­zott székei iránt. Ezért az idén 20 ezer darabot gyárta­nak. ötezerrel többet, mint tavaly. — Tudományos-fantasztikus filmek estjét rendezi meg ma 18 órai kezdettel a Bor­sod megyei Rónai Sándor Művelődési Központ, s en­nek keretében a Metropolis és a Rejtelmek bolygója cí­mű filmeket mutatja be. — Mikes György és Somogyi I’ál humoristákat látja ma vendégül a Nehézipari Mű­szaki Egyetem közművelő­dési bizottsága. A két ven­dég este 8 órai kezdettel elő­adóestet tart az E 6-os kollé­gium színháztermében. — A legtöbb baleset a köz­utakon a délutáni órákban történik Borsodban. A sta­tisztikai adatok tanúsága szerint 16 és 17 óra között történik a legtöbb sérüléssel járó ütközés. Emögött alig marad el a 17—18 óra. illet­ve a 15—16 óra közötti idő­szakban esett balesetek szá­ma. — Rettenetes ez az ui ; szomszédasszony, egész nap a kapuban áll cs fe- '■ csen. — És kivel? — Velem. — Jelentősen nőtt a tél vé­gén a Bizományi Áruház Vállalat miskolci boltjainak forgalma. Naponta 600—700 cikket vesznek át és 1000— 1200 különböző árut értéke­sítenek. Az eladással foglal­kozó boltok a fővárosból is számottevő mennyiségű cik­kel kapnak értékesítésre. — A Miskolci Böröndös és Bőrd iszm ü i pari Szőve 1 kezet termékeinek 90 százalékát évről évre a budapesti Aranypók Divatáru Kiske­reskedelmi Vállalat boltjai adják el. Az így értékesített termékek értéke tavaly ki­lenc és fél millió forintot tett ki. — Kifizetlek a nyereséget a 3 számú VOLÁN Vállalat­nál. A jó gazdálkodás ered­ményeként ebben az eszten­dőben kétmillió forinttal, il­letve 58.3 százalékkal masa- sabb nyereséget fizettek, mint az elmúlt évben. KÖZfomémr \ Magyar Ebtenyésztők Orszá* cos rqycsületc miskolci szerveze­te 1871» évi március hó 28. nan* ián. vasárnap 8 órai kc/.dettcl B tö»'7.skönvvCzc<sel egybekötött lenvósz.sz.emlöf rendez a perecest őrház melletti luitvakiképzo is­kola területen. Vezetőség. f

Next

/
Oldalképek
Tartalom