Észak-Magyarország, 1973. november (29. évfolyam, 256-280. szám)

1973-11-16 / 268. szám

Rádió KOSSUTH RÁDIÓ Miskolci Képtár: Magyar festé­szet a XX. szazaiban. Megte­kinthető délelőtt 10 órától este 6 óráig. fi.20: Operaáriák 8.53: Coles Breugnon. XIV 9.15: Örökzöld dallamok 10.05: Iskolarádió 10.30: Édes anyanyelvűnk 10.35: Mozart: Esz-dúr szerenád 11.CO: Változó világtérkép 11.10: Szimfonikus zene 11.49: Kritikusok fóruma 12.20: Ki nyer ma Hódmezővásárhelyen? 12.35: Tánczenei koktél 13.20: Az Állami Népi Együttes felvételeiből 13.45: Olvasnivaló 14.00: A gyermekrádió műsora 14.23: ..Nyitnikék” 13.10: Magyarán szólva 13.23: sárközy István: Fafúvós kvartéit 15.30: Egy férfi és egy nő 15.49: Kóruspódium 16.00: A világgazdaság hírei 16.03: Falusi délután 17.05: Külpolitikai Figyelő 17.20: Boris Christoff énekel 17.50: Hol kell a nemzetközi kooperáció? 18.00: A Ray Conniff együttes felvételeiből 18.17: Az Ifjúsági Rádiószínpad bemutatója A ví kend ház 19.30: Közvetítés a magyar­nemzetközi asztalitenisz­bajnokságról 19.40: Nótaest 20.33: Láttuk, hallottuk 20.38: i lázimuzsika 22.20: Magnósok, figyelem! 23.03: A föld, mint űrhajó 23.20: Zenekari muzsika 0.10; A ha;j. Részletek MacDermot zenés játékából PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Egykori dalok Csokonai Vitéz Mihály verseire 8.20: Szimfonikus könnyűzene 9.03: Ezeregy délelőtt 10.00: A zéne hullámhosszán 12.00: Operarészletek 12,40: Beszélgessünk zenéről 13.03: Kornlós Aladár versei 13.19: Schumann: Az éjszaka dala 13.29: Angol nyelvlecke kezdőknek 14.00: Kettőtől hatig 14.43: A beat kedvelőinek 13.33: Rivaldafényben 17.00: ötórai tea 18.05: Külpolitikai Figyelő 18.20: Közvetítés a magyar nemzetközi asztalitenisz­bajnokságról 18.35: Olvasólámpa 18.30: Cigányszerclem 19.17: Üj könyvek 19.20: Jó estét, gyerekek! 19.25: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót 20.55: A Melachrino zenekar játszik 21.07: Rádiószínház 22.20: Zenekritikusok hanglemezekről 23.15: Népdalok, néptáncok 3. MŰSOR 18.05: Iskolarádió 18.25: Dzsesszfelvételekböl 18.53: Kamarazene 19.25: 2000 felé 20.00: Opera részletek 20.52: Vokális művek 21.04: A Stúdió 11 felvételeiből 21.23: Britten: Péntek délután 21.43: Az Ostrava! Janacek v. szimfonikus zenekar hangversenye a prágai tavaszon A MAGYAR RAPIÓ miskolci stúdiójának műsora (a 189 m-es hullámhosszon 18—19 óráig) Borsodi Hangos Üjság Megyénk tanácsi beruházásai­ról Ahol hatékony és ..egyénített” a ..társadalmi munka*’ Legújabb lemezünk A pályaválasztás — orvosi szemmel Fejlődik az iskolai önkor­mányzat A galambász A dzsessz kedvelőinek lelev^ó BUDAPES 1 8.05: Matematika 8.40: Angol nyelv 9.05. Fokira íz n.03: Fizika 11.30: Többet ésszel 12.10: Német nyelv 13.53: Matematika 14.30: Földiái/ 16.23: Fizika 16.50: Többet ésszel, mint erővel 17.09: Hírek 17.05: Reklámműsor 17.10: Magyar nemzetközi asztalitenisz-bajnokság 18.30: Érdek és érdekeltség 19.13: Esti mese 19.30: Tv-híradó 20.00: O’Neili: Veszélyes övezet Tv-játék 21.05: Dokumentum fi lm 22.40: Tv-híradó — 2 POZSONY 13.25: Inter Bratislava— SK Slavia Praha labdarúgó-mérkőzés 16.45: Hírek 16.50: Ifjúsági Magazin 17.45: Kerületeink hangja 18.10: Zenés szórakoztató műsor 19.00: Tv-híradó 19.30: Madárvásár Tudományos film 20.00: Szórakoztató műsor 21.10: Tv-hiradó 21.35: Meetörtént. nem történt meg (Veiéi kednsorozat) 22.10: Sajtószemle Kiállítás _____ M iskolci Galéria: Mazsarolí Miklós festőművész kiállítása. Nyitva délelőtt ll órától este- 7 oráis. Libresszó: A miskolci rajzpe­dagógiai stúdió kiállítása. Nyitva i órától este 8 óráig. Ifj. Koffán Károly festőművész és Cyránski Mária szobrászmű­vész kiállítása a Kossuth Műve­lődési Házban. Megtekinthető délelőtt io órától este 6 óráig. Borsodi irodalmi emlékek — kiállítás a József Attila Könyv­tárban. Nyitva 12 órától este 8 óráig. Palcsó Dezső festőművész em­lékkiállítása a tokaji művelődé­si otthonban. Nyitva délután 2 órától este 9 óráig. Díjnyertes pályamunkák be­mutatója a miskolci Szönyi-te- remben. Megtekinthető délelőtt 10 órától este 6 óráig. Kopernikusz-kiállítás a Kos­suth Művelődési Házban. Nyitva délelőtt 10 órától este 6 óráig. Politikai könyvkiállítás a ka­zincbarcikai Radnóti Művelődé­si Házban. Megtekinthető egész nap. Az ÉSZAKTERV kiállítása az ózdi Liszt téri művelődési ház­ban. Megtekinthető délelőtt ll órától este 7 óráig. Rendezvény -----­U tazz velünk: a fjordok és gleccserek országa — előadás az Ifjúsági Házban este 6 órakor. Megemlékezés Csokonairól a Gárdonyi Géza Művelődési Ház gyermekkönyvtárában délelőtt 9 órakor. Gyalog Magda népdalénekes előadása a berentei műszaki klubban délután 5 órakor. Játsszunk együtt — klubfog- y' lalkozás a Vörösmarty Művelő­dési Házban este 6 órakor. Müű ____________ B ÉKE Kezdés: f. 4 órakor HELGA Mb. szí. NSZK-fiim 16 éven felülieknek! F. 6 és 8 órakor: FELLINI: ROMA Szí. olasz—francia film 16 éven felülieknek! KOSSUTH DE. Kezdés: n. 10 és n. 12 óra­kor FELLINI: ROMA Szí. olasz—francia film 16 éven felülieknek! DU. Kezdés: f. 3 órakor BALLADA A KATONÁRÓL Szovjet film F. 5 és f. 7 órakor: ÁLLJON MEG A MENET! Magyar film HEVES Y IVAN FILMKLUB Kezdés: f. 5 és f. 7 órakor | MI A TEENDŐ.' Szí. chilei film FÁKLYA Kezdés: f. 5 és f. 7 órakor ION KAPITÁNY NYILA Szí. román kalandfilm PETŐFI Kezdés: f. 7 órakor SACCO ÉS VANZETTI Mb. szí. olasz film SZIKRA Kezdés: 5 és 7 órakor FEKETE TOLLÚ FEHÉR MADAR! Szí. szovjet—ukrán film TÁNCSICS Kezdés: 4 és 6 órakor BUCK ÉS A PRÉDIKÁTOR Szí. amerikai film HÁMOR Kezdés: 4 órakor CSENDESEK A HAJNALOK I —II. Szovjet film Másfél helyár! Színház ........ 1 6. pernek Csongor es Tünde j (7). vörösmartv bérlet 17. szombat. Tartufte (3) Arany Jabos ifj. bérlet A víg özvegy (7). Bérletszünei 18. vasárnap A víg özvegy (3). Béiietszünet A víg özvegy (1). Ber’etszünet 19. hétfő Hangverseny {Este fél 3 órakor.) 20. kedd. rartuffe (Du fel 5) Gárdonyi ifj. bérlet Tanulté (Este fél 8 ó.) Ibsen bérlet 21. szerda rartuffe (Du. fél 5) Radnóti lf). beriet rartuffe (Este fél 8', Shakespeare bérlet 22. csütörtök. Csongor es Tünde (7). Schiller bérlet 23. péntek. A víg özvegy (7). Bérletszünet 24. szombat. Csipkerózsika (3) Bérletszünet A víg özvegy i (7), Bérletszünet Ötvenféle illóolaj gyógynövényekből Hazai forgalomban a „kamillacsepp” A lexikon adatai szerint a kamillaolaj (orvosi székíű, Matricaria Chamoilla) a jól ismert kamilla virágjából vízgőz-desztillációval készüi. A sötétkék színű, sűrűn fo­lyó olaj állás közben zöld, majd barna színűvé válik. Azulén tartalmú, a gyógyá­szatban és illatszeriparban használják fel... A gyógynövények hatását már az ősember is ismerte és felhasználta. Eleinte csak a természetben vadon termő gyógynövényeket gyűjtötték össze, később azonban az em­beri kultúra fejlődése során az időszámítások előtt két- háromezer évvel az egyipto­miak megkezdték a gyógynö­vények termesztését is. Ma az ismertebb gyógynövények száma 42 000-re tehető, és egyes fajtái a szintetikusan nagy tömegben gyártott gyógyszerek mellett is — mint például a kamillából nyert azuléntartalmú kamil­laolaj — mind a mai napig megtartották jelentőségüket. A vadon termő kamilla minden vidéken ismert ho­nos növény. A különböző ta­lajokra igénytelen, így meg­található az árkok partjain, dűlőutak mentén, a réteken és a szántóföldeken is. A parlagon termő kamilla is tartalmaz illóolajokat, azon­ban a nemesített kamillaíaj­táikban lényegesen nagyobb mennyiségben található az azulénolaj, amely a kamilla- virág egyik legismertebb és legértékesebb, hatóanyaga. Gödöllő szomszédságában a szabályozott Szilas-patak mentén a kerépesi Kossuth és a kistarcsai Űj Barázda Termelőszövetkezet egyesíté­séből létrejött Szilas-menti Termelőszövetkezet 1967-től kísérletezett a különféle gyógynövények termesztésé­vel. A szövetkezet szakem­bereinek fáradozása sikerrel járt, az addig értéktelennek tartott földeken elsősorban koriandert, édesköményt, mustárt, kaprot és kamillát termesztettek. Az első év-si­kere után a következő évek­ben a levendula és a mus­kotályzsálya termesztését is megkezdték. A szövetkezet ma a mintegy 1500 hektár­nyi területének 60—65 száza­lékán termel különböző gyógynövényeket. A szövetkezetnek saját ku­tatólaboratóriuma van, és megszervezték a kikísérlete­zett termékek üzemszerű gyártását is. Ezek között is első a most forgalmazott ka­millaolajból készült „kamil­lacsepp”. A Szilas-menti szö­vetkezet lepárló üzemében ez évben mintegy 25—30 tonna illóolajat desztillálnak le, s egy kiló illóolaj ára 20—25 ezer forintra lehető ... A szövetkezet területén több mint 100 hektáros kamilla­mezők virítottak május végé­től június végéig. A több éves kutatómunka sikerrel járt, s ez évben az Agromas Expón üvegvitrinekben ott volt a Szilas-menti Mezőgaz­dasági Termelőszövetkezet által készített kamillacsepp is. Az 50 milliliteres üvegek­ben forgalmazott termék al­koholos oldatban tartalmaz­za a természetes kamillavi­rág kivonatát, a kamillaola­jat. A kamillának cseppek formájában való forgalmazá­sa nagyban megkönnyíti an­nak pontos adagolását és egyúttal biztosítja a ható­anyag gyors alkalmazását is. A „kamillacseppek” felesle­gessé teszik a teafőzés és szűrés hosszadalmas művele­tét. A ..kamillacseppek” ha­tóanyagai lényegében előké­szített állapotban vannak, s a forgalmazott termék ada­golási tájékoztatója alapján a felhasználáshoz tanácsokat is mellékeltek. A Szilas patak mellett le­vő dinamikusan fejlődő ki­váló termelőszövetkezetben a kamillán kívül számos jelen­tős gyógynövényt is termesz­tenek. A termesztett gyógy- vény ékből 50-fé!e illóolajat állítanak elő és az elsőként forgalmazott „kamillacsepp" mellett a szövetkezet labora­tóriumában további termé­kek előállításán is fáradoz­nak. 1974 tavaszára várható­an elkészülnek a hars-, es csipkeolajból kászült „csep­pek” laboratóriumi kísérle­teivel és mindkét termék üzemszerű gyártását is meg­kezdhetik. Az illóolajok lepárlásán kívül a szövetkezet — főként exportra — jelentős raeny- nyiségű szárított drogokat is forgalmaz. A termőterület növelésével, valamint a ter­mésátlagok emelésével lehe­tővé válik, hogy a jövőben különböző növényi drogokat hazai piacon is értékesítsenek. A gyorsan fejlődő Szilas-men­ti Termelőszövetkezet, amely néhány esztendeje még szá­mos gonddal küszködött, megtalálta a számára megfe­lelő utat és az 1972-es gaz­dasági év végére megkétsze­rezte tiszta vagyonát. ííj gép­sorokkal, nagyüzemi gépesí­tett növénytermesztési eljá­rásokat kísérletezett ki. Ez mindenképpen biztosí­ték arra, hogy a jelenleg for­galmazott terméke a „kamil- lacseppek”. valamint a ké­sőbb forgalomba kerülő hárs- és csipkecseppek is sikerre számíthatnak a fogyasztók körében. («) Magyar Pamut ápar Bp.. IV. k., (Újpest) Erkel u. S0. (elvesz 15. életévüket betöltött lányokat szövő, fonó, cérnáké, csévélő betanulónak. Szállást biztosí­tunk. .Jelentkezés személyesen, vagy levélben a gyár munka­ügyi osztályán. A Gyár- és Gépszerelő Válla­lat diósgyőri munkahelye fel­vesz: csőszerelőket, hegesztőket, hegesztésre .jogosító szakmával rendelkező lakatosokat cs segéd­munkásokat. A vállalat külszol­gálatot és kiemelt pótlékot fi­zet, az albérleti díjat megtéríti. Jelentkezés levélben 3510 Mis­kolc, pf.: 536 címen, telefonon a Miskolc 52-806 számon. A Borsod megyei Tanácsi Építőipari Vállalat, Sátoraljaúj­hely, Sárospatak és Szerencs térségében szobafestő-mázoló, fűtés- és vízvezeték-szerelő, va­lamin! villanyszerelő szakmun­kásokat, illetve brigádokat al­kalmaz. Minden szombat sza­bad. Korszerű munkásszállást biztosítunk. Különélést, utíkölt- ség-hozzájárulást, fiatalkorúak részére betanulási pótlékot fize­tünk, Jelentkezés: Miskolc, Jó­zsef A. ti. 59. sz. alatt. Eelvétel esetén utikölséget térítünk. Az ÉPFU miskolci üzemegy­sége miskolci telephelyére 2 fő, leuinvárosi kirendeltségére 1 fő alkatrész-, valamint üzemanyag- raktárost keres. Gk.-alkatrész ismerettel rendelkezők előny­ben. Jelentkezés: Miskolr. Tü­zér u. 12., anyaggazdálkodási őszi. Mély fájdalommal tudat­juk. hogy a szeretett jó édesanya, ' nagymama, déd­anya és rokon özv. KECSKÉS JÄNOSNE Nagy Julianna életének 84. évében, rövid szenvedés után elhunyt. Temetése november 16-án, pénteken délután 2 órakor a sóstófalvai temetőben. A gyászoló család Felejthetetlen édesanyám DEZSŐ SANDORNE (volt Tóth Sándorod) temetése november 17-cn. szombaton délután 1 óra­kor a diósgyőri ref. teme­tőben. Tóth Béla A Hejömenti Mg. Tsz. Hejő- szalonta, azonnali belépésre há­lózati és motorvillamossági vil­lanyszerelőt felvesz. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet a hejökeresztúri üzemegy­ségben. A Közmü­és Mélyépítő Vállalat FELVESZ leninvárosi kiemelt mun­kahelyekre ácsokat, kőműveseket, hegesztőket minőségi munkára, továbbá lakatosokat, kubikosokat és segédmunkásokat. JELENTKEZNI LEHET: Leninváros, Gyártelep, irodaház. FELVESZÜNK MÉG mélyfúró és cölöpalapozo építésvezetőségeinkre gépjárművezetőket, valamint segédmunkásokat, betanított munkára, továbbá ácsokat, kőműveseket, lakatosokat, hegesztőket, vízf ütés-szerelőket, kubikosokat és segédmunkásokat budapesti és vidéki munkahelyekre. JELENTKEZNI LEHET: Budapest. VII., Wesselényi u. 4. Fájdalommal tudatjuk, hogy f)R. HEGEDŰS ISTVÁNNÉ Vincze Éva cü. védőnő rövid szenvedés után elhunyt. Temetése november 17-én 11 órakor lesz a Deszka-templomból. A gyászoló család Általános végzettsé­gű agrármérnök, 18 éves gyakorlattal el­helyezkedne, Miskolc körzetében levő terme­lőszövetkezetekben, ve­zető állásban. Cím a kalocsai hirdetőben. Fajtiszta boxer, szu­ka, sürgősen eladó. Miskolc, XII., János 57._________________ Eladó Fáklya jugo­szláv kombinált szek­rény, egy négyszemé- lyes rekamié. két da­rab fotel. Széchenyi u. 49. Házfelügyelő. Kiválóan vadászó német simaszőrü vizs­la kölykei eladók. Miskolc, Levente ve­zér^ u. 2. Eladó konyhaszek­rény, asztaltűzhely, szőnyeg. Szőnyi Mar­ton 74. Parkett hagyomá­nyos és színes min­tás mozaik megren­delhető. Felsözsolca, Hunyadi u. 37. sz., Apró. Szerencsi mííút- tól 30 méter. ______ S zép, babútor adó. Ili lü/b. sötét, hálószo- sürgösen el- Gorkij-telcp Szép, új ágynemű­tartós, kétszemélyes rekamié eladó. Kun Beűa u. 12. sz. 403-as Moszkvics príma állapotban ol­csón. sürgősen eladó. Csabai kapu 17. Ba­bus. Öíiíalkocsi, Duna tí­pusú. újszerű állapot­ban, előnyös kinéze­tű. megkímélve eladó. Kun Béla 61. November lü-én 10 órakor Tokaj vb ta­nácstermében árverés lesz. Árverésre ke­rülnek Tokaj-hegyen, Nyesti-dűlóben 1700 négyszögöl szőlő, eb­ből 700 négyszögöl jó termo szőlő, borház, pince, kút, lakás, au- tóbejárattal, 65 ooo Ft­ért, Inoédi-dúlöben 4140 négyszögöl szőlő 12 400 Ft. Hidegoldali 7350 négyszögöl szőlő 22 ooo Ft. Csepegőben 3500 négyszögöl par- lagszőlö 19 OOO Ft. Donát 4400 négyszögöl szőlőparlag 13 300 Ft, Részletekben is eladó. Különálló bútorozott szoba gyermektelen házaspárnak azonnal kiadó. Érdeklődni 14 órától, más napokon 18 órától. Kun Béla S3. Jogi cserével átadom egyszoba-összkom- fortos, tanácsi lakáso­mat. „Térítés” jeligé­re a kiadóba, Felsözsolca, Zalka M. 6. alatt háromszo­bás családi ház, OTP- kölc: önnel eladó. Üres szoba házaspár­nak albérletbe kiadó, gyermek nem problé­ma. N'yékládhúza, Ko­dály Zoltán u. 16. Pak­si rét. Szoba, konyha:,, lici­tes ház eladó. Szir- mabesenyő, Alkot­mány u. 56. Háromszobás örök­lakás költözködés mi­att sürgősen eladó. Érd.: napközben 18 óráig, Széchenyi u. 26., udvari üzletben. Megtekinthető: Thökö­ly u. 24. sz., fszt. 1„ 19—21 óráig. Sürgősen elcserél­ném 8 szoba, hallos. 1. emeleti lakásomat kétszoba-összkoní- fortosra. Érd.: 73-314- e:> telefonon. Víkendtelkek és al­máskert eladó a Pc- cérvölgyben. Érdek­lődni lehet: Miskolc, III., Előhegy 54/c, szombat-vasárnap. Eladó családi ház, áron alul, Beköltöz­hető 3 Szoba, kony­ha, előszoba. élés­kamra, mosdófülke, pince. Miskolc, Zrínyi u. 9. Eladó Győri kapui kétszobás, szövetkeze­tt lakás. Érdeklődni a 74-753-as telefonon, 17 —19 óra között. Eladó 110» négy­szögöl szőlő-gyümöl­csös Görömbölyön. a Farkas-dűlőben. Érd.: Ungvári János. Gó- römböly, Dallos 1. u. 12. HWI' Kohómérnök korre­petálást vállal mate­matikából, fizikából, kémiából. Érd.: Győ­ri kapu 93., fszt. 1. Perfekt orosz nyel­vű diplomás nyelvok­tatást vállal. 18-441/148, 8-tól 16-ig. Menyasszonyok, vő­legények! Esküvői ru­hák bő választékával állunk rendelkezésük­re. Menyasszonyi ru­hát különleges anya­gokból méretre készí­tünk és kölcsönözünk. Jelmezkészítő és Kölcsönző Vállalat, Zsolcai kapu 12. sz. Értesítjük az, utazóközönséget, hogy 1973. november hó 19., 20. cs 2I-én Szerencs—Taliya állomások közölt gépi vágányfenntartási munkák miatt Szerencs állo­másról induló 9.32 órakor és Tállya állomásra érkező 9.59 órakor, 9922 számú személyvonatot, majd Tállya állomásról 10.40 órakor induló és Szerencs állomásra 11.05 órakor érkező 9947 számú személyvonatokat ki­zárjuk. Helyette Szerencs és Tállya állomások között vonatpótló autóbuszokat állítunk be, mely a zavartalan személyszállítást biztosítja. Kérjük utazóközönségünket a fentiek szíves tudo­másulvételére. MÄV igazgatóság MISKOLC

Next

/
Oldalképek
Tartalom