Észak-Magyarország, 1975. május (31. évfolyam, 101-126. szám)

1975-05-06 / 104. szám

KOSSUTH RADIO •.20: Jfomantikus zene. — 9.24: Harsan a kürtszó! — 10.05: Is­kolarádió. — 1C.35: Barokk ka­maramuzsika. — íl.Oö: A Cseh­szlovák Kultúra Hete. — 11.20: Lily Pons és Nikola Gjuzelev enekel. — 12.35: Melódiákoktól. — 13.50: Törvénykönyv. — 14.05: A titokzatos Gábriel. Rádiójáték, (ism.) — 14.49: Éneklő ifjúság. — 15.10: A Csehszlovák Kultúra Hete. — 15.25: Rádióiskola. — 36.00: A világgazdaság hírei. — 16.00: Mi jön utána? — 16.15: Beethoven-szonáták. — 16.39: Nagy Lajos élete és művészete. H. rész. — 17.05: zenekari mu­zsika. — 17.35: Körmikrofon. — 18.00: Népdalok. — 18.30: A Sza­bó család. — 19.25: Sonja Kehler sanzonestje. — 20.02: A Cseh­szlovák Kultúra Hete. — 20.55: Töltsön egy órát kedvenceivel. — 21.55: Képes Géza versel. — 22.20: Tíz perc külpolitika. — 22.30: Filmsztárok énekelnek. — 23.00: Nótacsokor. — 0.10: XVII. századi táncok. PETŐFI RADIO 8.05: Operettrészletek. — 8.30: Szolgálat egyenruhában. — 9.03: A BM Duna Művészegyüttesének népi zenekara játszik. — 9.37: A Csehszlovák Kultúra Hete. — 9.50: Kritikusok fóruma (ism.). — 10.00: A zene hullámhosszán. — 11.45: Expedíció az időben. Hl. — 12.00: Zenekari muzsika. — 13.03: Kirsten Flastad Grieg da­lokat énekel. — 13.20: Ady és a muzsika n rész (ism.). 14.00: Kettőtől hatig... — 18.10: Ri­portműsor. — 18.40: Indiánok között az Amazonas vadonában. I. rész. — 19.25: Johann Strauss: Mü vészélet — keringő. — 19.34: Fejezetek az orosz nép történe­téből. — 20 25: Oj könyvek (ism.). — 20.28: Mozart: Figaro házas­sága. Négyfelvonásos opera.’ — Közben: 21.18: Csokonai Vitéz Mihály versel. 3. MŰSOR 18.10: Iskolarádió. — 18.25: Ko­runk operacsillagai (ism.). — 19.15: Szimfonikus könnyűzene. — 19.35: Kapcsoljuk a Zene- akadémia nagytermét. — Közben Kb. 20.30: Magyar Irodalmi Arc- képcsarnok (ism.). — Kb. 21.28: Dvorzsák: Gordonkaverseny. — Kb. 22.10: Ramsey Lewis kvar­tettje játszik. —‘22.40: Britten: Péntek délután. ▲ MAGYAR RADIO miskolci stúdiójának műsorából I (a 189 m-es hullámhosszon 17.30—19.00 óráig) 17.30: Mű sortom ért etés, — hírek 17.35: Terve*: gondok a miskolci 3. sz. Volán Vállalatnál Pódiumon: a Les Humphries Singers 18.00: Borsodi tálkört Megkezdődtek a tavaszi rmm- kák a miskolci termelőszö­vetkezetekben Megnyitották a magyar nyetr hetét Borsodban Elkészült az új turistaszálló 18.15: Könnyűzene Az igazságügy fóruma; Perben a munkaadómmal Operaáriák Teievízié L MŰSOR 8.05: Tskolatévé. Élővilág. — 9.55: Fizika. — 11.06: Történelem. — 13.35: Élővilág. — 15.25: Fizi­ka. — 16.00: Ady és a világhá­ború. II. — 17.23: Hírek. — 17.30: A Loire és az Euse mentén (szí­nes). Francia rövidfilm. — 17.55: Északi szomszédainknál. Filmso­rozat Csehszlovákiáról. II. — 18.35: Játék a betűkkel. — 19.10: Esti mese — 19.30: Tv-híradó. — 20.00. idősebbek is elkezdhetik. Tévétorna — 20.05: Butaságom története. Magyar film. — 21.25: 60 kérdés Fiatalok vetélkedője a Szovjetunióról. Közvetítés a Szovjet Tudomány és Kultúra Házából. — 22.40; Tv-hiradó 3. 2. MŰSOR 20.00: Az inkák birodalmában. Amerikai film. TI. — 21.05: Tv- híradó 2. — 2130* Rendező: Hai- dufy Miklós Dobozi Imre* Kedd, szerda, csütörtök. Tévéjáték. Miskolci Galéria: Nógrádi kép­zőművészek kiállítása. Nyitva délelőtt 10 órától este 6 óráig. Borsod vegyipara — kiállítás a Hennán Ottó Múzeumban. Nyitva délelőtt 10 órától este 6 óráig. Fafaragó népművészek kiállí­tása a sárospataki múzeumban. Nyitva délelőtt 10 órától este 6 óráig. Szilvitzky Margit textilművész kiállítása a miskolei Kos.suth Művelődési Házban. Nyitva délr előtt 10 órától este 6 óráig. Két évszázad Faust-lUusztrá- ciói. Kiállítás a József Attila könyvtárban. Nyitva' 12 órától este 8 óráig. Váci András festőművész és Pintér Éva Iparművész kiállítá­sa a tokaji művelődési otthon­ban. Nyitva délután 2 órától este 9 óráig. Mázsáról* Miklós festőművész kiállítása a borsodsziráki műve­lődési otthonban. Megtekinthető egész nap. Kárpáti Gusztáv festőművész kiállítása az ózdi Kun Béla Mű­velődési Házban. Nyitva dél­után 2 órától este 7 óráig. Lakatos József festőművész ki­állítása a tokaji múzeumban. Nyitva délelőtt 10 órától este 6 óráig. Vendégeink a tanácstagok — fórum a miskolci Radnóti Mű- velőlési Házban este 7 órakor. Ki minek mestere? — előadás a sajóbábonyi ifjúsági klubban délután 5 órakor. Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról — a miskolci színház előadása a kazincbarci­kai művelődési központban dél­után 4 és este 7 órakor. Élősarok a lakásban — elő­adás a szerencsi várban este <5 órakor. Erdély népművészete — elő­adás a miskolci Ady Endre Művelődési Házban este 6 óra­kor. Természettudományi filmest a TIT-klubban este 6 órakor. Ojkori olimpiák — előadás a miskolci ifjúsági házban délután fél l-kor. BÉKE MACKENNA ARANYA Szí. amerikai film Felemelt helyár! Kezdés: í. 4, hn. í és 8 óra­kor HÍRADÓ MOZI Béke filmszínházban MAGYAR HlRADÖ -f RÖVIDFILMEK Folytatólagos vetítés: de. f. 9-től f. 12 óráig. Egységes S Ft-os helyári KOSSUTH DE. HYPPOLIT, A LAKAJ Magyar film Kezdés: £. 9, i. M és 1. % órakor DU. AZ ASSZONY ÉS AZ ELÍTÉLT Szí. francia film Kezdés: f. 3, hn. 5 éa 7 óvar­kor HEVESY IVAN FILMKLUB ELÁTKOZOTTAK Mb. szí. olasz—NSZK-Ölfflö 18 éven felüli! Kezdés: f. 5 én fi. V óeatotr Mklya A HALOTT ASSZONY VISSZATÉR . * . Mb. szí. francia ffflm Kezdés: f. 5 és f. 7 öraícwr PETŐFI 141 PERC A BEFEJEZETLEN MONDATBÓL I—DL Szí. magyar fűm Dupla helyár! 16 éven felüli! Kezdés: 6 órakor SZIKRA HÉ BARÄTOM, ITT VAN SABATA! Szí. olasz film Felemelt helyár! Kezdés: 5 és 7 órakor TÁNCSICS K AM A S ZKOROM LEGSZEBB NYARA Mb. szí. amerikai film 16 éven fel üü! Kezdés. 5 és 7 órakor TAPOLCA, KERT ALFREDO, ALFREDO! Mb. szí. francia film Kezdés: f. 8 órakor SAGVARI A BÉKE ELSŐ NAPJA Mb. szovjet film Kezdés: 5 és 7 órakor 6. kedd Rettenetes szülök Ibsen bérlet Este 7 órakor 7. szerda Rettenetes szülők Shakespeare bérlet Este 7 órakor 8. csütörtök Rettenetes szülők Schiller bérlet Este 7 órakor A Miskolci Kertészeti Vállalat azonnali belépéssel FELVESZ: gyakorlattal rendeike f. gyors- és gépírónöt, anyagkönyvelőt. Jelentkezés: Miskolc, Szentpéter! kapu 103. Munkaügy. Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy a Miskolci vá­rosi Tanács tagja és a Diósgyőri Gépgyár „SZ” III. üzem vezető diszpécsere VITÁNYI IMRE rövid szenvedés után 1975. május 3-án 44 éves korában elhunyt A városi tanács és a Diósgyőri Gépgyár párt- bizottsága saját halottjának tekinti. Búcsúztatása a Deszka-temető ravatalozójából 1975. május 7-én 15 óra­kor lesz. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Városi tanács és a Diósgyőri Gépgyár pártbizottsága Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább gyer­mek, férj, édesapa, testvér és jó rokon VITÁNYI IMIIÉ. vezető diszpécser a városi tanács tagja és a DIGÉP dolgozója rövid szenvedés után 1975. május 3-án 44 éves korá­ban váratlanul elhunyt. Temetése a Deszka-temetőben 1975. május 7-én du. 15 órakor lesz. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a felejthetetlen férj, édesapa, nagyapa és dédapa FAUR MIHÁLY 82 éves korában türelemmel viselt betegség után vá­ratlanul elhunyt. Temetése f. hó 7-én du. 17 órakor a perecesi temető ravatalozójából. Gyászoló felesége cs gyermekei Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett testvérem SÁROSSY LAJOSNÉ szül. Sárossy Etelka életének 88. évében, rövid szenvedés után meghalt. Te­metése május 6-án délután'3 órakor lesz, a Mindszenti temető kápolnájából. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább férj, apa és gyermek DR. RÁCS SÁNDOR életének 52. évében, hosszú szenvedés után május 2-án elhunyt. Temetése május 7-én délután 5 órakor lesz a Deszka-temetőben. A gyászoló csatád _________________________________________________________ M ély fájdalommal és együttérzéssel tudatjuk, hogy vállalatunk régi hűséges dolgozója és törzsgárdatagja NAGY ANDRÁSNE (Ficsor Margit) könyvelő 1975. április hó 23-án elhunyt. ' Emlékét kegyelettel megőrizzük. Szerencs és Vidéke Aféss KÖSZÖNKmYILYANÍTAS Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek és szomszédok­nak, akik felejthetetlen, drága halottaink Kerékgyártó Istvánné szül. Lakatos Piroska és fia Sándor temetésén megjelentek, sírjukra koszorút, virágot helyeztek és részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik fe­lejthetetlen halottunk id. Cservák József temetésén megjelentek, részvétükkel fájdalmunkban osztoztak. Külön hálával köszönjük dr. Marton György főorvos és munkatársainak, a kórterem-társaknak, hogy nehéz napjait kedves figyelmességükkel enyhítették. Á gyászoló család KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Hálás szívvel mondunk köszönetét a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik felejthetetlen férjem és drága, jó édesapánk Nyikes Zoltán temetésén meg­jelentek, búcsúztatták, sírjára virágot, koszorút he­lyeztek és részvétükkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetét mondunk az AGROKER Vállalat vezetőségének, munkatársaknak, valamint a kereskedelmi szakközépiskola tanárainak és osztály­társainak. Az emődi óvoda vezetőinek és a kedves szülőknek. , Gyászoló feleségre és két gyermeke Megrendüléssel tudatjuk, hogy iskolánk volt hivatal­segédje, CSILUK BERTALAN, aki több évtizedet töltött intézményünkben, 1VTS. má­jus 5-ére elhunyt. Temeté­se május 6-án 16 órakor lesz. Kossuth Gimnázium éfi Óvónői Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayfca Gábor 11. 4. Fájó szívvel tudatjuk a rokonokkal és ismerősök­kel, hogy Id. DÉVAI JENŐ LKM-nyugdíJas hamvasztás utáni búcsúz­tatása f. hó 7-én du. 3 óra­kor lesz a vasgyári Fax­ból, A gyászoló család Mély fájdalommal tudat­juk, hogy szeretett édes­anyánk, özv. CSONTOS IMRÉNÉ ez. Kerékgyártó Mária életének 79. évében, türe­lemmel viselt hosszú be­tegség után csendesen el­hunyt. Temetése 1975. V. 7- én 9 órakor a görömbölyi temető ravatalozójából. Gyászoló gyermekei Közöljük, hogy drága testvérünk LŐItANT ERZSÉBET hamvainak sírba helyezése május 8-án ll órakor lesz a Mindszenti temetőben. Ezúttal mondunk hálás kö­szönetét minden rokonnak és ismerősnek, akik teme­tésén részt vettek és sírjára koszorút, virágot helyeztek. Gyászoló testvérei Fazekasok, figyelem! Állandó műn Icára ko­rongos segédet kere­sek. Miskolc, Búza tér 4. Csereplcályhás, fa­zekas kisiparos. Tel.: 16-283. ______ L eíró könyvelő köz- gazdasági ipari érett­ségivel, 15 évi kontíro­zó könyvelői gyakor­lattal állást változtat­na, miskolci, vagy le- ninvárosi munkahely­re. ,,Nefelejcs 255005” jeligére a hirdetőbe. Fehér NDK, mély gyermekkocsi jó álla­potban eladó. Szabad­ságharc^. 10. ________ E ladó szt víkendház. Megtekint­hető délután 3-tól. Miskolc, I. kér., Csa- logúny_ u. 47. Konyhaszekrény és Favorit televízió el­adó. Miskolc, Arany János_u. 96. _________ G yermekágy mat­raccal eladó. Cím a Borsodi Nyomda por­táján.__________________ E ladók deszkának való diófa- és akác­rönkök 20 cm-töl 50 cm vastagságig. Ér­deklődni lehet szom­bat és vasárnap. Bocs, Hősök u. 58. Kiss Já­nos.____________________ L AN 1200-as eszter­gapad jó állapotban eladó. Siposs, Miskolc, Fazekas u._ 3.________ R enault kocsi eiadó. Kassai u. 52. sz. I1L lépcsőhöz 2/1. Érdek­lődni lehet du. 5-tőL 'Fel.: 11-10«._________ O pel Record, három évre most vizsgázott, nagyon olcsón eladó. Érdeklődni: Mezőkö­vesd, benzinkút. Ebédlőbútor és gyer­mek sportkocsi eladó. Martintelep, Dráva u, 37._ ___________ H asznált festett bú­tor: ruhásszekrény, asztal, székek olcsón eladók. Rácz György u. 2., I. em. Telefon: 16-924, 6 óra után. Klálószobabútor ágy­betéttel eladó. Hl. ke­rület, _Eper_u. 20. Kombinált szekrény­sor eladó. Miskolc, 3H., Tátra u. 15.. H., 4. TaL: 74-529. (Far­kas.)____________________ Eladó kempingsá­tor, 2 személyes (2x2 in). HL kér., Damja­nich u. 10/a. Papp.__v Ü zemképes személy­gépkocsi betegség mi­att olcsón eladó, fize­tési kedvezménnyel is. Cím: in. kér., Gábor Áron u. 11. sz.___ C Z 175 sport, kitű­nő állapotban JET-si- sakkal, bőröltönnyel eladó. Este 6—8 kö­zött. Súgvári u. 32., III., 4. Telefon: 74­498.____________________ E ladó keveset futott 250-es MZ oldalkocsis motorkerékpár. Me­zőkövesd. Márta u. 4. sz.___________*________ V eszek régi fém­pénzeket. Kilián-dél, Bálint u. 4. sz. Amb­rus. Tel.: 74—ü 11. CE rendszámú Vol­ga személygépkocsi betegség miatt olcsón eladó. Szeles u. 26. Telefon: 16-505.______ K étszemélyes, egy­személyes új rekamié, használt ágyneműtar­tó, konyhaszekrény el­adó. Munkácsy Mi­hály u. 119. 403-as Moszkvics fel­újított motorral eladó. Érdeklődni: 74-974 te­lefonon.__ _ _____ lO üO-es Wartburg al­katrészként eladó. Cím: Miskolc, III. ke­rület, Eper u. 24. Te­lefon (17 után): 17- 909. Szövetkezeti garzon eladó. Túri Imre, Mis­kolc, Kilián-del, Köny-« vés Kálmán 13., _2/2. B útorozott szoba­konyha fiatal házas­párnak kiadó. Bodrogi Zs. u. 16. Érdeklődni délután 3-tól. (Vár alatt.) _____ T örzskönyvezett pe­kingi palota kisku­tyák eladók. Martin­telep, Latinka s. u. 27.__________________ E ladó elektromos ké- zigyalu és lakatos bar- kácskészlet. Kassai u. 60., fszt, L 12 I/perc pb-gá/.boj- ler eladó. ,, Gázbojler 255 099” jeligére a hir­detőbe. Balatongyörökön <20 négyszögöl küzmüvesi- tett vízparti telek el­adó. Érdeklődni: Ba­logh Tibor, Hangony, Béke u. 39._________ V íkendtcleknek al­kalmas 1000 négyszög­öl gyümölcsös a sa- jókeresztúri pinceso­ron, buszmegállóhoz 10 percre, eladó. Érd.iSa- jóecseg, Széchenyi 4». Egy sötét hálószoba­bútor garnitúra ágy­betéttel eladó. Mis­kolc, III., Vászon fehé­rítő ll. 64.. vm/7. Nagy virágú francia Chabaud szegíüpalán- ta színenként kapha­tó, darabonként »0 fil­lérért, Toronyi ker­tésznél, Békéscsaba, Sztraka u. 27, Bcdcghvülgyben 700 n ég y szög ü i szőlő-g y ü- mülcsös hétvégi ház­zal eladó. Telefon: 32­410.____________________ 150 négyszögöl ví- kendtelek. közmüves’- tett, eladó, Tapolcán. Bodósor 21. Tel.: íu­735.___________________ F iatal házaspár 3 éves kisgyerekkel Le- ninvárosban albérletet keresi „Albérlet 255672” hirdetőbe. Beköltözhető másfél szoba, konyhás la­kás, nagy borházzal, pincével, udvarral az AVASON, VÁROS­KÖZPONTBAN ELADÓ. Társaspincénck, pin­ceklubnak is alkal­mas. Irányár: 145 ezer Ft. Érdeklődni: Miskolc, Mélyvölgy u. 3. sz. Telefon: 1C-15L Nyéki hegyen, Ban- kász-dülőben több hét­végi házhely, i. oszt., eladó. Érdeklődni: Ko- ványi András, Bükk­aranyos, Petőfi u. 93. sz._____________________ K ilián-délen 2 szoba, összkomfortos, OTP- társasház lakás eladó. Érdeklődni: m., Ár­víz u. 2/b, ni/1. Tele­fon: 52-877, este 6 órá­tóL___________________ K ülön bejáratú szo­ba bútorozva, vagy üresen gyermektelen házaspárnak kiadó. 24- es autóbusz egy perc járás. (Hejöcsaba.) Miskolc, n. kér., Szó­zat u. 22. Házfelügyelői kétszo­bás, gázos, 4 emeletes, 1 lépcsőházas lakáso­mat elcserélném ha­sonló főbérletire. Po­zsonyi u. 02. Kntowi­ce étterem mögöt t.___ É delénybcn családi ház eladó. Tóth Ár­pád u. 47. sz. 3 szobás, kertes csa­ládi ház eladó. Sajó- lád, Alkotmány u. 34. Érdeklődni helyben. Családi ház eladó. SzirmabesenyŐ, Vörös­marty u, 19.__________ 70 0 négyszögöl gyü­mölcsös-szőlő telepí­tésre alkalmas telek eladó a téglagyári buszmegállónál. Érdek­lődni: Mályi, Fő út 34. Labóczkl István. 200 négyszögöl sző­lő-gyümölcsös a Nép- kert közelében eladó. Érdeklődni: Levente vezér u. «'52. az. Sárospatakon, Má- nyoki u. 5. sz. alatt egyszintes családi ház félkész állapotban el­adó. Miskolc, L, Ta­poly 13._____________ E lcserélném bolgár­földi, házfelügyelői la­kásomat hasonló ta­nácsira. Ugyanott sö-* tét hálóbútor eladó. Cím: m. kér., Fazola Henrik u. 8.. fszt. Kertészet bővítésé­hez társat keresek. Válaszlevelet a mis-« kolci Magyar Hirdető­be, „Primőr” Jeligére kérem. Keresem azt a be­csületes megtalálót, aki az igrici bekötő útnál május 2-áon 2 db gyer- mekágybetétet. talált. Magas jutalomban ré­szesítem. Bódi József- né. Szakáid, Alkot­mány u. 7. sz. Kétszobás családi ház eladó. Bérházi, szövetkezeti lakást beszámítok. Érd.: Lip- tay Gyula, I., Bábo- nyibérc, Alsósor 31. szá rru___________ C saládi ház eladó. Két bérházi lakást be­számítok. Miskolc, ITT. kér.. Csillag u. 4. Üveggyár felé. Fiatal, gyermektelen, értelmiségi házaspár külön bejáratú búto­rozatlan szoba-konyha albérletet keres Mis­kolcon. „Két év 18 912” jeligére a miskolci ki­adóba._________________ B udapesti 2 szoba, 55 négyzetméter, ta­nácsi, távfűtéses, össz­komfortos lakásomat elcserélném miskolci másfél szobásra. „Má­jusi csere 255 396” a hirdetőbe. Német juhász te­nyésztők, figyelem! Csabai bíres dandár Fegor, többszörös ki­tűnő, CAC-, K. I.- vizsgás, impozáns megjelenésű, rajzos kannal fedeztetést vál­lalok, külyokért is. Kívánságra házhoz megyek. Kovács Lász­ló. Miskolc, Máltyás király 120.___________ ö regedő nyugdíjas kőműves, vidéki férfi házzal, szőlővel olyan független nőt keres 65—73 éves korig, aki gondoskodna róla. Le­velet ..1901” jeligére a kiadóba.______________ 2 0 éves, karcsú, sző­ke. középmagas, érett­ségizett lány megértő társat keres. Válaszok „Házasság céljából 255 664” jeligére a hir­detőbe. Mély fájdalommal tudat­juk, hogy a szeretett férj, édesapa, testvér és rokon LAKATOS ANDRÁS ny. r. főtörzsőrmester 40 éves korában, 3975. má­jus 3-án hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 1975. május G-án, kedden délután 5 órakor a diós­győri református temető­ben. Gyászoló felesége, gyermekei és rokonai Értesítjük Ismerőseinket, hogy drága szerettünk WICHA JANOS életének 66. évében elhunyt. Temetése május 7-én du. 13 órakor a Mindszenti te­metőben. A gyászoló család KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, akik drága férjem, édesapánk. Borzsni Antal temetésén megjelen­tek, sírjára virágot helyez­tek, fájdalmunkban osztoz­tak, A gyászoló család KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk köszö­netét mindazoknak a roko­noknak, ismerősöknek, a Feszty Árpád u. lakóinak, akik Szalontay Imre teme­tésén részt vettek, sírjára virágot noztak. A gyászoló család KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetünket nyilvánít­juk mindazoknak, akik fe­le j thetetlen édesapám. Doszpol.v János temetésén megjelentek, sírjára koszo­rút helyeztek és fájdal­munkat' enyhíteni igyekez­tek. özv. Fükö Istvánné és családja KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik Paksi Sándorné te­metésén megjelentek, sírjá­ra koszorút, virágot helyez­tek, részvétükkel fájdal­munkat enyhíteni Igyekez­tek. Gyászoló férje és gyermekei

Next

/
Oldalképek
Tartalom